Evangélium az Ószövetségben 2012-13 Őszi-téli előadássorozat hanganyagai:

  szeptember 29.      Az örökkévaló evangélium első bejelentése

  október 13.            Az evangélium jelképekben - Áldozati rendszer

  október 27             Az ószövetségi templom mint a mennyei másolata

  november 10.        A közbenjárói szolgálat: a papság

  november 24.        A templomi szolgálatok - Különböző áldozatok

  december 8.          A húsvéti bárány és a kovásztalan kenyerek ünnepe

  Január 12.             Az első kévék bemutatásának üzenete

  Január 26.             Pünkösd

  Február 9.             A kürtölés ünnepe

  Február 23.           Jelképes szolgálat a szentek szentjében

  Március 9.             A vizsgálati ítélet

  Március 23.           Az isteni szabadítás célba ér: a sátoros ünnep

  Április 6.               Az örök erkölcsi és az ideiglenes ceremoniális törvény

  Április 20.             A szombati nyugalom és más munkaszüneti napok

 A Korunk "vagy-vagy"-ai 2012 második negyedéves előadássorozat hanganyagai:

  Április 14.      Nem sarkítás-e "vagy-vagy"-okról beszélni?

  Április 28.      Érdem vagy elfogadás?

  Május 12.      Törvény vagy kegyelem?

  Május 26.      Hit vagy hagyomány?

  Június 9.       Politika vagy vallás?

  Június 23.     Lelkiismeret vagy tekintély?

 Az önismerettől a jellemig 2012 első negyedéves előadássorozat hanganyagai:

  Január 14.        Nem esik messze az alma.

                           Erős természet vagy erős jellem?

  Január 28.        Ki áll a kormánynál?

                           Akarat, választás - a döntés hatalma

  Február 11.      Az ember, akin túljárt a saját esze

                           Az önigazolástól a belátásig

  Február 25.      Színek és árnyékok

                           Az egészséges érzelemvilág

  Március 10.      A "MINDIG" hatalma

                           Szokásaink formálása

  Március 24.      Megdobnak kővel. - dobj vissza?

                           Önszeretet vagy önzetlen szeretet?

 A 2011 decemberi Bibliai előadások hanganyagai:

  December 10.        Miért jött Jézus a világra?

  December 17.        Miért jön Jézus a világra?

 Betegségek és gyógyulások a Bibliában 2011 ősz-téli Bibliai előadás-sorozat hanganyagai:

  Szeptember 10.     Mitől beteg a világ?

  Szeptember 24.     Az egyiptomi Ébers-papirusz és a Biblia egészségreceptjei

  Október 8.             Betegségek és gyógyulások az Ószövetségben

  Október 22.           Jézus Krisztus gyógyításai

  November 5.         Jézus és az apostolok gyógyításai

  November 19.        Akarsz-e meggyógyulni? A gyógyulás reménye és gyakorlati útja

 Jézus Krisztus és...2011 nyári Bibliai előadás-sorozat hanganyagai:

  Május 14.          ...a gyermekek - Mi a lelki szegénység?

                          

  Május 28.          ...a pogányok - Hogyan tekintett rájuk Jézus?

                          

  Június 11.         ...a magukat vallásosnak nevezők

  Június 25.         ...az őszintén küzdők - Mégis eleshetnek?

  Július 9.            ...a törvény - Eltörli vagy betölti?

  Július 23.          ...az imádság mint győzelmének titka

  Augusztus 6.     ...a hamis próféták - Kik lehetnek azok?

Augusztus 27.   ...az örök élet - Mit ígért ezzel kapcsolatban?

 Mai kérdések - bibliai válaszok 2011 téli-tavaszi előadássorozat hanganyagai:

  Január 7.          "Elveszted-é az igazat is a gonosszal együtt?" (Mózes I. könyve 18,23)

                           Isten igazságos és szeretetteljes lénye

  Január 22.        "Hogyan bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?" (Bírák könyve 13,12)

                           A nevelés negatív következményei napjainkban

  Február 5.         "Akár esztek, akár isztok..." (Korinthusi I. levél 10,31)

                           Az emberi szervezet egészsége elleni támadások korunkban

  Február 19.       "...és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják" (Jelenések könyve 11,18)

                           A Biblia az ökológiai válságról

  Március 5.        "Amikor az emberek elhalnak a félelem miatt..." (Lukács evangéliuma 21,26)

                           Legyőzhetjük-e félelmeinket? Mit hoz a jövő?

  Március 19.       "Amikor ezt mondják: békesség és biztonság..." (Thessalonikai I. levél 5,3)

                           A globalizáció - csapda vagy megoldás?

  Április 2.           "A belső emberünk napról-napra újul" (Korinthusi II. levél 4,16)

                           A tiszta gondolkodás - mint az egészséges érzelmi és lelki élet alapja

  Április 16.           "Akarsz-e meggyógyulni?" (János evangéliuma 5,6)

                           Szabadulás a függőségekből - Elegendő-e az akaraterő, vagy valami másra is szükség van?

  Április 30.          "Amikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok!" (Lukács evangéliuma 21,28)

                           Az utóbbi harminc év történései a bibliai próféciák fényében

 Társadalmi megoldás vagy személyes hit - 2010 őszi előadássorozat hanganyagai:

  Október 16.       Miben van és miben nincs fejlődés az emberi történelemben?

  Október 30.       Az ószövetségi választott nép elvetésének tanulságai

  November 13.   Miért nem törekedett Jézus a társadalom átalakítására?

  November 27.   Milyen befolyást gyakorol a megtért ember a társadalomra?

  December 11.   Miért egyedüli megoldás a világ minden problémájára Jézus eljövetele?

 Apostoli életutak és levelek 
  A 2010 nyár-őszi előadássorozat hanganyagai:

  Július 3.            Legyőzhető-e a lobbanékony, heves, sértődékeny természet?

                           (Péter apostol élete)

  Július 17.          Az evangéliumi elvek a gyakorlatban

                           (Péter apostol I. levele)

  Július 31.          Péter apostol lelki testamentuma mártírhalála előtt

                           (Péter apostol II. levele)

  Augusztus 14.   Mi segíthet abban, hogy felismerjük a hamis tanítást?

                           (Júdás apostol levele)

  Augusztus 28.   "A mennydörgés fiából" szeretett tanítvány

                           (János apostol élete)

  Szeptember 11. Isten és ember szeretetkapcsolata

                           (János apostol I. levele)

  Szeptember 25. Hogyan viszonyuljunk a hamis tanításhoz és a hamis tanítókhoz?

                           (János apostol II. és III. levele)

 Apostoli életutak és levelek 
  2010-es tavaszi előadássorozat hanganyagai:

  Április 10.       Lehetséges megelégedettnek lenni a legnehezebb körülmények között is?

                         (Filippibeliekhez írt levél)

  Április 24.      A lelkigondozás gyakorlata

                        (Timótheushoz írt I. levél)

  Május 8.         Milyen gondolatok foglalkoztatták Pál apostolt közvetlenül a kivégzése előtt?

                        (Timótheushoz írt II. levél)

  Május 22.       Hit általi megigazulás és predesztináció

                        (Rómabeliekhez írt levél)

  Június 5.        Hogyan nyilvánul meg az igazság és az irgalom az ítéletben? Jézus papi és főpapi szolgálata

                        (Zsidókhoz írt levél)

  Június 19.      Mit jelent nemcsak szóval szeretni, hanem "cselekedettel és valósággal"?

                        (Filemonhoz írt levél)

 Apostoli életutak és levelek 
  2009/10-es előadássorozat hanganyagai:

  Szeptember 12.  Jézus levelei - az apostolok levelei

  Szeptember 26. Jakab apostol élete

                           Törvény, hit, cselekedetek

                           (Jakab apostol levele I.)

  Október 10.       Miről ismerhető fel a keresztény ember?

                           (Jakab apostol levele II.)

  Október 24.      "Pálfordulás" - Pál apostol élete

  November 7.     Hogyan válhat igazzá az ember?

                          (Pál apostol Galáciabeliekhez írt levele)

                          Hogyan alakítja a gondviselés és a hit az életünket?

  November 21.   Milyen a keresztény családi élet?

                          Mit mond a Biblia a házasságról és a gyermeknevelésről?

                          Mi a jó házasság alapja?

                          (Pál apostol Efézusiakhoz írt levele)

  December 5.     Mi a legmeggyőzőbb érv a kereszténység mellett?

                          (Pál apostol Titushoz írt levele)

  Január 16.       Vigasztaló bibliai üzenet a halottak állapotáról és Jézus második eljöveteléről

                         (I. Thesszalonikai levél)

  Január 30.      Hogyan szakadt több részre a kereszténység, és megvalósítható-e az egysége?

                        (II. Thesszalonikai levél)

  Február 13.    Hogyan alakítja át az életünket a krisztusi megváltás elfogadása?

                        (Kolossé levél)

  Február 27.    "Ti atyák, ne bosszantsátok a gyermekeiteket!" - Mit mond a Biblia a gyermeknevelésről?

                        (Kolossé levél)

  Március 13.    Az igazi szeretet levele

                        (I. Korinthusi levél)

  Március 27.    Megbántódás vagy megjobbulás? "Bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által"

                        (II. Korinthusi levél)

 RÉGI TÖRTÉNETEK - AKTUÁLIS TANULSÁGOK 2009-es előadássorozat hanganyagai:

  Július 4.           Megfér-e egymással a gazdagság és a tiszta jellem? Ábrahám életének tanulságai

                          Miért fontos a szigorú becsületesség anyagi dolgainkban? Mit jelent hinni?

  Július 18.         Mi idézhet elő változást az ember jellemében? Jákob életének tanulságai

                          A cél valóban szentesíti-e az eszközt? A szenvedés helye és szerepe az emberi életben.

                          Mit foglal magában Isten gondviselése, és mit nem?

  Augusztus 1.    Hogyan maradhatunk igazak minden körülmények között? József életének tanulságai

                          Csak a nehézségek jelentenek-e kihívást az emberi jellem számára? A türelem jelentősége az életünkben

  Augusztus 15.  Mi teszi alkalmassá a vezetőt a feladata ellátására? Mózes életének tanulságai

                          Hogyan szerezhetők meg a vezetéshez szükséges tulajdonságok? Mi adhat erőt a megpróbáló körülmények közepette?

                          Kisebb vagy nagyobb a vezetők felelőssége, mint a vezetetteké?

  Augusztus 29.   Hiteltelenné válunk-e, ha nyíltan beismerjük a hibáinkat? Dávid és Saul életének tanulságai

                          Van-e mentség a helytelen tettekre? Hogyan viszonyulunk a kritikához?

                          Hogyan alakítja a gondviselés és a hit az életünket?

 Mit mondanak a végidőről a Biblia ritkán olvasott könyvei, a "kis prófétai" írások? című 2009-es előadássorozat hanganyagai:

  Január 17.      BEVEZETŐ ELŐADÁS: "Mit mond a Biblia a végidőről?"

  Január 31.     "A vége pedig mindennek közel van" (Péter 1. levele 4,7) - Valóban a "végidőben" élünk? (Jóel próféta könyve)

  Február 14.    Isten mindig előre figyelmeztet a bekövetkező eseményekre - hallgatunk-e a szavára? (Jónás próféta könyve mint többszörös előkép)

  Február 28.    Milyen állapotok uralkodnak a "végidőben", amelyek kiváltják Isten ítéletét? (Habakuk próféta könyve)

  Március 14.    Mit tesz Isten, hogy felrázza az embert? (Sofóniás próféta könyve)

  Március 28.    Hogyan segít Isten az embereknek, hogy megállhassanak az ítéletben? (Malakiás próféta könyve)

  Április 11.      Mikor és hogyan következik be "a konkoly és a búza szétválasztása", a rostálás? (Sofóniás és Ámós próféta könyve)

  Április 25.      Hogyan jut el a tiszta evangélium mindenkihez? (Jóel próféta könyve)

  Május 9.         Miért tart Isten ítéletet minden ember felett? (Jóel próféta könyve)

  Június 6.        Mi a "második halál", azaz a kárhozat? (Abdiás és Náhum próféta könyve) Mi történik Földünkkel Isten ítélete, a hét csapás után? (Zakariás próféta könyve)

  Június 20.      Milyen lesz az örök élet a "kis prófétai" írások szerint?

 A Hegyibeszéd napjainknak szóló üzenete előadássorozat 2008 hanganyagai:

  Június 28         "Boldogok a lelki szegények" - "Boldogok, akik sírnak"

  Július 12.         "Boldogok a szelídek"

  Július 26.         "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot" - "Boldogok az irgalmasok"

  Augusztus 9.    "Boldogok, akiknek szívük tiszta"

  Augusztus 23.  "Boldogok a békességszerzők" - "Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért"

  Szeptember 6.   A törvény betöltése

  Szeptember 20. Az ellenség szeretete

  Október 11.       A képmutatás nélkül való hit

  Október 25.       "Ne aggodalmaskodjatok!"

  November 8.     "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"

  November 29.   "Őrizkedjetek a hamis prófétáktól!"

  December 13.     A két út és a kétféle házépítés - Ki állhat meg a nagy megpróbáltatás idején?

  A Dániel könyve 2008 előadássorozat hanganyagai:

  Január 12.      Dániel könyve jelentősége, időszerűsége. Az apró dolgok fontossága és szerepe az életünkben (1.fejezet)

  Január 26.      "Mi lesz az utolsó napokban?" (2. fejezet)

  Február 9.       Az emberi helytállás és az Isteni gondviselés példája (3. fejezet)

  Február 23.      Egy király megtérése (4. fejezet)

  Március 8.       A Babiloni Birodalom bukása. Az Isteni figyelmeztetés semmibevételének tragikus következményei (5. fejezet)

  Március 22.     A becsületes élet próbája és jutalma (6. fejezet)

  április 5.         Az egymást követő világhatalmak I. (7.fejezet)

  április 19.       Az egymást követő világhatalmak II. (8. fejezet)

  május 3.         Dániel imája népe szabadulásáért. A Messiás eljövetelével kapcsolatos események (9. fejezet)

  május 17.       Kinyilatkoztatás a nagy küzdelemről és Mihály fejedelemről (10. fejezet)

  május 31.       Isten népének sorsa az északi és a déli király harca közepette (11. fejezet)

  június 14.      "Mihály, a nagy fejedelem" lezárja a "nagy küzdelmet" a "vég idején" (12. fejezet)

 Az Apostolok cselekedetei 2007 őszi előadássorozat hanganyagai:

  Szeptember 15.      Pál apostol utolsó útja Jeruzsálembe (20. fejezet)

  Szeptember 29.      Pál apostol elfogatása és bizonyságtevése (21. és 22. fejezet)

  Október 13.            Pál apostol kihallgatása, Cézáreába küldése. Bizonyságtevése Félix helytartó és Festus előtt (23,1-25,12)

  Október 27.           Pál apostol védőbeszéde Agrippa király előtt (25,13-26,32)

  November 10.        Pál apostol útja Rómába (27. fejezet)

  November 24.        Pál apostol Rómában (28. fejezet)

  December 8.         Az Apostolok cselekedetei könyv összefoglalása, képzőművészeti feldolgozásai (részletesebben az Újdonságok menüpontban)

 Isten kérdései 2007 nyári előadássorozat hanganyagai

  „Méltán haragszol-e?” (Jónás 4,4) „Az én útjaim nem igazságosak? Nem inkább a ti útjaitok nem igazságosak?” (Ezékiel 18,29) Hogyan keres bennünket Isten?

 „Barátom, hogyan jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád?” (Máté 22,12) Elkészülhet-e jellemében mindenki Jézus visszajövetelére?

  „Vajon jóváhagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárd fontokat?” (Mikeás 6,11) Lehetséges-e ma becsületesen élni?

  „Akarsz-e meggyógyulni?” (János 5,6) Egyedül rajtunk múlik-e a gyógyulásunk?

  „Hol vagy?” (I.Mózes 3,9) „Hol van Ábel, a te atyádfia?” (I.Mózes 4,9) Hogyan keres bennünket Isten?

Nagy Sándor 2016.01.30.

Nagy Sándor

Szabadulás a bűn terhétől
(I.János 1:9)


Mi történik a lelkünkben, amikor valamilyen bűnt követünk el?

Hogyan tudunk megszabadulni a bűn terhétől?

Mit tesz Isten, ha letesszük nála a bűneinket?

Mi a feltétele Isten bocsánatának?

Mit kell tennünk, hogy Isten megbocsátásáért?


További igék: Préd 7:29. Zsolt 32:1, 32:5, 51:12. Zsid 9:22. II.Móz 34:6-7. Jer 3:13. Róm 3:20

Bandi Katalin 2016.01.23.

Bandi Katalin

Az igaz Isten ismeret
(Jer 9:23)


Mi az igaz és lényeges ismeret?

Mi segít hozzá az igaz Isten ismerethez?

Kikutatható-e az Istennek nagysága?

Mi mindenről nyerek bizonyságot, ha személyes tapasztalataim vannak Istennel?


Dunai Péter 2016.01.16.

Dunai Péter

Elégedettség Krisztusban
(Filippi 4:11-13)


Pál apostol, hogyan tudott elégedett lenni az életével?

Mi mitől lehetünk elégeddettek? Hogyan érhetem el, hogy elégedett legyek?

Hogyan lehet két lehetőség közül biztosan jót választani?

Szükségünk van erőre Istentől, akkor is, ha bővölködünk?


További igék: I.Kor 7:35-40. II.Kor 4:17, 8:9. Zsid 2:17-18, 13:5. I.Tim 6:6-8. Mt 8:20

Vigh Ágnes 2016.01.02.

Vigh Ágnes

Isten ígérete
(Jóel 3:14-16)


Miért van szükségünk megállni, elcsendesedni és végig gondolni az életünket? Tudatosan éljük a napjainkat vagy sodornak minket az események?

Miért jó, ha a szentlelket hívjuk segítségül lelki életünk kiértékeléséhez? Mi a következménye, ha nélküle értékeljük magunkat?

Hogyan tudna az ember ezen a nyomorúságos Földön boldog örömteli életet élni? Mivel vígasztal Jézus?

Milyen feltétele van Isten ígéretének a nehéz időkre vonatkozóan?

Ismerjük-e Jézus hangját? Meg tudjuk különböztetni a világ többi hangjától? Mi a gátja, hogy megismerjük?

Mit is jelent tulajdonképpen ismerni Istent? Mit jelent Jézust követni?


További igék: Zsolt 108:5, 73:28, 25:14. Hab 3:16-19. Ézsa 54:10, 43:1, 1:3. Jer 27:9, 4:22, 5:4, 22:15-16. Lk 21:26. Jn 10:3-5,14,28. Mt 7:26.Bandi Katalin 2015.12.26

Bandi Katalin

Év végi hálaadó istentisztelet
(II. Kor. 4:17)


"Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat.

Hogyha az otthonainkban többet énekelnénk, többet szólna a szent ének,

akkor kevesebbet szólnánk az elítélés hangján, a megrovás hangjain.

Hanem inkább több reményt, vidámságot és örömöt árasztanánk magunk körül."

(E.G.White: Előtted az élet, Költészet és ének című fejezet)


Dunai Péter 2015.12.19

Dunai Péter

Nékem az élet Krisztus
(Filippi 1:21a)


Mit jelent az élet?

Mi tartozik az életbe? Hogyan épül fel az élet?

Hogyan hat Krisztus a mi életünkre?

Milyen helyet adunk Jézusnak az életünkben?


További igék: Fil.2:7-8, Mt.11:29, 10:19, II.Kor.11:25, Luk.10:20-21, Jer.15:16, Apcsel.28:15, I.Tess.5:18, Ef.5:20, Fil.4:13

Bandi Katalin 2015.11.28

Bandi Katalin

Szabadulás Egyiptomból
(II. Mózes 4-12. fejezetek)


Hogyan élt a zsidó nép Egyiptom földjén? Milyen lehetőségeik voltak megélni a hitüket?

Mózes hogyan tette nyilvánvalóvá a fáraó előtt, hogy ki az igaz Isten?

Milyen csapások érték Egyiptom földjét? Milyen jelentősége van a csapásoknak?

Milyen jelkép a páska ünnepe?


További olvasmányok: V. Bizonságtétel 156-157. oldal, Pátriárkák és próféták: Egyiptomi csapások, Páska ünnepe

Vigh Ágnes 2015.11.21

Vigh Ágnes

Ezékiás király
(II. Krón. 31:20-21)


Miért engedi meg a nehézségeket Isten az igaz úton járó emberek életében? Miért nem hárítja el Sátán támadásait?

Jellemünkkel Istent igazoljuk vagy az ellenséget táborát szaporítjuk? Mi a jellem valódi próbája?

Hogyan tudjuk bizonyítani, hogy nem érdekből, hanem igaz szeretetből szolgáljuk Istent?

Ezékiás király hogyan fordult Isten felé? Milyen volt az imája? Mi az amit mi is tanulhatunk ebből?


További igék: II: Kónika 32:1-23 II. Királyok 19:10-37Tóth Gábor 2015.11.14

Tóth Gábor

Isten közelében
(II. Mózes 19:10-15)


Szeretnénk érezni Isten, Jézus közelségét?

Eleget tartózkodunk Isten közelében?

Tényleg vágyunk a jelenlétére vagy csak az adott problémánk megoldásának tekintjük Őt?

Milyen feltételei vannak az Istennel való találkozásnak és miért?


További igék: III. Mózes 16:2, 16:29-30 Máté 3:10, Jeremiás 29:13, Jób 30:26, Zsid. 4:15, Zsolt. 25:5, 37:7, 130:4-6, 31. 37. 40.Nagy Sándor 2015.11.07

Nagy Sándor

A szeretet dorgálása
(Jelenések 3:19)


Mi jut eszünkbe a szeretetről? Milyen az igazi szeretet?

Mit jelent az, ha a "jó emberek" kapnak nehézséget az életükbe?

Hogyan lesznek a nehézségek az ember javára?

Hogyan fér bele Isten szeretetébe az intés és a dorgálás?

Mi a célja Istennek a megdorgálással?


További igék: Jeremiás 24:5,8, 5:3, 10:24, János 13:34, 8:4-11, 1:14, Példabeszédek 13:24, Máté 23.

Bandi Katalin 2015.10.31

Bandi Katalin

Lélekben imádni Istent
(I. Sámuel 1-3. fejezetek)


Mit jelent lélekben imádni Istent?

Mi hogyan viszonyulunk az igazsághoz, amelyet felismerünk?

Miért nem elegendő pusztán az igazság felismerése?

Mit jelent elfogadni az igazságot? Mit jelent az igazság?


További igék: I. Sámuel 1:6, 2:12-26, 2:27-36, 3:18, 7:2, Péld. 13:19

Vigh Ágnes 2015.10.24

Vigh Ágnes

A mennyből való küldetésünk
(János 17:18)


Mi a mennyei küldetésünk? Foglalkozunk a mi mennyei küldetésünkkel?

Az elmúlt évtizedekben betöltöttük azokat a küldetéseket, amelyeket Isten reánk bízott?

Mik a mi lelki gyógyulásunknak az alap pillérei?

Milyen pozitív hatása van a mi lelki életünkre a szolgálat?

Miért jó nekünk, ha másoknak szolgálunk?


További igék: János 20:21, II.Korintus 12:9-10, Máté 14:15-21Buda Júlia 2015.10.17

Buda Júlia

Nehémiás könyve
(Nehémiás könyve)


Vajon meddig tart még Isten népének válsága? Mikor lesz vége? Mikor lesz békénk végre?

Milyen párhuzamok vonhatóak Nehémiás kora és a mi körunk között?

A babiloni fogságból visszatért zsidóság, milyen módon és mit tett a lelki megújulásuk érdekében?

Hogyan történt Nehémiás elhívása?

Mi volt Nehémiás sikerének titka?


További igék: Nehémiás könyve 1. 2. (3.) 4. 5. 6. fejezetekÁrvai Márta 2015.10.10

Árvai Márta

Isten ígérete
(Ézsaiás 40:29)


Miket szolktunk imáinban kérni Istentől?

Elismerjük, hogy Isten bölcsebb nálunk?

Elfogadjuk, hogy mást megoldást kínál fel egy probléma megoldására?

Milyen ígéretett adott az imával kapcsolatban?

Kérjük mi ezt a segítséget, amelyet felkínál?


További igék: János 1. levele 5:14-15, 1 Királyok 19. fejezet, Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, Zsoltárok 138:3Jóniné Kalcsó Zsuzsa 2015.10.03

Jóniné Kalcsó Zsuzsa

Jó cselekedetek
(Efézus 2:10)


Milyen rendeltetéseink vannak? Miben azonos mindjájunk rendeltetése?

Miket szeretne Isten rajtunk keresztül cselekedni?

Mit jelent az, hogy Isten előre készített nekünk jó cselekedeteket??

Hogyan vehetünk részt Isten megváltási tervében?

Mekora felelelősség egy lehetőség?


További igék: Efézus 2:10 Jeremiás 29:11 Példabeszédek 25:11 Zsoltárok 37:3
Bandi Katalin 2015.09.26

Bandi Katalin

Hétköznap is Istennel
(Józsué 23-24. fejezetek)


Elgondolkodunk azon, hogy mit kér tőlünk Isten?

Mi az engedelmességünknek a mozgató rugója? Mi motiválja az igaz cselekedeteinket?

Mit kapunk, akkor ha Isten útján játunk minden egyes nap? Mi lesz, ha nem Isten útján járunk a hétköznapjainkban?

Milyen rossz szokásaink lehetnek, amik eltávolítanak Istentől, és megkeményíthetik a szívünket?

Hogyan tudunk minden nap Istennel járni? Mi ad erőt? Mi ad hitelességet a hétköznapokhoz?


"Az úgynevezett jóindulat, amely félretenné az igazságot. Nem jó indulat, hanem gyengeség." (E.G.W.)


Vigh Ágnes 2015.09.19

Vigh Ágnes

Pál apostol sikereinek titka
(1Tim. 1:12-17)


Mi volt Pál apostol eredményességének titka? Mitől válhat valaki hűségessé és eredményessé, mint Pál?

Miben nyilvánult meg, hogy Pál apostol alázatos volt? Hogyan segített az Úr Pálnak, hogy megmaradjon az alázatosság útján?

Pál apostol miért hangsúlyozza, idézi fel a múltbeli bűneit?

Mit jelent, hogy Krisztusnak szerelme szorongat minket?

Boldog volt e Pál apostol?


További igék: 2Kor. 5:14-15, 12:7-10, Gal. 1:10, 1Kor 3:5-7, Apcsel 24:16.Simon György 2015.09.12

Simon György

Szabadság Krisztusban
(Gal. 5:13)


Tudjuk, hogy mitől szabadított meg minket Krisztus? Át tudjuk érezni igazán, hogy milyen szabadságot adott nekünk?

Hogyan élhetünk jól az Isten által adott szabadságban? Mire használjuk fel a szabadságot?

Milyen veszélyben tudja korlátozni a Krisztusban való szabadságunkat?


Az utolsó 10 percben Simon György személyes tapasztalatát meséli. :)


További igék: Gal 2:4, 5:15, 5:17 Jn 8:32, 8:36 Mt 7:11

Nagy Sándor 2015.09.05

Nagy Sándor

Boldogság keresése
(Efézus 2:8-9)


Mi a boldogság? Hol keressük a boldogságot?

A saját erőfeszítéseinkben vagy Istenben bízunk?

Mennyire befolyásol minket más emberek véleménye?

Mit jelent az, hogy Isten kegyelemből tart meg minket? Hogyan fogadhatjuk el ezt a kegyelmet? Kell-e tenni valamit az embernek a kegyelemért?


További igék: Máté 6:33. Márk 8:35. Róma 11:5-6. Ezékiel 36:26-27 Lukács 18:9-14

Sonnleitner Károly 2015.08.29

Sonnleitner Károly

Készülj Istened elé
(Ámos 4:12)


Úrvacsorai Istentisztelet

Milyen kettős gondolat jelenik meg az Úrvacsorai szereztetési igében? Hogyan kell készülni Isten elé?

Mi tette nyilvánvalóvá az ószövetségi áldozati rendszerben, hogy Isten áldozatot ad értünk? Mi az ember helyes válasza erre?

Milyen lelki előfeltételekre épülhet a bűnért való áldozat? Mit jelent a valódi bűnrendezés?

Mit hirdet az úrvacsora? Hogyan veszi el Isten a bűneinket? Miről szól a bűnök rendezése?

Hogyan újítja meg a szövetséget? Hogyan juthatunk el a sátoros ünnepre?


További igék: Rm. 12:2, 14:23, I.Kor. 11:30, 15:34, I.Jn. 2:1, Jel. 14:7, Kol. 2:14, Jel. 22:1-2, Jn. 13:1-17.
Vigh Ágnes 2015.08.22

Vigh Ágnes

Jeremiás siralmai
(Sir. 1:1-2)


Miről szól Jeremiás siralmai? Mi az üzenete, mondanivalója? Mikor keletkezett?

Milyen végkicsengése van az Istentől ihletett imádságnak? Milyen remény és milyen vigasz árad ebből a könyvből is?

Milyen állapotba került Jeruzsálem, honnan hová jutott? Hogyan vonul végig ez a tépelődés a könyvben?

Mi volt a tragédia oka? Mi a bűn természete? Miért engedte meg az Úr a büntető ítéletet, miért fordult saját népe ellen?

Mi a történet személyes életünkre vonatkozó tanulsága? Hogyan talált vigaszt Jeremiás? Miből nyerhetünk mi is erőt bátorságot?


További igék: Sir. 1:17, 2:15,21, 4:1,4-6,9-10,12, 2:2-6,17, 1:8-9, 2:14, 4:13, 2:7,9, 3:20-23,25-26,31-33, Zsid. 12:11, Sir. 3:39-41,56-58, 5:1,19-21, III.Móz. 26:18-23,27,40-42Juhász Ernő 2015.08.15

Juhász Ernő

Isten jelenléte
(II.Móz. 25:8-9)


Hol volt Isten és az ő népe közötti találkozás helye? Mi képezi az Isten házát az újszövetségi időben?

Mi teszi szentté a gyülekezetet? Hogyan szeretné Isten az emebri és az isteni természetet egyesíteni bennünk?

Milyen biztonságot jelentett az Isten jelenléte a népe számára? Hogyan szimbolizálja az arany és a fa használata sz emberi és isteni természetet?

Milyen változást eredményezhet nálunk az isteni természet aranya? mi szükséges ehhez?

Mi borította be a szent sátort? Mit jelképezett ez a takaró?
További igék: Mt. 18:20, I.Kor. 6:19, II.Móz. 14:19, Mt. 28:18, IV.Móz. 14:41, Zsolt. 119:105, II.Móz. 25:10, Ésa. 61:10, II.Pt. 1:4, Jel. 3:18, II.Kor. 5:16, Lk. 15:1, Zak. 3:2, I.Kor. 3:11, Jn. 17:21, Ef. 4:16, Gal. 2:20, I.Pt. 3:3-5.


Ócsai Gyula 2015.08.08

Ócsai Gyula

Illés példája
(I.Kir. 18:36-38)


Hogyan jelent meg Illés a Kármel hegyén? Hogyan jelent meg Isten a Kármel hegyén?

Mennyi ellenprófétával kellett szembenéznie Illésnek? Hogyan állt a Mindenható Isten Illés mellé?

Milyen ítélet történt a Kármelen? Hogyan mutatkozott meg Illés emberi természete a fenyegetettségben?

Miért menekült el Illés? Hogyan válaszolt Isten kérdésére? Milyen feladatokat kapott ezután?

Mi történ Illéssel mindezek után? Hogyan fogja Isten összegyűjteni az ő népét az utolsó időben?


További igék: I.Kir. 18:39,42-46, 19:1-21, Mt. 16:18, II.Kir. 2:2, Agg. 2:9.
Török István 2015.08.01

Török István

Isten szabadítása
(Jóel. 2:31-32)


Mit jelent segítségül hívni az Úrnak nevét? Hogyan tudunk megszabadulni?

Mi a szabadulás egyetlen útja? Milyen párhuzamokat láthatunk Izsák és Jézus feláldozásának történetében?

Milyen tanítást rejt számunkra a páskaünnep? Mire utalt a kovásztalan kenyerek ünnepe? Mi a jelentősége a bárány megölésének?

Hogy jelentette ki Salamon Isten dicsőségét Sába királynőjének? Mit jelent az Úr neve?

Hogyan gondoskodott Isten arról, hogy szabadításának jelképe fennmaradjon az idők végezetéig? Mit jelent az igazságos cselekedet?


További igék: Rm. 10:13, I.Móz. 4:25-26, Rm. 7:24, 8:1-2, I.Móz. 3:15,21, 4:4-5, II.Móz. 12:3-14, II.Kor. 5:7-8, I.Kir. 10:5, II. Móz. 34:6, Ésa. 39:2,6-7, Lk. 22:15-16, Jel. 19:7-8,Bandi Katalin 2015.07.25

Bandi Katalin

Isten fegyverzete
(Ef. 6:11-17)


Mennyiben más Istennek a fegyverzete mint a mi elképzelésünk a harcról és a katonaságról?

Milyen felszerelést használtak a római katonák? Kitől kapták a fegyverzetet? Mi volt ennek a feltétele?

Hogyan kapták meg a római katonák a felszerelést? Mi volt az első része ennek, amihez aztán a többi kapcsolódott?

Mit jelent az igazság szeretete? Létezik-e magányos kereszténység? Miért fontos állandó készenlétben lenni?

Milyen tartást adott a saru a katonának? Mit jelent mezítlábas kereszténynek lenni? Hogyan válhatunk békesség szerzővé?


További igék: Rm. 16:20, Mt. 25:21, Zsolt. 84:12, Lk. 15:22, Ruth. 4:7, Ésa. 52:7, Mt. 5:9, I.Móz. 3:12.Vigh Ágnes 2015.07.18

Vigh Ágnes

A "ma" jelentősége
(Zsid. 3:15)


Milyen hírekről hallunk a híradóban? Milyen jelenségek jellemzőek ma a világunkra?

Hogyan hatnak ránk ezek az események? Mi az egyedüli lehetőség számunkra, hogy megszabaduljunk a holnap felőli aggodalomtól?

Min múlik az ember üdvössége? Valóra válnak-e fogadalmaink? Mi a "ma" jelentősége?

Hogyan tekintünk előre a próféciák által megjövendölt jövőre? Kell-e félnünk?

Hogyan tudunk felkészülni az előttünk álló eseményekre? Értékeljük-e a jót amit kaptunk?
További igék: Lk. 17:28, Zsolt. 112:7, Józs. 24:14-15, Sof. 3:7, Mt. 24:24, Lk. 22:35-37, Mt. 26:40, Ám. 9:9, Ez. 9:4.Török István 2015.07.11

Török István

Isten dicsőítése
(Jn. 5:44)


Milyen dicsőségkeresésekről beszél Jézus? Hogyan tanít erről a hegyibeszédben is?

Hogyan jár együtt a hitetlenség a versengéssel? Miért nem tudták meggyógyítani a tanítványok a beteget?

Segítségül lehet-e Isten az egyéni dicsőségkeresésben? Milyen hátrányokkal jár az egyéni dicsőségkeresés?

Mit jelent az Isten dicsőségét keresni? Hogyan láthatjuk ezt Dániel és társai életében?

Hogyan képes Isten felmagasztalni azokat akik Isten dicsőségét keresik? Hogyan növekszik ezek hite?


További igék: Mt. 6:2-12, I.Kor. 4:3-5, Lk. 6:26, Mk. 9:14-20, Lk. 22:20-30, Dn. 3:12,15-18, Zsolt. 50:14-15,23, Rm. 15:4, I.Móz. 11:4, Lk. 21:2-3, Mt. 6:33.Tóth Gábor 2015.07.04

Tóth Gábor

A kételyek elhárítása
(Jn. 11:42-44)


Melyik az a cselekedetet Jézusnak, ami megmutatta mi van az emberek szívében? Mikor támasztotta fel Jézus Lázárt?

Hogyan reagáltak erre a cselekedetére a farizeusok? Lehetett-e kétely ezek után bárkiben is?

Mit kezdjünk mi a kételyeinkkel? Hogyan fogadta Márta Jézust? Honnan merített erőt később Mária is?

Miért sírt Jézus? Miért van szükség a mi életünkben hasonló eseményre, mint Lázár feltámasztása volt?

Miért van szükség száz százalékos hitre?


További igék: Rm. 14:23, Lk. 7:19, Jel. 3:19, Jn. 11:3,6, 15:10, 11:20-22,32-33, 46-49, Lk. 12:48.
Vigh Ágnes 2015.06.27

Vigh Ágnes

Jézus eljövetele
(Jn. 16:20-22)


Minek az átélői ebben a világban az Isten gyermekei? Milyen most a hívő ember élete a világban?

Milyen fájdalma és szomorúsága van egy hívő embernek, ami a világban nincs? Mennyire készül minden anya a gyermekének megszületésére?

Van-e okunk reménységre a legnagyobb nehézségek között is? Mi a felhő jelentése, szerepe a Szentírásban? Hogyan lehetséges, hogy minden szem meglátja Jézust?

Miért fog sírni Jézus visszajövetelekor minden ember? Mi lesz a különbség a hívők és a hitetlenek sírása közt? Mit jelent a mennyben lévő csendesség?

Mit tanulhatunk meg majd a mennyben? Mi adhat erőt a mostani nehéz körülményeinkben? Milyen cél elérése?

További igék: Ez. 9:4, Jel. 1:7, 22:20, I.Kir. 18:44, Mt. 25:31, Zak. 14:5, Mt. 24:26,27, I.Thessz. 4:16, Dn. 12:1-2, Mk. 14:60-62, Ésa. 2:19, Lk. 13:28, Jn. 12:47-48, Jel. 8:1,Vigh Ágnes 2015.06.20

Vigh Ágnes

Az éberségről
(Rm. 13:11)


Milyen hadviselést folytat sátán a hívőkkel szemben? Mi történik egy idő után a Jézus Krisztus visszajövetelét váró lelkesedéssel?

Tudunk-e várakozni? Hogyan használja ki sátán az emberi természetünk gyengeségét? Mi ennek az oka?

Mitől kophat meg a várakozás öröme? Mit jelent a várakozás idejében a hitet párosítani a cselekedettel?

Hogyan láthatjuk ezt Noé életében? Hogy lehet örömteli a várakozásunk és készülődésünk?

Mi jellemzi a világosság fiait? Mikor képes az ember a sötétségből a világosságba jutni? Miért vannak figyelmeztetések a Bibliában?

További igék: Mt. 24:1-13, Jak. 2:19-20,22,26, I.Móz. 6:5,9-22, Lk. 21:34, I.Thessz. 5:1-6, Jn. 8:12, 3:19-21, Rm. 13:8-10,12, I.Jn. 2:10-11, Ámos. 5:19, Jel. 1:7.Tóth Gábor 2015.06.13

Tóth Gábor

Saul engedetlensége
(I.Sám. 15:1-3)


A gyülekezetnek: hogyan mérte fel az új prédikátor a gyülekezet állapotát, és milyen prédikációt tartott?

Hogyan jár együtt Isten igazságossága és kegyelme? Milyen hibát követett el Saul király?

Végrehajtotta-e az a küldetést, amivel Isten megbízta? Miért kellett volna mindenkinek meghalnia?

Le lehet-e szállítanunk az Isten mércéjét? Mit ígért a nép Józsuénak?

Mi a sauli viselkedés és gondolkodásmód veszélye? Mikor ltt rend Izraelben, és szűnt meg a káosz?


További igék: Mt. 25:35-36, V.Móz. 25:17-19, I.Sám. 15:4-11, IV.Móz. 23:19, I.Sám. 15:13-23, Józs. 1:16-18, I.Kor. 4:20, Bír. 2:18-19, V.Móz. 5:32, Józs. 7:11.
Buda Júlia 2015.06.06

Buda Júlia

Jézus kérdései
(Mk. 10:46-52)


Lehetett-e tudni, hogy mi volt a beteg emberek kívánsága, szükséglete, akik találkoztak Jézussal? Miért kérdezett mégis Jézus?

Mi a feltétele az isteni cselekvésnek? Hogyan hat vissza a kimondott szó az emberre?

Akadály jelent-e Jézus számára az idő? Mi jelenthet akadályt? Hiszünk-e a teremtő erejű szóban?

Mi a mi részünk Isten csodájában? Kapunk-e ebben is segítséget? Mi az akarat szerepe és jelentősége?

Milyen hibákat követhetünk el a gyermeknevelés során? Miért fontos, hogy választási lehetőséget adjunk a másiknak?
További igék: Lk. 10:26, Mt. 21:25, Jn. 5:2-6, Mt. 8:2, I.Móz. 1:2-3, Préd. 7:29, Ésa. 55:11, Mk. 9:23, Ésa. 64:4, Péld. 29:15, II.Kor. 3:17, Jak. 1:25, 2:17, Mk. 10:17-21, I.Móz. 24:12-19,58, Fil. 2:13Sonnleitner Károly 2015.05.30

Sonnleitner Károly

Hitvalló áldozat
(III. Móz. 1-5)


Úrvacsorai Istentisztelet

Mi minden Úrvacsorai alkalom célja? Milyen események sorozatából áll és mi ezeknek a jelentőségünk?

Milyen lépésekből állt az áldozati rendszer? Mi volt a jelentősége a reggeli és esti áldozatnak?

Hogyan állt Isten a bűnös és a vádló közé? Mi volt a jelentősége az egészen égő áldozatnak? Mi követte ezt? Mire utalt a hálaáldozat?

Minek kellet megelőznie a bűnért való áldozatot? Mit jelentett a bűnösnek saját kezével megölnie az áldozati állatot?

Milyen érzelmi változásra van szükség az igazi bűnrendezéshez? Mire tanít az erős fegyveres példázata?
További igék: I.Móz. 2:17, 3:21, Zsid. 4:16, Zsolt. 139:24, I.Kor. 2:2, Zsolt. 51:14, I.Sám. 3:10, Fil. 4:13, Lk. 11:21-22, Jn. 13:1-17.
Juhász Ernő 2015.05.23

Juhász Ernő

Ábrám döntése
(I.Móz. 12:1,4,10)


Milyen döntési helyzetbe került Ábrám hetvenöt éves korában? Milyen döntések várnak egy hívő emberre is a környezetében történt változások hatására?

Hogyan döntött Ézsau, amikor fáradtan hazaért? Miért veszélyes az érzelmek által vezérelt döntéshozatal? Milyen következményekkel jár ez?

Az életkortól függnek-e a megfontolt, helyén való döntések? Miért engedi meg Isten a nehézségeket a hívő emberek életében?

Mi motiválta Ézsau könnyelmű döntését? Mit teszünk annak érdekében, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan Isten is lát bennünket?

Hogyan árasztja ki Isten áldását az ő népére? Hogyan lehetünk részesei mi is ennek?
További igék: Jer. 14:16, I.Móz. 25:29-34, 27:41, Zsid 12:17, Pld. 25:28, 8:12, Dn. 1:8, Jel. 7:14, 14:2, Józs. 24:15, Ef. 5:14.
Vigh Ágnes 2015.05.16

Vigh Ágnes

Légy bátor és erős!
(V.Móz. 31:6,8)


Kinek szólnak Isten igéjének üzenetei? Kiknek az életében jelenik meg a félelem és a rettegés?

Melyek Mózes legfontosabb üzenetei Isten népe számára? Milyen élethelyzetben hangoztak el Mózes utolsó szavai?

Milyen küzdelemre hívta el Isten az ő népét a Kánaán határán? Mikor bízhat az ember szüntelen az Isten vezetésében?

Miben bízhatunk? Mennyire vagyunk hajlamosak a hamis biztonságba kapaszkodni? Mikor jelent védelmet Isten számunkra?

Mi a csalhatatlan jele az Istennel való közösségnek a legnagyobb megpróbáltatások között? Mi mutatja meg a vallásos tapasztalatunk milyenségét?


További igék: Józs. 1:7-9, Zsolt. 1:2, 18:30, 105:4, 20:8, Jer. 7:4-10, II.Móz. 33:15, Jn. 14:27, I.Jn. 4:18, Zsolt. 84:6, 40:5,Tóth Gábor 2015.05.09

Tóth Gábor

Az utolsó napok
(II.Tim. 3:1-5)


El tudja-e fogadni az emberiség a véget? Mióta van az "utolsó idők" a Biblia szerint?

Milyen bővebb, szűkebb és legszűkebb értelmezése lehet az "utolsó idők"-nek? Melyik értelmezésre gondolhatott Pál apostol?

Miért lesz rosszabb a mai világ a korábbi nagy birodalmak koránál? Hogyan fordít Sátán az eddigi módszerein?

Miért a legveszélyesebb a jónak látszó gonoszság? Mi a küldetése az advent népnek?

Milyen üzenetet kell hirdetni az advent népnek az utolsó napokban az embereknek? Milyen befolyása lesz Isten népének az utolsó napokban?


További igék: Jel. 12:12, 10:6-7, 11:15,17, Mt. 24:6,-12, 38-41, II.Thessz. 2:2-4, I.Kir. 18:21, Mt. 23:27, 15:19, Jel. 22:16, 3:17, Lk. 4:18-19, Ésa. 61:2, Jel. 10:11, Ésa. 60:1-3.Bandi Katalin 2015.05.02

Bandi Katalin

Jósiás reformjai
(II.Kir. 22:1-8)


Milyen reformkirályok követték egymást Izraelben a nehéz időkben? Milyen örökséggel kellett megküzdeniük?

Miért nem kerülhette el Isten népe a büntetést? Milyen reménységet és milyen ígéretet kapott mégis Jósiás?

Milyen konkrét gyakorlati lépések születtek Jósiás reformjai nyomán? Hogyan alakul ki a bálványimádás egy ember vagy közösség életében?

Kiknek lett volna a feladata, hogy figyelmeztessék a népet? Milyen hibát követtek el a nép lelki vezetői?

Milyen kötést vitt végbe a néppel Jósiás? Hogyan követhetjük mi is ebben?
További igék: II.Krón. 34:1-28, II.Kir. 22:14-20, 23:1-3,30, V.Móz. 26:17-19.Buda Júlia 2015.04.25

Buda Júlia

Illés lelkével és erejével
(Mal. 4:5)


Milyen párhuzamos próféciák szólnak az útkészítésről a végidővel kapcsolatosan? Kire utalnak ezek a próféciák?

Hogyan ismétli a történelem önmagát? Mi jellemezte Illés személyét? Milyen válság történt Isten népén belül?

Mik voltak az előkészítő lépések, melyek ehhez a válsághoz vezettek? Hova vezetett a hitehagyás?

Mi jellemezte Isten népét? Mi a kiinduló pont a felemelkedéshez? Mi tette veszélyessé és megtévesztővé a Baál kultuszt?

Miért hallgatott mindenki Illés világos kiállásakor? Hova lehet eljutni a vakság által?További igék: Lk. 1:17, Mt. 11:14, I.Kir. 16:25, 21:25, Préd. 3:7, I.Kir. 18:21, Jel. 3:17, I.Kor. 10:11.Vigh Ágnes 2015.04.18

Vigh Ágnes

Az imádságról
(Bír. 6:14-16)


Van-e olyan ember, aki biztonságban lehet állandó imaélet, Istentől való függés nélkül? Hogy tudjuk a legnagyobb eredményeket elérni?

Mikor élet Gedeon? Milyen történelmi helyzetben voltak ekkor? Milyen mérvű elnyomásban élt a zsidó nép?

Milyen lelkületről tesz bizonyságot Gedeon az Istennel való párbeszédben? Miben van a legnagyobb erő? Mit kért Mózes is az Úrtól?

Hogyan törődik Isten a mi félelmeinkkel? Milyen jellemvonásokat fedezhetünk fel Gedeon szavaiból, tetteiből? Kik által tud az Úr legjobban cselekedni?

Mi a mi vallásos életünk fokmérője? Hogyan esett tőrbe Gedeon? Mi ebből a tanulság számunkra?


További igék: Bír. 6:12-13, II.Kor. 12:9, II.Móz. 33:15, Bír. 6:25, Ésa, 65:24, Bír. 7:9-15, 8:1-3, 22-27, ApCsel. 2:21.


Bandi Katalin 2015.04.11

Bandi Katalin

Kincs a földben
(Mt. 13:44)


Milyen ígéretek szólnak nekünk a Szentírásból? Mi az ami áttörést hozhat az életünkben?

Hogyan lehet az elrejtett gazdagság a mienk? Mit szemléltet a példázatbeli ember, aki eladta mindenét, hogy megszerezze a kincset?

Mit jelképez a kincs a példázatban? Mit jelképez a föld? Mi az örömhír? Kik elől van elrejtve ez a kincs?

Mi az ami elválaszthat Istentől? Hogyan kell kutatnunk a Szentírást?

Mi az igazi műveltség? Mi az ami képes átformálni bennünket? Mi az igazgyöngy?
További igék: Ésa. 60:1-5,22, Mt. 13:45-46, Fil. 3:7-8.Némethné Mézes Judit 2014.04.04

Némethné Mézes Judit

A húsvét üzenete
(Lk. 2:41-52)


A gyermekekhez: volt-e Jézus szófogadatlan? Hogyan viselkedtek az aggódó szülők, mikor nem találták a gyermeküket?

Mit érthetett meg Jézus 12 évesen a pászkaünnepen? Minek az emlékünnepe volt a pászka? Minek a jelképe Egyiptom?

Milyen emlékeztető jeleket adott Isten az ő népének? Miért kellett sietniük az Egyiptomból kivonulóknak? Hogyan mutatott ez előre Jézus áldozatára?

Hogyan tegyünk bizonyságot arról, hogy mit tett értünk Krisztus?

Miért imádkozott Jézus a főpapi imájában? Hogyan tudjuk megdicsőíteni az ő nevét?
További igék: V.Móz. 16:1-2, II.Móz. 12:3,5,7,11, Jn. 1:29, 17:1-3, 4-6, 20-23, Jel. 7:14-17.Vigh Ágnes 2014.03.28

Vigh Ágnes

A korai és kései eső
(Mt 28:19)


Hogyan állítható párhuzamba a korai és kései eső? Hogyan búcsúzott el Jézus a tanítványaitól, milyen feladatot adott nekik?

Könnyű vagy nehéz feladat teljesíteni Jézus parancsát? Milyen akadályokkal néztek szembe a tanítványok?

Miért féltek az örömhír üzenetének hirdetésétől a Szentlélek kiáradása előtt? Népszerű-e ez az üzenet az emberek előtt?

Milyen ígéreteket adott Jézus a tanítványoknak? Mi történt amikor a Lélek kiáradt? Hiábavaló volt-e az előtte lévő magvetés?

Miért imádkozhattak a tanítványok? Ki fogja elvégezni ezt a munkát? Kik lehetnek eszközök ebben? Milyen jellemtulajdonság szükséges ehhez?


További igék: Mt 24:14, 17:19, Lk. 24:49, ApCsel. 1:4,5,8, I.Kor. 15:58, Jn. 4:37, ApCsel. 1:14, Zak. 10:1, Ésa. 41:17, ApCsel. 2:16-21, Sof.2:3, Ésa. 41:18-20.


Mitelle Sándor 2015.03.21

Mitelle Sándor

Dániel döntése
(Dn. 1:5,8-21)


Tapasztalat:hogyan rendezi el Isten az életünket? Hány lehetőséget mulasztunk el az életben, arra nézve, hogy rábízzuk magunkat Istenre?

Milyen háttéren indult Dániel és társai élete? Milyen uralkodó volt Nabukodonozor? Milyen bátorságra és eltökéltségre volt szüksége Dánielnek vele szemben?

Milyen lehetőségei lettek volna Dánielnek megoldani az új élethelyzetéből adódó nehézségeket? Mivel párosult Dániel eltökéltsége?

Kiknél találtattak tízszer okosabbnak Dániel és társai a király előtt? Miért maradt ott Dániel a médó-perzsa udvarban?

Hogyan ismerték Dánielt? Hogyan tudta őt Isten felhasználni, hogy beteljesítse akaratát?


További igék: Dn. 1:1-2, 5:30, 6:3,20, II.Krón. 36:22-23, Ésa. 44:26-28, Dn. 9:2.Cserbik János 2015.03.14

Cserbik János

Jézus ígérete
(Mk. 14:25)


Úrvacsorai Istentisztelet

Minek a szimbóluma és valóságos megjelenítése az úrvacsora? Milyen ígérettel párosul?

Hol jelenik meg gondolatról-gondolatra, jelképről-jelképre ez az ígéret az Ószövetségben?

Önzetlen formájában mi az egyik legtisztább öröm a földi életben? Hogyan teszi egyenlővé az embereket az úrvacsora?

Milyen eszközt használ Isten a megigazításunkra? Hogyan tanít közösségre az úrvacsora és Krisztus várása?

Miből van a legnagyobb hiányunk ebben az életben? Miért vagyunk személyválogatók? Mi kell ahhoz, hogy Jézus legyen jelen az úrvacsoránkban?


Az igehirdetés megtekinthető Youtube videón is!További igék: Mk. 14:26, Ésa. 25:6-9, I.Kor. 15:51-52, I.Tim. 1:15, Mt. 24:32-33, Ef.4:26, Fil. 4:4, Mt. 25:40, Jn. 13:1-17, I.Kor. 11:23-26.


Bánhidi Tamás 2015.03.07

Bánhidi Tamás

Az üdvösség útja
(Zak. 3:1-5)


Az gyermekekhez: hogyan búcsúzott el Jézus a tanítványaitól? Mit ígért nekik?

Mi a legfontosabb üzenet minden ember számára? Mi lehet a legrosszabb hír egy hívő ember számára?

Ki és milyen feltételekkel mehet be az Istennek Országába Jézus beszéde szerint? Mi az egyetlen egy útja a mennybe jutásnak?

Milyen jellemrajzot nyújt a Biblia az emberről? Mit kell tennünk ahhoz, hgy ez megváltozzon?

Mi a bűn? Mi a hit? Ni által működik a munkálkodó hit? Honnan van hozzá az erő?

További igék: Jn. 14:2-3, Mt. 5:20, Jn. 3:5, Ésa. 1:5-6, I.Pt. 2:9, II.Pt. 3:9, Jn. 16:8-9, Zsid. 11:1,3,29, Gal. 5:6, Ez. 36:26-27, Jel. 14:2, Ésa. 60:3, I.Kor. 2:1-2.


France Mutombo 2015.02.28

France Mutombo

Az egyház növekedése
(Ef. 2:18-22)


Az ifjakhoz: hogyan viselkedjünk, mikor az Úrtól kapunk valamit? Miért a legfontosabb dolog a hála? Hogyan kell kifejezni?

Hogyan lehetünk egyház, és hogyan növekedhetünk ebben? Mi a növekedés feltétele?

Mit jelent az egyház fogalma a Szentírásban? Ki az elhívottak? Kik a választottak? Mi határozza meg, hogy hány választott lesz?

Mi az egyház feladata? Ki által van menetelünk az Atyához? Mivé válhatunk hit által az egyházban?

Mit jelent a mennyei identitás? Min alapszik az egyház növekedése? Miben ad egyensúlyt Krisztus?


További igék: Lk. 17:15-19, Mt. 22:1-9,14, I.Tim. 2:4, Mt. 13:24-30, Ef. 4:12, Mt. 26:69-75, Lk. 15:11-22, Jón. 1:1-4, I.Jn. 1:1.


Bandi Katalin 2015.02.21

Bandi Katalin

A szeretet üzenete
(Hós 6:6)


Az ifjakhoz: milyen képet festünk magunkról mások számára? Hogyan kérhetünk segítséget Istentől, hogy valóban jók legyünk?

Mikor élt Hóseás próféta? Hogyan nevezik a könyvét az Ószövetségben? Mit jelent szeretni?

Miért nincs szeretet a Földön? Mit jelent bibliai értelemben ismerni? Hogyan lehet betölteni az igazságot?

Hogyan tudjuk hitből követni Istent? Mit kíván tőlünk az Isten? Mire ád az Isten esőt?

Milyen örömhírrel szolgál Hóseás próféta könyve? Mi dönti el a hovatartozásunkat? Miért enged meg az Isten az életünkben próbákat, nehézségeket? Mitől óv Isten?További igék: I.Jn. 1:8, Hós. 1:3, 4:1-3, Rm. 9:31-32, Hós. 5:5, 7:10, Jn. 9:41, Hós. 6:1-4, Lk. 15:29-31, Hós. 5:12, 10:12, 1:7,10, 14:5-6,10.


Tóth Gábor 2015.02.14

Tóth Gábor

Az elpecsételésről
(Ez. 9:3-4)


Az ifjakhoz: a selyemcukorkás kísérletről - milyen viselkedések volatk jellemzők a gyermekekre? Milyen összefüggés van a sikeresség és az önuralom közt?

Miért fontos, hogy ragaszkodjunk az alapelveinkhez? Mire figyelmezteti Jézus az ő tanítványait, milyen változások voltak szolgálatának második szakaszában?

Miért volt szükség a kemény beszédre? Milyen veszélye volt a népszerűségének? Miért csak a rostálás volt az egyetlen megoldás?

Lehet-e érzelmi hatás a Krisztus követés? Miben mutatkozik meg a valódi Krisztus követés? Mi teheti valóban boldoggá az embert?

Melyek a Krisztus követés lehetséges hátrányai? Mi lesz a vízválasztó az igazak és hamisak között?

További igék: Mt. 3:10, Lk. 9:57-58, Fil. 4:4, ApCsel. 16:25, Jn. 16:33, I.Pt. 5:8, II.Tim. 4:7-8, Lk. 8:5-8, Mt. 10:35, Zsid. 5:7, Jób. 2:10, II.Tim. 3:12, Zsid. 4:7.


Buda Júlia 2015.02.07

Buda Júlia

A rendről
(I.Kor. 14:40)


Mit jelent ez a közmondás: "rend a lelke mindennek"? Hogyan nyilatkozik meg mindenben - ami az Istennel kapcsolatos - a "jó rend"?

Hogyan mutatkozott meg a rend a Teremtésben? Miért volt szükség rendszabályokra a pusztai vándorlás során?

Milyen felelőssége van a keresztény embernek, hogy otthonában és családjában rend és rendezettség legyen?

Mi a különbség a jó rend és a kínos rend között? Hogyan láthatjuk a rendet Krisztus feltámadásában is?

Miért fontos a rend az életünkben? Hogyan takaríthatunk meg időt vele?További igék: V.Móz. 23:14, Jn. 20:7-8, Pld. 6:6, Préd. 4:6, 3:1, Ef. 2:19-22.Sonnleitner Károly 2015.01.31

Sonnleitner Károly

A jellemépítés
(Ámos 4:12)


Mi a bűn egy keresztény ember életében általános értelemben véve? Mi a legfontosabb feladat, amit az Isten az emberre bízott?

Miért kell egészségesen élni? Miben ölt testet az Isten szerinti gondolkodásmód?

Mi az üdvösség feltétele? Mitől veszhet el valaki? Miért nem hat ránk sokszor az Isten igéje? Mi tud megtérésre indítani egy embert?

Mi történik az ember életében, ha az igazságot befogadja? Milyen indíttatás és motiváció kell az Isten képviseletéhez

Miért fontos az érzelmi és a bizalmi viszony megteremtése? Hogyan vállhat az életem részévé mindaz, amit az Isten számára felkínál?

További igék: II.Pt. 3:9, Lk. 10:42, Jn. 14:30, Ésa. 60:1-3, Jel. 18:1, II.Thessz. 2:9, I.Kor. 2:13-14, Ez. 33:32, Jer. 15:16, Kol. 4:3, Jn. 15:5, Rm. 8:7, Jn. 3:6, II.Tim. 3:5, Rm. 8:28-29, 6:14, Jel. 3:20.


Vigh Ágnes 2014.01.24

Vigh Ágnes

Az Izrael próféciák beteljesedése
(Ésa. 2:2-3)


Miről szólnak az Izrael próféciák? Miért nem tudtak valóra válni Izrael életében? Mikor fognak a maguk teljességében megvalósulni?

Milyen hegyeknél lesz magasabb az Úr házának hegye? Mit jelentett ez az Ószövetségi időkben?

Hogyan valósult meg részben az apostolok korában? Ha az igének ilyen hatalmas ereje van, akkor ez a prófécia miért nem valósult meg minden korban?

Mikor lehet hatékony az Isten igéje az emberek életében? Mi a mi teendőnk ahhoz, hogy részesei lehessünk ennek?

Milyen ígéreteink vannak arra nézve, ha Krisztus munkálkodik rajtunk keresztül? Minek a kérdése, hogy ez megvalósuljon az életünkben?


További igék: Zak. 8:20-23, Jer. 23:28-29, ApCsel. 6:7,9,12, Ésa. 2:4-8, ApCsel. 6:15, 7:54-56, I.Kir. 17:24, Mt. 24:14, Jel. 3:17, I.Kor. 8:1, Zsolt. 81:14, 126:1-3, Ésa. 60:1-4.


Stramszki István 2015.01.17

Stramszki István

Személyes közösség Istennel
(Ésa. 46:3-5)


Mi az az üzenet Istentől, amely mindannyiunknak szól? Hol veszi kezdetét Isten jelenléte az életünkben?

Hogyan kell látni önmagunkat? Hogyan bánik velünk az Isten? Milyen az Isten és a mi személyes viszonyunk?

Mi az, ami igazán meg tud törni egy embert amikor az Isten jóságát látja? Mi a valódi Krisztus követés?

Miért fontos, hogy számvetést készítsünk magunkkal? Mitől mentett meg bennünket az Isten?

Mennyi világosságban részesültünk eddig az életünkben? Mennyi döntésünkben segített Isten? Milyen ígéretünk van Istentől a szabadításra nézve?
Az igehirdetés megtekinthető Youtube videón is!


További igék: Zsolt. 139:13-16, Mt. 3:17, Rm. 2:4, Pld. 25:15, I.Kor. 15:9, I.Jn. 1:1-3, I.Pt. 1:8, Jel. 3:20, Ef. 2:10, II.Kor. 5:14, Rm. 7:24.


Tóth Gábor 2015.01.10

Tóth Gábor

Az elpecsételésről
(Ez. 9:3-4)


A fiatalokhoz: melyek azok a mechanizmusok a szervezetben, melyek bemutatják Isten gondolkodását? Mitől véd az immunrendszer? Hogyan mutatja be a jó és rossz közti harcot?

Mi a különbség a bélyeg és a pecsét közt a bibliai próféciák szóhasználatában? Milyen kétféle ember lesz az utolsó időkben a Biblia szerint?

Milyen pecsét van a Tízparancsolatban? Mikor történik meg az elpecsételés? Hogyan kell készülni erre?

Kiknek a szívében, lelkében marad meg a Szentlélek az utolsó időkben? Kik fognak elpecsételtetni?

Mi jellemző az elpecsételtekre az ezékieli leírás szerint? Hogyan viseljük a szívünkön Isten népének sorsát?

További igék: Jn. 3:16, Jel. 7:1-4, II.Pt. 3:8-9, Mt.24:12, 13:25-26, I.Kor. 10:12.Bandi Katalin 2015.01.03

Bandi Katalin

A királyi menyegző
(Mt. 22:1-14)


A kisebbekhez: a három fiúról, akik másképp viszonyultak a vízhez - hogyan viszonyuljunk a nehézségekhez? Milyen tapasztalataink lehetnek ezáltal?

Milyen jelképek vannak a Bibliában az emberi életről? Kikről szól a két elhívás Jézus példázatában?

Miért veszett el az az ember, akinek nem volt menyegzői ruhája? Milyen gondolatokkal ment a menyegzőre?

Mit jelent meghívottnak lenni? Mit jelent felvenni a menyegzői ruhát? Miben kell engedelmesnek lennünk?

Hogyan lehet egy keresztény ember boldog és örömteli életű?


A délutáni évindító hálaadó Istentisztelet
képei és hanganyaga elérhető az  Újdonságok  menüpontban!


További igék: Zsolt. 31:6, Ésa. 64:5,Ezékiel 40:1, 43:4, 44:2,28, Lk. 10:27, Rm. 13:10.
Vigh Ágnes 2014.12.27

Vigh Ágnes

Jézus ígérete
(Mt. 26:29)


Mit jelentett ki Jézus az utolsó vacsora befejezésekor? Mit fejez ki ez a mondat Jézus részéről?

Mit jelent ez az ígéret a mi részünkről? Mikor fog megvalósulni Jézus ígérete?

Milyen részekből áll a menyegző? Hol zajlik a bárány menyegzője? Hol zajlik a bárány menyegzőjének vacsorája

Mi az előfeltétele az ezen való részvételnek? Milyen közösségben leszünk ott Jézussal? Mi a menny nyelve?

Hogyan kell készülnünk a Jézussal való találkozásra? Hogyan tekint Jézus erre a találkozásra?


További igék: Mt. 22:2, Jel. 19:7-9, Lk. 22:29-30, Jel. 3:20, Jn. 13:21-26, Ámos 5:19, Jel. 3:18, Ésa. 53:11.Juhász Ernő 2014.12.20

Juhász Ernő

Visszatalálni Jézushoz
(Zsolt. 130:1-8)


Úrvacsorai Istentisztelet

Mi az Úrvacsora célja, értelme? Min van a hangsúly, mi teszi igazán értékessé? Minek az ünnepe?

Mi teszi különlegessé az Úrvacsorát? Mire vágyik ilyenkor a keresztény ember?

Hogyan gyakorolták az Úrvacsorát az első keresztények? Mi valósul meg a Jézus által elrendelt Úrvacsorában?

Mi a közös az evangéliumi történetekben? Hogyan jelenik meg bennük a személyesség?

Minek a jelképes cselekedetet az Úrvacsora? Hogyan tisztulhatunk meg? Hogyan gyógyít meg Jézus? Mi az alapja a változásnak?
További igék: Lk. 22:19, I.Kor. 11:25, Lk. 15:17-19, Gal. 3:1, Ésa. 6:5, Jn. 3:16, II.Kor. 3:18, Jn. 5:2-9, Pld. 13:12, Jer. 8:20, Lk. 18:14, Mt. 13:33, Jn. 1:12, 13:35.

Buda Júlia 2014.12.13

Buda Júlia

A reménységről
(Rm. 15:13)


Mit jelent a reménység? Mi tartozik hozzá, mivel társul? Miben lehet reménykedni és miben nem?

Milyen bibliai példákat látunk arra, hogy az Isten a reménytelen helyzetben is tud megoldást adni?

Hogyan kell reménységben várni? Mire kell tekinteni? Mi ad alapot az ígéret beteljesedésére?

Mire nézve nincs reménység? Miben reménykedett az első emberpár a bűnbeeséskor?

Lehet-e reménykedni az emberileg lehetetlenben? Mik a feltételei ennek? Mennyire fontos a reményteljes lelkület és hozzáállás?További igék: Zsid. 11:1, I.Kor. 13:13, Rm. 8:24, 4:18-21, Ez. 37:1-11, ApCsel. 27:10-22, Rm. 8:32, Zsolt. 119:74,81,114,147, Mt. 4:6, Zsid. 10:23.Pintér Éva 2014.12.06.

Pintér Éva

Isten gondviselése
(Ef. 6:14-18)


Szükségszerű-e a szenvedés az életünkben? Hogyan tud Isten elrejteni oltalmában bennünket? Hogyan érhetjük el mindezt?

Hogyan hatnak ránk az események, nehézségek, katasztrófák? Mikor rendülünk meg?

Meg tudjuk-e magunkat védeni emberi erővel, bölcsességgel? Mi a feltétele Isten gondviselésének?

Miért fontos, hogy megemlékezzünk arról mi mindent kaptunk? Mi a hálás élet következménye? Milyen eszközöket használ Isten, hogy megvédjen bennünket?

Milyen eszközöket adott Isten számunkra, hogy megvédjük magunkat Sátán támadásaitól? Mi volt az Úr Jézus békességének, nyugalmának titka?

További igék: Zsolt. 112:7, Mt. 24:6, Ésa. 63:9, Zsid. 5:7, Zsolt. 73:23-28, Jn. 8:29, Ésa. 32:17, II.Móz. 15:26, I.Kor. 6:19, Mt. 24:21.Sonnleitner Károly 2014.11.29

Sonnleitner Károly

A legnagyobb életcél
(Gal. 4:19)


Tud-e a Közösség életcélokat adni ma a fiataloknak? Mi a legfontosabb életcél? Miért fontos a cél és a motiváció? Mi az üdvösség útja?

Miben állt Krisztus győzelme? Hogyan kell a győzelmet kivívni? Hol kezdődik minden?

Hogyan változtat meg a gondolat bennünket? Miért fontos, hogy az Isten gondolataival vállaljunk közösséget?

Milyen veszélyei vannak a kártékony gondolatoknak? Mi a hosszú és tartalmas élet titka?

Mi készíthet fel az örök életre? Milyen erőforrások állnak rendelkezésünkre ehhez?


További igék: Jel. 3:21, 22:4, Mt. 5:21-22,27-28, Jak. 1:13-15, Jn. 14:30, Rm. 12:2, II.Kor. 10:5, Jak. 4:17, Fil. 4:8, Rm. 14:7, 8:28-33, I.Móz. 1:26.
Vigh Ágnes 2014.11.22

Vigh Ágnes

A jellem átalakulása
(IV. Mózes 12:3)


Mi a hívő élet rendeltetése és célja? Mi a legfontosabb feladat, amit Isten reánk bízott?

Milyen ember volt Mózes az elhívása előtt? Milyen volt az eredeti természete, lénye? Milyen emberré vált?

Mi a legelső lépés ahhoz, hogy a jellemünk meg tudjon változni? Hogyan tudunk igazi bűnbánatra jutni?

Mi az eredménye az igai bűnbánatnak? Mózesnek mennyi időre volt szüksége, hogy erre eljusson? Mi mutatta meg ezt a legszembetűnőbben?

Mi a szelídség? Lehet-e közönyös a szelíd ember? Hogyan lehet eljutni a teljes engedelmességre Isten iránt?


További igék: Fil. 3:14, I.Kor. 10:11, Jak. 5:17, Zsolt. 51:19, ApCsel. 5:30-31, Mt. 11:29, Ésa. 30:21, Zsid. 11:27.Mitelle Sándor 2014.11.01

Mitelle Sándor

Az élő víz
(Jn. 7:38)


Mihez hasonlítja Jézus az emberi életet? Mit kínál Jézus a követői számára?

Mikor mondta el Jézus az élő vízről szóló hasonlatát? Mi volt ennek az ünnepnek a tartalma?

Mire emlékeztette a zsidó népet az aranyedényekbe töltött víz? Milyen az élő víz? Mitől él a víz?

Hogyan válhat egy ember élete mások áldására? Kikhez szólt Jézus? Kiket hív Jézus?

Mi a hit? Mikor lehet átütő erő az életünkben? Hogyan valósulhat meg az ábrahámi teljes hit az életünkben?


További igék: Jn. 4:10,14, Ez. 47:1-8, Jn. 7:37, 4:42, Zsid. 11:1, ApCsel. 8:36-37, I.Móz. 12:13, 23:4-5.
Tóth Gábor 2014.10.25

Tóth Gábor

Igazság és béketűrés
(II.Pt. 3:9)


Milyen ígéretről beszél Péter apostol, mi az amire várunk? Mi adja a célt és az értelmet az életnek egy hívő ember számára?

Mit nevezünk késésnek? Jobb lenne-e, ha tudnánk pontosan mikor jön el Krisztus? Mi a várakozás oka?

Miben más az Úr aratása, mint az emberek aratása? Mennyit számít egy ember élete az Isten szemében?

Mit akar elhitetni Sátán az emberekkel erről az életről? Mit tesz ezzel szemben Isten? Mi a garancia erre?

Mi lesz Sátán sorsa illetve a mi sorsunk Krisztus visszajövetele után? Meddig várnak ránk? Mit vár tőlünk Isten?

További igék: II.Pt. 3:1, Mt. 25:5, Lk. 12:39, Jn. 3:16, Mk. 13:20, Ez. 27:36, Mt. 26:29, Jel. 20:2, I.Móz. 18:17,24, Jer. 23:29, Ésa. 55:6, I.Kor. 10:12, II.Pt. 3:8.Vigh Ágnes 2014.10.18

Vigh Ágnes

Kitartás a szenvedésben
(Jel. 2:8-11)


Mi jellemzi az egyes gyülekezeti leveleket Jelenések könyvében? Minek a korszaka volt a szmirnai korszak?

Honnan származik a város neve? Milyen ígéretek és felszólítás találhatók ebben a levélben?

Mi értelme a szenvedésnek? Miért engedi meg Jézus a nyomorúságot az őt követők életében?

Miért fontos a hitünk próbája? Hogyan lehet megállni a próbában? Van-e okunk félni a Krisztusért való szenvedéstől?

Milyen hitre van szükség a kemény próbákhoz? Mikor lehet erre felkészülni és eljutni?További igék: Jn. 16:33, Préd. 7:3, Pld. 20:30, I.Jn. 4:8-10, Ésa. 49:16, I.Pt. 2:19-21, Fil. 1:29, Zsid. 2:11, 5:8, Jel. 3:18, Jób. 36:21, Ésa. 54:14-15,17.Bandi Katalin 2014.10.11

Bandi Katalin

Vigasztalás az ítéletben
(Náhum 1:1-10)


A kisebbekhez: a festőről, aki lemásolt egx képet, és olyan jól sikerült, hogy mindenki látni szerette volna az eredetit. Kire kell hasonlítanunk?

Mit jelent Náhum próféta neve? Milyen vigasztalás rejlik Isten ítéletében?

Miért nem bünteti meg Isten azonnal a rosszat Hogy értjük azt, hogy nem lesz kétszer veszedelem?

Mi tud az életünkben tartós változást előidézni?

Miben hasonlítanak az akkori bűnök a maiakhoz? Milyen feladatunk van ebben a világban?
További igék: Rm. 8:29, Jel. 7:1, Náhum 1:11-15, Ésa. 1:5-16, Náhum 2:11-12, 3:1, Jak. 2:5
Tóth Gábor 2014.10.04

Tóth Gábor

Öröm a próbákban
(V.Móz. 8:1-6)


Mit parancsolt az Úr Mózesnek mit mondjon a népnek a búcsúbeszédében? Miért kéri Isten, hogy az ő parancsolatait megtartsuk?

Keressük-e az Isten tanácsát? Milyen orvosunk Isten? Mire van szükségünk a gyógyulásunkhoz?

Hogyan próbál meg Isten rámutatni a bűneinkre? Min múlik az üdvösségünk? Miért van szükség lelki kapitulációra?

Mit látunk a próbákban? Képesek vagyunk-e megtanulni hinni és bízni az Istenben?

Hogyan kezeljük a válságot? Hogyan élhetjük a mindennapjainkat hittel és hálával?További igék: Jer. 1:5, Zsolt. 113:6, Jer. 32:27, Jak. 1:5, Lk. 11:21, Jer. 17:9, Ésa. 1:5, I.Kir. 3:7, II.Móz. 33:15.
Bandi Katalin 2014.09.27

Bandi Katalin

A bizonyságtévő élet
(I.Jn. 1:1-4)


Vallástételi Istentisztelet
(képek az  Újdonságok  menüpontban!)

A kisebbekhez: milyen két viszonyulás van a gyümölcstermő élethez? Milyen magocskák szeretnénk lenni? Mit kezdjünk a félelmeinkkel?

Mit jelent világosságban járni? Jog vagy kötelesség bizonyságot tenni?

Mi készteti az embert hazugságra? Tudunk-e magunktól bármi jót is cselekedni?

Hogyan tudunk különbséget tenni az igaz és hamis próféták között? Hogyan lehet győzni az igazság által?

Milyen gyümölcsöket terem az, aki az Isten világosságában jár?További igék: Ef. 6:19, II.Kor. 6:10, Rm. 12:12, Jer.Sir. 3:26, Jn. 16:13, I.Jn. 1:5-8, 2:1-4, 3:4-8, 4:1,4,17, 5:11-13.Buda Júlia 2014.09.20

Buda Júlia

Mindennek rendelt ideje van
(Préd. 3:1-8)


Milyen ellentétpárokkal mutatja be Prédikátor az emberi életet? Miért fontos, hogy mindent a maga idejében tegyünk?

Minek van most a rendelt ideje? Honnan tudjuk, hogy hol tartunk, hogyan tudjuk felismerni?

Van-e mentség arra, hogy nem ismerjük fel a jeleket? Milyen események követik egymást Jézus tanítása szerint?

Hogyan mutatja be az állapotunkat a Laodiceai levél? Mi a feladatunk ezen a háttéren? Mit jelent készülni?

Hogyan tudunk egymásnak segíteni? Min múlt a válasutott nép elveszése? Mit kell cselekednünk?További igék: Lk. 19:41-44, 17:26-30, ApCsel. 1:7, Mt. 16:3, II.Thessz. 2:6, II.Pt. 1:12, Mt. 24:45-51, 25:1-13, Jel. 3:14-22, Mt. 3:8-9, Dn. 3:5-7, Rm. 13:11, Jn. 9:4.Vigh Ágnes 2014.09.13

Vigh Ágnes

Az őskeresztények missziója
(Jel. 2:17)


A gyermekekhez: el szoktátok-e mondani másoknak, ha valami nagy öröm ér? Hogyan tudott Pál apostol bizonyságot tenni az örömhírről Rómában?

Mi volt a jellegzetessége az első keresztényeknek? Hány főből indult a gyülekezet? Hány keresztény lett a Római Birodalomban egy évszázad alatt?

Hogyan tudott elterjedni az örömhír? Miért kiváltság ezt a munkát végezni? Miért nem volt számukra fárasztó ez?

Milyen alappillérei vannak a sikeres missziónak? Miért van szükség a missziómunkában béketűrésre? Hogyan lehet egy közösség hiteles?

Mi jelenti a gátat egy misszióban? Minek kell lennie a motivációnak?További igék: Jel. 6:2, Ésa. 40:31, Jn. 4:37, Gal. 1:8, ApCsel. 19:19,26, Jer. 12:3, Jn. 3:29, Mt. 25:21.
Cserbik János 2014.09.06

Cserbik János

Mit tanultam a hajléktalanoktól?
(Mt. 25:34-40)


A gyermekekhez: Milyen eszközöket használt Dávid pásztorként? Milyen szerepet töltött be a zene az életében? Hogyan születtek a zsoltárok?

Mi történne, ha Jézus eljönne közénk? Hogyan készülnénk? Mit tenne Jézus? Hogyan akar Jézus tanítani bennünket ebben a világban?

Hogyan szól hozzánk Isten? Milyen szolgálattal bíz meg bennünket? Hogyan találkozhatink vele? Mit tanulhatunk azoktól, akikről Jézus beszélt?

Miért fontos megismerni a világot annak gyarlóságaival, nyomorúságaival együtt? Kiknek a kezében kell lennünk?

Mi az alapja a megváltozásnak? Min múlik a szolgálatunk sikere? Hol lehet a legtöbbet tanulni az Istentől?Az igehirdetés megtekinthető Youtube videón is!


További igék: Zsolt. 147:1, Zsid. 4:15, Ésa. 11:3-4, Mt. 11:19, Lk. 23:41, ApCsel. 17:27, Pld. 3:5-6, Mt. 6:26.
Sonnleitner Károly 2014.08.30

Sonnleitner Károly

A szabadulás öröme
(Jób 33:14-29)


Úrvacsorai Istentisztelet

Milyen célra hivatott el az Úrvacsora? Miért fontos a szabadulás örömének megtapasztalása? Miért kell tudatában lenni, hogy szabadulásra van szükségünk?

Mi az ember életeleme? Mikor megyünk orvoshoz? Mi a megváltás munkájánk elsődleges feladata? Hogyan érzékeltette Pál a bűn fogságát?

Milyen az Isten által indított bűnbánat? Mit cselekszik egy szabadulás örömében lévő ember?

Hogyan működött az Ószövetségben az áldozati rendszer? Mit jelképeztek az egyes elemek?

Mi által törölte el Isten a bűneinket? Mi kell ahhoz, hogy szabadok legyünk?

További igék: Zsolt. 51:14, 32:7, Mt. 1:21, Rm. 5:18, 6:23, 7:22-25, 8:1-2, Jób. 5:18, ApCsel. 4:12, Ésa. 53:3,8, Kol. 2:13-14, Jn. 13:1-17.
Vigh Ágnes 2014.08.23

Vigh Ágnes

Elizeus próféta
(I.Kir. 14:9-18)


Miért fontos a próféták életével foglalkozni? Milyen feladatot bízott ránk az Isten?

Mikor élt Elizeus próféta? Milyen időszak volt ez Izrael lelki életében? Miért kívánta Illés a halált? Mi csüggeztette el?

Milyen prófétának szokás nevezni Elizeust? Mi volt Elizeus próféta feladata szolgálata?

Mikor kezdődik el az Istennek való szolgálat? Hogyan lehet felkészülni erre? Mi tesz alkalmassá a munkára? Mi az életsiker titka?

Minek kell az első helyen lenni az életünkben? Mihez kért Elizeus erőt Istentől? Mi a feltétele, hogy elnyerjük a lélek ajándékát?További igék: Jel. 10:11, Jóel. 2:28, I.Kir. 19:4, Jel. 2:16, Hós. 6:4-5, I.Kir. 14:19, Mt. 25:34, I.Kir. 14:20, ApCsel. 7:52, I.Kir. 14:21, II.Kir. 2:9, Mt. 7:7-11, II.Kir. 4:8-10, II.Kir. 13:14.
Tóth Gábor 2014.08.16

Tóth Gábor

A gyógyító erő
(Fil. 2:5-8)


Milyen kihívásokkal jár egy tábori együttlét? Mik azok az alapelvek, amelyeket megtanulhatunk Jézus életéből?

Miért fontos átgondolni a misszióink gyorsaságát? Milyen gondolkodásmód volt Krisztusban?

Miben különbözik az isteni gyógyítás az emberitől? Miben példa számunkra Krisztus? Mit hozott nekünk?

Milyen gyógyulásra vágynak az emberek leginkább? Mit jelentett az emberek számára Jézus közelében lenni?

Mi volt Jézus munkamódszere? Mi kellett ahhz, hogy meggyógyuljanak az emberek?


További igék: Ésa. 53:4, Rm. 9:5, Jn. 3:2, Fil. 2:3, Jn. 2:11, 6:9, 11:39,41.

Horváth Tímea 2014.08.09

Horváth Tímea

A Bárány menyegzője
(Jel. 19:6-9)


Milyen eseménybe enged a Szentírás betekintést? Milyen fontos bejelentést tesz itt az Isten?

Mi a Bárány menyegzője? Milyen volt a házasságkötés Jézus korában a zsidó nép életében?

Mire szolgált a jegyesség? Milyen példázatok mutatják be az előkészületeket? Kik a meghívottak?

Milyen feltételek mentén zajlik ez a menyegző? Hogyan állunk az isteni híváshoz? Hogyan fáradozik értünk az Isten?

Mit vár el a menyasszonytól a vőlegény? Mi a menyegzői ruha? Hogyan lehet erre szert tenni? Hogyan lehetünk mi is meghívók?


További igék: Mt. 22:1-6, Jel. 21:2, Lk. 12:35-36, Mt. 25:1-13, Ef. 4:13, Mt. 26:29, I.Móz. 32:36.

Török István 2014.08.02

Török István

Az újjáépítés reménysége
(Rm. 15:4-7)


A fiatalokhoz: hogyan cselekedett Elizeus az életére törő szírekkel? Mi volt Rommel tettében hasonló?

Hol van szükség reménységre? Miért kellett újra felépíteni az országot a bbiloni fogság után?

Milyen újszövetségi párhuzamot láthatunk a babiloni fogsággal? Milyen lépései voltak az újjáépítésnek?

Miért kellett először a templomot felépíteni és csak utána a városfalakat? hogyan jelképezi az égőáldozat az odaszánást? Mire mutatott a sátoros ünnep?

Mit jelképez a templom alapkőletétele? Mi kell az építéshez? Mikor tud Jézus minket felemelni? Mi a mi feladatunk?


További igék: Préd. 3:15, Jer. 24:1-8, Ezsd. 3-4, Rm. 12:1-2, Agg. 1:2-8, Lk. 5:1-3, II.Pt. 1:19, Kol. 4:3, I.Tim. 2:1-4, Mt. 26:41, Gal. 2:11.Vigh Ágnes 2014.07.26

Vigh Ágnes

Péter búcsúbeszéde
(II.Pt. 1:12-15)


Hogyan foglalható össze Péter apostol második levele? Mi a fő gondolata, mondanivalója? Mikor íródott ez a levél?

Van-e jeletősége a búcsúbeszédnek, és ha igen mi az? Mi volt a célja Péternek ezzel a levéllel?

Kiknek íródott ez a levél? Kiknek a legfontosabb ez az üzenet? Mit jelent a kegyesség a gyakorlati életben?

Mire kell teljes igyekezetet fordítanunk? Mi az egyetlen biztosíték arra, hogy elérjük az örök életet?

Hogyan tudunk védelmet nyerni a hamis tanítások ellen? Hogyan gondolkodott Péter Pálról? Mit tanulhatunk tőle?További igék: II.Pt. 1:5-11, 19-21, 2:1-2, 3:3-4, 2:4-9, 3:15-16, 3:9-14, I.Jn. 4:4, Jel. 7:14 .
Bandi Katalin 2014.07.19

Bandi Katalin

Győzelem a bűn felett
(IV.Móz. 25:1-9)


Milyen hitbeli tapasztalatokon volt túl Izrael amikor letáborozott a Sittim völgyében? Milyen ígéreteket kaptak Istentől?

Miért volt erősebb ez a próba, mint évtizedekkel korábban? Hogyan hárítja el Isten az akadályokat az életünkben?

Miért volt súlyosabb ez a csapás minden korábbinál? Miért kellett mindenkinek elveszni? Hogyan hatott ez a hamisság Izraelre?

Hogyan védekezhetünk a hamisság ellen? Mi az amit megtehetünk és mi az amit nem?

Hogyan tud az Isten minket hatalmasan megerősíteni? Mit vár tőlünk ehhez az Isten?További igék: IV.Móz. 14:34, V.Móz. 9:1, IV.Móz. 31: 16-17, Pld. 5:3-4, 4:23.
Tóth Gábor 2014.07.12

Tóth Gábor

Készen állni
(II.Móz. 12:11,13-14)


Miről szól az egyiptomból való kivonulás? Miért volt drámai helyzet az utolsó csapás előtt? Hogyan kellett készülni a zsidóknak erre?

Hogyan használta fel Isten ezt a csapást a tanításra? Mi volt e jelentősége az erre való készülésnek?

Miért veszélyes elodázni a dolgokat a lelki, szellemi életünkben? Miért fontos a jelenben élni?

Miért fontos, hogy a megváltás személyes? Mit jelképez az izsóp és a keserű fű? Mennyire vágyunk a megigezulásra, tiszta jellemre?

Mit jelent szüntelen csak a jóra gondolni? Szegényen, vagy gazdagon távozott Izrael Egyiptomból? Minek a jelképe a menedékváros?

További igék: Mt. 24:48, Rm. 7:7, I.Kor. 5:7, Zsolt. 51:9, Jn. 6:53, Zsolt. 32:1-2, I.Kor. 5:8, Ef. 4:26, I.Móz. 9:6, II.Móz. 21:15-17,22-23, IV.Móz. 35:14.

Juhász Ernő 2014.07.05

Buda Júlia

Isten vezetése
(II.Móz. 33:13-16)


A gyermekekhez: hogyan tud Isten egy jelentéktelennek látszó dolgot is megáldani, ha Róla akarunk bizonyság tenni másoknak?

Van-e határa az Isten irántunk való szeretetének? Miért vagyunk mégis a hétköznapokban békétlenek és nyugtalanok?

Miért van szükségünk elcsendesdésre? Mit jelentett a felház az apostolok életében? Miben rejlik Isten népének ereje?

Miért engedi meg Isten a nehézségeket a hívő életében? Vágyunk-e ilyenkor is Isten vezetésére?

Mire van szükség ahhoz, hogy Isten előttünk járjon? Mi a legnagyobb tapasztalat egy hívő ember életében? Hogyan lehet Istenben örömöt találni?
További igék: II.Móz. 33:17, 18:20, 32:1, ApCsel. 1:4, Jel. 14:7, Zsolt. 121:1, Jn. 1:12, Ésa. 58:11, Jer. 12:5, Ésa. 43:1-2.


Buda Júlia 2014.06.28

Buda Júlia

A tévelygés ereje
(II.Thessz. 2:7-12)


Hogyan mutatja be Pál apostol a jó és a rossz küzdelmének utolsó felvonását? Hogyan próbálja sátán elhitetni, ha lehet még a választottakat is?

Min múlik, hogy kit sikerül elhitetnie? Miért sikerül ezeket elhitetni? Hol követik el a hibát?

Mi nyújthat egyedüli védelmet sátán hitetésével szemben? Mikor és hogyan kell felkészülni ez ellen?

Miért végzetes a végidőben eltévedni? Mievl nyugtatjuk magunkat sokszor? Hogyan lehet Istennel élő összeköttetésben lenni? Mi által ismerhető meg Isten gondviselése, hatalma?

Hogyan kell ragaszkodni az őszinteséghez, becsületességhez, egyenességhez a hétköznapokban? Hogyan mutatott ebben példát Jézus?
További igék: Jn. 8:44, Jn. 1:12, Mt. 23:37, V.Móz. 30:19, Jak. 1:17, Jób. 1:11-12, Jel. 3:20, Mt. 22:29, Zsolt. 119:15, Jn. 14:30, Mt. 4:8-9, I.Pt. 1:5, Mt. 1:21, Ef. 6:14, Préd. 7:29, Rm. 12:9, Kol. 3:22-23, Pld. 6:12-13, Mal. 3:16, Mt. 21:24-27, Mk. 8:3-6, Zsolt. 119:138, Zsid. 1:9, Ésa. 54:14, V.Móz. 32:4.Horváth Orsolya 2014.06.21

Horváth Orsolya

Mózes halála
(V.Móz. 34:1-6,10-12)


Mi a célja egy Istentiszteletnek? Hogyan gondolkodott Mózes az életéről?

Miért nem engedte be Isten Mózest az Ígéret Földjére? Hogyan lehetséges, hogy Mózes bűne nem okozott törést az életében?

Hogyan indult Mózes élete? Milyen változást hozott életében a gyilkossága? Mire hívta el az Isten?

Mit észlelünk józan ésszel Mózes életét végignézve? Vajon minden a mi kudarcunk, ami nem sikerül az életben?

Milyen vélt kudarcaink vannak? El tudjuk-e venni Istentől a bűnbocsánatot? Mit láthatunk meg a kereszt fényében?
További igék: IV.Móz. 20:11-12, Zsid. 11:24-25, I.Móz. 4:7, Mt. 17:3.

Bandi Katalin 2014.06.14

Bandi Katalin

Jézus és Pilátus
(Jn. 18:28-19:15)


Az ifjakhoz: az Isten törvényéről: miért olyan a Biblia is mint a csillagos ég? Miért ez a legjobb útmutató?

Hogyan viszonyult Jézus az emberekhez? Hány féle eszközt használt a kommunikációban?

Mivel szerette volna szembesíteni először Pilátust? Mit jelent az igazságból valónak lenni?

Mit jelent növekedni a kegyelemben? Miért nem elég az igazságot felismerni? Milyen drámát láthatunk Pilátus életében

Miért fontos, hogy mindig a lelkiismeretünkre hallgassunk? Mitől függ, hogy ki vagyok én?További igék: Zsolt. 119:18, V.Móz. 29:29, Lk. 13:1, II.Thessz. 2:10, Jn. 3:19, Zsolt. 5:3, 10:16, 24:8, 44:5, Pld. 23:7.
Vigh Ágnes 2014.06.07

Vigh 
Ágnes

Krisztusvárás mindenkor
(Lk. 21:34-36)


Mire késztet bennünket Jézus a visszajövetelével kapcsolatban? A Biblia írói mikorra várták Jézus Krisztus második eljövetelét?

Mire készteti az embert egy dátum pontos ismerete? Hogyan hátráltatja ez a felkészülést? Mire adatik a kegyelemidő?

Mely bibliai szereplők várták a Szentírás szerint Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését? Hogyan várták Krisztust az Ószövetségben

Hogyan várták Krisztust az Újszövetségben? Miért fontos, hogy első helyen legyen az életünkben a Krisztusvárás?

Milyen felkészülséről beszél Jézus? Mit kell tennünk? Hogyan lehetséges felkészülni? Milyen hozzáállást igényel ez tőlünk?További igék: Jak 5:8-9, I.Pt. 4:7, Jel. 3:11, Rm. 9:28, Jud. 14-15, Zsid. 11:10, I.Thessz. 4:17, II.Thessz. 2:1-4, Zsid. 11:13,16, Lk. 12:35,40, Jel. 3:18, Pld. 13:12, Jn. 14:28, Lk. 10:27, I.Jn. 4:18, Jel. 22:20-21.Sonnleitner Károly 2014.05.31

Sonnleitner Károly

A közösség helyreállítása
(II.Pt. 1:3-4)


Úrvacsorai Istentisztelet

Miért különleges kegyelmi ajándék számukra az Úrvacsora? Mi a mi részünk ebben a kegyelemben?

Mi teremti meg a bizalmi alapot az elfogadáshoz? Milyen hatással lehet mindez az életünkre?

Mire akarja Isten felhasználni a kegyelemidőt? Miért vagyunk itt? Kit kell megismertetnünk másokkal?

Mi egy keresztény életében az egyetlen elfogadható magatartás? Mikor működőképes a megváltási terv az életünkben?

Milyen szempntok és értékek vannak jelen az életünkben? Mi a "jobb rész"? Mi a bűn? Mi az üdvösség?


További igék: Rm. 8:32, I.Jn. 2:1, I.Kor. 2:2, Fil. 3:7, I.Kor. 15:34, ApCsel. 17:23, Jn. 17:3, II.Kor. 5:14, Rm. 14:23, ApCsel. 4:12, II.Kor. 5:17, I.Kor. 11:30, Zsid. 10:37, Lk. 10:42, Jn. 3:19, II.Pt. 1:3, Fil. 1:6, Zsolt. 8:4-5, I.Móz. 3:8, Jn. 13:1-17.Holló Péter 2014.05.24

Holló Péter

Közösség Isten beszédével
(Jn. 10:27)


A gyermekekhez: Ki van a juhok mellett? Kinek a hangjára hallgatnak a juhok?

Mi az a biztos pont amire hallgathatunk az életben? Hogyan szól hozzánk Isten a Bibliából?

Mit jelent az, hogy Istennek beszéde élő? Honnan tudjuk, hogy melyik a pásztor hangja?

Mit jelent az igazságból lenni? Hogyan jelent meg Jób életében az igazsággal való kapcsolat?

Hogyan hangozhat Isten szava a mi életünkben? Milyen közösségre akar Isten vezetni Önmagával?További igék: Zsid. 4:12, Jn. 18:37, Jób. 29:14-16, Jn. 17:17, Zsolt. 119:160, I.Kor. 9:14, II.Pt. 1:19, Jel. 22:16.

Hites Gábor 2014.05.17

Hites Gábor

Bárkát építeni
(Zsid. 11:7)


Hogyan lehet megőrizni élőnek az imaéletet? Hogyan tapasztalhatjuk meg, hogy Isten kézzelfogható segítséget nyújt?

Ha személyes kapcsolatunk lehet Istennel, akkor miért van szükség egyházra? Miért adott az Isten közösséget, gyülekezetet, egyházat?

Hány generáció választotta el Ádámot Noétól? Hol van ennek a jelentősége? Miért különösen fontos számunkra Noé története?

Miért választotta ki Isten Noét? Miért fontos hogy milyen hatással van ránk a környezetünk? Hogyan tudta Noé megőrizni magát?

Miért került sor a bárka építésére? Mi az Istenfélelem ereje? Milyen hatása volt Noénak? Mit jelent ma bárkát építeni?


További igék: Mt. 24:37-39, Jób 21:14, 22:17, I.Móz 6:8-9, 7:1, Jel. 14:7, II.Tim 3:5.

Kecskeméti János 2014.05.10

Kecskeméti János

Ne légy a múltad foglya
(Fil. 3:14)


"Ne légy a múltad foglya, légy a jövőd építésze!" - Mit jelent a jelenben élni és továbblépni a múltunk felett?

Mi akadályoz bennünkat abban, hogy a jelenben éljünk? Miért fontos elfelejteni azokat, amelyek a hátunk mögött vannak?

Milyen szemléletmóddal kell tekintenünk a múltra? Miért rossz a múlt hegyének kerülgetése? Miért veszélyes a múlt sérelmeinek megőrzése?

Mit jelent hátat fordítani Krisztunak? Miért veszélyesek a "mi lett volna ha" kérdéseink? Hogyan lehet a váltót visszaállítani?

Hogyan okozhat a gondolkodásmód rákos betegséget a szervezetben? Mi lehet a gyógyulásunk egyetlen útja? Mivel kell foglalkoznunk?Fotók az Újdonságok menüpontban!


További igék: Fil. 3:8, V.Móz. 1:6,2:1-3, Zsolt. 73:2-4, 77:5-6, Rm. 12:2, Kol. 3:2, V.Móz. 30:19, Lk. 4:18-19, Mt. 11:28, Zsolt. 50:15.
Vigh Ágnes 2014.05.03

Vigh Ágnes

Isten nevének megszentelése
(Mt. 6:9)


Milyen kéréssel kezdődik a Miatyánk? Mit jelent Isten nevének a megszenteltetése

Mi által szerzünk dicsőséget az Isten nevének? Kinek fontos Isten nevének megszentelése?

Miért volt kiemelkedően negatív esemény az aranyborjú felállítása? Milyen szégyen érte az Isten nevét ebben?

Miért került szégyenbe Isten neve a Kánaánba való bevonuláskor? Mitől dicsőült meg Isten neve? Mi volt Mózes életének vezérlve?

Hogyan dicsőítette meg Isten nevét Káleb? Mi szerzett dicsőséget Isten nevének? Léteznek-e Istennek közömbös cselekedetek?További igék: III.Móz. 10:3, Rm. 2:24, Zsolt. 51:6, 106:7-8,19-20, IV.Móz. 14:7-8, V.Móz. 32:26-27, Zsid. 11:25, IV.Móz. 14:7-8,24,30, Józs. 14:6-14, Zsolt. 147:11, Józs. 15:14.
Tóth Gábor 2014.04.26

Tóth Gábor

Kánaán elfoglalása
(Józsué 11:23)


Miért húzódott el Kánaán elfoglalása? Ki akarta, hogy Mózes legyen a vezető? Hogyan volt az Úr Józsuéval?

Ki foglalta el Kánaánt a valóságban? Kinek a harcát harcoljuk? Hol bukott el Salamon?

Mi által történt a területek kiosztása? Milyen vislekedési formákat láthatunk ennek kapcsán?

Milyen nemes vonásokat fedezhetünk fel Káleb hozzáállásában? Mit tanulhatott volna ebből a nép? Milyen példát ad elénk?

Mi a probléma Manassé-Efraim hozzáállásával? Mi volt a harmadik hozzáállás Rúben és Gád részéről? Mit hibázott itt Mózes? Miben nyilvánult meg a jó természete ennek a két törzsnek?

További igék: II.Pt. 3:9, Józs. 1:5, 14:10-13, 17:14-18, IV.Móz. 32:1-8,15-16, Józs. 22:10,16-27, Jn. 8:41.


Bandi Katalin 2014.04.19

Bandi Katalin

Isten igéretei
(Mt. 11:28)


Az ifjakhoz: Mit jelent az Istenre hagyatkozás a gyakorlatban? Milyen hibába esünk ezen a területen? Kinek kell dönteni? Mi a helyes sorrend?

Milyen az amikor az Isten megerősít? Milyen igéretei vannak Istennek az Őt szeretőknek? Hogyan lesz Jézus második eljövetele?

Milyen lesz Krisztus második eljövetele? Mit ígér Isten azoknak akik megtartják parancsolatait és a Jézus hitét?

Mi volt az Isten eredeti terve? Miért hasonlítja az új Jeruzsálemet a férje számára felékesített menyasszonyhoz?

Mit jelentenek Jelenések könyve jelképei az új Földről? Mi az örömhír a végső nagy evangéliumhirdetésben? Hogyan lehetünk hitelesek?

További igék: Zsolt. 31:6, Zsolt 40:3, I.Kor. 2:9, II.Pt. 3:10-13, Jn. 14:2-3, Mt. 26:64, Jel. 1:7, I.Thessz. 4:15-16, Mt. 24:30, I.Kor. 15:51-52, Jób. 19:25-27, Jel. 20:5, 21:1-4, 22:1-6, Jel. 14:7, Mt. 24:20,48-49, Jel. 14:17, Jel. 21:7, I.Jn. 1:1-4.Buda Júlia 2014.04.12

Buda Júlia

Imádkozzatok egymásért
(Jak. 5:16)


Milyen korban, milyen időben élünk? Miért fontos az egymásért való imádság? Milyen hibákat követünk el ezen a területen?

Mi tartozik hozzá az igazi imádsághoz? Mit tapasztal meg az ember magában, mit kell legyőznie? Milyen eredménye van az igazi imának?

Milyen példát vehetünk Jézus imádságaiból? Mi tisztítja meg a terepet az Isten cselekvése előtt? Mi a célja az imádságainknak?

Hogyan történhetnek nagy változások a lelki és testi betegségeink állapotában? Kiknek az imádságát hallgatja meg Isten?

Mi tesz élettelivé egy közösséget? Milyen ereje lehet az imádságnak? Milyen igéretek kapcsolódnak ehhez? Milyen feltételei vannak ennek?


További igék: Jel. 12:12, Zsid. 10:24, Lk. 18:1, I.Thessz. 5:17, Lk. 11:1, Ésa. 1:5, Jel. 3:17, Ef. 4:26, Jak. 5:17-18, Zsolt. 125:4, Mt. 18:19.

Vigh Ágnes 2014.04.05

Vigh Ágnes

Erős vigasztalás
(Zsid. 6:11-20)


Mit jelent a reménység bizonyossága? Mire van szükség ehhez? Passzív magatartás-e hinni Istenben?

Mit jelent hittel megragadni az isteni ígéretet? Mire esküszik meg az Isten a Szentírásban?

Mi az a két dolog amit meg akar erősíteni bennünk? Mit jelent Jézus melkhisédeki papsága? Ki volt Melkhisédek?

Mi a különbség az ároni és a melkhisédeki papság közt? Milyen vigasztalásuk és bátorításunk van Jézus papságát illetően?

Miért fontos Jézus közbenjáró szolgálata számunkra? Mit jelent a valódi bűnbocsánat?További igék: IV.Móz. 23:19, I.Móz. 22:15-18, Gal. 3:16, Zsolt. 110:4, I.Móz. 14:18, Zsid. 7:1-3,11-17,25, Lk. 22:32, Jn. 15:26, Ésa. 49:14-16, Jn. 10:28, Rm. 8:31-37.
Sonnleitner Károly 2014.03.29

Sonnleitner Károly

Gondolataink ellenőrzése
(Zsolt. 139:23-24)


Úrvacsorai Istentisztelet

Min alapul az Isten bennünk végzett munkája? Mi a mi részünk ebben? Mi formálja az életünket? Mit jelent az Isten képmásának hordozása?

Szoktunk-e önvizsgálatot tartani? Miért fontos elrendezni egymással az ellenérzéseinket?

Mit jelent hitben lenni? Mik az önvizsgálat fokozatai? Milyen indítékok késztetnek bennünket cselekvésre?

Mikor tud az Isten megszólítani bennünket? Mennyi időt szánunk a gyógyulásra? Van-e betegség-tudatunk?

Szabad-e nem venni Úrvacsorát? Felkészült-e a tékozló fiú a találkozásra? Miben kell segítséget kérnünk Istentől?

További igék: Fil. 1:6, Rm. 8:28, I.Kor. 11:28, Mt. 18:7-9, Rm. 14:23, Mt. 23:3, II.Kor. 5:14, Mk. 10:21, Mt. 23:5, ApCsel. 4:12, Jn. 13:8, 15:5, Lk. 15:11-32, Jn. 13:1-17.
Horváth Orsolya 2014.03.22

Horváth Orsolya

A lábmosásról
(Jn. 13:4-10)


Milyen szívvel ültek le a tanítványok az utolsó vacsorhához? Ki vállalta a rabszolgamunkát, egymás lábának megmosását?

Miét nem akarta hagyni Péter, hogy Jézus megmossa a lábait? Mit jelent közösségben lenni az Úrral? Mi az én részem ebben?

Egyedül volt-e Péter a méltatlanságának a tudatával? Kik küzdöttek még méltatlansággal? Mire kell, hogy ez elvezessen minket?

Ki tehet minket alkalmassá az Istennel való közösségre? Milyen hibákat követünk el ezen a területen? Mit jelent elfogadni a kegyelmet?

Hogyan tanulhatjuk meg a hitnek azt a bátorságát, hogy méltatlanságunk tudatában is Istenhez mehessünk?


További igék: I.Kor. 11:27, Lk. 15:19,21, 7:6, 19:3-9, Ésa. 1:2, II.Kor. 3:5, II.Thess. 1:11,

Bodolai Zoltán 2014.03.15

Barnabás élete
(ApCsel. 4:35-37)

Milyen egy igazán hívő élet? Mit ír a Szentírás Barnabásról, származásáról?

Melyek azok a dolgok, melyekért áldozatokra vagyunk képesek? Mit tennnk meg Isten művéért?

Miben állítja példaképként elénk a Biblia Barnabást? Miért nem félt a megtért Páltól?

Mi volt más benne? Tudunk-e mi így egymásért munkálkodni? Tudunk-e örülni az Isten örömének? Miért tartották Listrában Barnabást a "főistennek"?

Milyen hibát követett el Barnabás? Mit mutatott életének irányultsága? Mit értékel az Isten és mit vár tőlünk is?


További igék: ApCsel. 4:32-34, 9:26-28, Gal. 1:16, ApCsel. 11:19, 22-24, Gal. 2:11-14, ApCsel 15:36-41, II.Tim. 4:11, Gal. 6:10.

Vigh Ágnes 2014.03.08

Vigh Ágnes

Az imádságról
(Mt. 6:6)


Mire szólít fel bennünket az Isten? Melyek az imameghallgatás feltételei? Milyen ígéretet kaptunk a feltételek teljesülése esetén?

Létezik-e olyan, hogy Isten nem adja jelét annak, hogy meghallgatta az imádságunkat? Milyen bibliai példákat láthatunk erre?

Hogyan fogadta Mózes az Úr végzését? Mi volt a szívének a legnagyobb vágya? Miért nem tette meg amit Mózes kért?

Volt-e olyan imádság Illés életében, ami nem hallgattatott meg? Miért nem hallgatta meg Isten Jób imádságát sem? Mi mondatta ki velük ezt?

Miért nem szabadít meg Isten a nehézségekből? Miért nem hallgatta meg Isten Pál imádságát? Mit tett Isten a látszólag meg nem hallgatott imákkal?További igék: Zsid. 11:6, Fil. 4:6, V.Móz. 3:26-27, Ef. 3:20-21, I.Kir. 19:4, Jób 6:8-9, 7:15-16, 6:26, Mt. 26:39, 11:11, II.Kor. 12:7-10, Rm. 15:22, Apcsel. 19:21, 23:11, 28:13-15, I.Kor. 13:12.
Tóth Gábor 2014.03.01

Tóth Gábor

Kánaán ígérete
(V.Móz. 11:10-15)


Mikor adta az Úr Kánaán ígéretét elsőként és kinek? Mi a különbség Egyiptom és Kánaán között?

Milyen lelki tartalom van Egyiptom és Kánaán mögött? Mi az Úr terve az Ő népével?

Mi a különbség aközött, hogy valamit az ember öntöz vagy valamit az Isten öntöz? Minek a jelképe az eső?

Mennyiben másabb az Úr által adott föld? Mit jelképeznek a források ezen? Hogyan fejezi ki Kánaán az Istentől való függést?

Minek a jelképe a kánaániták legyőzése? Mi az emberi élet? Hogyan hozza összefüggésbe Pál a szombatot és Kánaánt?

További igék: I.Móz. 12:7, IV.Móz. 13:24, 28-34, I.Kir. 8:51, Jer. 11:4, Jel. 1:13,20, V.Móz. 8:6-10, Jn. 6:47, Zsid. 4:1,4-11, I.Pt. 5:8, Mk. 9:19.


Bandi Katalin 2014.02.22

Bandi Katalin

Vándorlás Edom körül
(IV. Móz. 20:14-21)


Az ifjakhoz: a hercegről és a koldusról, miért fontos, hogy soha ne felejtsünk el hálásnak lenni és mindent odaszánni az Istennek?

Miért nem mehettek át az izraeliták Edom földjén? Miért nem engedte meg Isten ezt?

Mi lett volna Isten célja azzal, hogy átmehessenek Edomon? Milyen áldás származhatott volna ebből?

Hogyan lehettek volna tanúi Istennek? Miért kellett mégis megkerülniük az edomiták földjét?

Milyen lelki állapotban voltak a zsidók? Mi ennek a tanulsága a mi életünkben? Miért fontos, hogy mindig Istenre tekintsünk?

További igék: Pld. 23:36, V.Móz. 2:2-6, IV.Móz. 20:4,11, I.Kor. 10:4, IV.Móz. 20:22-29, 21:2,5-9.


Kecskeméti János 2014.02.15

Kecskeméti János

A gyógyító megbocsátás
(Lk. 23:34)


Hogyan kell túlélnünk a tragikus lelki problémáinkat? Miért alakult meg a "Megbocsátás Intézete"?

Mi húzódik meg a legsúlyosabb fizikai betegségek mögött? Miért veszélyes a "belénk égetett múlt"? Hova vezet a meg nem bocsátás?

Mi a világtörténelem legmélyebb megbocsátása? Milyen körülmények között hangzott el? Kinek könyebb megbocsátani: az ellenségeinknek vagy a barátainknak?

Miért ne hordozzunk magunkban sértést? Mire készteti a harag az embert? Miért kell helyére tenni a múltunkat?

Mit jelent a megbocsátás? Mit kell feladnia a megbocsátónak? Mire válik képessé a megbocsátó ember?

További igék: Zsolt. 55:13-15, Jn. 15:14-15, II.Móz. 20:13, Mt. 18:21-22, Pld. 17:22, I.Pt. 2:23, Rm. 12:2, Ésa. 63:9, Mt. 19:26.
Buda Júlia 2014.02.08

Buda Júlia

A farizeusok kovásza
(Mt. 16:1-12)


Kik által kísértette leggyakrabban Jézust Sátán? Milyen kérdéseket tettek fel neki, hogyan kísértették őt?

Mi a farizeusok tudománya? Miben nyilvánul meg a képmutatás, amitől óvja Jézus a tanítványait?

Mi motiválta a farizeusok cselekedeteit? Hogyan próbálták tőrbe ejteni Jézust? Miért gyűlölték őt?

Mire, kire terelte a figyelmet Jézus a tanításában, cselekedeteiben? Miben különbözött a farizeusok beszédétől, cselekedeteitől?

Mi volt az első lépése annak, amikor az írástudók elvetették Jézust? Milyen állapotra jutottak? Miért veszélyes a képmutatás?
További igék: Mt. 9:11, 12:1-2, 15:1-8,12-14, Lk. 12:1, 11:53-54, Mt. 6:5,16, 23:5, Gal. 2:13, Mt. 22:15,23.

Vigh Ágnes 2014.02.01

Vigh Ágnes

Jézus megkísértése
(Mt. 4:1-4)


A gyermekekhez: a sánta meggyógyításáról, miért fontos, hogy mindig örüljünk annak, hogy egészségesek vagyunk? Hogyan fogunk örülni a mennyben? Mi ennek a feltétele?

Miért volt jelentősége Jézus megkísértésének? Milyen tanulságai vannak ennek számunkra?

Mi volt a lényege az ember megváltásának? Miko történt a pusztai megkísértés? Milyen fizikai állapotban volt ekkor Jézus?

Mikor kísérti Sátán az embert legjobban? Miért nem lehetnek a körülmények mentségül a bűnre? Mikor tud Sátán bennünket a kísértésével elejteni?

Hogyan reagálunk a vádakra? Jézus hogyan válaszolt a kísértésre? Mi a győzelem titka?További igék: ApCsel. 3:1-8, I.Kor. 10:13, Lk. 3:21-22, Zsolt. 119:38,49,58, Lk. 1:5, V.Móz. 8:2-3, I.Pt. 4:7, II.Pt. 1:5-6, Gal. 5:24, Jel. 13:17, Ésa. 33:16, I.Kor. 9:25-27, Jn. 16:33.
Ócsai Gyula 2014.01.25

Ócsai Gyula

Keresztelő János
(Mal. 4:5-6)


A fiatalokhoz: Mit mutat számunkra József példája, hogyan rontotta el az apja a nevelését? Mit gondolt el József a nehéz helyzetében?

Miért volt különleges Keresztelő János élete? Hogyan teljesedett be Jóel próféciája pünkösdkor?

Milyen szolgálatot végzett Keresztelő János? Miért volt ő a legnagyobb próféta?

Mi volt a különbség az Ószövetség prófétái és Keresztelő János között? Hogyan viszonyult ő Jézushoz?

Miért hvatott el Keresztelő János? Hogyan lehetünk mi is Jézusnak, mint a "vőlegénynek" a barátjai?


További igék: Jóel 2:28, Mt. 11:14, ApCsel. 2:14-17, Mt. 11:1-11, 3:3-7,14-15, Jn. 1:29, Mt. 2:17, Jn. 3:28-30.

Tóth Gábor 2014.01.18

Tóth Gábor

Szavaink és tetteink
(Mt. 21:28-31)


A gyermekekhez: melyik gyermek teljesítette az apja akaratát, aki megígérte, de nem ment, vagy amelyik nem ígérte, de elment?

Kiket jelképez az a fiú, aki mégis elmegy? Miért van öröm a mennyben ezen emberek felett? Milyennek alkotta Isten embert?

Miért fontos a hívő embernek összhangba hozni a szavait és a tetteit? Miért fontos az őszinteség és egyenesség minden esetben?

Hogyan tudjuk bemutatni a tetteinkkel a mi hitünket? Milyen példákat láthatunk erre a Bibliában? Ábrahám miért a hívők atyja?

Milyen az amikor az Isten cselekszik? Hogyan mutatott példát? Miért fontos először a cselekedet?
További igék: Mt. 21:23-24, Jel. 3:15, Lk. 15:10, Ésa. 1:5, I.Móz. 3:9-10, Dán. 8:16-17, Mt. 16:6, 7:21, 15:8, Jn. 14:15, I.Jn. 2:3, Jn. 10:17, II.Pt. 1:5-6, Jk. 2:20-22, I.Jn. 3:18-19, III.Móz. 19:10, Rm. 7:15, Mt. 26:41,
Bandi Katalin 2014.01.11

Bandi Katalin

Gyümölcstermő élet
(Jn. 12:20-30)


Az ifjakhoz: Mi értelme van vesszőkosárba merni a kút vizét? Miért fontos az Isten törvényét megtartani, noha sokszor logikával nem tudjuk megmagyarázni?

Mi előzte meg Jézus görögökkel való találkozását? Mit szeretett volna lerombolni a zsidók gondolkodásában?

Mi az egyik legnagyobb öröm egy keresztény ember számára? Mi fog gyümölcsöt teremni az emberek szívében?

Mit jelent az Isten törvényében járás? Miért fontos, hogy milyen lelki táplálékkal élünk?

Mit tehetünk a lelki életünkben a mag növekedéséért? Mi az Isten ígérete számunkra?
További igék: Mt. 7:24, 6:21, 22:37, Jn. 3:16, II.Kor. 5:19, I.Móz 1:27, Mt. 7:17, 13:4-8, 19-23, ApCsel. 1:11, I:Thessz. 4:15-17, Mt. 24:23-27,


Vigh Ágnes 2014.01.04

Vigh Ágnes

Az imádságról
(Jn. 14:13-14)


Milyen lehetőségek vannak az imádságban? Mennyire tudjuk követni azt, amit az elméletben tanultunk?

Mire van lelki értelemben a legnagyobb szükségünk? Minek az eredménye lehet ennek megvalósulása? Mi az egyedüli bizonyosságunk?

Mi a legnagyobb ajándék, amit egy szülő adhat a gyermekének? Milyen állaptok uralkodtak Izraelben a bírák kor a végén? Milyen családi életet élt Anna és Elkána?

Mit láthatunk Anna jelleméről? Mit jelentett az életében az Isten előtti alázat? Milyen lelkületet tapasztalhatunk Anna fogadásában, melyet Istennek tett?

Mit tanulhatunk Anna imádságából? Hogyan tehetjük le terheinket? Miért fontos a kitartó imádság?További igék: Jn. 16:24, Mt. 25:8, I.Sám. 1:6-14, Lk. 2:25-38, I.Sám. 1:15-16, Zsolt. 25:1, I.Sám. 1:17-18, Lk. 18:1-7, I.Sám. 1:25-28, V.Móz. 23:22, I.Sám. 2:3-4,6-7,9.
Bandi Katalin 2013.12.28

Bandi Katalin

Átalakult élet
(I.Jn. 1:1-4)


Az ifjakhoz: mi volt a különbség az ikerpár gyerekek közt? Mi szolgálhat segítségül a bajban?

Mi volt a különbség Júdás és János apostol közt? Milyen alaphelyzetből indultak? Hova jutottak el?

Mit jelent megalázni magunkat? Mit jelent az életszentség? Hogyan juthatunk el erre? Mi a menny elrendelt eszköze ehhez?

Milyen változás jelent meg először a gyülekezetek életében pünkösd után? Mihez hasonlítja Jézus az ítélkező lelkületet?

Mi a tökéletes szeretet? Hogyan juthatunk el erre?Fotók az Újdonságok menüpontban!


További igék: Pld. 17:22, Mt. 7:1,3-5, Jel. 3:17-18, I.Jn. 4:7, 3:11,15, IV.Móz. 20:8-10, I.Jn. 4:17, 2:1, 1:9, Jn. 13:34, II.Jn. 1:7-10.
Stramszki István 2013.12.21

Stramszki István

A megtérésről
(Rm. 2:4)

Úrvacsorai Istentisztelet

Mire van az embernek a legnagyobb szüksége? Mi képes elmozdulást előidézni egy ember lelkében?

Ki vezethet másokat az élet forrásához? Mi tudja megváltoztatni az embert? Milyen hibákat követünk el ezen a területen?

Mit tesz Isten értünk? Miért vagyunk erőtelenek? Hogyan tudunk feltöltődni? Mi ebben a részünk?

Mi a legfőbb bizonyítéka Isten szeretetének? Hogyan tudunk részesei lenni ennek?

Hogyan vehetjük igénybe az Isten segítségét a kisértésekkel szemben?


További igék: Jel. 3:19-20, Jn. 3:11, Hós. 6:4, Zsolt. 11:1, Jn. 14:15, Rm. 8:32, I.Kor. 1:23-24, ApCsel. 2:23, Jn. 13:1-17, I.Kor. 11:23-26.

Vigh Ágnes 2013.12.14

Vigh Ágnes

Hit az eljövendőben
(II.Kor. 4:16-18)


A gyermekekhez: hogyan üldözte Saul - Izrael első királya - Dávidot az utódját? Hogyan mentette meg Isten Dávidot a Menekülés kősziklájánál?

Milyen betegséggel küzdött Pál apostol? Mi volt Pál apostol bizakodásának oka? Mi adott számára erőt? Mit tekintsünk biztosnak? Mi az egyedüli valóság?

Miért élünk itt a Földön, mi az élet fő célja és értelme? Mi a hit és hogy lehet erre eljutni? Honnan tudjuk, hogy Mózes eljutott erre?

Hogyan lehetünk részesei ennek? Mi szükséges részünkről a láthatatlanban való hithez? Minek a fényében tekintsünk mindent?

Hogyan válhatunk alkalmassá a mennyei közösségre? Mit jelent közösségben, szeretetben élni? Hogyan válhatunk alkalmassá a mennyre?További igék: I.Sám. 23:25-28, Zsid. 11:1,26, II.Kir. 7:2, II.Tim. 1:12, I.Kor. 9:25-26, I.Pt. 1:13, Kol. 3:2, Lk. 17:20-21,24, Zsid. 11:13, Lk. 22:18, Mt. 24:21.
Buda Júlia 2013.12.07

Buda Júlia

A csalódásról
(Lk. 24:21)


Mi a csalódás? Miből fakad? Milyen fajtái vannak? Minek a következménye volt az emmausi tanítványok csalódása?

Mi befolyásolhatta a gondolkodásukat? Hogyan kerülhették volna el ezt a hibát? Milyen messiást vártak a zsidók?

Miért veszélyes a pusztán emberi gondolat, mely nem veszi figyelembe az Isten akaratát? Mit jelent várni az Isten igéretének beteljesedését?

Abszolút mérce-e a lelkiismeret? Mi az egyedüli abszolút mérce? Mikor érvényesek Isten ígéretei? Hogyan reagálunk hétköznapi csalódásainkra?

Mit tanulhatunk Keresztelő János csalódásából? Mekkora a felelősségünk ezen a területen? Kinek panaszolhatjuk el csalódásainkat? Hogyan segít Isten?
További igék: Dn. 9:26, Ésa. 53:7, Mt. 16:22-23, Lk. 21:34-35, Mt. 4:6, Zsolt. 91:1, Mt. 13:44, I.Kir. 19:2-4, I.Tim. 2:4, Mt. 23:37, Ézsa. 40:30-31, Mt 3:3, 11:2-11, I.Móz. 3:1.
Sonnleitner Károly 2013.11.30

Sonnleitner Károly

Egymást szeressétek
(Rm. 13:8)


Mi kerül előtérbe Pál apostol kijelentésében? Hogyan jelenik meg benne a személyes jelleg? Miért fontos az emberek közti érzelmi viszony?

Miért veszélyes az érzelmi hatások hiánya? Milyen hatása van a negatív emóciónak?

Hová vezet a pozitív emóció? Hogyan tesz adóssá az Isten? Mire tud elkötelezni ezáltal?

Hogyan válhatnak számunkra személyessé az Isten igéi? Min múlik az igazság megértése és megismerése?

Hogyan reagál a szívünk a bejövő impulzusokra? Mi gyógyít? Hogyan jelenik meg a tudatosság az Istennel való kapcsolatunkban?
További igék: Jn. 16:12, II.Móz. 20:13, Mt. 5:21-22, Ef. 4:26, Rm. 12:2, Mt. 18:11, Jn. 3:16, 1:11, Jn. 16:27, Ez. 16:8, Ésa. 43:1, ApCsel. 17:27-28,31, I.Kor. 2:2, Kol. 1:28, Fil. 4:8, Mt. 25:40, I.Móz. 39:9, II.Tim. 2:4, Hós. 6:6.
Csókási Pál 2013.11.23

Csókási Pál

A völegény jövetelének ideje
(Mt. 25:1)


Mi a jellegzetessége a tíz szűz példázatának? Kit vártak a szüzek? Miért vagyunk adventhívők?

Kikért jön Jézus? Mi az Isten Országa? Mi az örökkévaló evangélium? Kik a szüzek?

Mire bátorít bennünket Isten? Mi a lámpás? Miért valóságos képe ez a példázat Jézus eljövetelének?

Hogyan köszöntötték egymást a tanítványok Jézus mennybemenetele után? Milyen jeleket mutat be Jézus a beszédében?

Mit mutat be Noé története? Kicsoda a bárka? Milyen csoportokat különböztet meg Jézus? Mit cselekedtek a bolond szolgák és a balga szüzek?
További igék: Jn. 14:1-3, Jel. 19:9, 13:8, Jn. 5:24, Jel. 14:4, Zsolt. 119:5, Mt. 5:14-16, Ésa. 60:2, Jel. 22:4, Mal. 3:16-18, I.Kor. 16:22, Mt. 24:3-4,11,14,15,19,37-39,44-45, I.Móz. 7:10, Mt. 24:48-49, 25:10, I.Jn. 2:17, II.Thessz. 2:10, ApCsel. 1:14, 2:1, Ám. 4:12.
Bandi Katalin 2013.11.16

Bandi Katalin

Jézus Názáretben
(Lk. 4:14-30)


Az ifjakhoz: mit találtak a búvárok a hajóroncsban? Miért fontos a használati utasítás? Mi az ember része az Istennel való járásban?

Milyen közmondás származik Jézus názáreti szolgálatáról? Mire buzdította a népet a felolvasó a zsinagógai felolvasásoknál?

Mit mond a Szentírás: ki a szegény? Hogyan állíthatunk párhuzamot a boldogmondások és az ézsaiási prófécia között?

Mi botránkoztatta me a hallgatóságot? Mi az amit nem vettek figyelembe?

Milyen viszonyulásunk lehet nekünk az Istenhez? Mi mutatja, hogy nem ismerték Istent? Miért nem látták meg Krisztusban a messiást?
További igék: Ésa. 43:1, Mt. 13:53-58, 5:3, I.Kir. 17:12-16, Ésa. 61:1-2, Mt. 5:7, Zsolt. 113:6, Rm. 15:4, Ap.Csel. 17:28.


Jeremiás Róbert 2013.11.09

Jeremiás Róbert

A három angyal üzenete
(Jel. 14:6-12)


A gyermekekhez: miért rakta Isten a Jupitert oda ahol van? Mire irányítja figyelmünket Dávid a zsoltárában?

Milyen üzenetet írnánk a küldetésünket jelképező zászlóra? Miért fontos a három angyal üzenete?

Miről szól a három angyal üzenete? Milyen korra vonatkoznak ezek a próféciák? Kikhez küldte a három angyalt Isten?

Miért szükséges ezzel foglalkoznunk? Kit jelképeznek az angyalok? Miért az ég közepén repülnek?

Mitől lettek szentek a szentek? Mit jelent Jézus hite? Hogyan jelennek meg ezek a személyes életünkben?

További igék: Zsolt. 8:4-5, Dán. 7:6, Rm. 1:21-24, Jel. 3:20. Jn. 10:27, 3:16, II.Móz. 20:11, Jn. 15:20, I.Jn. 4:16.

Vigh Ágnes 2013.11.02

Vigh Ágnes

A szeretet gyakorlata
(Filemon 1-24)


Hecel Sándor és Bea búcsúztatása: Jákob elutazása napján milyen ígéretet kapott Istentől? (képek az  Újdonságok  menüpontban!)

Miért született Filemon levele és miről szól? Miért került a Szentírásba? Hány dogmatikai tanítás található benne?

Hogyan lehet helye a Bibliában ennek a hétköznapi levélnek? Mit mutat be számunkra? Hogyan kell szeretni?

Mit jelent szeretni a hétköznapokban? Mivel próbál meg bennünket az Isten? Kinek az életében vesszük észre a jót? Hízeleg-e az igazi szeretet?

Miért fontos, hogy együtt örüljünk az igazsággal? Szabad-e a jót valakire rákényszeríteni? Hogyan tudott Pál ennyire szeretni? Miért fontos ezt megtanulnunk és gyakorolnunk?

További igék: I.Móz. 28:15, Jn. 13:34, I.Kor. 13:6, I.Jn. 2:11, Mt. 25:40, Jak. 2:16-17, I.Kor. 13:7, I.Tim. 1:12-13,16-17, Mt. 7:12,23,
Holló Péter 2013.10.26

Holló Péter

Másoktól független hit
(Jn. 21:20-23)


A gyermekekhez: Miből lesz a kenyér? Mi az a pici amiből a kevés is elég? Melyik Jézus legrövidebb példázata?

Melyik a párbeszédek evangéliuma? Hogyan helyezte vissza Jézus Pétert a tisztségébe? Ki a szeretett tanítvány?

Miért tette fel Péter apostol a kérdését Jézusnak? Mit tett egyértelművé Jézus a válaszában? Mit akart érzékeltetni?

Mit akart érzékeltetni Pál apostol búcsújában az efézusi gyülekezet véneinek? Hogyan bátorította Timótheust?

Ki a legfontosabb ember a hitünk szempontjából? Hogyan kezdte Jézus minden napját? Hogyan horozta el Pál a nehézségeket?

További igék: Mt. 13:33, Jn. 21:18-19, ApCsel. 20:28, I.Tim. 4:16, II.Kor. 11:23-30, 12:9-10, Rm. 8:38-39.

Cserbik János 2013.10.19

Cserbik János

Az Isten beszéde
(Zsid. 4:12-16)


A gyermekekhez: Mikor gyűjti egybe a tyúkanyó a kiscsibéit? Hogyan jelzi a tyúkanyó a veszélyt? Hogyan védi meg a csibéket?

Mi az Isten beszédének rendeltetése? Hogyan vezethet eredményre, győzelemre az életünkben az Isten beszéde?

Hogyan hittek az első keresztények Krisztusban? Hogyan tudja az Isten a személyes hitéletünkön keresztül a gyülekezetet építeni?

Mikor élő és ható az Isten beszéde? Milyen hozzáállásra van szükség a mi részünkről ahhoz, hogy ez megvalósuljon?

Milyen módon tudja az Isten az embert a növekedés útjára vezetni? Ki mehet a kegyelem királyi székéhez?


További igék: Mt. 23:37, Jel. 3:17, Mt. 26:42, Jn. 12:32.
Buda Júlia 2013.10.12

Buda Júlia

A szív megőrzése
(Pld. 4:23)


Milyen dolgokat őrzünk, melyek a fontos dolgok számunkra? Miért kell ezeket őrizni?

Milyen dolgok veszélyeztetik értékeinket? Milyen biztonsági intézkedéseket használunk ezek védelmére?

Hogyan védjük a szívünket? Mit fejez ki a Szentírás a szív szóval? Mi a váltófogalma a szívnek?

Mik árthatnak a szívnek? Mi tehet kárt a lelkünkben? Milyen hatásoknak tesszük ki magunkat?

Milyen veszélyek leselkednek ránk? Hogyan védekezhetünk ezek ellen? Mit ígér Isten az Őt félőknek?


További igék: Mt. 6:19-21, Zsolt. 90:12, Dán. 1:8, Pld. 6:18, Mt. 15:19, Pld. 4:24-27, Mt. 16:26, Jak. 4:17, Ef. 4:26, Jób. 31:1, Jn 17:15, I.Móz. 4:7, Mk. 4:31, Jn. 13:10, Fil. 4:8, Mt. 7:15, 16:12, Ésa. 33:15-16, Rm. 12:9, Zsolt. 37:27.
Vigh Ágnes 2013.10.05

Vigh Ágnes

Ellenállni az Ördögnek
(I.Pt. 5:8-9)


Hogyan láttatja velünk a világot Sátán? Szükségszerű-e, hogy elessünk az Ördöggel szemben?

Hogyan állhatunk ellent az "ordító oroszlánnak"? Mi az a gyenge oldala az életünknek, amiben ha elbukunk nem tudunk megállni a kisértésben?

Hogyan hárított Áron, amikor Mózes felelősségre vonta az aranyborjú miatt? Hogyan hárított Saul amikor Sámuel felelősségre vonta?

Mikor jelent meg Uzziás királyon a bélpoklosság? Minek a következménye a bűn?

Mi a kulcsa a kisértésben való megállásnak? Miért kell, és hogyan lehet közeledni az Istenhez?

További igék: I.Móz. 3:12-13, II.Móz. 32:21-24, Zsolt. 106:20, I.Sám. 13:11-13, Ésa 1:5, II.Krón. 26:16-19, Pld. 29:1, Jak. 4:7-8, ApCsel. 17:28, II.Tim. 2:5

Bodolai Zoltán 2013.09.28

Jairus lányának meggyógyítása
(Mk. 5:22-24,35-43)

Úrvacsorai Istentisztelet

A gyermekekhez: milyen kedvenc állataitok vannak? Milyen állatok szerepelnek a Bibliában? Milyen állatok a jelképei Krisztusnak?

Hogyan tudja az ember megtapasztalni Krisztus csodáját kiszolgáltatott állapotában? Mit jelent Jairus neve?

Hogyan tud Isten utat törni a szívünkhöz? Hogyan kell megállnunk Isten előtt? Hogy képes Isten az emberi szíveket meglágyítani?

Mi lehet a mi reménységünk is az életünkben? MI a legnagyobb szeretet, amit Isten adott és adhatott?

Miért fontos, hogy meglássuk az Ő szeretetét? Hogyan juthatunk hitre és reménységre? Hogyan köszönhetjük meg Istennek a szabadítását?

További igék: Jn. 1:29, 3:16, J.Jn. 3:8, I.Kor. 10:12, Mt. 25:34, Jn. 13:1-17, I.Kor. 11:23-26.

Tóth Gábor 2013.09.21

Tóth Gábor

A gutaütött meggyógyítása
(Lk. 5:17-20)


A gyermekekhez: a jegesmedvéről, minek köszönheti, hogy a szélsőséges körülmények között is túlél? Mit jelent élni, és mit jelent túlélni?

Mi volt Jézus gyógyításának a célja? Csak testi gyógyulást nyújtott? Miért fontos a lelki fegyverzetet felvenni?

Miért kell fejlődni a hívő életben? Mi minden az ember üdvösségének kulcsa? Miért fontos Krisztus hangját ismerni?

Kinek a hitére volt szükség a gutaütött meggyógyulásához? Miért?

Mi a legjellemzőbb Krisztusra? Miért a legfontosabb, hogy Ő a Szabadító?


További igék: Ef. 6:11-17, Mt. 9:20-22, Lk. 18:1, Mt. 3:1-6, 6:14, 7:2, Zsolt. 32:1-2, Mt. 1:21, 12:32.

Vigh Ágnes 2013.09.14

Vigh Ágnes

A szombatnapról
(Ésa. 58:13-14)


Hogyan lehet az ember számára a szombati nap gyönyörűség? Miről kell megemlékezni?

Milyen vonatkozásban kell megemlékezni a Teremtő Istenről? Tudjuk-e az életet igazából értékelni?

Hogyan kezdődik a Tízparancsolat? Mit jelent számunkra az Egyiptomból való szabadulás? Mindek a jelképe?

Mivel köti össze a fizikai teremtést Pál apostol? Miért van szüksége minden embernek az újjátermetésre?

Milyen módon gyógyít meg bennünket Jézus a teremtő hatalmával? Kik számára lesz gyönyörűség a szombat? Miért a reménység napja?

További igék: II.Móz. 20:8, Zsolt. 8:4-7, V.Móz. 5:12-15, II.Kor. 4:6, Ef. 2:1, II.Móz. 31:13, Zsid. 1:2-3, Jel. 3:14, II.Pt. 1:5-9, Zsolt. 51:12, V.Móz. 7:17-19, Zsolt. 146:5-6, Jób. 31:14-15, Mal. 2:10, Jel. 21:5.

Kecskeméti János 2013.09.07

Kecskeméti János

A szeretet himnusza
(I.Kor. 13:1-2)


A gyermekekhez a kisfiúrról, aki nemrég kezdte el az iskolát: Miért lett tele szeggel a hátsó keritése? Miért fontos szeretni és tisztelni egymást?

Kivel kell elsősorban jó viszonyt kialakítanunk? Hogyan tudunk kapcsolatainkban tiszteletet és szeretetet adni egymásnak? Mi a szeretet fő ellensége?

Tudunk-e szeretetet adni magunkból? Mit akart Pál tanítani Pál a korinthusbeli gyülekezetnek a szeretet himnuszával? Mi a szeretet?

Mit jelent a szeretetvendégség lelkülete? Bírunk-e ezzel a lelkülettel a hétköznapokban?

Mi a legfontosabb: a jólét a siker vagy a szeretet? Létezhet-e az előbbi kettő a harmadik nélkül?


További igék: Jn. 6:37, I.Kor. 13:5,8, Mt. 7:7, 24:1,12, Lk. 23:34, Jn. 8:41, II.Kor. 5:10.

Vigh Ágnes 2013.08.31

Vigh Ágnes

A szelídségről
(Mt. 11:29)


Mi kell sz üdvösséghez? Miből táplálkozik az alkalmasságunk? Miért fontos a megváltozott jellem?

Mi az a jellemvonás amit a legnehezebb elsajátítani? Mi a szelídség? Mi nem szelídség?

Mikor van szükség a szelídségre? Hogyan kell reagálnunk a nehézségekre? Miért gyűjtőfogalom a szelídség?

Mit jelent az elégedettség? Enged-e meg valamit az Isten véletlenül az életünkben?

Mi volt jellemző Jézusra? Milyen megnyilvánulásai bannak a szelídségnek? Függhet-e a szelídség a külső körülményektől?

További igék: Mt. 5:5, Zsolt. 37:11, Ef. 4:1-2, Kol. 3:12, IV:Móz. 12:3, Fil. 4:11, I.Thessz. 5:16, II.Kor. 6:10, Ésa. 53:3, I.Thessz. 5:18, I.Pt. 2:23.

Sonnleitner Károly 2013.08.24

Sonnleitner Károly

A gondolkodás fontossága
(Rm. 12:2)


Mi a megtérés? Hogyan működik a lelkiismeret? Milyen mércéhez igazodik a megtért ember?

Mi kötődik minden gondolkodásmód változáshoz? Miért bűn a függőség? Mi az üdvösség?

Mi a szerepünk az üdvösségünk munkálásában? Mi a szerepe a gondolkodásnak? Miért probléma a tekintélytisztelet?

Milyen befolyás alatt van a világ? Mire irányul az ördög befolyása? Miért fontos a kereszténység tudatossága?

Mi a feladatunk ezen a téren? Hogyan vonhatjuk ki magunkat a manipuláció alól? Hogyan építi fel bennünk Isten a maga képmását?
További igék: I. Móz. 3:3,6, Zsid. 11:25, Rm. 7:22-23, Gal. 2:20, II.Kor. 5:14, Jak. 2:26, Fil. 3:7-8, I.Móz. 39:9, Rm. 8:1, ApCsel. 17:11, Fil. 4:8, II.Kor. 10:5, Pld. 23:7, Zsolt. 17:3, Zak. 7:10, Zsolt. 139:23, V.Móz. 30:19.

Bandi Katalin 2013.08.17

Bandi Katalin

Elhívás a tengernél
(Lk. 5:1-11)


A fiatalokhoz: miért várta ünneplő sokaság az énekest, és a misszionáriust miért nem? Mit várunk el Istentől?

Mit ígért Jézus a halászoknak? Miért mosták a tanítványok a hálóikat? Miért kell megtisztítani a hálót? Mit jelent ez lelki értelemben?

Milyen állapotban voltak itt a tanítványok? Miért engedelmeskedett mégis Péter? Mikor tudjuk meghallani Jézus szavát?

Mitől kell megszabadulni, és mit kell megtartani? Hogyan álltak Jézushoz a názáretiek, és korának gondolkodói, tanítói? Mi a Lélek igazi elutasítása?

Ezzel szemben mit láthatunk a tanítványoknál? Miben részesültek? Hogyan születhet "életől élet"?
További igék: Zsid. 11:13, 13:14, Mt. 4:21, Jn. 2:11, Ésa. 6:7, Fil. 3:8, Lk. 4:16-29, Mt 13:54, 12:32, Jn. 3:3, 14:26


Tóth Gábor 2013.08.10

Tóth Gábor

Az Isten békessége
(Jak. 5:7-8)


Tábori beszámoló: hogyan láthatták felülről a tábort a résztvevők? Hogyan láthatja Isten a mi életünket? Hogyan kellene nekünk is szemlélni az életünket időnként?

Minek a gyümölcse a béketűrés? Miért szükséges? Mi a különbség a világi és az Isten által adott békesség közt?

Honnan táplálkozhat a hívő ember szelídlelkűsége? Mi az ellenség legfőbb célja?

Hogyan mutatott példát Jézus a béketűrésben? Ki volt a világ legszelídebb embere? Hogyan csendesítette le Abigail Dávidot?

Hogyan nyehetjük el az Isten békességét? Miért különösen fontos a béketűrés a végidőben?

További igék: Ésa. 46:9-10, Ez. 28:16, Gal. 5:22, Lk. 11:21, Jn. 4:14, Ésa. 40:31, 42:3, Fil. 4:5,7, Jn. 14:27, Mt. 5:10-11, I.Pt. 2:23, IV.Móz. 12:3, I.Sám. 25:21-34, Mt. 7:8, I.Kir. 19:11-13, II.Pt. 3:9, Lk. 21:19, Mt. 24:13, Jel. 13:7-10.
Ócsai Gyula 2013.08.03

Ócsai Gyula

Az elpecsételtek
(Jel. 7:14)


Mi jellemzi az elpecsételteket? Miről szólnak ezek a jelképek? Miért előjog ott állni majd Jézus előtt?

Kinek köszönhetik ezek az emberek a győzelmet? Kikkel állnak együtt majd a királyiszék előtt?

Mit cselekednek a királyi szék előtt állók? Mi a közös a megváltottak közt? Mit jelent a nagy nyomorúság?

Miért kell átélni a nehézségeket? Milyen nehézségekről és csapásokról ír a Szentírás?

Miért szükséges az élet vize és az élet kenyere? Milyen igéreteket kaptunk? Hogyan válhatunk elpecsételtté?További igék: Ésa 53:5, Jel. 7:9-17, 14:3,5, Mt. 27:46, 24:20-21, Eszt. 3:13, Jel. 19:8, I.Kir. 17:4-6.

Bandi Katalin 2013.07.27

Bandi Katalin

Zákeus története
(Lk. 19:1-10)


A fiatalokhoz: utazott-e már valaki 1100 km/h sebességgel? Mennyi idő alatt teszi meg pályáját a Föld a nap körül? Miből áll a felhő?

Ki volt Zákeus? Milyen hírben álltak a vámszedők Jézus korában? Milyen hírben volt akkor Jerikó? Mire mutatott Isten cselekedete Elizeus idejében?

Mi jellemezte ezt a várost? Miért ítélték meg akkor a vámszedőket? Mi munkálkodhatott Zákeusban, mikor Jézusról halott? Mit mutatott a cselekedete?

Milyen másik párhuzamos történet juthat eszünkbe arról, hogy Jézus megállt Zákeusnál? Hol áll Jézus az életünkben? Hogyan változik meg a szívünk Jézussal?

Miben jut kifejezésre az őszinte bűnbánat? Hogyan változik meg az életünk az ujjászületés által? Mitől foszt meg a bűn? Milyen ezzel szemben a megújúlt élet?
További igék: Jób 26:7-8, II.Kir. 2:21, Lk. 8:43-48, Jel. 3:20, Lk. 18:18-27, Jak. 3:17-18, Gal. 5:22, Jn. 7:46.

Vigh Ágnes 2013.07.20

Vigh Ágnes

Malakiás könyve
(Mal. 1:1-5)


Mi jellemezte Izrael népét Malakiás idejében? Milyen küzdelmet folytatott Isten ezért a népért? Mi volt a nép szívében?

Melyek a formai vallásosság elvárásai? Milyen a hamis álvallásosság? Mi jellemzi? Mi az egyedüli helyes magatartás Isten szolgálatában?

Hogyan viszonyul az Isten a mi nehézségeinkhez? Mire figyelmeztet Isten a családi életünket illetően? Mitől szenvednek az emberek a legtöbbet?

Milyen bűnben volt "a nép egészében"? Hogyan viszonyulunk az anyagiakhoz? Milyen áldásoktól vonja meg magát az, aki nem hűséges ebben?

Melyik a könyv legmegrázóbb kijelentése? Hogyan mutatják meg mindezek a lelkiségünket? Mire hív fel Isten?

További igék: Zak. 1:6, Lk. 15:29, 17:7-10, Mal. 2:13-16, I.Móz. 16:1-16, I.Pt. 3:7, Mal. 3:8-12, 1:10, Jóel 2:12.

Tóth Gábor 2013.07.13

Tóth Gábor

Pál és Timótheus
(II.Tim. 1:1-5)


A gyermekekhez: mi a fürkész tábor hét főszabálya? Milyen látszólagos ellentmondás adódott két szabály közt? Melyik szabály volt a döntő adott helyzetben?

Hogyan alakult ki a kapcsolat Timótheus és Pál között? Ki volt az aki Pált bevezette a Jeruzsálemi közösségbe?

Mit tudunk Timótheus szüleiről? Hogyan fejezte ki Pál apostol a szeretetét? Milyen tanács volt ebben?

Hogyan tért meg Timótheus? Hogyan lett Pál munkatársa? Hogyan tanította Pál Timótheust?

Milyen kapcsolat alakult ki Pál és Timótheus közt? Milyen kapcsolat lehet testvéreinkkel?További igék: II.Tim. 3:11, ApCsel. 14:10-12,19-20, 7:54-60, 15:36-41, 16:1-5, Mt. 12:46-50

Buda Júlia 2013.07.06

Buda Júlia

A hit jellemzői
(Zsid. 11:6)


Mi az ami lehetetlen az Istennek? Hogyan ébredhet hit az emberben?

Mik a jellemzői az igaz hitnek? Milyen módon segítette meg Isten a hithősöket?

Hogyan nyilvánul meg a hit? Hogyan tud Isten megoldást hozni a kilátástalan helyzetben?

Létezik-e bizalom nélküli hit? Miben kell hinnünk? Mekkora hitre van szükségünk?

Hogyan tudunk megállni a nagy próbában? Mire van ehhez szükség? Hogyan lehet növelni a hitünket? Hogyan érik legjobban a hit?További igék: I.Móz. 18:14, Jer. 32:17, Mt. 8:10-13, 17:16-17,20, Jn. 13:1, 11:35, Mt. 23:37, Zsid. 11:1,33-39, Dán. 3:17-18, I.Móz. 39:9, Jak. 2:17,19,26, Lk. 17:5-6, Zsid. 10:38, Mt. 14:28.
Sonnleitner Károly 2013.06.29

Sonnleitner Károly

Az önvizsgálat szükségessége
(Zsolt. 139:23-24)


Úrvacsorai Istentisztelet

Mi a dolgunk a hit általi megigazulásban? Mi ebben a mi részünk? Képeseke vagyunk-e az objektív önvizsgálatra?

Szoktunk-e önvizsgálatot tartani? Miért fontos elrendezni egymással az ellenérzéseinket?

Mit jelent hitben lenni? Mik az önvizsgálat fokozatai? Milyen indítékok késztetnek bennünket cselekvésre?

Mikor tud az Isten megszólítani bennünket? Mennyi időt szánunk a gyógyulásra? Van-e betegség-tudatunk?

Szabad-e nem venni Úrvacsorát? Felkészült-e a tékozló fiú a találkozásra? Miben kell segítséget kérnünk Istentől?

További igék: Fil. 1:6, Rm. 8:28, I.Kor. 11:28, Mt. 18:7-9, Rm. 14:23, Mt. 23:3, II.Kor. 5:14, Mk. 10:21, Mt. 23:5, ApCsel. 4:12, Jn. 13:8, 15:5, Lk. 15:11-32, Jn. 13:1-17.
Bandi Katalin 2013.06.22

Bandi Katalin

Az ötezer megvendégelése
(Jn. 6:1-15)


A fiatalokhoz: Hogyan teremtette Isten a világot? Miért különleges állat a kacsacsőrű emlős?

Mikor történt az ötezer ember megvendégelése? Hogyan reagált Jézus mikor meglátta ezt az embertömeget?

Mi volt ebben a próba a tanítványok számára? Milyen lelki tanítást mélyített el bennük Jézus? ?

Miért kellett a tanítványoknak leültetni az embereket? Miért kellett Jézusnak kenyér a csodához?

Miért vol szükség a maradék összeszedésére? Hogyan adhatták tovább ezeket? hogyan terjedhet az evnagélium? Milyen lelki tanítás van ebben?


További igék: Lk. 9:13, Mk. 6:43, Jn. 2:1.11, I.Kir. 17:13, II.Kor. 2:16, Jn. 14:26.

Vigh Ágnes 2013.06.15

Vigh Ágnes

A hamisság veszélyei
(Sof. 3:12-13)


Milyen kettős próféciát olvashatunk Sofoniás könyvében? Milyen megtisztuláson megy keresztül megy keresztül a "maradék maradéka"?

Melyik igéret ebből a legnagyobb? Miért jó értelemben használja itt a "szegény éy nyomorult" fogalmakat? Kiben bízik az ilyen ember?

Mi jellem megtisztulásának legmagasabb foka? Mi a hamisság? Mit okoz annak ellenére, amilyennek látszik?

Miért veszélyesebb a hamisság, mint a nyílt gonoszság? Milyen formái vannak a hamisságnak?

Miért a legveszélyesebb dolog a beszédben való hamisság? Mit jelent a gondolatban való hamisság? Miért a legnehezebb dolog elismerni a hamisságot? Mit kell tennünk?

További igék: Mt. 5:3, Sof. 2:3, Jel. 14:5, Tit. 2:14, Zsolt. 94:20, 92:16, V.Móz. 32:4, II.Móz. 20:16, Pld. 6:12-13, Jak. 3:2, Zsolt. 119:133, Pld. 4:24-25, Jer. 22:13, Pld. 20:23, Mik. 6:11, Jer. 3:13, Ap.Csel 5:1-11, II.Tim. 2:19-21, Lk. 13:26-27, Mt. 13:31-32, II.Móz. 34:7, Ésa. 6:7, Zsolt. 97:11, Ésa. 33:15-16.

Csókási Pál 2013.06.08

Csókási Pál

Isten közelében
(Lk. 5:1-11)


Vallástételi Istentisztelet
(képek az  Újdonságok  menüpontban!)

Kitől kapta Péter apostol a nevét? Miért kapnak a hívők új nevet? Miért volt ez hatalmas ajándék?

Miért tódultak az emberek Jézushoz? Milyen üzenetet hirdetett az embereknek?

Mivel lehet "embereket halászni"? Mi kötötte össze a két csónakban halászó tanítványokat?

Miért éppen Péter hajóját választotta Jézus? Miért használja a parancs szót Péter?

Miért fontos a szeretet-közösség? Mit tapasztalhatunk Isten közelében? Milyen megbízást adott Jézus?

További igék: Ésa. 66:23, Mt. 24:33, Jn. 1:29, Jel. 14:6, Mt. 9:35-38, Jn. 3:8, Zsolt. 127:2, Zsid. 8:10, Gal. 1:16,Mt. 10:37, Jel. 2:2,13, Zsid. 11:24-26.Vankó Zsuzsa 2013.06.01

Vankó Zsuzsa

Isten útján járva
(Pld. 3:5-6)


Milyen áldásban lehet részünk ha bízunk az Istenben? Van-e bennünk igény erre? Lehet-e keresztényként önmagunknak élni?

Mire van szükség ahhoz, hogy Isten útján járjunk? Mi kell legyen a legfontosabb kérésünk az Isten felé?

Bűn volt-e, hogy Pál apostol az ösztöke ellen rúgódozott? Volt-e Istennek kész terve, hogy milyen jócselekedeteket tegyen Pál?

Milyen jócselekedeteket készített Isten számunkra? Mit ígért Isten Pál apostolnak?

Hagy-e Isten parlagon bárkit, akiben ott van a készség a szolgálatra? Hogyan hozza helyre Isten a jószándékú tévedéseinket?


További igék: Ef. 2:10, Ésa. 26:7, I.Pt. 5:8, Zsolt. 125:5, I.Kor. 15:8, ApCsel. 9:5, 26:9-11,14, 9:6,15-16, Mik. 7:19, I.Kor. 4:9, ApCsel. 18:10, Rm. 15:19,24, ApCsel. 21:19-23, 23:11, 27:22.
Horváth Orsolya 2013.05.25

Horváth Orsolya

A Gecsemáné kertben
(Mk. 14:27-42)


Hogyan fordult Jézus a tanítványai felé az utolsó vacsora után? Hogyan akarta felkészíteni őket az előttük álló borzalmakra?

Mik voltak a céljai a tanítványok felkészítésével? Hogyan volt lehetséges az örvendezés ezek hátterén?

Miben tudott "megágyazni" Krisztus a felkészítésnek? Milyen próféciára hivatkozott? Milyen a krisztusi gondolkodásmód?

Miért volt Jézus szomorú? Miért állunk ellen sokszor Krisztus önismeretre hívó szavának? Mennyire van türelmünk magunkhoz?

Miért hívta Jézus Pétert, Jakabot és Jánost magához? Mi az üzenete Jézus felhívásának ma számunkra? Alvajáró tanítványok vagyunk-e? Hogyan lehetünk virrasztó tanítványok?


További igék: Pld. 24:16, Mk. 14:26, Zak. 13:7, Préd. 3:7, Rm. 6:19.

Vigh Ágnes 2013.05.18

Vigh Ágnes

Isten vezetése
(Jer. 17:5-8)


Miért szól hozzánk különös hangsúllyal ez az ige? Hogyan változnak az élethelyzeteink? Milyen veszélye van annak, ha nem Istenben bízunk?

Mi a veszélye annak, ha embereket követünk? Mikor érezhetjük magunkat biztonságban? Miért veszélyes másokra tekinteni?

Miért kérték az Izraeliták az aranyborjú felállítását? Hová vezetett ez? Mi ebből a tanulság számunkra?

Egyedeül kire kell tekintenünk? Mire van leginkább szükségünk? Hogyan nyerhetjük el az Isten vezetését?

Hogyan válaszol Isten a kéréseinkre? Hogyan vezet az Isten? Miben nyilvánul meg az Isten vezetése?


További igék: II.Móz. 32:1, Zsolt. 106:20, Ez. 14:14,16,18,20, Zsid. 12:1-2, Ez. 14:2-6, 30:31, Jer. 42:2-6,7,11-12,21, Zsolt. 32:8, Ésa. 30:21, Zsolt. 139:5, 121:5.Bodolai Zoltán 2013.05.11

A jellem építése
(Jn. 21:1-14)

Körzeti Istentisztelet

Változik-e, alakul-e jellemünk Jézus képmására? Mi volt a furcsa a tanítványokban Jézus feltámadása és mennybemenetele közt?

Milyennek látták a tanítványok a jövőt? Miért tértek vissza a régi életükhöz?

Mit tesz Krisztus, ha visszatérünk a régi életünkhöz? Hogyan tud kimozdítani ebből az állapotból?

Hogyan akarja Krisztus a jellemünket építeni? Mit kér tőlünk? Mi váloztatja a jellemet?

Mi akadályozza a Jézussal való közösséget? Mi a jellemfejlődés célja? Mit kíván ennek a célnak a megvalósítása?


Képek és további hanganygok az Újdonságok menüpontban!További igék: Lk. 5:1-8, Jn. 3:34, Jel. 3:20, Jn. 13:35.

Sonnleitner Károly 2013.05.04

Sonnleitner Károly

A valódi Istentisztelet
(Zsolt. 27:4)


Mi a valaha emberekre bízott legnagyobb feladat? Milyenné válik a mi jellemünk?

Milyen motiváció következik abból, ha valamit igazságnak fogadunk el az életünkben?

Mi tesz alkalmassá az Isten Országára? Melyek az Isten Országa szempontjából értéktelen dolgok?

Milyen a valódi Istentisztelet? Mi építi bennünk az Isten Országát? Milyen értékrend vezérel bennünket?

Hogyan lehet jellemet formálni? Hogyan tudunk az Istenben gyönyörködni?További igék: Mt. 23:3, I.Kor. 11:28, II.Kor. 13:5, Rm. 14:23, I.Kor. 2:2, Jób 22:23-26, Jn. 17:3, I.Kor. 15:34, II.Kor. 3:18.

Bandi Katalin 2013.04.27

Bandi Katalin

A szövetség megújítása
(V.Móz. 28:1-2)


A fiatalokhoz: hogyan lehet szeretni a másikban a mást? Hogyan valósulhat meg az isteni szeretet az emberi kapcsolatainkban?

Hogyan erősítették meg a zsidók az Istennel korábban kötött szövestégeta honfoglaláskor? Milyen áldásokat ígért Isten ekkor?

Mikor tud megeleveníteni Isten igéje? Mi volt az átok? Milyen jelentősége volt annak, hogy hol hangoztak el ezek?

Miért kellett megismételni a törvényt? Miért kellett a homlokukra és a kezeikre tenni a szövegeket?

Milyen szokásokat rendelt még el az Isten? Miért vannak Isten megbocsátásának feltételei? Mi az egyetlen ami megmentheti az embert?
További igék: I.Jn. 4:19-21, V.Móz. 28:6,6-9,12,14,47, 27:12-13, 30:11-16,6, Ez. 11:19, Jer. 32:39, Józs. 23:6-7,11,14-15 Pld. 18:9, Józs. 24:15,19,31, Rm. 10:17, Jel. 1:3, V.Móz. 30:20.
Reisinger János 2013.04.20

Reisinger János

Az alázatról
(I.Pt. 5:6)


Mikor lehetünk nyugodtak afelől, hogy keresztény életet élünk? Mi van szükség alázatra, különösen a mi korunkban?

Hogyan tudta előkészíteni Keresztelő János Jézus eljövetelét? Milyen üzenettel kezdte a fellépését?

Miért fordult Keresztelő János először a nép vezetőihez? Ki az egyház tényleges és valódi vezetője?

Mi a valódi kereszténység? Miről ismerhetők meg az igazi keresztények? Mit jelent a rostálás?

Hogyan kezelte Jézus a vakon született ember kizárását? Mi az egyház? Mi az elsődleges és meghatározó ebben? Mi az egyházhoz tartozás alapja?

További igék: Mt. 3:1-2, Pld. 4:23, 23:7, Jn. 17:15, Mt. 3:7-10, 22:44, 3:11-12, Jn. 9:32-41, 10:1-16, Ez. 34:1-6.

Buda Júlia 2013.04.13

Buda Júlia

Kain és Ábel
(I.Móz. 4:1-5)


Mi a megmenekedés egyetlen útja? Milyen magatartást kezdeményez Isten az emberben a rosszal szemben?

Mikor történt meg az első áldozat? Mit fejezett ki Kain és Ábel áddozata? Mi volt a hasonlóság és a különbség a két áldozatt között?

Milyen két csoportot jelképezett Kain és Ábel? Milyen cselekedeteket azonosíthatunk a két ember tettével?

Mi hiányzott Kain áldozatából? Mire épül a hamis vallásosság? Hogyan látjuk ezt Jézus példázatában?

Mi az igaz földi élet legfőbb jutalma? Hogyan lehetséges győzni és uralkodni a rossz felett?


További igék: I.Móz. 3:15, Lk. 18:9-14, I.Móz. 4:6-7, Lk. 15:28, Mt. 7:14, Jel. 3:20, I.Móz. 4:8, I.Jn. 3:12, II.Tim. 3:1-5.

Vigh Ágnes 2013.04.06

Vigh Ágnes

Az öt óvás
(I.Kor. 10:5-12)


Milyen élethelyzeteket említ meg Pál apostol Izrael életéből? Mitől függ, hogy beléphetünk-e az igazi Kánaánba?

Mit jelent, hogy Isten kedves valakit? Hogyan egyeztethető össze azzal, hogy Isten nem személyválogató?

Milyen történetre utal Pál, amikor azt mondja, hogy Izrael gonosz dolgokat kívánt? Hogyan gondolkodunk a mértékletességről?

Kedvez-e korunk a mértékletességnek? Hogyan hat ránk a paráznaság kísértése? Mi az ami utat készít a kísértésnek?

Mi az egyedüli védelem ezek ellen? Mit jelent az Istent kísérteni? Miért bűn a zúgolódás? Mire akar minket az Úr felhívni? Miért adhatunk hálát?


További igék: ApCsel. 10:34-35, IV. Móz. 11:4-6, Jel. 13:17, Ésa. 33:16, IV. Móz. 25:1-3, Mt. 5:28, II.Kor. 3:18, Pld. 16:30, IV. Móz. 21:5-6, II.Móz. 17:1-4,7, Zsolt. 78:18, IV. Móz. 14:2, Sir. 3:39, Fil. 4:6.
Kálmánné Sz. Katalin 2013.03.30

Kálmánné Sz. Katalin

A szőlőmunkások példázata
(Mt. 21:33-46)


A gyermekekhez: Sára néni diójáról, mit adott a két kislány Sári néninek? Miért volt fontos a számukra, hogy ezt megtegyék? Mit bizonyítottak be?

Mikor, milyen környezetben, kiknek a jelenlétében hangzott el Jézus példázata? Mit jelképeznek az egyes elemek a példázatban?

Hogyan kapcsolódik a példázathoz a szegletkő? Milyen Ószövetségi történetet idéz fel Jézus?

Mit kér Isten tőlünk, mi az ami jár neki? Mivel tartozunk Istennek? Megkapja-e ezt Isten tőlünk?

Ki jut el az igazi Isten-ismeretre? Mit tesz Isten, ha nem hallgatunk rá? Mitől akar minket megmenteni?

További igék: Ésa. 5:1-2,7, 28:16.


Sonnleitner Károly 2013.03.23

Sonnleitner Károly

A mulasztás vétke
(Jak. 4:17)


Úrvacsorai Istentisztelet

Hogyan lehetséges minden alkalommal újat mondani Krisztus haláláról és a keresztről szóló beszédről?

Mi a bűn? Milyen áldozatokra vállalkozott Krisztus a bűnelrendezés érdekében?

Melyek a hit általi megigazulás üzenetének gyakorlati konzekvenciái? Hol tartunk ebben?

Mi jellemzi a Fiút? Mennyire tudunk ráhangolódni az Isten hullámhosszára? Mit szemlélünk?

Hogyan imádkozunk? Honnan tudjuk, hogy Isten elfogad minket? Miért fontos az imádságban a kölcsönösség? Hogyan valósulhat meg ez a találkozás az Úrvacsorában?

További igék: I.Kor 11:26, 1:18, III.Móz. 1:3, Rm. 8:28-29, Gal. 4:6, Jn. 5:30, II.Kor. 3:18, Mt. 6:21, Zsolt. 51:14, II.Pt. 3:12, Jak. 1:24-25, Jn. 13:1-17.
Mitelle Sándor 2012.03.16

Mitelle Sándor

József, egy igaz ember
(Mt. 1:18-25)


Mit tudunk Józsefről, Jézus Krisztus nevelőapjáról? Milyen ember volt ő? Milyen az igaz ember?

Kiket nevez meg igaz emberként a Szentírás? Hogyan szól általánoságban az igaz emberekről?

Hol élt József? Mit érezhetett mikor megtudta, hogy a jegyese várandós? Hogyan cselekedett ekkor?

Miért nem készítette elő jóval előbb Isten József életében Jézus születését? Miért várta meg József döntését?

Mit kellett Józsefnek elfogadni? Hogyan változtatta meg döntését? Hogyan vállalta fel a szerepét?


További igék: I.Móz. 6:9, Jób. 1:1, Lk. 1:6, Zsolt. 15:1-5, Mt. 27:42,54, Jn. 1:47, 8:41, Mk. 1:15, Hab. 2:4, Mt. 2:13-14, Lk. 2:52, 18:8, Jak. 5:3, Zsid. 11:1, Jel. 3:18.
Vigh Ágnes 2013.03.09

Vigh Ágnes

Megtérés és fejlődés
(Jób 22:23-30)


Minek keretében hangzottak el ezek a gondolatok Elifáz szájából? Mit jelent a megéppíttetés az ember életében?

Mi ennek a feltétele? Kinek szól ez az ige? Kiknek szól a megtérésre való felhívás? Miben kell megtérnünk?

Hogyan lát Isten bennünket? Hogyan gyakorokjunk önvozsgálatot? Hogyan akar Isten nevelni bennünket?

Vannek-e véletlenek az ember életében? Mikor kezdődhet el az igazi fejlődés az életünkben? Mi a gyógyulás útja?

Mik az igazi szabadulás feltételei? Mit kell a legfontosabbnak tartanunk az életünkben? Mit jelent az Istenben gyönyörködni?További igék: Jel. 3:19, Mal. 3:7, Mt. 22:36-38, 6:21, Fil. 3:7-8.

Török István 2013.03.02

Török István

Elhívás és kegyelem
(Rm. 1:1-6)


A fiatalokhoz: mi az a rosta? Mire való? Hogyan rostálja meg az Isten az embereket?

Mit jelent az elhívás? Hogyan történt Pál apostol elhívása? Mire szólt az elhívás?

Milyen megbízást kapott Pál és milyen megbizatást kapott az adventi nép? Mit jelent az Úr neve?

Mi az a kegyelem? Hol jelenik meg ez a kegyelem Pál apostol életében? Hogyan hívta el Isten Mózest? Hol jelent meg Mózes életében a kegyelem?

Mire szól a mi megbizatásunk? Mit jelent az apostolság? Hogyan helyezi vissza Isten az embert?
További igék: Ámos 9:9, II.Tim. 3:16, II.Pt. 1:19, I.Kor. 11:31, ApCsel. 9:1-6,13-15, Jel. 10:10-11, II.Móz. 34:5-6, 3:1-8,9,12, Dán. 4:27,31,33, ApCsel. 7:23-25, Mt. 25:14-23, Lk. 19:11-26, Jn. 14:2-3, Ef. 4:7, Mt. 10:8, II.Kor. 12:8-9, Mt. 25:24-25,28-30, I.Kor. 15:9-10.
Horváth Tímea 2013.02.23

Horváth Tímea

A gyógyító megbocsátás
(Lk. 18:9-14)


A gyermekekhez: mikor szoktuk azt mondani, hogy köszönöm? Miért kell mindig mindenben hálásnak lenni?

Milyen kétféle embercsoportot mutat be Jézus? Ki tud ezek közül megigazulni? Mi volt a különbség a két embercsoport szívében?

Milyen ember volt a farizeus? Mi volt a hibája, és mi nem? Hogyan tekintettek az emberek a vámszedőre?

Mit jelent a megigazulás? Hogyan jutott el a vámszedő odáig, hogy Krisztus így nyilatkozhatott róla?

Mi az első a bűnrendezésben? Mi tudja átalakítani a szívünket, életünket? Hogyan gyógyít a megbocsátás?


További igék: I.Thessz. 5:18, Mt. 6:3, 25:34-40, Zsolt. 147:3, Jak. 5:16, Zsolt. 32:3,5, I.Tim. 1:15.

Bandi Katalin 2013.02.16

Bandi Katalin

Az Özönvíz előtt
(I.Móz. 5:23-24)


A gyermekekhez: milyen az Isten szeretete? Hogyan tudjuk mi is így szeretni egymást? Mikor marad meg a homok az ember kezében?

Milyen volt az élet az Özönvíz előtti Földön? Milyen ágon haladt az Isten útja tovább a bűneset után?

Hogyan emlékeztek meg a bűnös emberek Istenről? Hogyan vált ketté a két ág? Mikor kezdődött a baj?

Mikor tud az információ új életet kelteni az emberben? Mi szükséges az újjászületéshez?

Hogyan éljük a keresztény életünket? Mitől függ, hogy Isten munkálkodni tudjon az életünkben? Kinek az előképe Énokh? Miért fogadta el Isten Énokhot?

További igék: II.Kor. 3:17, I.Móz. 4:16-17,23-24,26, 6:2,5, Júd. 14-15, I.Móz. 3:24, 2:17, Zsid. 11:5, Lk. 2:52.

Holló Péter 2013.02.09

Holló Péter

A helyes feddés alapelvei
(Rm. 7:15,22-23)


A gyermekekhez: Hogyan lett meg az elveszett játék? Kis dolgokat is lehet kérni a Jó Istentől? Mi az Isten vágya?

Melyik nehezebb: feddést adni, vagy feddést elfogadni? Hogyan szoktunk feddeni? Mi a leggyakoribb hiba

Mi a legfontosabb dolog a feddésben? Mit kell szétválasztani? Hogyan kell tekinteni a bűnösre?

Mi a következménye annak, ha bűnöst azonosítjuk a bűnnel? Mi jellemzi a helyes bírálatot? Mikor hangozzon el a feddés?

Milyen háttéren tudta Isten megfeddni Jónást? Mit kell felmérnünk minden feddés előtt? Mi a közlés lényege? Hányszor hangozzék el a feddés?

További igék: Mt. 7:7, II.Sám. 11:1-27, 12:1-12, Jn. 3:1-16, Jón. 4:4,9-11, Zsolt. 103:9, 141:5, Ésa. 42:1-4, II.Pt. 1:19.

Bandi Katalin 2013.02.02

Bandi Katalin

A megütött kőszikla
(II.Móz. 17:1-7)


A gyermekekhez: hogyan tisztult meg a szeneskosár? Hogyan hat a Biblia olvasása az emberre? Mi az Isten igérete?

Mit mond a Szentírás, milyennek kell lennie egy keresztény életének? Kit jelképez az életadó víz?

Milyen tanítás van a kőszikla egyszeri megütésében? Mi az örömhír abban, hogy Izrael fiainak pénzen kellett enni és innivalót venni?

Mit kellett volna meglátniuk az Izraelitáknak? Mit kellene nekünk meglátnunk? Miért fontos hitben járni?

Milyen messzemenő következményei lettek Mózes indulatos kijelentésének, cselekedetének? Mi volt az Isten ítélete?


További igék: Ez. 11:19, Zsolt. 1:3, I.Kor. 10:4, Jn. 7:37,39, 4:14, V.Móz. 2:3-7, IV.Móz. 20:1-13, Fil. 4:13, I.Jn. 5:4, 4:4.

Vigh Ágnes 2013.01.26

Vigh Ágnes

Péter sírása
(Mt. 26:74-75)


Mi volt a legnegatívabb esemény Péter apostol életében? Mi volt a legpozitívabb esemény?

Mi volt a legnagyobb áldás Péter tagadásában? Mit csinált Péter ezután? Mi volt szükséges ehhez?

Miért sírt Péter keservesen? Kit siratott? Milyen eszközei vannak Istennek, hogy erre késztessen bennünket?

Mindig sikeres ez Isten részéről? Mit enged meg az Isten? Ki előtt kell egyértelműen lelepleződnünk?

Mi az egyedüli forrása a megtérésünknek? Mi lett Péter sírásának az eredménye? Milyen áldásokat hozott az életében?


További igék: Lk. 22:31-32, Jer. 31:19, Préd. 7:5, II.Kor. 7:10, Jak. 1:25, Zsolt. 119:67,71, Ésa. 1:5-6, II.Kor. 12:9-10.

Cserbik János 2013.01.19

Cserbik János

Dicsérjétek az Urat!
(Zsolt. 117:1-2)


A gyermekekhez: Jézus Krisztus milyen igérettel búcsúzott el a tanítványoktól? Hogyan aggódik egy apa a fiáért? Hogyan aggódik Isten értünk?

Milyen felhívást olvashatunk ebben a zsoltárban? Feladat, kötelesség, utasítás vagy parancs ez a felhívás?

Hogyan lehetséges mindig dicsérni az Urat? Miért van okunk dicsérni az Urat? Mit kell ehhez megértenünk?

Ki tudja dicsérni az Urat? Mit mondott Mózes mikor látta az Istent? Mi a legtermészetfelettibb az Istenben?

Mi fakad az Isten jelleméből? Mi a legnagyobb titok a földi életben? Hogyan lehetünk egyszerre egyformán igazságosak és kegyelmesek?


További igék: Jn. 14:2-3, Jel. 6:14, II.Móz. 34:6-7, Mik. 6:8, Jn. 1:14, 8:8, Zsolt. 27:4, I.Jn. 4:16.

Horváth Orsolya 2013.01.12

Horváth Orsolya

Mózes elhívása
(II.Móz. 3:1-14)


A gyermekekhez: mit jelent szeretni a másikat úgy ahogyan magunkat szeretjük? Miért van az, hogy a hibát elsőre meglátjuk?

Mikor szólította meg és hívta el Isten Mózest? Kinek a kezdeményezésére történt ez a párbeszéd? Miért kezdeményez az Isten?

Hogyan szólította meg Isten Mózest? Mi minden ember alaptulajdonsága? Mi kiséri mindig Isten jelenlétét?

Miért takarta el az arcát Mózes? Mit igyekezett elfedni? Megbánta-e a bűnét? Meg tudott-e bocsátani magának?

Mi határozza meg az identitásunkat, hogy kik vagyunk? Mit jelent, hogy Isten velünk van? Hogyan mutatkozik be az Isten?


További igék: Mt. 22:39, Ésa 63:9, 43:11, Lk. 1:28, II.Kor. 13:13.


Buda Júlia 2013.01.05

Buda Júlia

Jézus küldetése
(Lk. 4:17-20)


Milyen kérdések merülhetnek fel Jézus születésével kapcsolatban? Hol és mikor látta meg a napvilágot?

Miért rejtette el Isten Jézus születésének időpontját? Miért született Jézus mi volt a küldetése?

Mi volt Jézus eljövetelének célja és értelme? Mikor kezdte érzeni azt, hogy mások nem értik meg ezt?

Miért jött Jézus e világra? Miért kellett emberré lennie? Milyen tévedések és félreértések voltak szolgálatát illetően?

Mi volt az emberek legnagyobb becsapása Krisztus idejében? Miért okoz meghasonlást Jézus küldetése? Mi okozza ezt? Hogyan tudja betölteni ezt általunk?

További igék: Mik. 5:2, Lk. 2:11, Ésa. 61:1-2, Mt 1:21, Lk. 2:49, Lk. 9:39, 10:10, 12:46, I.Jn. 3:8, Lk. 19:10, Jn. 12:47, Mt. 9:12-13, 5:17, 10:34-38, Lk. 11:23, 12:49-51.
Sonnleitner Károly 2012.12.29

Sonnleitner Károly

Közösségben Krisztussal
(II.Kor. 13:5)


Úrvacsorai Istentisztelet

Mit jelent megpróbálni magunkat az Úrvacsora előtt? Minek az alkalma az Úrvacsora?

Milyen indítékok alapján éljük a keresztény életünket? Mit jelent hitben élni? Mi a menny szempontjából az egyetlen elfogadható indíték?

Mi tartotta vissza a tékozló fiút az atyai háztól? Mi változott meg a tudatában? Mi állította helyre a bizalmat?

Mit jelent Krisztusban lenni? Honnan tudhatom, hogy Isten megbocsát? Hogyan lehet győzelmes életet élni? Mi az igazi evnagélizáció?
Fotók az Újdonságok menüpontban!


További igék: Lk. 15:11-32, Jn. 1:12, I.Jn. 4:4, Ésa. 60:3, Jak. 4:17, II.Kor. 5:14, Rm. 14:23, I.Kor. 2:2, Jn. 13:1-17.

Jeremiás Róbert 2012.12.22

Jeremiás Róbert

A tékozló fiú
(Luk. 15:11-32)


A gyermekekhez: Miért van szükségünk Jézusra? Mit látott meg egy beteg kislány Jézus Krisztusban?

Hogyan vezeti be Lukács evangélista a tékozló fiú példázatát? iért beszélt Jézus példázatokban?

Hogyan viszonyulunk a "bűnös" emberekhez? Hogyan mutatta be Jézus az Atya viszonyulását a bűnös emberekhez?

Milyen volt az Atya magatartása a példázat szerint? Miért engedett a fiának? Milyen törvényszerűségek következtek be?

Mit jelképezett a példázatban a hízott tulok? Mire utalt? Hogyan ismerhette meg a tékozló fiú az Atyát? Mi az Atya kívánsága számunkra is?

További igék: Zsolt. 34:5, Luk. 15:1-3, Zsolt. 18:11, Zak. 3:3-5, Ez. 9:4, Mt. 8:1-3.

Vigh Ágnes 2012.12.15

Vigh Ágnes

A kegyelemidő
(Préd. 9:12)


Mi a legfőbb mondanivalója Salamon bölcsességének? Mire figyelmeztet Prédikátor Salamon? Mi adatott nékünk?

Mit mondott Isten Édenben az első emberpárnak? Mit mondott a kígyó? Kinek volt igaza? Mit mond Jézus?

Van-e még egy lehetőség? Miről szól a gazdag és Lázár példázata? Mi volt a korabeli zsidók elképzelése a halálról?

Mi volt az áthidalhatatlan szakadék? Mit jelent Krisztustól tanulni? Mi az emberi élet legnagyobb veszélye?

Hogyan reagált Izrael népe Mózes halálára? Tudták-e méltányolni a tanítványok Jézus jelenlétét? Mit tanulhatunk ezekből?


További igék: I.Móz. 2:17, 3:4, Jn. 3:7, Lk. 16:19-31, V.Móz. 34:8, I.Móz. 6:3, Ámós 8:11-12, Ésa. 55:6, Zsid. 4:16, I.Móz. 17:23.

Mitelle Sándor 2012.12.08

Mitelle Sándor

Az első tanítványok
(Jn. 1:35-42)


Hogyan kezdték el követni Krisztust az első tanítványai? Vajon értették-e az első tanítványok Keresztelő János szavait?

Mi volt Keresztelő János üzenete? Mire vonatkozott a két tanítvány kérése Jézushoz? Mit tett Jézus?

Hogyan kell nekünk emberekért munkálkodni? Mire hívott el bennünket Krisztus? Hogyan szólt András hívása? Hogyan hatott ez Péterre?

Kinek a mondata lesz hiteles mások számára? Mit mondott Jézus a mennybemenetelekor a tanítványainak?

Mi tette erőteljessé András mondatát? Mi volt mögötte? Melyek voltak Jézus legnagyobb ígéretei?


További igék: Jn. 1:29, 21:1-3, I.Kir. 17:24, ApCsel. 1:8, Jn. 6:48,60-62, 7:26-27, Lk. 13:19-21, Mt. 28:20, Lk. 15:28-32, Jel. 3:17.

Buda Júlia 2012.12.01

Buda Júlia

Mózes lelkülete
(II.Móz. 2:11-17)


Melyek voltak azok az adottságok, képességek, melyek alkalmassá tették Mózest Isten szemében a nép vezetésére? Mi késztette Mózest cselekvésre?

Kinek az érdekében cselekedett Mózes? Milyen lelkület volt benne ekkor?

Hogyan tagolható Mózs élete? Mennyi ideig készítette Isten őt a szolgálatra? Mi okozott törést az előmenetelében? Mit tett ekkor Mózes?

Miben volt különbség, és miben nem volt különbség Mózes és Áron közöt? Melyik fellépése volt rokonszenvesebb a nép szemében?

Melyikük magatartása szolgálta a nép javát? Melyik volt a nehezebb helyzet: Ároné vagy Mózesé? Milyen tanulságokat rejt számunkra a történetük?

További igék: II.Móz. 18:16, 19:5-6, 31:18, 32:1, I.Kor. 10:12, II.Móz. 32:2-8,10-11,14-20, Zsolt. 37:7, Ef. 4:26, Jak. 1:20, Pld. 18:9, II.Móz. 32:21-22,26, I.Kor. 10:1-2,6-7,11-12.
Bandi Katalin 2012.11.24

Bandi Katalin

A szőlőmunkások példázata
(Mt. 21:33-41)


A gyermekekhez: sok vagy kevés az egy? A fürj és a galamb meséje arról, vajon mire képes egy hópehely?

Mi a szőlőskert Jézus példázatában? Miért választotta Isten az ő népét? Mit akart bemutatni rajtuk keresztül?

Hogyan tévesztett célt a választott nép? Milyen befolyással tudunk lenni környezetünkre? Akarunk-e világítani?

Hogyan tudjuk visszatükrözni Krisztus képmását? Hogyan élhetünk gyümölcstermő életet? Miért fontos, hogy ilyen életet éljünk?

Mit szeretne Isten elérni az életünkben? Mi a gyümölcstermés feltétele? Hogyan tudunk Istennek szolgálni?

További igék: Jn. 3:16, Ésa. 5:1-2, Zsid. 1:3, Jer. 7:4, Ésa. 49:16, 43:1.Hites Gábor 2012.11.17

Hites Gábor

A megtartott hit
(Jel. 3:10-11)


Körzeti Istentisztelet

Mit ismert el és emelt ki Jézus a filadelfiai gyülekezet állapotáról? Hova kell visszatérnünk?

Mihez kapcsolja Jézus az ígéretét? Mikor tud Isten megtartani bennünket? Mire utalhatott Isten: mi az ami "nálunk van"?

Mikor mondhatjuk el valakiről, hogy megtért? Milyen késztetést érez minden megtért ember? Miért fontos a másokért végzett szolgálat?

Milyen volt a küzdelem amit másokért végeztek az első adventisták? Hogyan szoktunk mi evangélizálni?

Milyen áldást kisérheti az imaküzdelemmel végzett szolgálatot? Miért fontos, hogy hitbeli elődeink életét és munkáját?
További igék: Mt. 24:13


További hanganyagok a délutáni előadásokról:Csókási Pál 2012.11.10

Csókási Pál

Az igazi bölcsesség
(Jak. 3:13-18)


A gyermekekhez: a szivárványról, mióta látható itt a Földön? Hol van az "eredeti" szivárvány? Minek a megnyilatkozása a szivárvány?

Ki volt Jakab apostol? Milyen levelet írt a hittestvéreinek? Milyen témákkal foglalkozott a levelében?

Mi az a nagyszerű ajándék, amit az Isten az embernek adott - Jakab szerint? Kiket tartunk bölcs embereknek?

Ki a bölcs ember a Biblia szerint? Milyen tapasztalatai voltak erről Salamonnak? Hogyan lehet valakit igazán jól megismerni?

Mennyibe kerül, hogy a Bibliát tanulmányozzuk? Valóban csak néhány nap az életünk? Mikor bölcs valaki? Mivel párosul a bölcsesség?

További igék: Jel. 4:3, I.Jn. 5:4, Lk. 17:6, Pld. 8:11-13, I.Kor. 1:30, Zsolt. 19:2,8, Pld. 3:-8, Zsolt. 127:2, 90:12, Rm. 8:14, Zsolt. 32:8-9, I.Kor. 13:1-2, Ésa. 53:7, Mt. 5:9, Jak. 1:6.

Scheller György 2012.11.03

Scheller György

Az elesésről
(I.Kor. 10:12)


A gyermekekhez: Isten teremtő hatalmáról, és arról, hogy hol olvashatunk a Bibliában beszélő állatról? Miért fontos, hogy figyeljünk Isten figyelmeztetésére?

Mikor említi Pál apostol ezt az igét az elesésről? Mi volt jellemző Izrael népére a pusztai vándorlás alatt? Mitől akarta megóvni Pál a Korinthusiakat?

Az életünknek mely területein eshetünk el? Hol sérülhet a felebaráti szeretet? Mi az elesés? Hol esett el Bálám?

Szükségszerű-e, hogy mi elessünk? Kell-e a visszaesés a fejlődésünkhöz? Mit szeretne Isten kimunkálni az életünkben?

Miért esünk el mégis időről-időre? Mivel előzhető meg az elesésünk? Mit tehetünk, ha mégis elesünk?
További igék: IV.Móz. 22:28-30, I.Kor. 10:1-11, Jel. 3:5,12, IV.Móz. 31:8, Mt. 5:3-12, Zsolt. 139:23, Lk. 18:10-13, Zsolt. 51:15, Lk.19:2-10, Mik. 7:8, Fil. 4:13, Zsid. 4:16, Jn. 3:16, Ésa. 42:3.

Vigh Ágnes 2012.10.27

Vigh Ágnes

Rostálás a végidőben
(Mt. 24:4-13)


Milyen kettéválásról beszél a Szentírás a végidőben? Milyen csoportoat mutat be Krisztus?

Hogyan lehet egy embernek megtérni? Mi volt ennek minden időben a folyamata?

Hogyan gyorsulnak fel ezek a folymatok a végidőben? Miért utasítják vissza sokan az Úr kegyelmét?

Hogyan válik nyilvánvalóvá, hogy kinek mi van a szívében? Mikor dől el, hogy ki melyik csoportba tartozik?

Isten népe között hogyan fog ez a folyamat végbemenni? Hogyan tudunk megállni Sátán hitetéseivel szemben?


További igék: Mt. 24:40-42, Jel. 13:3, Ef. 5:25-27, Sof. 1:12, Lk. 22:31, Jel. 3:19, Ám. 9:9, Sof. 3:2,7, Zsolt. 51:12, Jel. 3:14


Bandi Katalin 2012.10.20

Bandi Katalin

Bálám próféta
(IV.Móz. 23:19)


A gyermekekhez: a magról, mely Isten igéje és a gyümölcstermésről, hogyan válhat gyümölccsé a mag?

Hogyan gondolkodott Moáb királya Izraelről? Milyen eszközökkel akarta megerősíteni magát Izraellel szemben?

Mit tett Bálám Móáb királya megkeresésére? Válaszolt-e Isten Bálám kérdésére? Min múlik, hogy meghalljuk Isten válaszát?

Számít-e miről gondolkodunk szokásszerűen? Hogyan befolyásolja ez döntéseinket? Mi volt Bálám szívében? Mennyire sötötedett meg Bálám gondolkodása azáltal, hogy a bűn utjára lépett?

Mi a különbség Jónás és Bálám közt? Miben hasonlít Júdás apostol és Bálám próféta döntése és sorsa?
További igék: Mt. 13:1-8, IV.Móz. 22:5-6,9, I.Móz. 2:15, II.Pt. 2:15, IV.Móz. 22:14,18,20,28,31-32,38, 23:4,6,8, 24:1, Jón. 4:11, IV.Móz. 24:17, 31:8.

Holló Péter 2012.10.13

Holló Péter

Immánuel - Velünk az Isten
(Mt. 1:23)


A gyermekekhez: milen király volt Salamon? Hogyan omádkozott trónralépésekor? Miért imádkozott így?

Milyen prófécia beteljesedéséről olvashatunk ebben az igében? Mi ennek a névnak a tartalma és üzenete?

Mit jelentett ez a név Izrael számára? Milyenek voltak a többi népek un. "istenei"? Mit vár el Isten az embertől?

Hogyan közeledik hozzánk Isten? Hogyan szeretne segíteni az életünkben? Mit tanít erről a Tízparancsolat?

Mit jelent ez a név számunkra? Hogyan tudunk ebben a névbe kapaszkodni? Miért fontos, hogy mindent megosszuk az Istennel?


További igék: I.Kir. 3:7, Ésa. 7:14, V.Móz. 4:7, II.Móz. 20:1-2, Ésa. 41:10.


Török István 2012.10.06

Török István

Nabukodonozor története
(I.Tim. 2:1-4)


A fiatalokhoz: milyen sajátossága van a rizsnek a gabonákhoz képest? Mi az a két jellemvonás amit kiemel Jézus a boldogmondások elején?

Miért olyan fontosak a hatalomban lévő emberek a Biblia szerint? Milyen feladatunk van az imádságon túl ezeknek az embereknek az életében?

Ki volt Nabukodonozor király? Milyen kérdéssel fordult a bölcseihez? Miért imádkoztak Dániel és társai ennek következményei hallatán?

Hogyan jelentette ki magát Isten Nabukodonozornak? Mi az amit nem értett meg a király elsőre? Mit tett? Mi volt az ő imádatának az alapja?

Hogyan tanította Isten újra? Mi körül folyt a vita? Megismerte-e az igazságot ez alapján? Mit kellett még átélnie? Mi volt a négy héber ifjú szerepe az életében?
További igék: Mt. 5:5-7, Dn. 2:1-4,9-19,26-28,44,46-47, 3:1,5-7,10-18,24-26,28,31-33, 4:17-22,25-28,31-34, 9:2, 3:29.
Sonnleitner Károly 2012.09.29

Sonnleitner Károly

Krisztust szemlélni
(II.Kor. 3:18)


Úrvacsorai Istentisztelet

Mi kell ahhoz, hogy Isten erkölcsi képmására átalakulhassunk? Hogyan lehet parancsszóra szeretni? Mi ébreszthet szeretetet valakiben?

Mi tesz képessé arra, hogy szeressünk? Mi volt fontos a tékozló fiú számára amikor elment otthonról, és mi amikor visszatért? Mi az igazi fordulat?

Milyen lesz a menny és miért lesz jó odakerülni? Hogyan működik a lelkiismeret? Mi alkotja a jellemünket?

Mi az etalon? Mennyi időt töltünk azzal, hogy Krisztust szemléljük? Hogyan épülhet fel a jellemünk hitelesen?További igék: Kol. 1:28, Gal. 4:19, Rm. 2:14, Mt. 22:36-39, I.Jn. 4:19, II.Kor. 5:14, Jak. 1:25, Pld. 23:7, Zsolt. 16:11, Jak. 4:17, Jn. 13:1-17.

Vigh Ágnes 2012.09.22

Vigh Ágnes

Az angyalok szolgálata
(I.Pt. 1:10-12)


Hecel András Milán bemutatása a gyülekezetben - képek a Fényképalbum menüpontban!

Mi az angyalok feladata, rendeltetése a Biblia szerint? Hogyan vesznek részt a megváltás tervében?

Mikor olvasnuk először a Bibliában az angyalokról az emberekkel kapcsolatosan? Mit látott Jákob álmában?

Hogyan jelentek meg az angyalok Elizeus próféta életében, hogyan harcoltak Sisera ellen? Hogyan mentette meg Isten angyala Dánielt, és Pétert?

Hogyan mentette meg az anygal Pált hajóútján? Hogyan vigyáznak ránk Isten angyalai? Mitől függ, hogy mennyire tudnak segíteni? Hogyan jelentek meg Krisztus életében, és hogyan vesznek részt a végidőben?
További igék: Jób 38:4,7, I.Móz. 28:11-12, Jn. 1:53, I.Móz. 28:15, II.Kir. 6:15-17, Bír. 5:20, Dn. 6:22, ApCsel. 12:7-11,15, 27:7-11, Jel. 20:12, Préd. 5:2,6, Mt. 18:23-31, Jel. 19:10, Lk. 15:10, ApCsel. 1:10-11, Luk. 1:19,28, 2:10-14, Jel. 7:1, 8:1, Mt. 25:31, Jel. 19:14.Tóth Gábor 2012.09.15

Tóth Gábor

A kapernaumi százados
(Lk. 7:1-5)


A gyermekekhez: az imádságról és a szorgalomról, és a kislányról, akinek nem volr Bibliája és nem tudott olvasni, de imádkozott érte, milyen nagy ereje van az imádságnak?

Miben különleges a római katona szolgája meggyógyításának a története? Hogyan lehet meggyógyulni?

Mi jellemezte a római katonaságot és a római katonákat? Mi jellemezte a kapernaumi századost? Mire volt képes?

Milyen tanúságot tett a római százados a hitéről? Hogyan viselkedtek a zsidó vezetők? Mi volt a különbség a kettőjük hite között?

Milyen hitre van szükségünk? Mi a gyógyulás feltétele? Milyen értelemben legyünk olyanok, mint ez a római százados?


További igék: Rm. 10:17, I.Sám. 3:1-10, Lk. 7:6-10, Jn. 16:7, Jak. 5:16, Jel. 3:18, Lk. 15:7.
Vigh Ágnes 2012.09.08

Vigh Ágnes

Jézus sírása
(Jn. 11:28-38)


Mi az amiről nagyon kevészszer olvasunk Jézussal kapcsolatosan? Miért sírt Jézus?

Mi volt Jézus életében ami megindította a szívét? Hogyan tesz tanúságot az Ószövetség is Jézus együttérzéséről?

Hogyan segít rajtunk Jézus együttérzése? Mit jelenthet ez az ember számára? Mit mond a Biblia, ki a mi segítőnk?

Mi jelent mérhetetlen fájdalmat Krisztusnak? Miért nem bízunk sokszor Jézusban? Ki sír többet mi, vagy Jézus?

Miért sírt Jézus a Jeruzsálembe való bevonulásakor? Mit látott ezen a városon? Mit lát Isten a mi életünkön? Miért tárja fel számunkra a jövőt?


További igék: Lk. 7:13, Zsid. 13:8, Jn. 11:21, Ésa. 63:9, Zsolt. 121:5, Rm. 12:15, Zsolt. 121:1-2, Rm. 8:32, Lk. 19:37-38,41, 9:51, 19:42, Mt. 22:37-38, Lk. 23:27-30, Jer. 13:13,17, Lk. 19:44, Mt. 24:2.

Rubus János 2012.09.01

Rubus János

Josafát és Akháb
(II.Krón. 18:1-34)


A gyermekekhez: miért fontos a bölcsesség gyakorlása és test gyakrolása gyermekkorban, az Isten és emberek előtt való kedvesség?

Mikor és miért történt szakadás, hogyan alakult ki a megosztott királyság? Hogyan vonult be Izrael történelmébe Josafát király?

Ki uralkodott párhuzamosan az északi országrészben? Hogyan áldotta meg Jodafát uralkodását Isten? Milyen országot sikerült felépítenie?

Milyen hibát követett el Josafát? Mi motiválhatta Josafátot a vendégségben? Mire vette rá Akháb Josafátot?

Hogyan utasította vissza Mikeás a befolyásolást? Mi lett ennek a következménye? Miért nem védte meg Josafát a prófétát? Hogyan mentette meg Isten Josafátot és büntette meg Akhábot?
További igék: Lk. 2:52, Mt. 18:3, I.Kir. 22:4, II.Krón. 17:3-5,10-13, Józsué 20, V.Móz. 19, Jn. 18:22-23.

Sonnleitner Károly 2012.08.25

Sonnleitner Károly

Adventvárás
(II.Pt. 3:11)


Mit jelent adventvárónak lenni? Hogyan köszöntötték egymást az adventváró őskeresztények?

Az adventvárás egyfajta türelmetlenséggel párosul? Riogatásra, félelemkeltésre kell épüljön az adventvárás?

Van-e az életünkben olyan, ami a menny szempontjából értéktelen? Mi a kívánt cél? Mi Isten akarata az életünkkel?

Mikor nem tesz fel az ember kérdéseket? Ki van készen Krisztus visszajövetelére?

Létezik-e üdvbizonyosság? Minek a kérdése ez? Kell-e egy hívő embernek ösztönzés a Bibliaolvasásra vagy imádságra?További igék: II.Pt. 3:3-5,9-10, Jn. 14:12, II.Kor. 6:15, I.Kor. 3:12, Jn. 11:30, Rm. 8:29, II.Kor. 3:18, Ef. 4:12-13, Jel. 21:27, Mt. 24:44, II.Tim. 1:12, Fil. 1:10, Jer. 15:16, Fil. 2:4.Kálmánné Sz. Katalin 2012.08.18

Kálmánné Sz. Katalin

A böjtölésről
(Jóel 2:12-17)


A gyermekekhez: Zolika és Marika története, a betört ablakról, a hazugságról, a bocsánatkérésről, hogyan rendezzük bűnünket, miért nehéz bocsánatot kérni?

Szükség van-e a böjtre? Mi a böjt? Milyen az Istennek tetsző böjt? Lehetséges-e úgy böjtölni, hogy Isten nem hallgat meg?

Helyes-e azt gondolnunk, hogy a böjtölés megerősíti az imádságunkat? Hogyan vállhat a böjt "éhségsztrájkká"? Mi mutatkozik meg az emberben a böjt által?

Mi a böjt elsődleges célja? Minek az ideje a böjt a hívő életében? Kinek a megkeresése a böjt? Miért van távol tőlünk az Isten?

Minek a kifejezése a böjt? Mikor van értelme a böjtünknek? Milyen gyümölcse van a helyes böjtnek? Milyen ígéreteket kaptunk erre nézve?

További igék: Zsolt. 120:2, Ésa. 58:3-4, Mt. 9:14-15, Zsolt 35: 13, Jóel 1:14, Lk. 18:11-12, II.Krón. 20:3-4, Ésa. 59:1-2,9,12-13, Jón. 3:5-6, Ésa. 58:5,8-12.Mitelle Sándor 2012.08.11

Mitelle Sándor

Szolgáló élet
(Mt. 25:31-46)


A fiatalokhoz: a szilvafás kaland, melyik volt nagyobb hiba, szó nélkül átmenni a szomszédhoz, vagy nem vállalni a közösséget a bajban? Miért vállalta Pál a megvesszőzést?

Melyek voltak Jézus utolsó példázatai? Milyen összefüggés van a két utolsó példázat között? Milyen legyen az életünk?

Mi alapján tesz különbséget Krisztuzs a juhok és kecskék közt? Mi fogja eldönteni a mi örök sorsunkat? Miért fontos, hogy "a jó cselekvésében meg ne restüljünk"?

Szolgáló élet-e a mi életünk? Kik irányában mutatkozik meg ez a szolgáló élet? Észrevesszük-e az embertársaink szükségleteit?

Hogyan nyilatkozott meg a jónak a cselekvése a juhok életében? Mivel voltak elfoglalva ezek az emberek? Hogyan tudták mindezt megtenni, honnan nyertek ehhez erőt?
További igék: ApCsel. 17:1-9, Mt. 24:3, Lk. 18:18, II.Thessz. 3:13, Lk. 21:34, Jób. 29:16, ApCsel. 10:38, 19:1-11, I.Thessz. 1:1,7-8, Jel. 2:4, I.Thessz. 1:2.Ócsai Gyula 2012.08.04

Ócsai Gyula

Az imádságról
(Lk. 22:31-32)


Mi volt Jézusnak a legnagyobb bátorítása? Miért adta az imádságot az Isten?

Mi az imádság? Kikért kell imádkozni? Miért vonult el Jézus Krisztus a pusztába?

Miért volt szüksége Jézusnak az Atyához fordulni? Miért van szükségünk nekünk az Atyához fordulni?

Miért imádkozott Luther Édesapja? Milyen pályát szánz fiának? Milyen munkát kellett végeznie a kolostorban? Hogyan hallgatta meg végük Isten Édesapjának imádságát?

Hogyan gyógyult meg Zwingli a halálos betegségéből? Miért imádkozott? Miért imádkozott Jézus?További igék: Zsid. 7:25, Lk. 4:1-2, Mt. 24:20-21, Lk. 11:2, Jób. 1:12, Mt. 4:2, Fil. 2:7, Mt. 26:39.

Vigh Ágnes 2012.07.28

Vigh Ágnes

A magvetésről
(Mk. 4:26-29)


Melyik az a hasonlata Jézusnak, amit az igében a legtöbbször használ? Mennyi tanítást rejt a Szentírás a magról?

Milyen lelki tanítást tartalmaz a magvetés példája? Milyen vonatkozásai vannak ennek? Hogyan fejlődik ki a mag?

Kinek a hatalmában van a növekedés? Miben van az életadó erő? Miért vetette Isten a magot? Milyen életet él, aki nem terem gyümölcsöt?

Mi a célja a magvetésnek? Mi a lombozat lelki értelemben? Szemmel látható-e a növekedés? Ki tud magvetővé válni? Mi a keresztény élet célja?

Hogy tud a növény legjobban teremni? Miért más a lelki élet? Hogyan tudunk bőven vetni és aratni? Hogyan valósult ez meg Mózes életében? Mi vigasztalhat, bátoríthat bennünket minden élethelyzetben? Miért veszélyes a rossz mag?További igék: I.Kor. 3:5-7,9, Lk. 13:6-9, Jak. 5:7, Préd. 11:4-6, I.Móz. 8:22, Ésa. 55:11, 60:22, Gal. 6:7-8.

Török István 2012.07.14

Török István

Szolgáló élet
(Mt. 25:14-16)


A fiatalokhoz: miről szoktunk megemlékezni? Mit jelent megemlékezni? Mit tett Isten amikor teremtett? Minek az ünnepe a szombat?

Mi volt Jézus szolgálata? Mikor kell bizonyságot tenni az igazságról? Mi a mi szolgálatunk célja, lényege?

Milyen képességeket ad Jézus? Hogyan tudjuk ezt a szolgálatot ellátni? Mikor tudjuk ezt a szolgálatot betölteni?

Mikor kezdődik ez a szolgálat? Mikor hiteles ez a szolgálat? Mivel jár együtt ez a szolgálat? Milyen nehézségekkel találkozhatunk ebben a szolgálatban?

Mi lesz ennek a szolgálatnak az erdménye? Mi lesz a szolgálat jutalma? Hogyan valósult meg mindez Pál apostol életében és szolgálatában?

További igék: II.Móz. 20:8-9, V.Móz. 5:12-15, II.Kor. 4:6, Jób 38:7, Mt. 13:44-46, Jn. 18:37, I.Jn. 3:8, I.Móz. 3:4-5, Mt. 10:1-8, 7:6, II.Móz. 33:20, Dn. 2:31, Rm. 8:28-30, Mt. 4:13, Ésa. 9:1-2, 60:1-2, 59:20-21, Pld. 4:18, Jn. 8:12, Mt. 7:29, 25:4, 5:14, Zsolt. 119:105, Zsid. 5:9, Jel. 3:21, Mt. 25:21,34, Gal. 1:15-16, ApCsel. 19:11-12, 20:24, 9:18-20, I.Kor. 9:27, ApCsel. 9:15-16, II.Móz. 34:6-7, II.Tim. 4:7-8

Buda Júlia 2012.07.14

Buda Júlia

Reménység és békesség
(Fil. 4:6-9)


Milyen bátorító gondolatokat írt Pál apostol a filippibelieknek? Van-e miért aggódnunk? Milyen bizalommal fordulhatunk kéréseinkkel Istenhez?

Mi szolgálja békés lelkiállapotunk megőrzését? Miről kell gondolkodnunk, mit kell cselekednünk? Milyen békességet ad Isten?

Milyen békességet ad a világ? Adhat-e a világ valódi békességet? Milyen feltételekkel ad a világ békességet?

Milyen volt Jézus békessége? Hogyan tudta megőrizni békéjét, és békét teremtetni maga körül? Hogyan segíthet Jézus rajtunk?

Miért vallunk kudarcot, ha békességre törekszünk? Hol követjük el a hibát? Mi a megoldás? Mire kell törekednünk?

További igék: Lk. 12:25, Jób. 31:1, Lk. 2:14, 24:36, Jn. 14:27, 1:47, 8:41-42, 3:3-4, 8:59, 18:23, Mk. 4:38, Jn. 15:4, Rm. 12:18, Mt. 10:28,34, Ésa. 9:6, Rm. 7:21, ApCsel 9:5, Jel. 2:12, Zsid. 4:12, Ésa. 32:17.
Bandi Katalin 2012.07.07

Bandi Katalin

A szőlőmunkások példázata
(Mt. 20:1-16)


A gyermekekhez: kik a remeték? Mivel töltik az idejüket? Hogyan és miért falazta be magát a remete?

Mi előzte meg Jézus szőlőmunkásokról szóló példázatának az elmondását? Miért nehéz a gazdag embernek bejutni az Isten országába?

Mit szeretett volna Krisztus ezzel a példázattal a szívünkre helyezni? Miként bánik az Isten az emberekkel?

Mit jelképez a szőlőskert? Mi volt a különbség a korai és a kései munkások között? Mire tekintettek a munkások? Kik a 11 óra munkásai?

Mikor csatlakoznak a 11 órai munkások? Miért veszélyes a "béres" lelkület? Hogyan jutnak el az emberek az Isten ismertére? Kik végzik el a munkát? Mit jelent Isten szemében az elvégzett munka?
További igék: Mt. 7:1-5, 19:27,29-30, Lk. 15:29, ApCsel. 10:28,34-35, Jel. 3:14-22, 14:6-13

Sonnleitner Károly 2012.06.30

Sonnleitner Károly

Halálát hirdetni
(I.Kor. 11:26)


Úrvacsorai Istentisztelet
Miért fogalmazta meg az apostol, hogy az Úrnak halálát kell hirdetni, amíg eljön? Mit lehet mondani Krisztus haláláról az embereknek?

Hogyan válhat személyes valósággá a Krisztus áldozata számunkra? Hogyan viszonyulunk Krisztus keresztjéhez?

Mi volt Krisztus halálának a tényleges oka? Mi az általános emberi viszonyulás Istenhez? Milyen szándék húzodott az első emberpár elrejtőzése mögött?

A természetes emberi természet hogyan viszonyul Istenhez? Milyen módon bánik az ember Istennel? Milyen módon bánik az Isten az emberrel?További igék: Jn. 3:16, 1:11, Jób 22:15-18, Zsolt. 22:8,17, Jer. 17:9, Rm. 7:18, Jn. 19:34, Zsolt. 69:10,21, I.Móz. 3:8, Jób 14:4, Jer. 13:23, Rm. 2:4, I.Pt. 2:3, Ésa. 53:5, Fil. 3:6, Jn. 13:1-17.
Vigh Ágnes 2012.06.23

Vigh Ágnes

Isten pere
(Mik. 6:1-5)


Milyen javulást idézett elő Ezékiás király reformja? Miben hasonlítottak az akkori állapotok a maiakhaz?

Mit jelent, hogy az Istennek pere van az ő népével? Kik előtt zajlik ez a per? Kik figyelik a mi életünket?

Hogyan szólítja meg Isten a perbefogottat? Vádol-e Isten? Hogyan emlékezteti az embert mindazokra amiket érte tett?

Mire emlékeztette Isten Izrael népét? Miért nem tudottátkot mondani Bálám Isten népére? Hogyan fordította el Isten a rosszat?

Mi történt Sittimtől Giglálig? Milyen bűnökbe esett a nép Kánaán határán? Milyen bűnökbe esünk Krisztus eljövetelének határán?


További igék: Ef. 3:10, IV. Móz. 22:5-6, 23:8-10, 25:1-3, Pld. 20:17, Ésa. 5:4, 43:22.

Tóth Tibor 2012.06.16

Tóth Tibor

Keresztelő János
(Mt. 11:7-11)


A gyermekekhez: történet a tizedről, hogyan vallotta meg valaki a hitét a falubelieknek, és Isten hogyan állt ki mellette?

Mit tartott fontosnak Jézus, hogy kiemeljen Keresztelő Jánosról szóló beszédében? Hogyan jelölte meg magát Keresztelő János?

Milyen párok voltak a zsidókánl Keresztelő János idejében? Mit vallottak ezek? Miért volt nehéz dolga Keresztelő Jánosnak?

Milyen kiterjedt munkát végzett Keresztelő János? Hogyan rendelte alá magát Isten szolgálatára? Mi volt szolgálatának csúcspontja?

Mennyire lehetett tudatában Keresztelő János a vallástételének? Hogyan kell nekünk is tudatunkban lennie a vallástételünknek? Mi a fő célja az Istennel való együtt járásnak?

További igék: Jer. 1:12, Jn. 1:19-23, Ésa. 40:3, Mal. 3:1, Mt. 23:27, Jn. 4:7-42, Mt. 17:12, I.Kir. 18:21, V. Móz. 4:16, Jn. 12:32, Mal. 4:5, 3:16, Mt. 17:11, Lk. 1:17, Jel. 14:4-5, I.Pt. 2:9.
Reisinger János 2012.06.09

Reisinger János

"Veletek vagyok"
(Mt. 28:20)


A gyermekekhez: Miért nem engedték lefeküdni szülei a kislányt? Hogyan kellett menekülniük, és mit tett édesanyja az úton?

Kik tapasztalhatják meg Jéus jelenlétét? Min múlik, hogy Jézus velünk van-e a világ végezetéig?

Hogyan van velünk, mit mond nekünk? Melyik bibliaversekben olvashatunk erről? Mi a mondanivalója?

Mit tud mondani a kereszténység ma a világnak? Miért lesznek gyűlöletesek a Krisztus követők a világ szemében? Mi a megoldás?

Miért hozta ezeket Jézus a tudomásunkra? Milyen példázatokkal mutatta be az utolsó idők nehézségeit? Mit jelent mindvégig állhatatosnak maradni? Hol beszél a Szentírás a rostálásról?

További igék: Dn. 12:1, Jel. 16:6-13, I.Pt. 1:23, Jn. 16:1-4, Mt. 24:4-8,9-13, Mk. 13:5-37, Lk. 21:8-36, Mt. 24:43-51, 25:1-46, Ámos 7:11-12, Lk. 22:31, Rm. 8:31.
Buda Júlia 2012.06.02

Buda Júlia

A szív megőrzése
(Pld. 4:23)


Vallástételi Istentisztelet
(képek az  Újdonságok  menüpontban!)

Honnan indul ki az élet? Mit jelent a szív a Biblia fogalomvilágában? Mitől kell óvni, és hogyan kell óvni?

Mi által tud Isten munkálkodni az életünkben? Mi árthet a szívnek? Hogyan lehet óvni a szivet?

Mikor állította be bennünk Isten a belső hangot? Mik alakítják ki a szokásokat? Hogyan veszíthtjük el a belső hallást?

Mit jelent a szív megkövérdeése? Milyen folyamat vezetett Jézus megfeszítéséhez? Hogyan kezdődött ez a folyamat?

Hogyan tudjuk a belső hangot megkülönböztetni a többi hangtól? Hogyan szól hozzánk Isten?

További igék: Jn. 14:27, Mt. 15:19, Pld. 23:26, Mt. 12:34, I.Móz. 2:15, 3:15, Mt. 13:15, ApCsel. 9:5, Jn. 10:27,5, Zsolt. 119:105, Pld. 3:6.
Bandi Katalin 2012.05.26

Bandi Katalin

Nehézségek között
(I.Kir. 19:3-13)


A gyermekekhez: a példáról, a remete és a héja története, mit jelképezett a héja cselekedete?

Hogyan tudunk reagálni amikor fáradtak, kimerültek vagyunk? Ki volt az uralkodó Illés idejében? Milyen szenvedést kellett Illésnek elhordoznia?

Hogyan gondoskodott Isten Illésről? Milyen próbára tette Istent Illés a Kármelen? Mit kellett Illésnek még megtanulnia utána?

Mit szeretett volna elmondani Isten a megjelenésével? Mi tudja megváltoztatni az emberek szívét?

Mi volt a különbség a vérfolyásos asszony érintése és a tömeg érintése között? Tud-e a hit érintése lenni az imádságunk? Hogyan tudujuk megélni a személyes hitet?

További igék: Mt. 7:12, Lk. 10:30-33, I.Kir. 18:21,37-38,40, 19:18, Mk. 5:24-34.

Sonnleitner Károly 2012.05.19

Sonnleitner Károly

Elfogadás és befogadás
(Zsolt. 55:13-15)


Mi a próféciák célja? Milyen próféciákkal szoktunk kevesebbet foglalkozni? Kiket nevez a Szentírás békességre igyekezőknek?

Tudunk-e a Krisztusi tanácsok alapján megnyilvánulni nehéz helyzetekben is? Hogyan kezeljük a másként gondolkodókat?

Hogyan kell egy "pogányt és vámszedőt" szeretni? Hogyan kell kezelni a "hitben erőtelent? Mit jelent valakit elfogadni é befogadni

Hogyan lehet könnyen feloldani a konfliktushelyzeteket? Mi teremt erkölcsi alapot egymás elfogadására, befogadására?

Miért kell felöltözni a szeretetet? Lehet-e olyan dolog, amit két keresztény ember nem tud megbeszélni egymással?

További igék: Jn. 13:19, Mt. 24:20, Jn. 15:20, I.Pt. 4:12, Rm. 12:18, Fil. 2:3, Mt. 7:12, 5:9, 18:15-17, Gal. 6:1, Rm. 14:1,3-4,7,10,13,15-16, Mt. 23:3, Rm. 15:7.
Vigh Ágnes 2012.05.12

Vigh Ágnes

Az igazi szolga
(Jn. 12:26)


Mit rejt magában a szolga kifejezés? Ki az akire a Bibliában legtöbbet használják az Isten szolgája kifejezést?

Miért nem mindegy, hogy ezt a fogalmat milyen tartalommal töltjük meg? Minek kell jellemeznie egy szolgát? Mi jellemzi az igazi szolgát?

Mire kell vigyázni a szolgálatban? Kinek az erejével kell szolgálni? Hogyan lehetünk hűséges szolgák?

Miben nyilvánul meg a szolga alázata? Hogyan tekint vissza a hű szolga a múltjára és hogyan tekint a jelenre? Mikor tudja sikeresen végezni a szolgálatát?

Hogyan éli a mindennapjait az igazi szolga? Minek van állandó tudatában? Elcsügged-e az igazi szolga, hogyan áll a nehézségekhez, kinek akar megfelelni? Milyen jutalma lesz?
További igék: III.Móz. 34:5, Rm. 1:1, Tit. 1:1, Jel. 15:3, Mt. 7:23, 25:21, I.Kor. 4:1-2, Mt. 6:24, 4:10, I.Pt. 4:11, I.Kor. 15:10, I.Tim. 1:12-13,15, I.Kor. 3:5, ApCsel. 20:24, Ezsd. 5:11, II.Kor. 4:1, Gal. 1:10, Mal. 3:17-18, Jel. 22:3.Mitelle Sándor 2012.05.05

Mitelle Sándor

Felragyog a Krisztus
(Ef. 5:14)


Milyen időket élünk, mik azok az események amelyek körülvesznek bennünket? Fel vagyunk-e készülve ezekre?

Milyen tanácsot adott Pál az efézusbelieknek? Milyen tanácsot adott Krisztus az efézusbelieknek Jelenések könyvében?

Miért vesztették el a keresztények az első szeretetüket? Mi a valódi kereszténység? Milyen kapcsolat Krisztussal?

Miért mondta Salamon azt az élete csúcsán hogy "minden hiábavalóság"? Miért jött Jézus e világra? Mit mondana erről a szomszédunk?

Milyen szeretetüzenetet kellene tolmácsolnunk a környezetünknek? Mi volt a különbség Márta és Mária között? Tudunk-e Máriák lenni?
További igék: Jel. 2:1-4, Zsolt. 23:1, Énekek 3:1, II.Kor 11:2, Préd. 1:2, Mt. 9:9, Dán. 6:3, Lk. 10:38-42, Jn. 4:14, Mt. 26:8.

Hites Gábor 2012.04.28

Hites Gábor

A megfehérített ruha
(Jel. 7:13-14)


Kik azok akiket János apostol látott ebben a látomásban? Az üdvözültek melyik részét látja itt?

Mi az amit róluk ezek a versek kihangsúlyoznak? Milyen bibliai párhuzamokkal lehet egybevetni? Mit jelent a megfehérített ruha?

Hogyan jutottak ezek az emberek ide? Mi által lehet eljutni a tisztaságra és a szentségre? Hogyan megy végbe ez a megtisztulás?

Miben működtek együtt az Istennel tudatosan ezek az emberek? Milyen kapcsolatban van az ítélet lelke és krisztus vére? Mi által gondoskodik Isten a megtisztításunkról?

Mikor lehet hatékony egy úrvacsora? Miért van szükség az önvizsgálatra? Mit jelent megvizsgálni magunkat? Mit kell megvizsgálnunk?
További igék: Jel. 19:8, Ef. 5:27, Jel. 14:4, II.Kor. 3:18, Zsolt. 37:4, Ésa. 4:1-5, Jel. 7:10,15, I.Kor. 11:28-32, I.Jn. 1:9, Mt. 26:41, I.Móz. 3:13, Jak. 1:23-24, II.Kor. 5:14, Jer. 31:33, Jn. 8:11, II.Kor. 13:5, Kol. 2:9-12.
Vigh Ágnes 2012.04.21

Vigh Ágnes

A feltámadástól a mennybemenetelig
(Mt. 27:62-66)


Mit éreztek, mit gondoltak Jézus ellenségei halála után? Mit kellett volna érezniük a tanítványoknak? Mit éreztek, hogyan gondolkodtak, miért voltak ennyire hitetlenek?

Szó nélkül hagyta-eJézus a hitetlenségüket? Mi történt a tanítványokkal, hogyan felejthették el Jézus szavait? Hogyan emlékeztette őket?

Mit üzent Jézus a tanítványoknak, hogyan nevezte őket? Szégyelte-e Krisztus a tanítványait? Hogyan viszonyult a tagadásukhoz?

Milyen feltételekkel tudunk majd megállni mi a végidő nehézségei között? Mikor van az igének megmentő ereje és hatalma?

Mária miért nem ismerte fel Jézust? Mi a legnagyobb reménység számunkra Krisztus feltámadásában?
További igék: Mk. 16:9-13, Lk. 24:9-11, Mk. 16:14, Jn. 15:20, 20:17, Mt. 28:10, Mk. 16:7, Zsid. 2:11, Rm. 8:33, Ésa. 42:3, I.Jn. 2:1, II.Thessz. 2:10, Jn. 20:11-16, Mt. 28:18, I.Kor. 15:20-23, Jn. 14:28, 20:26-27, Lk. 24:36-43, ApCsel. 1:11, Jel. 1:7.Prancz Zoltán 2012.04.14

Prancz Zoltán

Rejtőzködő Isten
(Eszter 6:1)


Milyen gaztettet tervezett a király kegyence Hámán Márdokeus ellen? Mi volt az egész Eszter történetének fordulópontja?

Miként mentette meg Márdokeus annakidején a király életét? Mikor alapozódott meg a király jóindulata az isten népe iránt?

Vajon miért nem tudott aludni a király ezen az emlékezetes éjszakán? Mit tett Eszter és társai mikor értesültek a népet fenyegető veszélyről?

Mit tanít a Biblia Istenről? Hogyan avatkozik bele a világ eseményeibe? Mit jelent, hogy Isten elforgatja a dolgokat? Hogyan mondott nemet a gonoszságra Jób és Márdokeus?

Milyen szerepet vállalunk ebben a drámában, ami itt zajlik most a Földön? Hogyan cselekszik az Isten a válságba jutott népe érdekében? Helyesebb-e az egyszerűbb megoldást választani?
További igék: Eszter 3:13, 5:13-14, 6:6,8,10, I.Móz. 50:20, Zsolt. 33:10, Mal. 3:16, Jób 1:11, I.Kor. 4:9, Lk. 4:6, Zsid. 13:14, I.Kor. 1:23, Mt. 13:57, Zsid. 11:26.1
Horváth Orsolya 2012.04.07

Horváth Orsolya

Követségben Krisztusért
(II.Kor. 4:5-11)


Milyen szolgálatra vonatkoznak Pál szavai? Mire lettünk elhívva? Mi az életünk célja értelme? Milyen kérdésre akar Pál apostol válaszolni?

Milyen dilemma merül fel a szolgálattal kapcsolatban? Mit mond természetes gondolkodásunk Krisztus haláláról? Hogyan fér össze a dicsőséges Krisztuskép Krisztus keresztjével?

Milyen volt Krisztus útja ebben a világban? Mit jelképez a cserépedény Pál szavaiban? Miben tud hatni és megnyilvánulni Isten ereje?

Mit jelent erőtelennek lenni és hogyan lehet ezt vállalni? Miért csapda, ha mi magunkat tökéletessé akarjuk formálni? Mit jelent a Biblia szerint tökéletesedni?

Hogyan tud Krisztus erős lenni bennünk? Mi az elengedethetetlen feltétele Krisztus bennünk lakozásának?
További igék: Lk. 23:35,37,39, Ésa. 1:5, Mt. 5:48, Jób. 14:4, Jel. 14:5, II.Kor. 12:9, Ef. 2:8, Gal. 2:20, II.Kor. 6:10.
Sonnleitner Károly 2012.03.31

Sonnleitner Károly

Krisztus prédikálása
(Kol. 1:27-28)


Úrvacsorai Istentisztelet
Mikor jön el az az idő, amikor a szövetség megújításáról szól az Úrvacsora? Mi a hívő gyülekezet evangéliumhirdetése?

Mikor jár el egy gyülekezet az igének megfelelően? Mi volt a szerepe a felháznak az apostolok evangélizációjában?

Postások, vagy követek vagyunk? Mi a valódi üzenethirdetés? Mi a küldetésünk és üzenethirdetésünk lényege? Mi a kereszténység és mi a hiteles képviselete?

Miben állt az apostoli egyház egyik legnagyobb kihívása? Kiken múlik, hogy mikor lesz vége a vizsgálati ítéletnek? Mi az emberekre bízott legnagyobb feladat?További igék: Zsolt. 139:24, Mt. 28:18-20, ApCsel. 1:4, Zsolt. 127:2, I.Thessz. 1:5-8, Ésa. 60:1-2, II.Kor. 3:18, Rm. 8:29, Mt. 23:3, Jel. 14:7-8, Mt. 24:20, Jel. 18:1, Ef. 3:16-19, 4:13, Jn. 13:1-17.
Vigh Ágnes 2012.03.24

Vigh Ágnes

Az Özönvízről
(Mt. 24:37)


Miért vannak lejegyezve számunkra a bibliai történetek? Mi a párhuzam és azonosság az Özönvíz és Jézus eljövetele között?

Tudott-e mindenki arról, hogy be fog következni az Özönvíz? Elrejti-e az Isten amit cselekedni kíván?

Lesz-e olyan ember a Földön, aki nem fogja tudni, hogy Jézus Krisztus visszajön? Mihez hasonlítja ezt a Szentírás?

Mennyi ideig várt az Isten az Özönvízzel Noé idejében? Több megtérő lett volna, ha vár még egy évet? Mi volt a Noé korabeli világ fő bűne?

Keressük, kívánjuk-e Isten közelségét a mindennapokban? Milyen esemény következett eb mikor elkészült a bárka? Mikor tud élő maradni a hit? Mikor tud az Isten vigyázni ránk?

További igék: I.Móz. 6:3, Ésa. 24:3-6,19-20, Ámos 3:7, Mt. 24:14, Jel. 14:6, I.Móz. 6:3, II.Pt. 3:9, Jel. 22:11, Mik. 2:7, I.Móz. 18:25, Jób. 22:15-18, Zsid. 11:7, Mt. 24:42-44, 25:13.
Bandi Katalin 2012.03.17

Bandi Katalin

Beszélgetés Nikodémussal
(Jn. 3:1-16)


A gyermekekhez: mese a haszontalan fadarabról - mi az a létra, amin keresztül felgyújthatjuk a csillagokat?

Ki volt az a főember, aki sötétben kereste fel Jézust? Minek ismerte el Krisztust az első mondatában?

Mi az, amit el szeretett volna mélyíteni a főember szívében Jézus? Mit jelent az újjászületés, a "felülről" születés?

Mihez hasonlítja Jézus a Lélek munkáját? Milyen változást képes előidézni az ember életében?

Milyen ószövetségi jelképet állított példaként Jézus? Hová kellett feltekinteniük a zsidóknak a pusztában? Hova kell nekünk feltekintenünk?

További igék: Jn. 2:17, Ez. 36:26, IV.Móz. 21:9.


Buda Júlia 2012.03.10

Buda Júlia

Belső öröm
(Fil. 4:4)


Milyen feszültségeket érzékelünk a világban, életünkben? Ezek hátterén hogyan őrizzük meg a belső örömünket? Hogyan lehetünk megelégedettek azokban a dolgokban, melyekben vagyunk?

Mikor hangzottak el ezek a szavak Pál apostol szájából? Hogyan adnak mindezek nyomatékot szavainak? Miben lehet Pál apostol életszemlélete példaértékű számunkra?

Mi az, hogy elégdettség? Miből fakad, mihez kötődik, miből táplálkozik? Meglátjuk-e nap mint nap mi az aminek lehet örülni?

Mi a lelki értelemben vett "környezetszennyezés"? Milyen szemléletváltásra van szükségünk ezen a tarületen?

Hogyan lehetünk jó bizonyságtevők? Mi szükséges ehhez? Létezik-e küzdelem nélküli győzelem? Hogyan tudunk megszabadulni az elégedetlenségre való hajlamunktól?További igék: Fil. 4:10-13, Lk. 21:26, I.Kor. 4:20, Lk. 23:41, Zak. 2:8,Ésa. 35:10, Mt. 10:39, Rm. 8:28, Jak. 1:2-3, Jel. 14:12, Jak. 1:4, Ésa. 33:6.

Csókási Pál 2012.03.03

Csókási Pál

Szeretetközösségben
(Mal. 3:16-18)


A gyermekekhez: mit eszik az oroszlán? Miért engedte meg ezt a Mindenható Isten? Lesz-e húsevés az örök életben?

Mi az Isten világának a jellegzetessége? Hogyan hangsúlyozza Malakiás próféta a hívők szeretet közösségét? Mi okozza a világunkban a sok keserűséget?

Létezik-e magánhívőség? Mi a különbség az okos szüzek és a balga szüzek közt? Miért válik az utóbbiak bizonyságtétele erőtlenné?

Hol van most Krisztus? Mit tesz értünk? Mit hallgat szívesen az Úr? Ki előtt íródik az emlékkönyv, amiről ez az ige beszél?

Hogyan fáradoznak értünk az Isten angyalai? Hogyan teszi isten tulajdonává az embert? Miért jött az Embernek Fia?


További igék: Ésa. 11:6-9, Jel. 22:14, 21:2,10-17, Ésa. 66:23, Jn. 3:16, Tit. 2:14, Jn. 13:35, Mal. 4:5, Mt. 24:46-50, Jel. 14:4, Mt. 25:1 Préd. 12:8, Mal.3:1, Mt. 24:14, Jel. 14:6-13, 22:11, ApCsel. 2:1, Mt. 20:21,26,42, 10:32, 18:10, Zsolt. 139:16, Jer. 17:1, Jel. 13:8, Lk. 10:20, Jel. 3:5, Mt. 20:28, 5:44-45.


Vigh Ágnes 2012.02.25

Vigh Ágnes

Kárhoztatás, vádolás
(Rm. 14:10-13)


Van-e bennünk hajlam a kárhoztatásra, vádolásra? Bele szoktunk-e esni ezekbe a hibákba mi is? Mi a kárhoztatás?

Vajon egyenlő-e a kárhoztatás a hazugsággal? Miért rossz a kárhoztatás, mitől bűn? Milyen szándék húzódik meg mögötte?

Miért kétélű fegyver a vádolás? Mit öl ki belőlünk? Mi jelenik meg a kárhoztatásban, és miben ölt ez testet?

Kitől származik a kárhoztatás, vádolás? Miért veszélyes Sátánnak ez a vádolása az emberrel szemben? Mennyi ideig fog tartani ez a vádolás?

Létezik-e helyes kárhoztatás? Mi jellemző erre? Mit kárhoztat? Hogyan kárhoztat Isten?


További igék: Mt. 7:1, Jn. 5:22, 8:44, Jel. 12:10, Zak. 3:1, Rm. 8:33-34, Jer. 30:4-7, Rm. 2:1, Jak. 4:11-12, Zsid. 11:7, I.Móz. 4:4-5, Rm. 8:3, Jn. 12:31, 3:17, 8:10-11, 13:5, 3:19, 12:47-48, Mt. 22:12.
Bandi Katalin 2012.02.18

Bandi Katalin

Jónás története
(Jón. 1-3.)


Dávid tapasztalata: hogyan segítette meg őt Isten a sífelvonónál? A gyermekekhez: kiket hívott el Isten? Hogyan szűrődik le akár a játékokból is ez az elhívásunk?

Milyen küldetést kapott Jónás az Istentől? Megértette-e igazán az Isten szándékát? Kik voltak a kortársai, és mit jövendöltek Asszíriáról?

Miért veszélyes az, ha gyakran beszélünk a gyengeségeinkről? Miért fontos az alázat és az alázatosság a feladatok elvégzéséhez?

Hogyan munkálkodott Isten Jónásért? Miért volt más Jónás alvása, mint Péteré?

Hogyan tudjuk a lelki alapunkat mélyebbre ásni? Hogyan lehet megtisztult és valóban átalakult lelki életünk? Mit akar dicsőíteni az igazi szeretet?

További igék: Dán. 3:17-18, Jer. 1:4-9, Jón. 1:3, ApCsel. 12:6, I.Kor. 3:12, Jón. 1:6,9,12,16, 2:6-11, Zsolt. 88:5,18, Jel. 14:7, Jón. 3:4, Mt. 18:23-35, Jón. 4:10.Cserbik János 2012.02.11

Cserbik János

A templom megtisztítása
(Mt. 21:12-14)


A gyermekekhez: jó dolog-e állatos könyveket olvasgatni? Milyen állatról ír Jób könyve? Milyen állat a Behemót?

Hogyan lépett fel Jézus a hamis vallásosság ellen? Mit talált amikor belépett a Templomba? Miért bántotta Jézust amit ott látott?

Hogyan viselkedett Jézus az ellenségeivel? Alkalmazott-e valahol erőszakot? Mire tanít minket? Mit féltett Jézus?

Miből fakadt Jézus tekintélye? Minek a helye a Templom? Hogyan tekintett Jézus azokra akik ellenségesek voltak vele? Miért kell szemlélnünk Jézust?

Milyen az Istenben elrejtett életet élő ember? Miből akar Krisztus kiemelni bennünket? Mire tanítanak bennünket ezek a történetek?


További igék: Jób. 40:10-19, Ésa. 56:7, Jak. 1:20, Jn. 8:4-5,7-11, Mt. 21:23-27.
Bandi Katalin 2012.02.04

Bandi Katalin

A gazdag ifjú
(Mk. 10:17-22)


A gyermekekhez: mikor Jézus itt a Földön járt szóba állt-e a gyermekekkel? Mit tett velük? Milyen az Isten szeretete és hogyan valósul meg?

Mi késztette a gazdag ifjút, hogy Jézushoz menjen? Miért kérdezett vissza Jézus? Mit szeretett volna tudni?

Mi volt Jézus vágya, mit szeretett volna adni az ifjúnak? Miért fontos a helyes ítélőképesség?

Miért kedvelte meg Jézus az ifjút? Hogyan és mit tanácsolt neki? Mit jelentett ez a tanács? Mit jelent "inkább szeretni"?

Milyen veszélye van annak, ha csak kivülről éljük meg a hitünket? Hogyan lehet Krisztust követni a gyakorlatban?További igék: Mt. 19:14, Mk. 10:14, Mt. 7:1-5, Lk. 18:18, I.Kir. 18:21, Zsid. 4:12.
Vigh Ágnes 2012.01.28

Vigh Ágnes

A szőlőmunkásokról
(Mt. 20:1-16)


Hogyan lesznek az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők? Mi volt a példázat elmondásának előzménye?

Melyik példázathoz hasonlítható a munkások lelkülete? Elnyerhető-e az örök élet ilyen lelkülettel?

Kik a tizenegy órai munkások? Miért számítunk mi is tizenyegy órai munkásnak? Mit kell tennünk másokért?

Mi a legértékesebb az adományaink és a tálentumaink közül? Mivel fog Isten a leginkább elszámoltatni bennünket?

Mit akar Isten a szívünkre helyezni a szőlőmunkások példázatával? Miért fontos hogy helyes lelkülettel végezzük az Isten szolgálatát?További igék: Mt. 19:16,23-30, Lk. 15:11-32, Fil. 3:14, Zsid. 4:7, Sof. 3:7, Jn. 9:4.
Buda Júlia 2012.01.21

Buda Júlia

Júdás
(Jn. 6:70-71)


Milyenek voltak Jézus tanítványai? Mi az oka annak, hogy Júdás végül elárulta Jézust? Milyen volt a viszonya Júdásnak a tanítványtársaihoz?

Mikor és hogyan csatlakozott Júdás a tanítványi körhöz? Hol olvashatunk a Bibliában Júdás elhívásáról?

Mi jellemezte Júdást? Hogyan gondolkodott magáról? Melyik esemény volt a fordulópont az életében?

Mi volt a második fordulópont? Milyen felelőssége van annak, aki köztiszteletben áll? akire a többiek felnéznek?

Milyen volt Júdás Jézushoz való viszonya? Hogyan jutott el az árulásig? Mi hiányzott az életéből? Milyen veszélyek leselkednek ránk ezen a területen?


További igék: Mt. 8:20, Lk. 9:58, Mt. 14:16, Lk. 9:13, Jn. 6:14-15, Mt. 14:22, Jn. 6:48, Mk. 14:3-5, Jn. 12:5-8, Mk. 14:10, I.Kor. 11:28, Mt. 20:17-19,22-23, Jn. 6:67-68.Cserbik János 2012.01.14

Cserbik János

A békességről
(Lk. 1:79)


A gyermekekhez: Hogyan születik a kiscsibe? Hogyan töri fel a tojást? Hogyan gyüjti egybe a tyúkanyó a csibéit?

Hogyan tudjuk a békességnek útját járni? Mi az igazi békesség? Mit tehetünk mi a békességünkért?

Hogyan fogalmazták meg az emberek a köszöntéseiket az idők folyamán? Miről ismerhetnek meg bennünket?

Mit ad Krisztus befogadása az ember szívébe? Hogyan és miként tanuljuk a békességet a hétköznapokban? Van-e békességtöbbletünk?

Miből fakadnak a békétlenségek az emberi kapcsolatainkban? Hogyan tud az Isten bennünket békességben tartani?További igék: Mt. 23:37, Dn. 3:31, 6:25, Lk. 10:6, Mt. 5:9, Rm. 14:17, Jn. 14:27, 16:33, Zsolt. 4:9, Lk. 7:50, Ésa. 53:5, Jel. 1:4, 14:12, Fil. 4:7.
Vankó Zsuzsa 2012.01.07

Vankó Zsuzsa

Veszélyes kovászok
(Mt. 13:23)


A gyermekekhez: Miért fontos odafigyelni a szülői intelmekre és alárendelni akaratosságunkat szüleinknek?

Melyik csoportba soroljuk magunkat a magvető példázatában felsorolt talajok közül? Mit ért a Szentírás gyümölcstermésen?

Vigyázunk-e lelkivilágunkra, hogy az jó talaj legyen? Mitől függ, hogy milyen állapotú a szívűnk "talaja"? Ki tudja-e fejteni hatását az "ige magva"?

Melyek azok a dolgok, melyekre különösen figyelnünk kell? Milyen "kovászoktól" kell óvakodnunk Jézus szavai szerint? Milyen a vallásos képmutatás?

Mi volt a sadduceusok kovásza? Miért veszélyes a kétely? Mi volt Heródes kovásza? Miért veszélyes a szív megkeményítése?

További igék: Pld. 4:1, Lk. 13:15, Jak 1:23, Gal. 5:22, I.Pt. 1:23, I.Kor. 5:6, Mt. 16:6-12, Mk. 8:15, Lk. 12:1, Mt. 23:25-28, Zsolt. 139:23, Mt. 19:20, Lk. 15:29, I.Kor. 11:28, Zsolt. 19:13, 51:12, Mk. 12:24, Jób. 38:1-5, 42:1-4, V.Móz. 29:29, Mk. 6:17-20, Lk. 21:34.


Bandi Katalin 2011.12.31

Bandi Katalin

A pusztai megkisértés
(Mt. 4:1-11)


Ünnepi Évzáró Istentisztelet: zenei, ének és versszolgálatokkal

A gyermekekhez: Hordoz-e különleges erőt az év utolsó éjszakája? Kiben van a különleges erő?

Mi vár ránk és mi lesz a mi életünknek sora a következendőkben? Mi volt az a hatalmas esemény, ami megelőzte Krisztus pusztába vonulását?

Miért volt szükség a 40 napos böjtre? Mi az a három dolog amiben megkisértetett Krisztus? Vajon tényleges kisértést jelenthettek-e ezek Krisztus számára?

Mitől függ, hogy egy kisértés valós kisértés-e? Mi volt a tét? Hol buktak el a hithősök? Mi volt Jézus győzelmének titka? Miért enged meg az Isten próbákat a mi életünkben?

További igék: Zsolt. 138:3, Mt. 3:17, I.Móz. 3:1, V. Móz. 8:3, I.Móz. 39:9, Zsolt. 119:11, Jel. 13:17, Ésa. 33:16, Mt. 19:28, Zsolt. 91:14.
Vigh Ágnes 2011.12.24

Vigh Ágnes

A magabízásról
(I.Kor. 10:12-13)


Milyen gondolatokkal lépünk majd az új esztendőbe? A változó és nehéz körülmények között hogyan tudunk majd megállni?

Van-e bennünk magabízás? Hogyan tudjuk ezt megállapítani? Mi sátán célja az utolsó időben?

Melyik bibliai személy élettörténete szemlélteti legjobban ezt a veszélyt? Mi volt Péter apostol legnagyobb bűne?

Helyes dolog-e kételkedni magunkban? Létezik-e egészséges magabízás?

Hányszor próbálta Jézus Péter magabízását letörni? Ismerte-e Péter önmagát? Hogyan lehet felkészülni a próbákra? Milyen lelkület kell legyen bennünk?


További igék: Jer. 17:9, Lk. 5:5-8, 22:31-32, Ámos 9:9, Lk. 22:33, Mt. 26:31-32, Lk. 22:34, 18:11, Jel. 3:17, Lk. 22:35-37,38, Mt. 26:36-41, Fil 2:12-13.Cserbik János 2011.12.17

Cserbik János

A farizeus és vámszedő
(Lk. 18:9-14)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet

Mit jelent az, ha az Isten magasztal fel bennünket? Mit jelent magunkat megalázni? Példázhatja-e Jézus példázata a mi két állapotunkat?

Miért áll közel az emberi természethez a farizeusi gondolkodásmód? Hol van a választóvonal a kétfajta emberi jellem közt?

Mi van a vámszedő viselkedése mögött? Miért lehet példa számunkra az ő lelkülete Mit fejez ki ennek az embernek a magatartása?

Miért ment a vámszedő ebben az állapotában az Istenhez? Tudott-e ez az ember imádkozni? Biztosak lehetünk-e abban, hogy az Isten meghallgat bennünket?További igék: Rm. 6:6, Jn. 13:1-17, Zsolt. 32:1-11, Mt. 26:26-30.

Reisinger János 2011.12.10

Reisinger János

Az ajándékozásról
(Fil. 4:10-20)


A gyermekekhez: Dürer az imádkozó kéz című grafikájának története, kinek a kezét örökítette meg és miért?

Milyen összefüggés van az ó- és újszövetségben az ajándék és az áldozat között? Mi a legnagyobb ajándék?

Miért írt Pál apostol ilyen sokat a filippibeliek ajándékozásáról? Hogyan lehetnek az emberek gondviselők?

Honnan indul ki a helyes ajándékozás? Mi a feladatunk ezzel kapcsolatosan? Miért lehetett megelégedett Pál apostol? Hová fordulunk, ha valamink nincsen?

Hogyan lehetünk részesek más emberek nyomorúságában? Mit jelent a kölcsönös adás-vevés? Mit kell adnunk a segítséghez? Mi az igazi ajándék?

További igék: Jn. 4:10, II.Kor. 8:9, Mt. 8:20, Lk. 2:7, Lk. 6:26, I.Kor. 2:9, Jn. 18:22-23, I.Pt. 2:23, Lk. 10:31-35, ApCsel. 20:35.
Mitelle Sándor 2011.12.03

Mitelle Sándor

Meghidegülhet-e a szeretet?
(Mt. 24:12)


Milyen jelekrők olvashatunk Jézus végidőkről szóló beszédében? Milyen kérdések érintik az életünket? Milyen válaszokat adunk ezekre?

Milyen veszély fenyeget bennünket ezeknek a hátterén? Érinthet-e ez valóságként bennünket?

A nehezedő életkörülmények és az ellentétes válaszok hogyan hatnak ránk? Meghidegülhet-e bennünk a szeretet?

Milyen szeretet az amelyik soha el nem fogy? Milyen példákat láthatunk a Szentírásban arra, hogy a gonoszság növekedésével a kegyelem bővölködik?

Miért hidegül meg a szeretet, mi az ami hiányzik? Hogyan tudunk meggyökerezni a szeretetben? Hogyan lehet engedni Jézus befolyásának?

További igék: Mt. 24:7,12, I.Kor. 13:8, Rm. 5:20, I.Sám. 24:4-16, 26:7-14, Lk. 23:34-35, Mt. 13:3-6, 7:24-27, Ef. 3:16-19, Jn. 3:36, Dn. 2:44, Zsid. 11:25, Hós. 6:4.
Buda Júlia 2011.11.26

Buda Júlia

A félelemről
(Ésa. 41:10)


Mióta létezik a félelem, mint érzés, mint tapasztalat? Milyen fokozatai vannak a félelemnek?

Milyen élethelyzetekben jelenik meg a félelem? Milyen félelmek jelennek meg életkoronként, és milyen félelmek jellemzőek a korunkra?

Hogyan lehet nem félni egy olyan világban, ahol ennyi minden okot ad rá? Mit tanácsol a Biblia nekünk? Miért ne féljünk?

Mivel szeretne megerősíteni bennünket az Isten? Hogyan segít meg bennünket? Hogyan tart meg a nehézségek közepette?

Miért vagyunk hajlamosak elfelejteni a tapasztalatainkat? Mi által leszünk erősek? Mi a feltétele? Mit ígér Isten?További igék: I.Móz. 1:31, 3:10, 6:10, Préd. 12:7, Mt. 24:6, Lk. 21:26, Mt. 26:41, II.Móz. 3:14, 20:2, Jn. 18:6, II.Kir. 6:16-17, II.Kor. 12:7-9, Zsid. 11:4-40, Ésa. 54:14, Zsolt. 91:5-6, Mt. 6:25, Fil. 4:6-7, Ésa. 32:17.Tóth Gábor 2011.11.19

Tóth Gábor

Isten pecsétje
(Ez. 9:1-4)


Ki az aki pecsétet, ki az aki bélyeget tesz az emberekre? Mi a különbség a kettő között?

Miért csak az angyalok látják az Isten pecsétjét? Mi a jele Isten pecsétjének?

Honnan tudhatjuk mi az Isten pecsétje? Mit tartalmaz egy pecsét? Mikor kerül rá Isten pecsétje az emberekre?

Mit jelent "felöltözni Krisztust"? Kik miatt van határa a bűnnek? Mikor részesülnek legtöbben a pecsétben?

Miért türelmes Isten még mindig a világgal szemben? Miért fontos, hogy őszintén "tükörbe nézzünk"?
További igék: Jel 7:2, 13:11-18, Ef. 1:13, 4:30, II.Kor. 1:22, Rm. 13:14, Ef. 4:13, Jn. 14:30, II.Kor. 3:18, Ap.Csel. 17:28, Préd. 8:11, II.Pt. 3:9, Mt. 24:14.
Tóth Gábor 2011.11.12

Tóth Gábor

Kémek kiküldése
(IV.Móz. 13:26-27)


A gyermekekhez: miért az a kisfiú került a palotába, akinek nem kelt ki a virágmagja? Miért fontos az őszinteség?

Milyen előzmények hátterén küldték ki a kémeket Kánaán kikémlelésére? Mitől lehet okunk félelemre?

Kinek az ötelete volt a kémek kiküldése? Miért kellett kémeket küldeni, ha az Úr megígérte nekik a földet?

Miért kérte isten, hogy főembereket küldjenek? Mit tett a nép a negyven nap alatt? Milyen volt a kémek beszámolója?

Mi volt az oka, hogy a nép visszafordult? Miért veszélyes dolog a kétely? Szabad-e félnünk? Mit várt Isten a néptől? Hol volt a hívő Izrael?


További igék: I.Móz. 15:13-21, IV.Móz. 13:2, V.Móz. 1:22, IV.Móz. 13:3,28-30, I.Sám. 16:7, Jak. 3:8, IV. Móz. 13:31-34, 14:6-10, I.Móz. 3:5, IV.Móz. 14:18,20,28-31,42,45.
Vigh Ágnes 2011.11.05

Vigh Ágnes

Útkészítő szolgálat
(Mal. 3:1)


Kikről beszl itt Malakiás, milyen üzenetet közvetít? Lesz-e Jézus második eljövetele előtt útkészítő?

Kik lesznek ezek az útkészítők? Hogyan végezte Keresztelő János ezt az útkészítő szolgálatot?

Hogyan valósítható meg ez a szolgálat? Van-e jövendölés erről máshol is? Mi a hasonlóság Illés, Keresztelő János és a mai időszakok közt?

Mi jellemezte Isten népét Illés idejében, Keresztelő János idejében és az utolsó időkben? Mi volt rendkívüli Illés szolgálatában?

Miért kellett hétszer imádkoznia Illésnek az esőért? Mire akarta Isten megtanítani Illést? Milyen alázat jellemezte Illést?További igék: Luk. 1:17, Mt. 11:11,14, Jel. 3:17, Mal 4:5, I.Kir. 17:24, 18:17-18, Mt. 3:7, Mk. 6:18, I.Kir. 18:41,42-44,45-46, Sof. 2:3.
Cserbik János 2011.10.29

Cserbik János

Közösségben Krisztussal
(Jn. 21:1-14)


A gyermekekhez: a dicsekvésről, és arról milyen barátokat választunk, illetve, hogy kell-e szégyelnünk az Istenünket?

Mi történt amikor Jézus harmadszor jelent meg a tanítványoknak feltámadása után? Mi volt Jézus célja ezzel?

Mennyi halat fogtak a tanítványok? Miért jegyzi János apostol ilyen részletesen ezt a történetet? Milyen nyomot hagyott benne?

Mikor ismerték meg Jézust? Hogyan szólította meg a tanítványokat? Hogyan tanította őket? Milyen kapcsolatot alakított ki velük?

Hogyan tett csodákat ebben a történetben? Hogyan élet Jézus az emberek közt? Hogyan teremtett közösséget Jézus krisztus?

További igék: Jer. 9:23-24, Mt 16:22, 26:35, Jel. 14:6-12, Lk. 5:1-8, Mt. 23:37, Jn. 2:15.
Kecskeméti János 2011.10.22

Kecskeméti János

Mennybe látni
(Zsolt. 53:2)


Hogyan leszünk képesek - az értelmünket is használva - a mennyet látni? Milyen alapelvet kell tisztázni ehhez?

Miért engedi meg Isten a rosszat az életünkben? Milyen hajlam van az életünkben az Istennel való kapcsolatunkat tekintve?

Van-e válasz a szenvedés kérdésére? Mi áll az mögött, hogy ilyenkor akár tagadjuk az Isten létezését? Hogyan kapcsol ki fájdalmunkban az értelem?

Mit tud felhasználni ellenünk a gonosz? Milyen kérdéseket fogalmaz meg, hogy befolyásoljon bennünket?

Hová vzethet a kilátástalanság? Mit nézünk akkor, amikor fájdalomban vagyunk? Mi a hitetlenkedésünk gyökere? Hogyan reagál erre Isten?


További igék: Jób. 2:17, Rm. 12:2, II.Kor. 10:5-7, Ésa. 34:16, Rm. 1:18-32, Ef. 4:18, Gal. 6:7, I.Kor. 4:9, Mt. 27:46, 11:28.
Dankó Ferenc 2011.10.15

Dankó Ferenc

Felülről jövő bölcsesség
(Jak. 3:13-18)


A gyermekekhez: Mit jelent, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe? Hogyan segített az eltévedt férfinek a kisfiú?

Mi a bölcsesség? Ki a bölcs ember? Mi a bölcs válasz a kérdéseinkre? Mi a különbség az okos és a bölcs között?

Milyen bölcsességről beszél a Biblia? Vajon rendben vannak-e az indítékaink? Mi a valódi bölcsesség feltétele?

Mi húzódik meg szokásaink és életvitelünk mögött? Miért fontos megvizsgálni az indítékainkat? Hogyan kell legyőzni az irigységet?

Milyen a felülről jövő bölcsesség? Miért kell látnunk a valós állapotunkat? Miben mutatkozik meg az igazi bölcsesség? Miért fontos hogy jó "ápolók" legyünk?További igék: II.Kor. 4:8, Gal. 2:11-14, Jak. 1:5-6, Rm. 12:18, Lk. 18:23, Jn. 8:6.
Tóth Gábor 2011.10.08

Tóth Gábor

Jó földben
(Mt. 13:23)


Mi jut eszünkbe a megvatő példázatáról? Mi a mag lényege? Mitől függ, hogy ez a mag jó gyümölcsöt terem, vagy sem?

Mit jelent, hogy az Istennek Országa bennünk van? Milyen csoportokba rendeli a példázat az embereket?

Mit jelent az a kifejezés, hogy "tiszta és jó szívvel"? Vajon mi szívünkől elhisszük-e amit az Isten mond?

Mit jelent érteni az igét? Ki nem jut el az Isten Országába? Mi gátolja meg a jó mag kifejlődését?

Milyen folyamatok játszódnak le az agyunkban? Hogyan lehet győzni a rossz szokásaink felett? Mi az akaraterős szerepe? Hogyan befolyásolja életmódunk a döntéseinket?További igék: Lk. 17:21, 8:15, Jn. 6:37, Hós. 10:12, Jak. 1:14-15, Lk. 9:51, Mk. 10:30, I.Kir. 18:21, Mt. 7:16, 16:6, Fil. 2:13, Jak. 4:7, Mt. 7:19, Zsid. 4:7
Vigh Ágnes 2011.10.01

Vigh Ágnes

Mózes és a Bárány éneke
(Jel. 15:2-4)


Kik fogják énekelni Mózes és a Bárány énekét? Miért szólnak különösen nekünk ezek az igék?

Hogyan nevezi a Szentírás ezeket az embereket? Mit jelent a Bibliában az ének?

Melyek a közös tapasztalatok Mózes és Jézus Krisztus életében? Minek a sorozata az egész életünk?

Mikor tud az ember nagy horderejű döntésekben helyesen dönteni? Miért nem alkudhatott meg Mózes? Milyen döntést kellett meghoznia Jézusnak?

Milyen feladatot bíz Isten az utolsó idő népére? Milyen tapasztalatok jegyében végezte Mózes emberfeletti szolgálatát? Mi a szelídség?További igék: Zsid. 11:24-25, Mt. 4:9-11, Jn. 14:30, I.Móz. 3:15, Jel. 14.5, II.Móz. 20:2, Mt. 24:14, Zsid. 11:27, Ésa. 54:10, 51:10-12, Lk. 23:24, Dn. 12:10, Mt. 26:39.
Sonnleitner Károly 2011.09.24

Sonnleitner Károly

Hitben lenni
(II.Kor. 13:5)


Úrvacsorai Istentisztelet
Minek az alkalma az úrvacsora? Mire ösztönöz bennünket az apostol, mit kell megvizsgálnunk?

Mit jelent számunkra hitben lenni? Miért fontos a teljes bizalom az Istenben? Mit jelent az örömhír? Van-e örömünk?

Mit jelent a megszentelődés? Milyen az istennel való szeretetkapcsolat? Mi jellemzi a szülői szeretetet felismerő gyermek viszonyulását?

Mi az a belső hajtóerő, ami elkísér bennünket az örökkévalóságba? Mit jelent a törvényt betölteni? Milyen a valós közösség az Istennel?

További igék: Jn. 17:3, I.Jn. 1:1-4, Rm. 8:19, Ésa. 52:7, Kol. 1:10, II.Tim. 2:3-4, II.Kor. 5:14, Rm. 12:2, Zsolt. 40:8-9, I.Jn. 1:3, Jer. 15:16, Jn. 13:1-17.
Buda Júlia 2011.09.17

Buda Júlia

Vendég vagy lakó?
(Mt. 12:43-45)


Mikor és milyen helyzetben hangzottak el Jézus súlyos szavai? Mik voltak az előzményei ennek?

Milyen figyelmeztetéseket mondott el Jézus a farizeusoknak? Vannak-e lényegtelen szavak, kifejezések? Hogyan hatnak ránk vissza szavaink?

Kikhez szólt elsősorban Jézus ezzel a példával? Mi történt a zsidó vezetőkkel?

Miért akkor és ilyen események hátterén mondta el Jézsu ezt a példázatot? Mi a tét egyetlen bűn elkövetésével is?

Mire figyelmeztet bennünket mindez? Mi az oka mulasztásainknak? Van-e középút? Van-e kibúvónk?További igék: Mt. 9:34, 12:34-37, Jn. 8:44, Lk. 11:23, Jak. 4:7, Ésa 40:29, 41:10, Jak. 1:15, Jn. 1:14, Zsolt. 5:5, Zsid. 4:12 Jak. 1:22, Préd. 9:12, Mt. 7:24-27, I.Móz. 4:7, Jel. 3:20
Reisinger János 2011.09.10

Reisinger János

A hitelezésről
(Lk. 7:40-43)


Kikről szól Jézus példázata? Hányszor beszél a Szentírás a pénzzel való bánásmódról?

Milyen következményei vannak a hitelválságnak? Szégyen-e a kölcsön? Elítélhetők-e a kölcsönvevők?

Mit tett a hitel miatt nehéz helyzetbe került özvegyasszony? Hogyan reagált Elizeus az özvegyasszony kiáltására?

Milyen tanulsága van Elizeus történetének? Van-e az Istennek megoldása minden helyzetre?

Hol játszódnak le az életben a nagy problémák? Milyen rendelkezéseket adott Isten a hitelezéssel kapcsolatosan?További igék: Rm. 1:14, 13:8, Jak. 5:16, II.Kir. 4:1-7, I.Kir. 17:10-16, III.Móz. 25:35-38, Lk. 6:34,38. Ésa. 24:1-2, II.Tim. 3:1-5.


Csókási Pál 2011.08.27

Csókási Pál

Énókh és az adventi nép
(I.Móz. 5:21-24)


A gyermekekhez: milyen világot mutat be Ésaiás próféciája? Hol lesz ez a világ? Kik fognak itt élni?

Minek az előképe Énókh élete? Hányadik nemzedékben élt Ádám után? Miben változtatta meg Methuséláh születése az életét?

Miről híres Methusélák? Milyen befolyással lehet a mi életünk szeretteinkre?

Könnyű volt-e Énókh élete? Mit jelentett az életében az Istennel járás? Milyen körülmények voltak akkor?

Hogyan hatott rá az Isten üzenete, szeretete? Mi lett Énókh és mi lett Methusélák sorsa? Mi lesz a mi sorsunk?További igék: Ésa. 11:6-9, Mt. 5:5, Jel. 21:5,22:6, Zsid. 11:5, I.Móz. 3:15,21, Júd. 14-15, Dn. 12:10, Jel. 14:7,10-11, I.Móz. 4:7, Jel. 18:1, Fil. 2:15, Jel. 14:12, Zsolt. 1:2-3, Jel. 14:1-5, I.Thessz. 4:17.

Buda Júlia 2011.08.20

Buda Júlia

Félreértés kezelése
(Józs. 22:10-12)


Milyen megoldást választottak a Jordánon túli törzsek a kirekesztés ellen a honfoglalás után? Milyen következményei lettek ennek?

Milyen üzenettel mentek a többi törzs követei hozzájuk? Hogyan reagáltak erre a Jordánon túli törzsek?

Milyen súlyos következénye lehetett volna ennek a félreértésnek? Kin múlt, hogy nem következett be ez a súlyos következmény?

Mit kell tenni egy félreértés-gyanús helyzet esetén? Hogyan mutatja be a Szentírás több helyen a félreértések kezelését?

Mit szül sok esetben a bírálgatás és a túlzott szigor? Hogyan lehet elkerülni a félreértéseket és azok negatív következményeit?További igék: Józs. 22:16, 22-28, 7:11-13, I.Sám. 1:14-17, Józs. 22:31, I.Sám. 16:6-7, ApCsel. 15:36-40, II.Tim. 4:11, Mt. 10:26, ApCsel. 18:3, I.Kor. 4:12, Lk. 2:14, Mk. 3:21, Mt. 16:6, ApCsel. 1:6, Jn. 5:22, Jak. 1:19.
Tóth Gábor 2011.08.13

Tóth Gábor

A kincs
(Mt. 13:44)


A gyermekekhez: mire szolgálnak a bankok? Régen az emberek mit csináltak a pénzükkel? Régen mi volt a bank?

Mit jelképez a szántóföld Jézus ezen példázatában? Mennyire örölünk annak, amit megtaláltunk ebben?

Mi a jó hír számunkra? Mit üzen számunkra az Isten? Mi a módja annak hogy ezt megismerjük?

Mi keressük Istent, vagy ő keres minket? Miért foglalkozik velünk Isten? Mit számítunk mi Istennek?

Milyen keresést fogad el Isten az embertől? Ki tudja megérteni egy megtért ember örömét? Ki mekkor áldást nyerhet Istentől?További igék: Jn. 3:16, II.Tim. 3:16, Lk. 15:8, Dn. 9:2-3,10:3, Jel. 3:17, Fil. 3:12, Pld. 2:2-3, Mt. 7:7, Lk. 18:2-8, Gal. 1:17, Jel. 2:4, I.Pt. 1:18-19, Fil. 3:7-8, I.Kor. 2:14, ApCsel. 7:10, Rm. 8:32, Jn. 14:30

Sonnleitner Károly 2011.08.06

Sonnleitner Károly

Közösség Istennel
(Kol. 1:27-28)


Miből táplálkozik a tökéletesség? Létezik-e a Bibliában gyakorlati élettől mentes elméleti ismeret?

Mi tesz bennünket kereszténnyé? Mit jelent az Istennel járni? Milyenné kell vállnia az Istennel való kapcsolatunkra?

Mi jelzi, hogy milyen a kapcsolatunk az Istennel? Milyen volt, amikor Jézust először megismertük?

Mi volt az első emberpár életének az alapja? Mikor halt meg az első emberpár? Ki lett az "élet fája" számukra?

Jó dolog-e imádkozni? Mit veszíthetünk el ima nélkül az Isten áldásán kívül? Mit rontottak el a "balga szüzek"?További igék: Zsid. 11:13, Lk. 17:21, Rm. 7:24, Kol. 3:4, Jn. 6:48-49,54, Dn. 9:23, Zsolt. 73:28, Rm. 8:14, I.Kor. 2:2, Jn. 6:58, I.Thessz. 5:17, Rm. 8:31, Jel. 21:3, Mt. 5:8, Fil. 2:12, I.Kor. 2:9, Zsolt. 73:25.

Vigh Ágnes 2011.07.30

Vigh Ágnes

Próbák és nehézségek
(Mal. 3:1-3)


Ki volt Jézus útkészítője, és ki lesz a második eljövetele előtt? Kicsoda állhat meg az ő eljövetelekor?

Milyen célt szolgál az ötvös tüze és a ruhamosó lúgja? Mi a célja Jézus megtisztító munkájának?

Miért harmadrészt visz Isten a tűzbe? Mi a célja a próbáknak? Mire vezetnek bennüket?

Milyen ígéret kapcsolódik a próbákhoz? Miben fog megnyilvánulni az Isten válasza? Mi az, hogy próba?

Vannak-e véletlenek egy hívő ember életében? Hogyan kell tekintenünk minden eseményre? Hogyan ismerhetjük meg jobban Isten a próbákon keresztül?További igék: Ésa. 48:10, Zak. 13:9, I.Kor. 13:12, 10:13, I.Kir. 19:4, Rm. 8:26, Zsolt. 42:6,12, Ésa. 40:27-29

Stramszki István 2011.07.23

Stramszki István

Az igazi döntés
(I.Kor. 18:21)


Milyen új törvényeket hoztak Magyarországon vallási témában? Miben erősítenek meg a történtek bennünket?

Mit jelent, hogy a körülmények szorongatnak bennünket? Milyen hiányosságunk, lemaradásunk van ennek hátterén?

Mit teszünk és hányadán állunk ebben a kérdésben? Mire való az emberi élet a bűn világában? Mi a végső kérdés?

Milyen létjogosultsága van az illési kérdésnek? Mi által ismerhetjük meg az Istent? Mi a lényege a laodiceai állapotnak?

Mit jelent Istennel járni? Mennyire zavarnak bennünk a hibáink, bűnenink? Miben bízhatunk? Kit választunk? Mit jelent az Isten szolgálata?


További igék: Jel. 12:10, 17:3, 13:15, Mt. 5:14, 10:37, Zsolt. 119:97, Jel. 3:17,20, Mt. 12:20, I.Móz. 5:24, II.Pt. 1:3, I.Jn. 1:3, I.Móz. 32:28, Mt. 26:35,70, Jel. 3:10, Lk. 22:24, Mt. 8:2-3, I.Jn. 1:1, Ésa. 55:6, Józs. 24:15, Jer. 12:5, II. Pt. 4:3, Jn. 6:53, Jak. 4:8.
Bandi Katalin 2011.07.16

Bandi Katalin

A megtisztult szív
(II.Kir. 2:21)


A gyermekekhez: mi az, hogy hamisság? Hogyan tud rajtunk uralkodni a hamisság? Hogyan hasonlítható ez egy fogfájáshoz?

Hol találkozhatunk Jerikó városával Isten népe életében? Milyen átok, ítélet volt a város felett és miért?

Ki építette újjá Jerikót? Miért gyógyította meg Isten a vizeit? Milyen tanítást akart ezzel Isten a nép szívére helyezni?

Milyen tanítást hordozott a só? A szennyzett víz mit jelképezett? Milyen a megtisztítult szív?

Milyen újszövetségi példákat láthatunk Isten megtisztító munkájára? Mivel bízta meg Isten a megtisztult embereket?További igék: Zsolt. 119:133,II.Kir. 2:19-20,22, Mt. 5:3, Jn. 4:14, Lk. 8:28-37, I.Móz. 4:9, Lk. 9:13.


Kecskeméti János 2011.07.09

Kecskeméti János

Az ige testté lett
(Jn. 1:14)


Milyen mélységeket tár elénk János Jézus személyéről? Miért jött el Jézus Krisztus közénk?

Milyen testben jelent meg Krisztus közöttünk? Miért vette fel Jézus ezt a testet?

Miért fontos, hogy Jézus felvette magára ez emberi természetet? Miért tette le Jézus az isteni hatalmát?

Miért fontos tudatosítani magunkban Jézus emberi természetét? Mi a különbség a pgányok istene és a Biblia Istene között?

Mit jelent számunkra, hogy örökre velünk lakozik? Mi az igazi evangélium? Miért jött el Jézus?További igék: Mt. 27:46, Rm. 8:3, Zsid. 4:15, Mt. 1:18-24, 21:18, Jn. 4:7, II. Tim. 3:16, Lk. 19:10, Jel. 3:21, Rm. 7:24.


Boda László 2011.07.02

Boda László

Keresés és odaszánás
(Ésa. 55:6-7)


Milyen időszakban élünk? Mire hív el az Isten mindannyiunkat? Fel vagyunk-e készülve erre?

Félhet-e egy keresztény ember? Hogyan szólít meg bennünket Isten? Mikor szoktuk az Istent segítségül hívni?

Mit jelent az Urat segítségül hívni? Egyedel ki az, akit segítségül kell hívni? Miért fordulunk hozzá?

Kik tudják befogadni Isten Szentlelkét? Milyen tapasztalataink vannak az Istennel való közösségről?

Minek kell megnyilatkoznia az utolsó idők egyházában? Mi szükséges ehhez? Hogyan dicsőítette meg Jézus az Atyát? Mi tesz bennünket eggyé?


További igék: Lk. 21:36, I.Jn. 4:18, Zsolt. 91:1, I.Jn. 1:9, Zsolt. 91:12-16, Hós. 6:1-3, Jn. 17:25, I.Pt. 1:18, Jn. 17:22-23, I.Jn. 3:6, Jn. 4:15, Rm. 12:2.

Sonnleitner Károly 2011.06.25

Sonnleitner Károly

A nagy parancsolat
(Mt. 22:34-37)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet

Hogyan tudtak a zsidók szokásaikban annyira eltorzulni, hogy az Isten parancsolatait törvényeskedve tartották meg?

Mi határozza meg az emberekkel való kapcsolatainkat? Mennyire szeretjük Istent? Mit jelent teljes elméből szeretni az Istent?

Változtat-e bármi az Istennek irántunk való szeretetén? Ki tud igazán szeretni? Hogyan lehet tapasztalatunk arról, mi az isteni szeretet?

Van-e párhuzam a szenvedés és a szeretet között? Mit jelent a szeretet rabjává válni? Milyen megnyilvánulásai vannak a szeretetnek? Hogyan tükröződhet vissza az Isten szeretete az arcunkon?

További igék: V.Móz. 6:5, I.Jn. 1:3-6, Jób. 22:15-18, 23-26, Lk. 15:12,31, Mt. 5:8, Zsolt. 73:28, I.Thessz. 4:17, I.Jn. 3:2, Jn. 13:23, I.Kor. 11:29, Hós. 6:4,6, Zsolt. 22:9, 27:4, 37:4, 73:25, Ésa. 62:4, Mt. 17:5, II.Tim. 2:3-4, I.Móz. 39:9, Zsolt. 127:2.

Vigh Ágnes 2011.06.18

Vigh Ágnes

Ákán bűne
(Józs. 7:2-5)


Mi volt a következő lépés Jerikó bevétele után? Ki követett el hibát? Mi volt a vereség oka?

Van-e az életünkben jelentéktelenebb dolog? Milyen lelkületre vall, ha nem visszük a mi ügyeinket Isten elé?

Milyen imádság volt Józsué imádsága a vereség után? Helyénvaló volt-e ez Józsué részéről?

Van-e olyan élethelyzet, amikor a csüggedésünk, kétrelkedésünk, hitetlenségünk jogos? Miért nem tudtak megállni Izrael fiai az ellenségeik előtt?

Mekkora felelőssége van az egyénnek a közösségen belül? Mekkora volt Ákán bűne? Mire tanít bennünket Ákán bűne??


További igék: I.Kir. 3:7, Józs. 7:6,7-9, Mt. 28:20, Józs. 7:10, II.Tim. 2:13, Józs. 7:11-13,19-21, II.Móz. 20:18-19, I.Jn. 1:9, Zsid. 4:16, Ésa. 54:14,17.

Horváth Orsolya 2011.06.11

Horváth Orsolya

Isten szeretetében
(Jud. 21)


Mi képes egyedül arra, hogy mgváltoztasson bennünket? Hogyan valósulhat meg ez személyes életünkben?

Min múlik az, hogy hogyan tudjuk tölteni a saját hétköznapjaink perceit? Mi az igazi kérdés az Isten szeretetében való léttel kapcsolatosan?

Mit jelent megmaradni Isten szeretetében? Mi az ami rajtam múlik? Mi az ami között döntenünk kell?

Mit jelent Jézus Krisztusra tekinteni? Hogyan nyerhetünk reménységet és világosságot egy új életre?

Mi a különbség a pszichoterápia és Isten gyógyítása között? Mit jelent ritmust váltani a világban?


További igék: Jn. 15:9, I.Jn. 2:27,28, Zsid. 5:14, Mt. 9:11, Lk. 15:2, Jn. 9:16, II.Kor. 3:18, Lk. 10:41-42, Mt. 6:25-34.


Tóth Tibor 2011.06.04

Tóth Tibor

Készülj Istened elé!
(Ámós 4:12-13)


A gyermekekhez: hogyan nyilatkozott meg Isten szombatnapon egy vajdasági gazdánál? Hogyan szólítja meg Isten az embereket?

Mi a jellegzetessége a prófétai könyveknek, üzeneteknek? Miért használja Isten igéje itt az Izrael kifejezést?

Milyennek kell lennünk szent életben, és kegyességben? Hogyan kell készülnünk Istenünk elé?

Mit jelent Jézus hite? Miért fontos az élő kontaktus Krisztussal? Mi történik az ima közben?

Mit tükröznek az életcéljaink, terveink? Mikor tapasztaljuk meg, hogy most van itt az idő?


További igék: Ámos 4:7-11, II.Pt. 3:11-12, Dn. 12:5-8, Jel. 14:12, Zsid. 5:9, II.Pt. 3:13, Ésa. 9:6, 11:4, Jn. 14:6, Jel. 14:7, 11:19,15, Mt. 9:6, Jel. 14:5.

Végh József 2011.05.28

Végh József

A bethániai vacsora
(Lk. 7:36-50)


A gyermekekhez: Ferdinánd a kutya története, aki elveszett, kiket keres Jézus?

Jézus mennyire közel jön a bűnös emberekhez? Milyen hamis Istenkép él bennünk?

Miért fogadta el Jézus a farizeus meghívását? Milyen állapotban voltak a történet szereplői?

Mi volt í különbség Simon, és az asszony közt? Minek a szimbóluma volt ez az olaj?

Milyen Istenképet mutat be számunkra ez a történet? Milyen váltorzásokat hoz létre Jézus a szívünkben?


További igék: Mt. 18:11, 26:6-16, 9:12, Rm. 8:26, 1:17.
Kulcsár Attila 2011.05.21

Kulcsár Attila

Isten munkája
(Fil. 1:3-7)


A gyermekekhez: Mit kér tőlünk Isten? Hogyan akarta Isten megmenteni a hegymászót a példatörténetben?

Mi az ára annak, hogy visszaálljon a rend, amit az Isten a Teremtésben megalkotott? Miért nem tudunk jók lenni?

Hogyan lehet közösséget vállalni Istennel? Milyen következménye lesz ennek a közösségnek?

Meg tudunk-e változni? El lehet-e jutni egy olyan világba ami tökéletes? Hogyan bánik velünk az Isten?

Ki vagyunk-e szolgáltatva a véletlennek? Mit kezdett el bennünk az Isten? Hol tart bennünk az Isten munkája?


További igék: Péld. 3:5, Jel. 7:14, 14:4, 21:4, Jób. 33:14, Jer. 1:5, I.Móz. 1:26-27, Fil. 1:21, II.Kor. 5:14, II.Tim. 4:7, Jn. 8:10-11, Mik. 7:8, Ésa. 40:31, Mk. 16:9, Mt. 18:20, I.Móz. 18:12,14, Jn. 5:17, I.Móz. 4:7, V.Móz. 30:19, Józs. 24:15, Hós. 13:14.

Ócsai Gyula 2011.05.14

Ócsai Gyula

A tízparancsolat érvényessége
(II.Móz. 20:1-5)


Miért kellett meghalnia Jézus krisztusnak? Ki adta át a törvénytáblákat és ki írta azokat?

Milyen Istenünk van nekünk? Hogyan mutatkozik be a tízparancsolatban? Létezett-e ez a törvény előtte is?

Minek alapján ítélte meg az első emberpárt Isten? Hogyan maradt fenn ez a törvény a tízparancsolatig?

Miért adta Isten a törvényt? Hogyan kapta meg Mózes? Miért kellett kétszer megkapnia?

Ki lehet imádatunk egyetlen tárgya? Ki az egyetlen közbenjárónk? Milyen kapcsolatunk lehet Istennel?


További igék: II.Móz. 31:18, 32:19-21, V.Móz. 9:18,25, II.Móz. 32:30, 34:12-14, 15:26, I.Móz. 22:2,12 V.Móz. 34:6, Ap.Csel. 3:11, Jn. 20:17, Ap.Csel. 14:11-15,18, Zsolt. 111:9, II.Móz. 20:6, Lk. 23:42-43, Zsolt. 23:4.

Vigh Ágnes 2011.05.07

Vigh Ágnes

Isten alázata
(Zsolt. 113:5-6)


Hogyan mutatja be ez a zsoltáridézet az Istent? Mi az Istennel való kapcsolattartásunk alapja?

Mit jelentett a bűn bejövetele a világba az Isten számára? Hogyan kezdődött a lázadás a mennyben?

Kinek tulajdonítják az emberek a legtöbb roszat a Földön? Hogyan reagál erre az Isten?

Mit mutat a nagy küzdelem Isten jelleméről? Miben nyilvánult meg a legszembetűnőbb módon Isten alázata?

Hogyan alázta meg magát Jézus a földi életében? Mire kell vezessen bennünket az Isten alázata?


További igék: Ésa 57:15, Sof. 1:18, Fil. 2:5-8, Jn. 4:6, Mt. 11:19, 9:34, Jn. 6:67, Mk. 10:37, Lk. 22:44, Jer. 2:5-6, Mik. 6:3, Jer. 6:1-17, 7:13, Jel. 3:20, Zak. 3:1, Jób. 23:3-6, Mt. 26:29,

Sonnleitner Károly 2011.04.30

Sonnleitner Károly

A győzelem titka
(Kol. 1:27-28)


A gyermekekhez: Mi alapján lehet megítélni egy embert? Mit néz az Isten amikor az emberre tekint? Mi okozzon nekünk jó közérzetet?

Mi kelthet reménységet bennünk az Isten erkölcsi képmására való eljutáshoz? Mi legyen minden prédikáció alapja?

Mit jelent a bűntől szabaddá lenni? Eljuthatunk-e olyan állapotba, hogy kimonjuk: nincs bennünk bűn? Meggyógyíthatók vagyunk-e?

Mi Krisztus győzelmének titka? Mit kínák krisztus? Mi lehet a mi győzelmünk titka?

Milyen következményekkel jár, ha bennünk lakozik Krisztus? Miről szól az erősebb fegyveres gondolata?
További igék: Mk. 10:14, I.Sám. 16:7, V.Móz. 3:11, Ésa. 53:3, Jn. 14:30,10-12, Mt. 28:18-20, Jn. 14:13-14, I.Jn. 2:1, 3:2-3,6, I.Móz. 4:1, Rm. 8:7, Jn. 14:15,21,23, Fil. 4:13, II.Kor. 13:5, Mt. 12:29, Jel. 3:21, Zsolt. 11:7, II.Kor. 5:14, Csel. 4:12, Ef. 5:27, Zsolt. 139:24.
Bandi Katalin 2011.04.23

Bandi Katalin

A vakon született meggyógyítása
(Jn. 9:1-41)


A gyermekekhez: követik-e a juhok az idegeneket? Mi kell ahhoz, hogy Jézus juhai lehessünk?

Mikor játszódik a vakon született ember meggyógyításának története? Mit gondoltak a zsidók a betegségek okairól?

Mire irányította Jézus a tanítványok figyelmét? Mikor tudunk leginkább igazán Istenhez fordulni?

Mit tett a vakon született, mikor Jézus utasította? Mitől tudta ez az ember, hogy neki engedelmeskednie kell? Mi az igazi engedelmesség?

Hogyan reagáltak a szomszédok, ismerősök? Hogyan reagáltak a farizeusok? Hogyan viszonyulunk ma a betegekhez? Hogyan gyógyíthat meg bennünket Krisztus?

További igék: Jn. 10:27, II.Móz. 20:5, Ez. 18:27,30-31, Mt. 18:17, Lk. 7:34, Jel. 3:17-18, Jn. 11:53.
Tóth Gábor 2011.04.16

Tóth Gábor

Mit vár el Isten
(V.Móz. 10:12)


Miért fontosak az összegzések a Szentírásban? Kikhez szólt itt Mózes? Kiket nevez meg?

Nagyok-e az Isten kívánalmai velünk szemben? Bonyolult-e az üdvösség? Hogyan foglalta össze Jézus Isten parancsolatait?

Mit jelent az Istenfélelem? Miért fontos Isten minden igéjével élni? Mit jelent szeretni a Bibliát?

Hogyan látjuk ezt Salamon életében? Mit nem kíván az Isten? Mit ne csináljunk?

Mit gyűlöl az Isten Lelke, mit nem tud elviselni? Mit kíván az Úr az embertől? Mi a szeretet mértéke?
További igék: Préd. 12:15, V.Móz. 11:2, Mt. 22:36-39, Zsolt. 19:13, Mt. 7:13-14, Jn. 4:20-24, V.Móz. 26:17-19, Zsolt. 35:27, Mt. 6:33, Zsolt. 1:2, Mik. 6:8, Mt. 7:21, Pld. 21:21, I.Kir. 3:7, Zsolt. 51:18, Hós. 6:6, Mt. 9:13, Ámos 5:21-27, Ésa. 1:12-15, Jel. 3:15, Mt. 23:23, 11:11, Zsid. 10:38, Jel. 2:10, Mt. 3:17, I.Kor. 13:13, Jn. 13:34-35, V.Móz. 6:4-6,8.Török István 2011.04.09

Török István

Az evangélium terjesztése
(Rm. 1:1,5)


A gyermekekhez: Miért van indoklás az első négy parancsolatnál, és miért nincs az utolsó hatnál? Hogyan lehet indokolni az utolsó hatot?

Mikor írta Pál apostol a római levelet? Mire Készítette fel benne a rómaikat? Mi az evangélium?

Hogyan tért meg Pál apostol, és hogyan kapott megbízást? Mit jelent Isten nevét hordozni?

Mi köze van egymáshoz a kegyelemnek és az apostolságnak? Mivel igazolja magát Pál apostol?

Milyen ajándékot kaptunk Istentől? Mi a predesztináció? Mi következik abból, hogy Isten megigazított bennünket?

További igék: II.Móz. 20:2-17, I.Pt. 3:15, ApCsel. 9:1-6,15, II.Móz. 33:18, 34:5-6, I.Kor. 15:8-10,11, Rm. 3:23-24, 8:28, 11:33, 12:1-2,3-6, Ésa. 40:3-5, Rm. 12:10, I.Kor. 12:7, Rm. 12:12, Jel. 10:11, Jn. 21:15-17, II.Pt. 3:17-18, Jel. 3:19-20.
Vigh Ágnes 2011.04.02

Vigh Ágnes

Jerikó bevétele
(Józs. 5:13-15)


Mit jelenthetnek Jerikó falai egy keresztény számára az életben? Milyen lelki tanulságokat rejtett el Isten ebben a történetben?

Hogyan mutatta meg Isten a hatalmát Józsué életében? Mit jelent Gilgál? Milyen gyalázat érte Istent és népét?

Miért egy felfegyverzett katona képében jelent meg Isten Fia Józsuénak? Milyen gondolatot akart elmélyíteni Józsuéban és az egész népben?

Hogyan tekinthetünk arra, amit Isten már megígért? Miért fontos, hogy Isten ígéreteiről gondolkodjunk és beszéljünk?

Miért kellett hat napig körüljárni Jerikó városát? Mire volt bizonyság a falak leomlása? Mire akarta a népet nevelni Isten?

További igék: Rm. 15:4, I.Kor. 10:11, Józs. 3:16, 5:5-6,10, Jel. 5:5, Dn. 12:1, Józs. 6:2,3-5, Zsid. 11:1, Ésa. 41:17-20.
Buda Júlia 2011.03.26

Buda Júlia

Ezékiás király
(II.Krón. 32:25-31)


Mikor került trónra Ezékiás király? Milyen elhatározással lépett trónra? Mit ír erről a Biblia?

Milyen intézkedéseket kellett megtennie? Milyen mélységű volt a nép állapota? Mit szervezett meg?

Hogyan fogadták a nép tagjai a király követeit? Milyen változásokat hoztak a király intézkedései?

Mikor érkezett el élete nagy próbájához? Milyen üzenettel jött hozzá Ésaiás próféta? Mit tett ekkor Ezékiás? Hogyan válaszolt Isten Ezékiásnak?

Helyes volt-e a jelkérése? Milyen lehetőséget kapott a bizonyságtételre? Mit szalasztott el? Milyen következményekkel járt ez?
További igék: II.Krón. 29:10,36, Ésa. 38:1, II.Kir. 20:2-8, Bír. 6:36-40, II.Kir. 2:8, 20:9-11, Ésa. 38:10-20, II.Kir. 20:12, Ésa. 39:1-2, I.Kir. 10:9, I.Móz. 16:2, 17:18, I.Sám. 8:5, I.Kir. 19:4, Lk. 9:54, Mt. 20:21, 17:4, II.Kor. 12:7, Mt. 26:39, Ésa. 39:4-8, II.Krón. 32:26, Ef. 6:12.Sonnleitner Károly 2011.03.19

Sonnleitner-Karoly

Teljes gyógyulás
(Jn. 8:34-36)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet

Mit jelent a bűn a Szentírás értelmezése szerint? Mire épül az emberi lét? Miért fontos a kollektív önzetlenség?

Miért kell visszatérnünk Istenhez? Mi az egészség? Mi a lelki értelemben vett egészségtudat?

Mi a megváltás? Milyen betegségek hasonlíthatóak a bűnhöz? Beérhetjük-e kevesebbel, mint hogy valamennyi bűntől megtisztuljunk?

Akatunk-e meggyógyulni? Mi a valódi gyógyulás?

Mit jelent valósággal szabadnak lenni? Milyen szeretet az, aminek a betöltésére Jézus felszólít?
További igék: Jak. 1:15, I.Móz. 2:17, Rm. 6:23, Lk. 18:22, Fil.3:15, Zsolt. 139:23, Jn. 5:6, Mt. 25:35-39, Rm. 7:20-24, Fil. 3:14, Rm. 13:10, 14:7, Fil. 2:4, Jn. 14:30, 12:24, 17:26, I.Jn. 2:5-6, 3:2-3, Jel. 14:5, Ef. 3:14-19, 4:13, Ésa. 64:4, Mt. 16:26, 25:21-23, Jn. 13:1-17, I.Kor. 11:23-26.Bandi Katalin 2011.03.12

Bandi-Katalin

A nagy vacsora
(Luk. 14:15-24)


A gyermekekhez: Mikor mehetünk Krisztushoz? Milyen a gyermeki lelkület? Hogyan adhatnak példát a gyermekek?

Kiket hívtak meg a zsidók a vacsorákra? Kit jelképez a vacsorát készítő ember Jézus példázatában? Kik a meghívottak?

Milyen kifogásokat hoztak fel a meghívottak? Mit vetünk el Krisztus szeretetének visszautasításával? Hol dől el egy ember erkölcsi minősége?

Kiket hívott meg a Vendéglátó ezután? Kiket jelképeznek ezek az emberek? Kiket jelképez a harmadik csoport?

Mit jelent a kényszerítés a példázatban? Van-e bennünk kényszer az evangélium hirdetésére? Miért boldogok, akik a bárány mennyegzőjére hivatalosak?
További igék: Mk. 10:14, II.Pt. 3:1, Jel. 1:3, 3:20, Jn. 6:35, Ap.Csel. 26:28, I.Kor. 9:16, Jel. 19:9.

Vigh Ágnes 2011.03.05

Vigh Ágnes

Szabadulás a bűntől
(II. Pt. 2:9)


Helyes-e az a nézet, hogy a bűnből nem lehet megszabadulni? Meg tudja-e szabadítani az Úr az Őbenne bízókat?

Mivel támasztja alá Isten ezt a kijelentését? Milyen történetekre hivatkozik vissza itt Péter apostol?

Mi a mi részünk ebben? Mit kell tennünk ahhoz, hogy Isten meg tudja törni az életünkben a halál bilincseit?

Mit jelent az Istenhez közeledni? Hogyan tud az Isten hathatós segítséget nyújtani?

Kinek a homlokára fog az Isten pecsétje kerülni? Hogyan rendezi el Isten jogilag a bűnt? Hogyan tekint Isten a megváltottakra?

További igék: Zsolt. 130:1, Ez. 37:1-6,9-13, I.Tim. 2:4, I.Pt. 5:8-9, Jak. 4:7-8, Mt. 12:43-45, Ez. 9:4, II.Pt. 2:8, I.Jn. 4:4, Lk. 11:21, Jel. 7:14 .


Meglécz Mária 2011.02.26

Meglécz Mária

Isten neve
(Mt 11:28-30)


A gyermekekhez: Mi a feladata az őrnek? Kiket véd meg az Úr angyala? Mi a feltétele a védelemnek?

Mikor mondta el Jézus az alapigében foglalt mondatot? Milyen helyzetben volt ekkor Keresztelő János?

Mileyn küzdelmei, csalódásai voltak a tanítványoknak? Mi mindenben fáradhatunk el? Milyen okokból adódhat a lelki megfáradás?

Milyen megoldásokat találunk erre a problémára? Milyen tanácsot ad Jézus? Miért ajánl Jézus teherre terhet?

Mi Jézus igája? Miért gyönyörűséges ez az iga? Hogyan mutatott Jézus példát a szelídégre? Mit jelent az alázat?

További igék: Zsolt. 34:8, II.Kir. 6:15-18, Mt. 11:3-6, Mal. 3:1, Mt. 11:11, Ez. 36:26-27, Zsolt. 40:9, Jn. 4:32, 3:4, Mt. 27:42, 11:19, Lk. 9:55, 22:51, IV.Móz. 12:3, Fil. 2:5-8, Mik. 6:8.

Ócsai Gyula 2011.02.19

Ócsai Gyula

Főpapi szolgálat
(Zsid. 9:11)

Milyen szolgálatot végez Jézus Krisztus értünk a mennyben? Mi a munkájának az utolsó szakasza?

Mi a szentélyszolgálat? Mit jelent, hogy Jézus Krisztus megtisztítja a lelkiismeretet a holt cselekedetektől?

Mikor lépett életbe Jézus áldozata? Milyen földi példát láthatunk ezzel kapcsolatosan?

Miért kell megtisztítani a Szenthelyet? Kinek a bűneit vállalja fel Jézus Krisztus?

Kiken kezdődik az ítélettétel? Hogyan tisztíthat meg bennünket Krisztus? Milyen ígérteink vannak erre nézve?


További igék: I.Pt. 1:19-20, Dán. 8:14, Mal. 3:1, Zsid. 9:12-15, Jn. 1:29, ApCsel. 13:39, Zsid. 9:22,25-26, Lk. 10:20, Mt. 24:40-41, Lk. 22:32, 23:42, Zsolt. 51:9, Dán. 12:10, Lk. 23:34, Neh. 5:19.

Buda Júlia 2011.02.12

Buda Júlia

Isten neve
(II.Móz. 3:13-15)


A gyermekekhez: Mi volt az ember első teendője? Miben nyilvánult meg az ember Istenhez való hasonlósága?

Milyen jelentősége volt a névadásnak a Bibliában? Milyen kapcsolat volt a név és viselője között?

Milyen példákat láthatunk a névváltoztatásokra a Bibliában? Mi Isten neve a Bibliában?

Hogyan alakultak ki az általunk ismert Isten nevek? Mit jelent a tetragrammaton? Milyen neveket használ a Biblia Istenre?

Hogyan mutatkozott be Isten Mózesnek? Mi a második és harmadik parancsolat jelentősége? Mit jelent Jézus nevében kérni?

További igék: I.Móz. 2:19-20, 17:5, 32:28, ApCsel. 13:9, II.Móz. 20:7, ApCsel. 4:12, II.Móz. 33:18-19, 34:5-7, 20:4, Mt. 6:9, Rm. 2:24, Mt. 5:16, Jn. 15:16, 16:23, Mt. 1:21, Jel. 2:17.

Tóth Gábor 2011.02.05

Tóth Gábor

Ábrahám hitetlensége
(I.Móz. 12:10-20)


A gyermekekhez: Mit tennénk, ha később vennénk észre, hogy pár forinttal többet kaptunk? Mi múlhat ezen?

Mit parancsolt Isten Ábrahámnak? Milyen hibát követett el, mikor Egyiptomba ment?

Miért nem kérdezte meg Ábrahám Istent? Miért volt Mózesnek erősebb hite hasonló helyzetben?

Isten Ábrahám bűne miatt verte meg a Fáraót? Jogos volt-e Isten büntetése? Kell-e azon aggódnunk, hogy bűnünk miatt Isten mást ver meg?

Isten miért nem Ábrahámnak jelent meg, miért egy pogány uralkodónak? Meddig tart Istennek, hogy megváltoztasson valakit? Hogyan tekint ránk Isten?
További igék: II.Móz. 17:3-4, Péld. 14:12, Zsolt. 105:2, I.Móz. 20. 1-11,17, 26:6-11, 27:8.

Sonnleitner Károly 2011.01.29

Sonnleitner Károly

A tökéletességről
(Rm. 12:1-2)


Mire hivatkozik az alapigében Pál apostol? Milyennek kellett lennie az ószövetségi áldozatnak?

Mi az istentisztelet? Mi indítja az embert a megtérésre? Mire szólít fel itt az apostol?

Miért beszél az apostol itt a test megváltoztatásáról? Miben válik láthatóvá az istentiszteletünk?

Mennyire valósul meg az életünkben Isten akarata? Beéri-e az Isten azzal, hogy "csupán egy fogyatkozásunk van"?

Milyen ösztönző erő van a háttérben amikor cselekszünk valamit? Lehet-e passzívan várni azt, hogy Isten helyreállítsa bennünk az ő képmását?

További igék: Fil. 3:14-15, Ef. 4:13, Hós. 6:4, Zsolt. 34:10, Dn. 6:4, Ez. 14:14, Mk. 10:21-22, Zsolt. 139:2,4, Jn. 16:12, Rm. 14:23, Lk. 10:41-42, I.Jn. 3:1-3,6, Mal. 3:3, I.Jn. 4:4, I.Jn. 4:4, 3:7,9, I.Móz. 39:9, Jn. 16:9.
Holló Péter 2011.01.22

Holló Péter

A bocsánatkérésről
(Mt. 5:23-24)


A gyermekekhez: Mit jelen a két fogalom: sötétség és világosság? Miért szeretik az emberek jobban a világosságot?

Mikor kértünk utoljára bosánatot embertől, vagy emberektől? Szoktunk-e bocsánatot kérni a vétkeinkért?

Milyen kerülőutakat keres az ember mikor ki akar térni a bocsánatkérés elől? Hogyan kell viszonyulnunk a bűnhöz?

Hogyan kért bocsánatot Dávid király? Hogyan kért a tékozló fiú bocsánatot Jézus példázatában?

Ki kérjen bocsánatot akkor, ha mindkét fél hibázott? Ki lehet-e erőszakolni a bocsánatkérést? Meg kell-e bocsátanunk azoknak, akik nem kérnek bocsánatot?
További igék:I.Jn. 1:4-5, Rm. 7:13, II.Sám. 12:5-7,13, Zsolt. 51:1-21, Lk. 15:21, Ésa. 54:17, Mt. 6:14-15, Ésa. 59:2.

Makra Jenő 2011.01.15

Makra Jenő

A városi élet
(Jel. 14:8)


Milyen gondolkodásmódot, kötöttséget jelent a városi élet? Mi a második anygal üzenete Jelenések könyvében? Miért kell kifutni Babilonból?

Ki építette az első várost? Mi ennek a jelentősége?

Milyen veszélyei vannak a nagyvárosi életnek? Lehet-e urbanizált életet élni akár tanyán is?

Milyen kiszolgáltatottsággal jár az urbanizált élet? Milyen mértékű volt a fertőzés Sodomában? Mit tanulhatunk Lót esetéből?

Miért szólít fel a Szentírás a városok elhagyására? Milyen lesz az Új Jeruzsálem?

A hivatkozott Idők jelei kiadvány a földrengésekről letölthető: itt!További igék: Jel. 17:1-6,18, 18:1-8, II.Kor. 6:17, I.Móz. 4:17,6-7, Jel. 3:20, I.Móz. 6:5, 18:20-21, 19:14,16,19-20, Mt. 23:37-38, Lk. 21:20, Mt. 24:15-16, Jel. 21:2,27.
Kecskeméti János 2011.01.08

Kecskeméti János

Kései eső
(Jóel 2:28-29)


A kései eső miként fog kiáradni Isten népére Jézus Krisztus eljövetele előtt? Kikkel és hogyan fogja befejezni Krisztus az evangéliumhirdetést?

Mi a feltétele, hogy kiáradjon ránk a kései eső? Mikor teljesedett be és hogyan a korai eső?

Mi volt a feltétele a korai eső kiáradásának? Mit mond a Biblia az utolsó időkről?

Kell-e részesülni a korai esőben ahhoz, hogy a kései esőben részesüljünk? Mi a célja a kései eső kiárasztásának?

Mi az egyház kiváltsága? Mit kell tennünk, hogy a Szentlélek uralma alatt éljünk Mikor képes a kései eső betölteni a célját?

További igék: Ap.Csel. 2:17-18, Zsid. 1:1, Mt. 24:14, Jn. 14:26, Mt. 28:19, Jel. 14:6, Mt. 5:6, Lk. 11:13, Jak. 5:7-8, Mt. 4:4, I.Móz. 5:22, Jel. 21:4, Ap.Csel. 1:8, Jel. 3:1, Fil. 1:6, Jel. 18:1-4.
Vigh Ágnes 2011.01.01

Vigh-Agnes

Az idők jelei
(Rm. 13:11)


Milyen gyakorlati tanácsokat ad Pál apostol Krisztus követésére? Mit jelent Jézus Krisztust felöltözni?

Milyen időben élünk? Hogyan tudjuk elmondani mások számára, hogy milyen időkben élünk?

Miben láthatjuk leginkább az idők jeleinek markáns teljesedését az előző évben? Milyen jelek teljesedtek?

Miért szendergünk? Miért nem akarunk sokszor szembenézni az idők jeleinek teljesedésével?

Mi az egyedüli gyógyszer a szorongásokra és félelmekre? Hogyan szólnak Isten ígéretei? Mi a mi feladatunk az elkövetkezendő évben is?
További igék: Rm. 13:1-7, 8-10, 12-14, II.Tim. 3:1-5, Lk. 21:25, Mt. 25:5-7, Jel. 3:15-17,10, II. Móz. 15:25,Zsolt. 126:6, Ésa. 55:10-11, I.Móz. 8:22, Zsolt. 112:1,7, 91:1-7, Ámos 9:9, Lk. 21:12, Dn. 12:1, Mt. 24:29, Jel. 13:16, Ésa. 33:16, 4:4, 51:14,10-11, 54:14,10.Bandi Katalin 2010.12.25

Bandi-Katalin

Ki nekünk Jézus?
(Mt. 1:23)


Ünnepi évzáró Istentisztelet

A gyermekekhez: mit jelent kivülről jónal látszani, belülről pedig romlottnak lenni?

Hogyan van velünk az Isten? Kit mutatott be személyes jelenlétével Krisztus, amikor köztünk járt?

Mi volt Jézus feladata itt a Földön? Hogyan jelképezte életét a gabonamag?

Miért minket választott Isten az emberek megmentésére? Milyen embereket hív el erre a szolgálatra?

Hogyan lehetünk Isten munkatársai ebben a munkában? Hogyan valósulhat meg Krisztus megbizatása és ígérete?

További igék: Mt. 23:28, Ésa. 7:14, I.Pt. 1:12, Zsid. 4:15, Zsolt. 40:8, Fil. 2:7, Jn. 12:24, 4:34.II.Kor. 4:7, Jn. 12:21, 1:18, 17:3, Mt. 28:18-20.

Sonnleitner Károly 2010.12.18

Sonnleitner-Karoly

Krisztus neve
(Ap.Csel. 4:12)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet

Mihez köti Isten a bűntől való szabadulást? Milyen név, ami által megtartatik az ember?

Milyen jelentősége volt a névadásnak a Bibliában? Hogyan lehetünk mi az Isten követői?

Mi az emberi élet küldetése? Mire irányul gyógyulásunk folyamata?

Mi volt az ember teremtésének a célja? Milyen felelőséggel jár az ismeret?

Mit jelent jobbra vágyódni? Miért bűn, ha nem cselekedjük a jót? Hogyan hozhatunk dicsőséget Krisztus nevére?

További igék: Mt. 1:21, I.Jn. 3:1-3, Rm. 5:7-8, Gal. 2:20, Ef. 5:1, I.Móz. 1:26, Zsolt. 8:7, Jn. 14:9, I.Jn. 3:6, Fil. 4:13, Mal. 3:3, Ap.Csel. 17:30, Jak. 1:25, 4:17, Ésa. 64:4, Jak. 2:7, Zsid. 11:16, Jn. 13:1-17, Ésa. 53:1-11, IV. Móz. 6:24-26.

Vigh Ágnes 2010.12.11

Az Isten hallgatása
(Préd. 5:1-2)


Mikor kell az embernek hallgatnia, és mikor nem szabad az embernek hallgatnia az Istennel való kapcsolatban?

Az Isten milyen hallgatásra hív fel vele szemben? Milyen pozitív következményei lehetnek ennek a mi életünkre?

Mikor hallgat az Isten, és mikor nem szól? Mit akar előidézni az Isten a hallgatásával?

Milyen az Isten hallgatása? Miért nem felelt az Isten Saulnak? Mi volt az isten hallgatásának az oka?

Miért fordult Saul az Istenhez? Mi a megoldás a reménytelenségben? Miért van az Úrnak ez a szigorú hallgatása ilyen helyzetben?


További igék: Hab. 2:20, Jób. 39:34-38, 34:31-32, Ésa. 62:1,6-7, Zsolt. 103:9, Ésa. 57:11, 30:19, Zsolt. 34:16, Jer. 33:3, Ésa. 65:24, I.Sám. 28:6,15, Zsolt. 130:1, I.Krón. 10:13-14, I.Sám. 28:4-5, Ésa. 59:1-2, I.Krón. 16:11, Hós. 7:13-14, Ez. 14:3-8, Hab. 1:13, Mal. 3:16, Sof. 3:16-17.Buda Júlia 2010.12.04

A halogatásról
(Préd. 3:1)


Milyen okai lehetnek a halogatásnak? Mivel próbáljuk magunkat megnyugtatni ilyenkor?

Milyen kifogásokat találunk ki, amikor valamit halogatunk? Mibe menekül ilyenkor az ember?

Milyen veszélyeket hordoz, milyen következményei vannak a halogatásnak? Mit veszítünk ezzel?

Milyen lehetőségeket szalasztunk el a halogatással? Mivel lehet még fokozni az így ért veszteségeinket?

Milyen veszélye van a folyamatos halogatásnak? Miért fontos a gyermekkorban megtanulni időben elvégezni mindent?További igék: Ef. 2:10, Pld. 6:10, 12:23, Mt. 25:18, Kol. 3:23, ApCsel. 8:26-29, Mt. 14:31, 4:20, Gal. 1:16, ApCsel. 16:10, 9:34, 3:6, Jn. 2:4, ApCsel. 1:7-8, Lk. 12:12, 10:42.
Vigh Ágnes 2010.11.27

A hallgatásról
(Préd. 3:1,7)


Melyik könyebb:beszélni, vagy hallgatni? Hány féle módon lehet szólni, és hány módon lehet hallgatni?

Mi tükröződik a hallgatásainkban? Milyen típusai vannak a hallgatásnak?

Hogyan lehet kifejezni együttérzést hallgatással? Mit jelent a tapintatos hallgatás?

Milyen a bölcs és méltóságteljes, milyen a békeszerző hallgatás? Milyen a cinkos, a bűnös, milyen a közömbös, milyen a népszerűtlen hallgatás?

Milyen a beismerő hallgatás? Miért fontos ez a gyógyuláshoz? Miben különbözik a tehetetlen hallgatástól? Milyen a bizonyságtevő, és a megmentő, önfeláldozó hallgatás?
További igék: Mt. 12:34, Jób. 2:13, 13:5, Pld. 25:20, 17:28, Rm. 14:19, I.Sám. 10:27, 11:11, Mt. 7:6, Pld. 31:8-9, Ez. 33:7, Ésa. 56:10, Eszter 4:14, Ésa. 36:21, Neh. 5:7-8, Mk. 9:33-34, Lk. 14:3-6, Mt. 22:46,12, 27:54,12-14, II.Kor. 5:21.

Ócsai Gyula 2010.11.20

Jézus követése
(Lk. 9:57-62)


Mi a feltétele Jézus követésének? Mihez hasonlítja Jézus és követői kapcsolatát a Szentírás?

Hogyan legelteti a nyájat egy keleti pásztor? Hogyan jelenik meg Jézus az ószövetségi próféciákban?

Honnan várhatjuk a megoldást az örök életre? Mire utal Jézus a követésével kapcsolatosan?

Mi a legfontosabb ezen a Földön egy hívő ember számára? Kinek köszönhetjük az üdvösséget?

Miért nem volt hajléka Jézusnak? Hogyan követhetjük Jézust? Mit vár el tőlünk és mit ígér?


További igék: Zsolt. 23:2-3, Ésa. 40:9-11, Jn. 2:4, Mt. 4:19, 17:4, Zsid. 11:10, Ésa 65:17, I.Kor. 2:9, Ésa. 66:23, Jel. 21:2-4,7.


Reisinger János 2010.11.13

A befogadásról
(Rm. 14:7)


A gyermekekhez: a három szitáról, mi az a három szita Szókratész példájában? Igaz, jó és hasznos-e amiről beszélgetünk egymással?

Mi a keresztény ember legfontosabb jellemvonása? Hogyan kell elfogadnunk az embereket?

Mi a különbség az elfogadás, és a befogadás között? Ki volt Gájus, és ki volt Diotrefes?

Mit jelent egymást befogadni? Milyen a befogadó ember? Hová kell vezetnünk az embereket?

Hogyan tanította Jézus befogadásra tanítványait? Milyen szemléltetést használt Jézus a tanításra?


További igék: Pld. 3:9, III.Ján. 1:8, Mk. 9:33-37, 38-42, II.Kor. 8:9, Mt. 7:21, 5:3, 23:11, Mk. 9:49-50, III.Móz. 2:13, Jn. 9:3.


Csókási Pál 2010.11.06

Keskeny úton
(Mt. 7:13-14.)


A gyermekekhez: hány éves kortól lehet imádkozni? Mit tiltottak el Dánieltől? Mit tett ekkor Dániel?

Minek a folytatása az imahét? Milyen ünnepek voltak ebben az időszakban Izraelben?

Ki tartja fenn a köteleket, melyekbe a hívő ember kapaszkodhat? Miért nem imádják nagyon sokan a Mindenhatót?

Kik az Igaz Isten követői? Mi a kiartó és helyes járásnak az egyedüli útja? Létezik-e harmadik út?

Mit jelent megtalálni a keskeny utat? Mit nyújt a széles, és mit nyújt a keskeny út? Mire vágyakozik az Isten?


További igék: Dn. 6:10, Mt. 24:14, Lk. 12:36, Jn. 10:16, Mt. 16:24, Jel. 7:9, Jer.6:16, Ésa. 26:7, 58:12, 30:21, Sof. 3:12, Mt. 5:3, II.Tim. 1:9, Zsid. 11:24-27, Ef. 2:8-9, Jel. 21:23, Pld. 4:18, Ésa. 26:3.

Sonnleitner Károly 2010.10.30

Isten késztetése
(Ap.Csel. 17:30-31)


Mit haszunált fel Pál, amikor meg akarta szólítani az Athénieket? Mi volt az üzenetének a lényege?

Milyen törvényszerűségeket tapasztalunk a kísértéssel, vagy akár az Isten hozzánk való megkeresésével kapcsolatosan?

A megismert dolgok iránti érdeklődés meddigmarad fenn az emberben? Mi történik akkor, ha az Isten késztetésére az ember nem reagál?

Milyen erő van az emberi döntésekben, akaratban? Van-e erkölcsi súlya annak, ha megismerem az igazságot, de nem követem azt?

Mi történik akkor, ha tudjuk az igazságot, de nem cselekedjük azt?


További igék: Ap.Csel. 17:22-23, Jób. 33:14, II.Thessz. 2:10-11, Jak. 4:17, V.Móz. 23:13, II.Pt. 3:5, Ap.csel. 9:5, I.Móz. 3:15, Tit. 2:11, Dn. 5:22, Ap.Csel. 22:16, Zsid. 3:12-15.

Tóth Gábor 2010.10.23

Az ima fontossága
(Jer.Sir. 2:18-19)


Mi adja két személy között a barátságot és a bizalmat? Hogyan lehet megismerni valakit? Hogyan lehet megismerni Istent?

Hogyan próbálja Istennel való kapcsolatunkat pótolni Sátán? Lehet-e pótolni az Istennel való beszélgetést: az imásdágot?

Mi az üdvösség feltétele? Kik fogják bevégezni Isten munkáját itt a Földön? Hogyan lehet másmilyen életet élni?

Milyen feltételei vannak a helyes imának? Miről lehet megismerni a hívő embert?

Milyen tapasztalatokat szerezhetünk a helyes imádsággal? Mit jelent vigyázni?


További igék: Jn. 1:4, 14:6, Mt. 6:6-7, 24:26, 4:17, Jel. 8:3-5, II.Kor. 2:14-15, Jn. 7:46, I.Pt. 3:7, Mt. 15:9, Pld. 28:9, Zsolt. 119:97, Zsid. 11:10, 5:7, Lk. 11:1, Jn. 4:24, Zsolt. 42:2, 139:4, Mt. 23:27, 26:41.
Horváth Tímea 2010.10.16

A hit ereje
(Júd. 3.)


A gyermekekhez: Dávid és Góliát küzdelmének tapasztalatai, hogyan lehet az Isten segítségével mindig győzni?

Milyen mélységei vannak a hitnek? Hogyan reagálunk a nehézségekre az életünkben?

Milyen hitet igényelnek a ránk váró napok? Tusakodunk-e olyan hitért, ami a szenteknek adatott?

Vagyunk-e olyan közösségben az Istennel, hogy megmutassa az ő hatalmát? Mennyire tud Isten minket megajándékozni, megáldani?

Mi a hit célja? Mi a hit mértéke? Hogyan lehet, hogy sokszor nincs hitünk? Min múlik a hitünk?


További igék: I.Sám. 17:4,8-9,26,40, Zsid. 11:34, Mt. 8:13, I.Tim. 3:9, I.Pt. 1:9, Rm. 12:3, Mt. 8:10, Rm. 4:19, I.Kor. 13:2, Tit. 1:13, Mt. 8:23-26, Mk. 4:40, Rm. 14:1, Jn. 20:24-29, Mt. 8:2-3, Mk. 16:15-18, II.Kir. 3:5-18, 4:1-7.
Buda Júlia 2010.10.09

A siker titka
(Bírák 7. fejezet)


Meddig óvta, védte Isten az ő népét? Milyen következményei voltak a védelem hiányának?

Mi volt a fordulópont Izrael életében? Mivel bízta meg Isten Gedeont? Mi volt az első lépés?

Mit akart Isten elérni a sereg csökkentésével? Mi volt a szempont a sereg kiválasztásánál?

Milyen jelet, erősítést kapott Gedeon a midianita táborban? Hogyan reagált erre? Mire volt szüksége Gedeonnak?

Hányan és milyen eszközökkel vívták ki a győzelmet? Mi tette Gedeont sikeressé? Mi a győzelem útja? Mi a siker titka a Biblia szerint?


További igék: Bír. 6:1-6,11-14,25,36-40, 8:10, I.Móz. 39:2,23, Dán. 6:28, Józs. 1:7-8, Zsolt. 1:1-3.


Meglécz Mária 2010.10.02

Intés a megtérésre
(Jer. 4:3-4)


A gyermekekhez: Milyen magokat ismerünk a természetből? Melyek, kik a "gyümölcsei" Jézus áldozatának?

Hogyan várjuk Krisztust? Milyen türelemmel volt Isten népe iránt? Hogyan küzdött értük?

Milyen örökséggel indult Jósiás király uralkodása? Hogyan engedett Isten Lelke befolyásának?

Mi volt Jósiás király reformjának a lényege? Miért nem lett ennek a reformnak eredménye?

Mit jelent Krizstusban új teremtésnek lenni? Mit jelent Krisztusban maradni? Hogyan maradt Jézud az Atyában?


További igék: Jn. 12:24, Gal. 5:22, II.Pt. 3:9, II.Kir. 22:11,13,16-20, Jer. 3:10, Hós. 10:12, Lk. 5:36, Ez. 36:26-27, 1:1-2, II.Kor. 5:17, Jn. 14:10-11, Ez. 1:20, 37:10, Rm. 8:11.

Vigh Ágnes 2010.09.25

Isten nevének megdicsőítése
(Zsolt. 115:1-3)


Mi a lényege a zsoltáríró kérésének? Messze van-e az Isten tőlünk?

Hogyan élte meg Isten a népének 40 éves vándorlását? Szolgáltatott-e Isten elég alapot arra, hogy megbízzanak benne?

Mivel gyalázta Istent a népe a 40 éves vándorlás előtt? Miért nem hittek Isten ígérteinek?

Mi volt a lényege Mózes imájának a népéért? Mi okozott az Istennek fájdalmat? Miért nem tudott értük cselekedni?

Mi okozott az Istennek örömet? Hogyan győzött Káleb? Hogyan dicsőült meg az Isten neve általa?


További igék: Zsolt. 106-7-8,19-20, Jer. 2:10-12, IV.Móz. 14:11, Zsolt. 78:40, V.Móz. 32:26-27, Józs. 5:9, IV.Móz. 14:7-8,24,30 Józs. 14:6-14,15:14, Mt. 6:9, III.Móz. 10:3, Zsolt. 147:11.

Sonnleitner Károly 2010.09.18

Krisztus halála
(I.Kor. 11:26)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet

Mit jelent az Úrnak halálát hírdetni? Hogyan gyakorolták ezt az őskeresztények?

Milyen célra teremtette Isten az embert? Mi jellemzete Krisztus egész életútját?

Milyen következményekkel járt amikor Ádám vétkezett? Miért vállalta Krisztus a gyalázat gyötrelmeit?

Mit jelentett Krisztus kárhoztatása? Mit jelentett a kereszt gyötrelme?

Mi Isten végső válasza a bűnre? Hogyan állhat helyre a közösség Istennel?
További igék: Jn. 10:30, I.Móz. 2:17, Mt. 26:37, Ésa. 53:6, V.Móz. 21:23, Zsolt. 69:21,10, Rm. 15:3, ApCsel. 17:28, Ésa. 53:2-3, Zsolt. 22:2, Mt. 27:46, Zsolt. 22:12, Rm. 8:1-2, Jn. 5:24, II.Pt. 3:18, Jn. 13:1-17, Zsolt. 22:2-23.

Reisinger János 2010.09.11

Az igazi imádság
(Zsolt. 62:1-13)


Mi mindannyiunk legnagyobb szükséglete? Milyen az igazi imádság? Honnan derül ki, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel?

Mi a legnagyobb érték az életünkben? Hogyan ismerhetjük meg Istent, hogyan mutatkozik be nekünk?

Mire ösztönöz Dávid zsoltára? Mit ígér nekünk? Milyen helyzetben volt Dávid? Milyen támadásoknak vagyunk kitéve?

Milyen az emberi temészetünk, mihez hasonlítja a zsoltár? Miért kell az Istent keresnünk?

Mikor lehet igazán mély szeretetünk? Miben kell támogatni egymást? Hogyan tanulhatunk meg hitből élni? Ki tud bízni Isten szavában?
További igék: Mt. 5:5, Zsolt. 37:11, Jn. 10:34, Zsolt. 82:6, Mt. 27:4, Zsolt. 22:2. Lk.23:46, Zsolt. 31:6, Pld. 8:17, Mt. 7:8, II.Móz. 20:2, Rm. 7:21, Zsolt. 42:6,12, 43:5, Jel. 3:8-9, I.Jn. 1:3, Hab. 2:4, Jak. 4:4, Zsolt. 63:4.

Bandi Katalin 2010.09.04

Dávid indulata
(I.Sám. 25:1-35)


A gyermekekhez: Mire használjuk a vizet a hétköznapokban? Mit jelképez a Bibliában az élő víz?

Hová vezetnek a mi indulataink és felgerjedéseink? Mi történik, ha az ember nem az Isten útján jár?

Mitől kellett megvédenie Dávidnak a juhok pásztorait? Mit kért cserébe? Hogyan válaszolt erre Nábál?

Hogyan reagált Dávid Nábál válaszára? Miért volt ez igazságtalan? Hogyan és mikor tudjuk cselekedni a jót?

Mivel szembesítette Abigail Dávidot? Mi a Jézusban való hit? Hogyan tarthat ez meg?


További igék: Jn. 4:13-14, Ef. 4:29-31, I.Pt. 2:23,25-31, I.Móz. 3:9, 4:9, I.Sám. 24:13,16, Mt. 14:30-31, Zsolt. 37:1-5, Pld. 24:16, Ap.Csel. 5:31.

Vigh Ágnes 2010.08.28

Krisztussal szenvedni
(Rm. 8:16-17)


Mitől lehet valaki örököse Istennek, és örököstársa Krisztusnak? Mit jelent Krisztussal szenvedni?

Mire hivattatunk el? Hogyan szolgált Jézus az emberekért? Hogyan tette félre fizikai szükségleteit?

Mi volt Jézus önfeláldozó cselekedetének a mozgatórugója? Hogyan találhatunk örömöt a szenvedésben?

Milyen lelkülettel szenvedte el Krisztus a bántást? Hogyan lehet hatástalanítani a becsületsértést?

Hogyan viszonyult Jézus Júdás árulásához? Hogyan viszonyulunk másokhoz? Mennyit szenvedünk másokért?


További igék: Jn. 13:16, I.Pt. 2:21, Jn. 4:7, Mt. 11:19, 19:21, Jn. 6:67, Lk. 17:17, Mt. 26:38-46,50, Lk. 22:48, I.Móz. 18:23-33, Jel. 3:14-22, 14:12, II.Kor. 1:5, 6:10, Rm. 8:18, I.Pt. 4:13.

Tóth Gábor 2010.08.21

Krisztus követése
(Lk. 14:25-27)


Milyen időszakokra oszthatjuk Jézus földi munkálkodását? Miért csökkent követőinek száma működésének második szakaszában?

Miért volt szükség a rostálásra? Miért akarták Jézust királlyá koronázni?

Mi volt a célja Jézusnak a kemény beszéddel? Hogyan fenyegette az érzelmi hatás Jézus munkáját?

Van-e hátránya a Krisztus követésnek? Milyen példákat hoz fl Jézus követésének megfontolására?

Miért ezeket a példákat hozza Jézus? Milyen lelki magaslatra juthatnak Krisztus követői?


További igék: Jn. 11:19,35-36, Mt. 3:7,10, Zsid. 5:7, II.Kor. 6:14, Lk. 14:28-33, II.Tim. 3:12, Ap.Csel. 5:41, Jn. 16:33, Mt. 10:34-36, 19:16, 8:19-20, Jn. 12:46, Mt. 5:4, 11:30, Lk. 11:26, Jn. 16:33, Jel. 3:15-16.

Rubus János 2010.08.14

A vendégszeretet gyakorlása
(Rm. 12:13)


A gyermekekhez: hogyan készüljünk arra, hogy másoknak örömet szerezzünk? Mit jelent a vendégszeretet?

Miért kegyelmi ajándék a vendégszeretet? Hányszor fordul elő a Bibliában ez a fogalom?

Kikkel szemben kell különösen gyakorolni a vendégszeretetet? Milyen a rossz vendéglátás? Milyen példát hoz erre a Szentírás?

Milyen felelősséget jelent valakit vendégül látni? Helyes-e a személyválogatás a vendéglátásban?

Milyen jó példákat hoz a Szentírás a vendégszeretetről? Milyen tanácsokkal lát el bennünket erre nézve?


További igék: I.Pt. 4:9, II.Sám. 12:1-7, Pld. 23:7, II.Krón. 18:1, Lk. 13:32, Mt. 14:1-12, Eszter 7:1-6, Zsid. 13:2, I.Kor. 11:33, Ef. 5:16, Kol. 4:5, Rm. 12:20, Jel. 3:30.

Kálmánné Szendrő Katalin 2010.08.07

A megbocsátásról
(Mt. 6:12,14-16)


A gyermekekhez: hogyan kell vállalnunk a hitünket minden körülmények között? Hogyan áldja meg Isten ezt a cselekedetünket?

Milyen felétele van annak, hogy Isten megbocsásson nekünk? Képesek vagyunk-e megbocsátani természetes állapotunkban?

Mi a megváltás? Mi a megbocsátás ellentéte? Érzelmi vagy akarati döntés-e a megbocsátás? Hogyan tudunk győzni az érzelmek felett?

Mi az ami képes megváltoztatni a gondolkodásunkat? Ki tud megbocsátani? Mi a kegyelem?

Hogyan kell megbocsátani? Mit jelent szívből megbocsátani? Akkor is meg kell bocsátani, amikor nem kértek bocsánatot? Mi a célja a megbocsátásnak?
További igék: Mt. 5:38-39, II.Móz. 34:6-7, Rm. 5:8, Mt. 18:21-35, Rm. 12:18-19, Lk. 15:22-24.


Sonnleitner Károly 2010.07.31

Krisztus szenvedése
(Rm 8:1-2)


Milyen gyakran emlékeztek meg Krisztus szenvedéséről az első keresztények? Milyen hatással van ránk a keresztről szóló beszéd?

Mi a kárhozat, amitől Isten meg akar menteni bennünket? Mit jelent általmenni a halálból az életre?

Mit olvasunk Jézusról amikor farkasszemet nézett a végső halállal? Milyen az amikor valaki retteg és györtődik?

Mi az emberi élet értelme és tartalma? Mit jelent az Istennel való közösség?

Milyen védőügyvédünk van? Mit jelent Krisztusban lenni? Mit jelent befogadni őt?

További igék: Ap.Csel 2:42, I.Kor 1:18, Rm. 6:14, Jn. 5:24, Abd. 1:16, Mk. 14:33, ApCsel. 17:27-28, Lk. 22:44, Zak. 6:13, Fil. 2:8, Gal. 3:13, Ésa. 63:3, 53:2, Jn. 1:12, I.Jn. 5:12, Jn. 5:4, Rm. 14:23, Gal. 3:1, Jn. 6:49.


Boda László 2010.07.24

Isten bölcsessége
(Ef. 3:7-10)


Hogyan valósul meg az emberi akarat alárendelése az isteni akaratnak? Kinek az akarata valósul meg az életünkben?

Képesek vagyunk-e megtagadni önmagunkat? Meddig tudjuk dicsőíteni az Istent? Milyen harc van bennünk?

Miért kell nekünk az Istent dicsőítenünk? Mi Sátán vádja? Miért kell Isten útján járni?

Hogyan tudja Isten igazolni az Ő bölcsességét a mennyei lények előtt az egyház által?

Miért akar minket Isten győzelemre segíteni? Ki fog győzni? Milyen igéreteket kaptunk?


További igék: Zsolt. 34:7, Jób 1:1,8-11, I.Kor. 4:9, Mal. 3:16, Rm. 8:14, I.Pt. 2:9, Mal. 2:7, Ésa. 2:3, 60:1.Kecskeméti János 2010.07.17

A Teremtés ünnepe
(Jel. 11:19)


Összeegyeztethető-e a Biblia és az evolúció? Mi Sátán célja a Teremtéstörténetbe vetett hittel?

Mit tudhatunk a szövetség ládájáról? Mi a Tízparancsolat leghosszabb és legfontosabb parancsolata?

Kiről beszél, kinek a személyét mutatja be a negyedk parancsolat? Mi a szombat, és miről szól?

Mire emlékezünk vissza ezen a napon? Miért menedék az időban a szombat? Mi az első angyal üzenete?

Kinek adjuk itt a Földön az imádatunkat? Mivel próbálja Sátán elvonni a figyelmünket a Teremtő Istenről?További igék: Mt. 11:28, 4:4, V.Móz. 9:10, Mt. 5:18, II.Móz 20:8-11, Jel. 14:7, Mt. 12:30, 4:9-11 II.Tim. 3:4, Dn. 3:1-5, Jel. 13:3, Jn. 8:44, Jel. 13:16-17, Zak. 2:8, Mt. 10:32.Ócsai Gyula 2010.07.10.

Isten a szabadítóm
(Ésa. 12:2-3)


Kicsoda nekünk Jézus? Mit Kínált Jézus a Samáriabeli nőnek?

Hogyan vállhatunk élő vizzé az emberek számára? Miért Krisztus a helyreállító kegyelem egyetlen közvetítője?

Kik segítenek a szabadulásban? Miért küldte Jézus a Szentlelket?

Milyen segítséget ad nekünk krisztus földi küzdelmeinek és győzelmének tanulmányozása? Kisérthető volt-e Jézus?

Hogyan támogatja Krisztus a mi küzdelmünket? Mit jelent nekünk Jézus feltámadása? Meddig jár közben értünk Jézus?


További igék: Jn. 4:10, Zak. 13:1, Jn. 7:37-38, 18:37-38, 19:5, 14:6, I.Kor. 2:5-6, Jn. 14:16-26, Rm. 3:28, Zsid. 2:18, Mt. 4:2-3, II.Pt. 1:4, Rm. 8:34, Jn. 11:24-26, Lk. 23:34, ApCsel. 1:11, Jn. 21:17, 20:28-29, Zsid. 7:22-25, 4:15-16


Vigh Ágnes 2010.07.03.

Krisztus szolgái
(Mt. 25:21.)


Hogyan szól Isten a hűséges szolgákhoz a tálentumok példázatában? Miért dicséri meg Jézu a szolgáit?

Milyen lelkületet vár el Krisztus a szolgáitól? Mit jelent Krisztus szolgájának lenni? Mi a szolgálat?

Milyen egy szolga élete az uréához képest? Milyen jellemzői vannak egy igazi szolgának?

Kinek az elismerése, dicsérete a legfontosabb számunkra? Szolgálhatunk-e Jézusnak úgy, minden embertől a Földön dicsértet kapunk?

Mi lesz a szolgák legnagyobb jutalma a mennyben? Milyen jellemvonását emeli ki Krisztus a szolgáinak? Hogyan mutatott erre példát Jézus?
További igék: I.Kor. 4:7, Lk. 17:7-10, Jn. 12:26, II.Kor. 4:1, Gal. 1:10, Jn. 12:42-43, 5:41,44, Jel. 22:3-4, 7:15, Pld. 20:6 I.Kor. 10:13, V. Móz. 32:4, I.Thessz. 2:24, II.Tim. 2:16, Zsid. 10:23, Jer. 5:3, Ésa. 26:2, Lk. 19:17, Jn. 3:29, Lk. 14:12-14, 20:18.
Csókási Pál 2010.06.26.

Jézussal a Szentélybe
(Zsid. 10:19-25)


Minek a mintájára készült a földi templom? Ki mehetett be a Szentélybe?

Milyen ígértetet kapnak a Krisztus követők? Milyen a mennyei templom? Mit jelent a mennyei templomba való bemenetel?

Mit jelent, hogy bizodalmunk van? Mi a bizodalom? Miért lehet bizodalmunk a mennyei templombe való bemenetelre?

A golgotai áldozattal befejezte-e Krisztus a szolgálatát értünk? Hogyan mehetünk be a mennyei templomba?

Milyen úton szerezte meg nekünk ezt a kiváltságot? Mi történik amikor imádkozunk? Mi a feltétele a mennyei templomba való menetelnek?

További igék: Jel. 4:4-10, I.Pt. 2:9, Ésa. 53:6, Mt. 28:20, Ésa. 49:16, Mt. 6:6, Rm. 5:7, Mt. 18:12-13, Jel. 12:14, Mt. 10:32, Zsolt. 51:12, Mt. 17:20, Rm. 8:14, Mt. 3:15, Mk. 16:16, Jn. 3:5, 14:2, I.Jn. 4:20, Rm. 12:20, jn. 17:21, 13:34.

Sonnleitner Károly 2010.06.19

Kárhoztatás nélkül
(Rm. 8:1-4)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet
Hat testvérünk gyülekezetbe való felvétele és tisztségviselő választás, részletek az  Újdonságok  menüpontban!

Mi az ami segít, és lelkileg felkészít az Úrvacsorára? Hogyan tekint ránk ilyenkor az Isten?

Mit kínál az Úrvacsora? Hogyan változik az ember megítélése Isten előtt? Kell-e tartanunk a bűn gyalázatától Krisztus Jézusban?

Mi kell ahhoz, hogy Krisztus szabadosai lehessünk? Van-e küzdelem laodiceai állapotban? Mi az előfeltétele az Úrvacsorának?

Mikor számolhatunk a szabadulás örömével? Mit jelent a Krisztussal való közösség? Mit jelent Krisztus Jézussal lenni?További igék: Jel. 3:17, Rm. 7:21,24-25, 8:14, Jn. 5:24, 13:1-17, Gal. 5:2, I.Kor. 11:23-30, Rm. 6:14, Ésa. 53. fejezet


Buda Júlia 2010.06.12.

A kitartásról
(Jn. 15:4-7)


Melyik az a jellemvonás, amelyiknek a megléte nem észrevehető, a hiánya viszont zavaró? Milyen tényezők befolyásolják lelki- és hitéletünket?

Hol gyökerezik és mitől függ mindez? Miről szól Krisztus példázata a szőlőtőről?

Mik szakítják meg a folyamatosságot? Mik ássák alá az emberben a kitartást, a Krisztusban maradást?

Van-e eredmény erőfeszítés nélkül? Miért ódzkodik az ember az erőfeszítésektől? Mi a gyarlóság és az erőtlenség?

Hogyan lehet feljődni a külső és belső körülményektől független kitartásban? Miért fontos ezt már kisgyermekkorban fejleszteni? Hogyan munkálja bennünk a kitartást Isten?További igék: Rm. 14:23, I.Sám. 26:25, 27:1, II.Sám. 11:1-5, Jak. 1:2-3, Jel. 14:12, Pld. 4:26, Zsolt. 112:6, Mt. 24:13, Zsid. 12:1-2.Vigh Ágnes 2010.06.05.

Hit Isten ígéreteiben
(Rm. 4:20-21)


Mit olvashatunk Ábrahámól, milyen élethelyzetre utal itt az apostol? Hiszünk-e az Isten ígéreteiben?

Milyen félelmek között élünk mostanában? Milyen nehézségeket vetít előre a Biblia a végidőkre vonatkozóan?

Milyen ígéretek hangoznak el ezzel párhuzamosan? Lehet-e egy ember boldog, miközben laodiceai állapotban van?

Milyen értelemben fodítja javunkra Isten az üldözéseket? Hogyan fogja a hívő ember mindezt megélni?

Mire szólít fel a Szentírás, hogyan készüljünk fel minderre? Mi a mi dolgunk?
További igék: Lk. 21:28,12-19, II.Tim. 3:12, I.Pt. 2:19-21, Fil. 1:29, I.Pt. 3:14,17, Mt. 5:11-12, ApCsel. 7:55-56, Zsolt. 56:6, 118:6, II.Tim. 4:16-17, Ésa. 60:1-3,5, ApCsel. 6:8-12, Mt. 10:28, Lk. 1:45, Jel. 22:26.Bandi Katalin 2010.05.29.

Felelősség
(Rm. 1:14)


Mire teremtette az Isten az embert? Mi volt az első kérdése Istennek az emberhez a bűneset után?

Mit jelentett Isten kérdése Ádámhoz illetve Kainhoz? Miért fontos a másokért való szolgálat?

Milyen eredménye van a másokért való önzetlen munkálkodásnak a mi életünkben? Honnan tudhatjuk meg, hogy mi a mi feladatunk?>

Hol a határ a felelősség és az aggodalmaskodás közt? Miért szoktunk aggodalmaskodni?

Mi a lelki restség? Hová vezet ez? Mi az aggodalmaskodás? Mit mond a félelemről a Szentírás?
További igék: I.Móz. 3:9, 4:9, Rm. 13:8, Ef. 2:10, Mt. 6:25-34, Lk. 12:26-32, Zsolt. 37:25, Zsid. 6:12 I.Jn. 4:18, Mt. 22:37-39.

Reisinger János 2010.05.22.

Keresztség előtt
(II.Tim. 2:22)


Vallástételi Istentisztelet: Julika testvérnőnk vallástétele (képek az  Újdonságok  menüpontban!)

Mi a legfőbb kívánságunk már születésünk óta? Milyen a szabadság egy gyermek számára? Mivel kell összekötni a szabadságot?

Hogyan lehet egyedül szembefordulni a hamissággal? Mi az igazság? Van-e igazság szeretet nélkül?

Hogyan lehet befogadni az igazságot? Hogyan lehet megélni a hétköznapokban? Milyen az igazi szeretet? Hogyan lehet ezt megtanulni?

Mire mutatott példát Jézus? Mi az igazi közösség? Kik vannak igazi gyülekezetben? Miért igaz ez az egyház?További igék: I.Kor. 6:12, II.Jn. 1-4, Ésa. 54:14, Jn. 17:17, Rm. 1:17, Hós. 6:4, I.Kor. 13:8, I.Pt. 2:23, Jn. 18:23, Júd. 9, Rm. 8:1,3, Jel. 2-3, Rm. 7:24, I.Móz. 4:26, Zsolt. 50:15.
Buda Júlia 2010.05.15.

Minden kiderül
(Lk. 12:2)


Miért figyelmeztető, de bátorító ígéret is egyben a fenti ige? Milyen történetek mutatnak rá a Bibliából ennek igazságára?

Milyen tanulsága van Ákán és Géházi bűnének? Mennyi időn belül derült ki Anániás és Safira, vagy Mózes bűne?

Hogyan láthatjuk Jézus életében a vetekedő tanítványok, Tamás, vagy Filep esetében Jézus kijelentését?

Mit jelent, hogy Jézus látta az emberek gondolatait? Milyen szintig ismeri Jézus a gondolatainkat? Kik vagyunk valójában?

Miért vár Isten hosszan tűrve? Miért fontos, hogy megvalljuk és elhagyjuk bűneinket? Mikor járhatunk emelt fővel, és lehetünk boldogok? Kiket rejt el az Isten?További igék: Mt. 10:16, Lk. 8:17, Józs. 7:1-24, II.Kir. 5:20-27, Ap.Csel. 5:1-10, II.Móz. 2:13, Jn. 20:27-29, Ján. 1:49, Luk. 8:47, Mt. 12:25, 9:3-4, Lk. 7:39, Zsolt. 44:22, Pld. 23:7, Zsolt. 139:4, Zsid. 4:13, II.Pt. 3:8, Jób. 12:22, Lk. 12:3, Dn. 2:28, I.Móz. 4:7, Zsolt. 27:5.


Vigh Ágnes 2010.05.08.

Jeremiás Siralmai
(Jer.Sir. 1:1-3)


Miről szól ez a bibliai könyv, mi a fő mondanivalója, és mi a tanulsága? Milyen korban élt Jeremiás próféta?

Milyen állapotba került Júda és fejedelme? Milyen helyzetbe került Isten népe? Ki pusztította el Jeruzsálemet?

Miért kellett Istennek végrehajtani ezt a büntető ítéletet? Miben talált ebben a helyzetben Jeremiás kapaszkodót?

Mire buzdít ebben a kilátástalan helyzetben a próféta? Miért biztatja erre a népet?

Isten miért engedi meg a legsúlyosabb csapást is? Milyen lelkülettel fogadjuk mindezt?

További igék: Jer.Sir. 2:15,21, 4:1,4-6,9-10,12, 2:2-6, 1:8-9, Jel. 3:17-18, Jer.Sir. 1:18, 2:14, 4:13, II.Móz. 34:6, Ez. 9:4-6, Jer.Sir. 2:7, Mal. 1:10, Ésa. 1:13, Jer.Sir. 2:9,17, 3:20-23,25-26, Sof. 2:1, Jer.Sir. 3:31-33, II.Tim. 2:13, Jer.Sir. 3:39-41,56-58, 5:1,16,19-21, III.Móz. 26:18,23,27,40-42.

Ócsai Gyula 2010.05.01.

Szövetségkötés Istennel
(Jn. 3:5)


Ki a kezdeményező a szövetségkötésnél? Mi a feltétele a szövetségkötésnek?

Kiknek szól a meghívás? Hogyan teljesedett be ez az első keresztény korszakban?

Mi a célja ennek a szövetségnek? Melyek a szövetség áldásai és ígéretei, mi a szövetségkötés eredménye?

Milyen ajándékban részesít bennünket Isten a szövetség által? Mi ennek a feltétele?

Miért van, hogy sokan nem fogadják el Krisztust, vagy később elfordulnak tőle? Mi hiányzik ezeknek az életéből?


További igék: Ap.Csel. 9:5-6, 2:38-39, I.Tim. 2:4, I.Jn. 1:1-2, V.Móz. 30:6, Mt. 22:37, Fil. 1:6, Jn. 14:2, Mk. 2:17, Mt. 19:20, Lk. 18:13, Rm. 8:9, Gal. 3:26-27, Rm. 8:14, 6:3-4, Kol. 2:12, Mt. 8:21, Lk. 15:24, Rm. 8:6, 6:12-13.


Bandi Katalin 2010.04.24.

Isten receptje
(Mt. 11:28-30)


A gyermekekhez: Milyen jellemzőjét hívja segítségül a Szentírás az árnyéknak, hogy az Istnennel való kapcsolatunkat bemutassa, és miért a jobb kezünk felől van?

Mit tegyünk, ha fásultak, visszahúzódóak vagyunk? Hogyan tekintett Jeremiás Istenre, amikor kesergett?

Mi az ami megterheli az embereket? Istennek milyen receptje van erre? Mi az iga? Milyen funkciója volt az igának?

Miért érezzük magunkat megterhelve? Mit jelent a hármas megkötözöttség? Ismerjük-e magunkat?

Hogyan alakítja át a Szentírás a gondolatainkat? Milyen a másokért való munka megmentő ereje? Mit tanulhatunk meg Krisztustól?További igék: Zsolt. 121:5, Ésa. 40:30-31, Jer. 20:11, I.Móz. 2:9, Pld. 11:25, Mk. 6:31-34.
Vigh Ágnes 2010.04.17.

A vizsgálati ítélet
(II.Kor. 5:10.)


Mi az ítélet? Mikor kezdődött el az ítélet a mennyben? Mitől függ, hogy ki áll majd Jézus jobb és bal keze felől?

Mire fordítjuk a mi tálentumainkat? Foglalkoztat-e bennünket, hogy minden cselekedetünk felírásra kerül a mennyben?

Melyek az ítélet bátorító gondolatai? Milyen szertartás vetítette előre Izraelben az ítéletet?

Milyen munkát végez értünk itt a Földön az, aki a mennyben az ítéletet végzi? Ki fogja az ítéletet kimondani minden ember életéről?

Mi a részünk abban, hogy Jézus a megtisztító munkáját el tudja végezni a mi életünkben? Mit jelent "belefáradni az őrködésbe"? Mi a legnagyobb veszély? Hogyan tudunk győzni a bűn felett?További igék: Mt. 25:31-33, III.Móz. 16:30, Ján. 5:22, Mal. 3:1-3, III.Móz. 23:27-28, Mal. 3:4, Ésa. 1:11,13, Jer. 50:4-5,20 Ésa. 51:3, Lk. 1:45, Zsid. 4:7, Jel. 3:21, Ez. 18:31-32.


Horváth Tímea 2010.04.10.

Engedelmesség az Úrnak
(I.Kir. 13. fejezet)


A gyermekekhez: Elfelejtkezhet-e az Isten a mi kéréseinkről, amelyeket imádságunkban kértünk tőle?

Mit tegyünk akkor, amikor valaki el akar téríteni bennünket a kötelesség teljesítés útjáról? Mit tegyünk, ha testvéreink akarnak lebeszélni?

Milyen szakadás és bálványimádás történt Salamon után? Mit szólt ehhez a nép? Honnan szerzett prófétát az Isten?

Milyen kéréseket fogalmazott meg Isten a próféta felé? Mire voltak jók az Isten rendelkezései?

Mikor jön a kísértés? Milyen következményei vannak, ha valaki "lágyan viseli magát a dolgaiban"? Milyen példát adott nekünk Jézus?További igék: I.Jn. 5:15, Mt. 18:3, Ap.Csel. 21:11-14, I.Kir. 11:11-13, 12:25-33, 13:33, Jel. 3:20, II.Jn. 10-11, Zsolt. 1:1-2, Gal. 1:8, II.Kir. 23:15-16, Pld. 18:9, I.Móz. 19:12-26, Ésa. 50:5, Lk. 9:62, I.Kor. 16:13, Zsid. 10:35-39, Jel. 14:12.

Horváth Orsolya 2010.04.03.

A vérfolyásos meggyógyítása
(Lk. 8:42-48)


Melyik történetkeretében került sor a vérfolyásos asszony meggyógyítására? Mi a kapocs a két történet közt?

Milyen következményei voltak az asszony betegségének? Milyen leszántsággról tett tanúbizonyságot ez az asszony?

Milyen párhuzamot vonhatunk a vérfolyásos asszony betegsége és a mi életünk közt? Mindezt látva mi a mi feladatunk?

Elválaszthatnak-e minket a mi bűneink Istentől? Hogyan mehetünk mégis Istenhez? Mit tudunk kezdeni azzal, hogy Isten közel jött hozzánk Krisztusban?

Mi a különbség a tolongó tömeg és a vérfolyásos asszony magatartása közt? Mi a különbség a tulajdonított és a részesített igazság közt? Mit jelent a kegyelmi védett tér?


További igék: Mk. 5:21-43, Lk. 5:18-19, Rm. 4:3, I. Kor. 15:10,19, Jn. 8:11, Józsué 3:10-13, Lk. 6:46.
Sonnleitner Károly 2010.03.27

Mi a fogyatkozásunk?
(Mt. 19:20)


Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet

Hogyan készülünk az Úrvacsorára? Miért gondoljuk sokszor azt, hogy Istennek kell bűnbánatot ébresztenie bennünk?

Mi a gazdag ifjú Jézussal való beszélgetésének kulcsfogalma? Mi a mi fogyatkozásunk?

Mennyire ismerjük Istent? Milyen hiányosságaink vannak ezen a területen? Mit jelent Isten megismerése?

Áldozatai vagyunk-e a környezetünknek? Érezzük-e a hiányát a Krisztussal való közösségnek? Mit jelent Istennel járni? Milyen az Isten? és milyen a vele való közösség?

További igék: III. Móz. 4-7, Jak. 4:17, Rm. 14:23, Jn. 17:3, 15:5, Jel. 3:14-20, II.Kor. 6:15, Jn. 14:8, Zsolt. 16:2,5,8,11, 17:15, 18:2-5, 27:4, 84:3, Hós. 6:4,6, Jn. 13:1-17, I.Kor. 15:34.


Buda Júlia 2010.03.20

Hit a gyakorlatban
(Zsid. 11:6)


Mi a hit? Milyen az a hit, ami nélkül nem lehet eredményes az Istenkeresésünk? Mi az a hit, amit Isten megjutalmazhat?

Milyen kéréssel járult a római százados Jézushoz? Mi volt a különbség a százados és a vének kérése közt?

Milyen párhuzamot és különbségket fedezhetünk fel a százados szolgája és a kananeus asszony lányának meggyógyítása közt? Mi a magyarázat Jézus viselkedésére?

Mekkora hit kellett az asszony részéről hogy kitartson a kérése mellett? Mire tanította Jézus a tanítványokat?

Milyen példákat láthatunk még az evangéliumokban a nagy megtartó hitre? Mi a jellemző a nagy hitre? Mik lehetnek ennek akadályai?További igék: Mt. 8:5-13, Lk. 7:3-5, Mt. 15:21-28, Mk. 9:20-21, 2:1-5, 10:46-48, Zsid. 11:1, Lk. 4:25-29, Mt. 6:30, 8:26, 14:31, 16:8, 17:20, Zsid. 4:7.Vigh Ágnes 2010.03.13.

Isten alázata
(Zsolt. 113:5-6)


Mit jelent az, hogy Isten magát megalázva tekint szét mennyen és földön? Miben nyilvánul meg Isten alázata?

Hogyan bánik Isten a bűnnel? Milyen munkát kezdett el Sátán a mennyben Istennel szemben?

Hogyan reagálunk arra, ha igazságtalanul vádolnak bennünket? Isten hogyan reagál Sátán vádjaira?

Hogyan mutatkozik meg Isten alázata Jézus testtélétlében? Miben nyilvánult meg Jézus alázata életében?

Mire tanít bennünket Isten alázata? Milyen hibákat követünk el ezen a területen?

További igék: Zsolt. 59:17-18, Sof. 1:18, Fil. 2:5-8, Jn. 4:6, Mt. 8:24, 9:34, Jn. 8:48, Mt. 27:63, I.Jn. 2:1, Mt. 26:41, Jer. 2:5-6, 6:16-17, 7:13, Jel. 3:20, Lk. 14:18, Zak. 3:1, Jób. 23:3-6.Bandi Katalin 2010.03.06.

Az önuralomról
(Pld. 16:32)


Mit vár el tőlünk az Isten, és hogyan ad erőt hozzá? Milyen példát hoz erre nézve a Szentírás?

Mi volt az Isten eredeti szándéka az emberrel? Mit adott az Isten azért, hogy a tetteinket irányítsuk?

Mit bízott az emberre Isten a teremtéskor? Van-e hatalmunk ma a világunk felett?

Azt várja el az Isten, hogy elfojtsuk az indulatainkat? Helyes-e átadnunk magunkat az indulatoknak? Kinek adja Isten "igazi válaszait"?

Hogyan mutat rá Pál apostol, mi jellemzi az igazi keresztényeket? Ki az aki meg tudja ezt tenni? Mit vár el tőlünk Krisztus?

További igék: Ez. 33:32, Jer. 17:1, Gal. 5:24,19-21, Mt. 27:31, Jób. 14:15, Mt. 19:26.
Végh József 2010.02.27.

A drakhma példázata
(Lk. 15:8-10)


A gyermekekhez: melyik emberi testrészünknek van a legnagyobb hatalma?

Mit mondott Jézus az idők jeleiről? Mi a legfontosabb, amire Jézus figyelmeztet bennünket a lélekmentésről?

Miért zúgolódtak a farizeusok? Milyen válaszokat kaptak erre Jézustól? Hogyan szólnak ezek hozzánk?

Milyen csoportokat mutat be Jézus a három példázatban? Minek a jelképei a drakhma és a gyertya meggyújtása?

Mit jelent a ház kitakarítása? Mit jelent a kitartó keresés? Mit szeretne Isten? Miről szól a drakhma története?


További igék: Pld. 15:28, I.Thessz. 5:3, Mt. 24:6-8, Lk. 15:1-3, Jn. 5:17.
Holló Péter 2010.02.20.

A leprás meggyógyítása
(Mt. 8:1-4)


Dávid bizonyságtétele a gyermekekhez és a gyülekezethez: Hogyan tud bent lenni a hatalmas Isten a szívünkben?

Hol helyezkedik el a leprás meggyógyításának története a Bibliában és Jézus életében? Hány gyógyítása lehetett Jézusnak és hányat jegyez fel az evangélium?

Milyen betegség volt a lepra? Hogyan történt a gyógyulás? Mi az üzenete a leprás szavainak, mozdulatainak számunkra?

Miben közös a mi állapotunk a lepráséval? Lehetséges-e a részleges tisztulás, gyógyulás az életünkben?

Mi a különbség az előbbi történek és a 10 leprás meggyógyításának története közt? Mire számíthatott Jézus az emberektől? Mi ennek a fő üzenete?
További igék: II.Kir. 5:10,14, Ésa. 1:5, Zsolt. 51:9, II.Móz. 12:22, Zsid. 9:22, III.Móz. 14:2-32, Rm. 12:18, Lk. 17:11-19.


Erdődi Péter 2010.02.13

Bizonyságul
(Mt. 24:14)


Mit jelent az a szó, hogy bizonyság? Hogyan fog hírdettetni az evangélium a vég idején?

Milyen alaptételeket tűz zászlajára a végidőkben Isten népe? Hogyan érhetjük el, hogy Isten lelke kiáradjon ránk?

Mi a probléma az Isten népével? Hol követjük el a hibát és mi a megoldás?

Mikor éri el a célját az ige? Mi történik amikor az ige megnyílik? Miért nem érti az ember természetes állapotában az Írást?

Milyen munkát szán nekünk az Isten? Mit jelent az Istenfélelem? Mit tanácsol Jézus?


További igék: Jel. 12:16-17, 19:10, Ésa. 29:9-14, Jel. 3:18, Mt. 25:5, Dán. 12:4, Jel. 10:8, Tit. 2:14, Zsolt. 2:9, 110:6, Ésa. 65:21, Mt. 11:28-30, Zsid. 2:17, Ésa. 63:9, 29:17-19, 32:15.


Bandi Katalin 2010.02.06.

Adventvárásunk
(Mt. 24:42-51)


A gyermekekhez: mit jelent az ökológiai válság? Félnünk kell-e attól, hogy az emberiség elpusztítja önmagát?

Hogyan kell a mi várakozásunkat beteljesíteni? Mit mond a Biblia erről? Kikről szól ez a példázat?

Milyen cselekedetekbe torkollik a gonosz szolga viselkedése? Kik a példázatbeli "részegesek"? Milyen lelkület jellemzi őket?

Mit tükröznek a "gonosz szolga" cselekedetei? Hogyan juthat el egy ember idáig? Milyen lelkületet tanúsított a nagyobbik fiú a tékozló fiú példázatában?

Mi következik a büszkeségből és a vakságból? Hogyan lehetünk "jó és bölcs" szolgák? Hogyan tudjuk KrisztuS akaratát cselekedeni? Hogyan tudunk "vigyázni"?
További igék: Zsolt. 74:17, I.Móz. 8:22, Jel. 7:1, II.Tim. 4:8, Jel. 17:2, Ésa. 29.9, 24:9-10, Jel. 13:3, Lk. 15:29-30, Rm.4:4, Kol. 1:4, Lk. 12:38, Mk. 13:35, Mt. 24:15, Jel. 14:6-13, Mk. 13:33.


Kecskeméti János 2010.01.30.

Elégedetlenségünk oka
(Mt. 11:16-19)


Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a szívünkben lakozik? Mit jelképez az utcán sípoló gyermekek példázata?

Mi a közös gondolatmenete mindegyik bibliai példázatnak? Létezik-e ebben az életben elméleti kereszténység?

Hogyan reagáltak az emberek a gyermekek énekeire? Miben hasonlítható hozzánk ez a viselkedés?

Mi az oka az elégedetlenkedéseinknek? Mi a hétköznapi életünk rákfenéje? Mi a sajátságos meggyőződésünk? Kiben van a hiba?

Mi hozhat egyedül békességet? Hol rejlik az elégedetlenségünk gyökere? Mit kell tennünk? Mi a megoldás?
További igék: Mt. 18:13, Zsid. 13:8, Jel. 3:1, I.Kor. 4:7, Ésa. 33:14, Zsolt. 37:25, Jak. 5:13-14, Mt. 11:28, Ésa. 53:4, Mt. 11:3,6-7, Jel. 21:4.


Buda Júlia 2010.01.23

Sámson élete
(Bír. 13:2-5)


Mire vonatkozott a sok tanács, amit Isten adott Sámson szüleinek a születendő gyermekről?

Mi befolyásolja, hogy milyen lesz a születendő gyermek egész életében? Milyen életet szánt Isten Sámsonnak?

Mit kellett volna még Istennek tennie érte? Hogyan kezdőthetett a romlás Sámson életében? Kinek a felelősségét hangsúlyozza ez a történet?

Minek a következménye volt, hogy Sámson felszínesen ítélt, és makacs volt a párválasztásában? Miért maradt benne Sámson a bűnben?

Miért volt védtelenebb Sámson? Mi által tudta Sátán elbuktatni őt? Melyek voltak a gyenge pontjai? Minek a hiányában alakult így az élete?

További igék: Bír. 13:8, IV. Móz. 6:1-21, Bír. 13:24, I.Kir. 10:9, Bír. 14:1-3, I. Móz. 6:2, Bír. 14:16-20, 16:1,4-19, Pld. 29:20, 16:32, Zsolt. 37:7-8, Pld. 25:28, Préd. 10:14, Józs. 7:1, II.Kir. 5:20, Jel. 2:14, Mt. 26:15, Lk. 12:15, I.Móz. 4:7, 1:16,28, II.Tim. 1:7, I.Kor. 9:25
Végh József 2010.01.16.

A halott feltámasztása
(Lk. 7:11-17)


A gyermekekhez: az engedelmességről, ki engedelmeskedett az apjának Jézus példázatában? Mit tanulhatunk ebből?

Milyen erőnlétre volt szüksége Jézusnak ahhoz, hogy elvégezze szolgálatát? Mennyire hasonlítunk ebben Jézusra?

Ki tudja egyedül átérezni egy másik ember fájdalmát? Mi a teljese vigasztalás? Hogyan mutatott Jézus ebben is példát nekünk?

Miért fontos, hogy tetteinket szavainkkal is kifejezzük? Mit fejezett ki Jézus azzal a cselekedetével, hogy megérintette a koporsót?

Milyen állapotban vagyunk, ha a Szentlélek nem elevenít meg bennünket? Milyen tapasztalatokat szerezhetünk Istennel? Vár-e Isten a mi könyörgésünkre?További igék: Mt. 21:28-31, Mt. 15:26-27, Jn. 19:25-27, Mk. 10:46, Zsid. 2:9, ApCsel. 5:15, Zsolt. 90:12, Rm. 8:11, Mt. 8:22, Ef. 5:11, ApCsel. 17:28.


Sonnleitner Károly 2010.01.09.

Tudatosság a kereszténységben
(II.Tim. 1:12.)


Mihez kötődik a vallásos életünk? Mennyire vagyunk képesek tudatos kereszténységet élni?

Mennyire van szükségünk biztonságérzetre az élet minden területén? Miért fontos bizalomra épülő szeretet közösség?

Mi adott megnyugvást Jóbnak? Fontos-e, hogy mikor jön el Krisztus, ha már élő kapcsolatban vagyunk vele?

Miről szól a tékozló fiú története? Miért fordultak vissza Kánaán határáról a kivonulók?

Miért vannak a jelképek? Mennyire tudatosak az imádságaink? Miért fontos, hogy ezekben az időkben tudatossá tegyük a mi hitünket?


További igék: Jn. 17:3, Jób. 23:3, 14:7, 19:25, Jn. 20:29, Lk. 15:24, Jel. 3:20, Jn. 5:24, I.Jn. 5:13-15, Zsolt. 51:14, Mt. 24:20, Rm. 8:28, Lk. 2:49, Mt. 7:25.


Vigh Ágnes 2010.01.02

Áldás és átok
(V.Móz. 11:26)


Mit jelent az Isten áldása? Minek a természetes következménye az áldás? Mit jelent az átok? Minek a természetes következménye az átok?

Hogyan jöhet az Istentől átok? Mikor találkozunk a Bibliában először átokkal?

Mit jelent az Isten világrendjében az uralkodás? Mit jelent a bűn világában az uralkodás?

Mi az áldás forrása? Mi az átok forrása? Kin múlik, hogy melyikben van részünk? Mi lesz a Föld pusztulásának az oka?

Mitől függ, hogy valami áldás vagy átok lesz az életünkben? Hogyan válik az átok Isten kezében áldássá?


További igék: I.Móz. 3:14-19, V.Móz. 27:15-26, 28:1-2,14, Józs. 8:34-35, Pld. 20:17, V.Móz. 30:15,19 Ésa. 24:5-6, I.Móz. 2:17, 3:6, Zsolt. 81:14-17, Lk. 14:20, Rm. 8:28, I.Móz. 50:20, Jn. 21:15, Zsolt. 119:71, Pld. 10:22.
Csókási Pál 2009.12.26

A maradék megtér
(Ésa. 10:20-22)


Évzáró ünnepi Istentisztelet

Miért adhatunk hálát Istennek? Mennyire romlott meg a világunk?

A gyermekekhez: Milyen részletesen gondoskodik rólunk az Isten? Szükségünk van a hit erősítésére?

Ki a maradék? Ki a hűséges szolga? Kik lesznek a mennyben?

Mi az Isten gyermekeinek jellegzetessége? Hogyan nevel bennünket az Isten?

Mit jelent a megtérés? Mi idézi elő a rostálást? Mi a megtérés következménye?
További igék: Mt. 24:14, II.Pt. 3:9, Mt. 17:24-27, Rm. 12:21, I.Tim. 2:4, Lk. 12:32, Mt. 25:1-13, 24:45, Jel. 12:17, 14:12, 3:19, Ésa. 10:24, Jer. 4:1, Jóel. 2:12, Hós. 3:5, Ésa. 23:6, Zsid. 4:14-16, Ésa. 11:11, Jel. 14:3. Ésa. 26:3, 11:12,15, Jel. 7:3, Sof. 3:9,11-13, Jel. 14:1-5.Sonnleitner Károly 2009.12.19

Bűnből való szabadulás
(Róma 7:24)


Úrvacsorai Istentisztelet, új testvérünk felvétele a gyülekezetbe - fotók az  Újdonságok menüpontban!

Mi a bűn, hogyan hasonlítható a szenvedélybetegségekhez? Mit jelent a visszaesés?

Mi a gyógyulás feltétele? Akarunk-e szabadulni?

Milyen hibákat követünk el az Úrvacsorában? Hogyan kell tudatossá válnia az Úrvacsorában használt jelképeknek?

Mit lehet az Úrvacsorában tudatossá tenni? Mi a bűntől való szabadulás útja?

Milyen kép él bennünk önmagunkról? Mi a kereszténység útja? Hogyan kell tekintenünk önmagunkra?
További igék: Rm. 8:1-2, 10:13, Lk. 15:20-22, II.Tim. 1:12, Fil. 4:8, Pld. 23:7, II.Kor. 10:5, Fil. 4:4, ApCsel. 17:30, Zsolt. 73:25, I.Kor. 14:8, Fil. 3:14, Jn. 13:1-17, I.kor. 11:23-26.
Ócsai Gyula 2009.12.12

Jézus élete
(Jn. 6:25)


A gyermekekhez: Milyen volt Jézus gyermekkora? Milyen nevelőeszközei vannak az Istennek?

Miért követték a tanítványok Jézust? Hogyan és mit tanultak Jézustól?

Ki a mi példaképünk? Kinek akarunk szolgálni? Hogyan mutatott példát nekünk Jézus?

Mi helyett lépett az Úrvacsora életbe? Mire utalt a páskabárány? Milyen területeken adott példát Jézus?

Mit vállalt Jézus értünk? Mi volt az emberré lett Jézus küzdelme? Mit jelent nekünk Jézus győzelme?


További igék: I.Móz. 2:18, Lk. 2:40, 5:16, I.Kor. 11:23-24, Jn. 8:29, Mt. 3:14, 26:38, Mk. 14:32-34, Lk. 22:44, Jn. 19:26-30, I.Móz. 3:15, Lk. 23:34.

Vigh Ágnes 2009.12.05

Buzgóság és igyekezet
(Rm. 12:11)


Mi az Isten alapvető kívánalma minden gyermekével szemben? Mi az egyedül elfogadható magatartás az Isten szemében?

Milyen az "első szeretet"? Miért fordulhat elő, hogy az első szeretet megkopik?

Milyen a mi buzgóságunk? Hogyan állunk igyekezet tekintetében? Hogyan készülünk Isten házába?

Milyen kísértést, akadályt, próbát állít Sátán mindannyiunk elé? Milyen a buzgóságunk a lélekmentés szolgálatában?

Kikért szoktunk imádkozni? Miért hagy alább bennünk a buzgóság? Mi töri le a buzgóságot? Isten milyen orvosságot kínál nekünk erre?


További igék: Jel. 2:4, 3:19, Zsolt. 122:1, 33:1,3, I.Pt. 1:22, Ap.Csel. 20:24, Ésa. 64:4, Zsid. 12:2, 13:3, 12:1, ApCsel. 28:31, Ésa. 5:4, V.Móz. 34:8-12, I.Kor. 15:58, Zsolt. 126:6, Jn. 4:37, ApCsel. 20:24, II.Kor. 5:14, Hós. 6:4.Pongrácz Róbert 2009.11.28.

Királyi papság
(I.Pt. 2:9)


A gyermekekhez: hogyan alkottak egy külön csapatot egy cél érdekében a Jégkorszak című animációs film főszereplői? Hogyan segítették egymást?

Mit jelent a választott nemzet? Mire választotta el Isten az Ő gyermekeit?

Mit tapasztalt Ábrahám? Milyen ígéreteket kapott? Mit jelent az eklézsia szó? Hogyan tanít meg Isten a hűségre?

Mit jelent a "királyi papság"? Mi a mi kiváltságunk? Milyen Krisztus áldozata? Mik a lelki áldozatok?

Hol kezdődik minden változás az ember életében? Mi volt Áron főpapi süvegére írva?


További igék: Lk. 6:31, Ef. 2:19-20, I.Pt. 2:4-5, I.Kor. 12:12, II.Móz. 19:5-6, III.Móz. 21:7,12, Zsolt. 119:176, II.Móz. 24:3, Mt. 18:20, Zsid. 9:24-28, Rm. 12:1-2, II.Móz. 28:36, Fil. 4:8, Zsid. 13:15, Gal. 5:22, III.Móz. 10:3.
Sonnleitner Károly 2009.11.21

Mi van a szívünkben?
(Mt. 12:34)


Új testvérünk felvétele a gyülekezetbe - fotók az  Újdonságok menüpontban!

Milyen lelki folyamatok zajlanak le bennünk az utolsó időkben? Milyen mértékben tudunk Isten igéjével közösséget vállalni

A jót vagy a jobbat választjuk-e? Hogyan viszonyulunk Krisztus áldozatához?

Mennyire vált személyessé, mennyire hozzánk közeli Krsiztus áldozata? Mi dönti el ezt?

Mennyire szívesen beszélünk Krisztus áldozatáról? Tudunk-e őszintén, személyesen bizonyságot tenni erről?

Mikor hiteles egy keresztség, és a kereszténységünk? Mivel foglalkozunk szívesen? Eltöltünk-e egy órát naponta a keresztnél?További igék: Jn. 3:16,19, Lk. 10:41, Tit. 2:11, I.Kor. 1:18, Gal 2:20, Zsolt. 22:7-8, Ésa. 53:3,8.


Vigh Ágnes 2009.11.14

Krisztussal való közösség
(II.Pt. 1:1-11)


Vallástételi Istentisztelet - fotók az  Újdonságok menüpontban!

Hogyan tekintett Péter apostol a Jézus Krisztussal való közösség evangéliumára? Mi lesz a jellemzője minden Krisztussal közösséget vállaló embernek?

Mit eredményez a Krisztussal való közösség? Mi a keresztény ember életprogramja, végcélja?

Mi a legnagyobb ajándék Istentől? Mi a győzelem elnyerésének titka? Hogyan lehetünk részesei az isteni természetnek?

Mit jelent Jézus Krisztusban élni? Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mit jelent szüntelenül imádkozni?

Mi volt Krisztus győzelmének a titka? Hogyan vállhatunk hasonlóvá Krisztushoz? Mi a mi részünk ebben?
További igék: Rm. 8:2, I.Thessz. 5:17, II.Kor. 10:5, Lk. 9:18, Ésa. 62:7, Zsid. 10:38-39.


Hites Gábor 2009.11.07.

A testvéri szolgálat
(Rm. 12:4-5)


A gyermekekhez: Roboám király és a nép története, kinek a tanácsát fogadta meg a király, és mi lett a következménye?

Milyen képet fogalmaz meg Pál apostol az Isten népéről? Mi az üzenet ebben amit hangsúlyosan állít elénk?

Mi a Krisztus teste? Mit jelent a gyakorlatban az egyház épülése? Mi a gyülekezet és azon belül a tagok feladata?

Hogyan tölthetjük be az egymás szeretetének, segítésének feladatát? Mikor szoktunk egymásért imádkozni?

Miért imádkozott Epafrás? Tudunk olyan emberért igazán szívből imádkozni, akit nem szeretünk? Milyen hatással van ránk, ha másért imádkozunk? Mit jelent az intés?
További igék: I.Kir. 12:3-14, Mt. 20:28, I.Kor. 12:24-26, Jn. 13:34-35, Kol. 4:12, Lk. 22:44, Hós. 2:13, Fil. 2:19-21, Rm. 15:14, Jób. 16:5, Mt. 6:4, Jk. 5:17, Rm. 14:13, Zsid. 10:24-25, I.Kor. 8:1, Zsid. 3:12, 12:15.
Török István 2009.10.31.

Út a győzelemre
(Ésa. 59:20)


Melyik út vezet a győzelemre, és melyik a veszedelemre? Mit hangsúlyoz Jézus Krisztus a hegyibeszédben ezzel kapcsolatban?

Hogyan terelte Isten Jákobot a keskeny útra? Milyen jellemzői vannak a győztes és boldog embernek a zsoltáros szerint?

Milyen ígéretet kapott Rebeka a fiai felöl? Milyen hibákat követett el Jákob, amikor még otthon volt?

Ki volt az erőssége Jákobnak az egyes élethelyzetekben? Hogyan lehet "erőről-erőre" jutni?

Hogyan mutat Isten tükröt nekünk? Mit jelent végigjárni a keskeny utat? Mi a két út jellemzője?További igék: Mt. 7:13-14,7-12, Zsolt 84:6,8, I.Móz. 25:23, 29:20-28, Jel. 3:14-15,17-19.


Oláh László 2009.10.24.

Az Isten szeretete
(V.Móz. 30:19-20)


A gyermekekhez: a sündisznóról - miért a teremtés csodája?

Nehézség esetén vajon hol van az Isten? Mi az oka, hogy sokszor nem tapasztaljuk meg az Isten szeretetét?

Milyen összefüggés van az Isten szeretete és az irgalamssága között? Milyen vallást akar adni az Isten a kezünkbe?

Miért kell hasonlítanunk Krisztusra? Hogyan látható a keresztényeken Isten szeretete? Hogyan kell bizonyságot tennünk az Isten szeretetéről?

Hogyan munkálkodik az Isten az életünkben az üdvösségünkért? Miért nem ad erőt döntéseinkhez? Hogyan segít a jó döntéseink előkészítésében?


További igék: Pld. 8:17,35-36, Rm. 8:28-30, Jób. 13:15, I.Móz. 22:2,17:1, Fil. 2:12-16, Mt. 23:37, Jak. 1:13-15, Jób. 2:10, Bír. 8:22-23, Jn. 6:30-31,60, Mk. 8:12, Fil. 2:5-8, Zsid. 11:6, Mt. 3:17,4:3, Jn. 12:28.

Bandi Katalin 2009.10.17.

Krisztusban való hit
(Rm. 4:16.)


Mit jelent Krisztus hitével élni? Mit jelent a Jézus Krisztusban való hit a mindennapokban?

Hogyan gondoskodik Isten arról, hogy az ember megváltozhasson? A hit cél az üdvösség eléréséhez?

Mit jelent, hogy a kegyelem idejét éljük? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a hit, és a cselekedetek, a munkálkodás?

Elég-e hinni? Milyen út vezet a valódi békességhez? Miben volt más Jeremiás üzenete a hamis próféták üzeneténél?

Miért nem a törvény által adatott az ígéret? Mi volt Isten ígérete Ábrahámnak? Mi a mi személyre szabott ígéretünk?

További igék: Jak. 2:17, I.Jn. 2:4, Rm. 4:3-5, I.Kor. 3:16, Jer. 6:14, 7:3-4, I.Thessz. 5:3, Rm. 4:13-16, I.Móz. 15:1-6, 22:2-18, Rm. 4:23-25.


Vigh Ágnes 2009.10.10.

Az igéret földje
(II.Pt. 3:13.)


Milyen lesz az igéret földje, ami után a hívek vágyakoznak? Kell-e ezzel foglalkoznunk?

Mikor tudunk mindent kárnak és szemétnek ítélni a világban? Van-e állandóság ezen a Földön?

Mi a jelentősége az ember számára az örök életnek? Miért nem lehet bűn az igéret földjén?

Milyen lesz Jézussal találkozni? Hogyan fog Isten a megváltottakra tekinteni?

Ki a legnagyobb vesztese a bűn bejövetelének? Hogyan fog a megváltott ember tekinteni az Atyára?További igék: Fil.3:8, Mt. 19:17, Jel. 16:17, Jn. 19:30, 14:2, Jel. 21:5, Zsolt. 37:11, 29, Ésa. 30:1, Jóel 6:20, Zak. 14:11, Jel. 21:27, Náh. 1:9, Jóel 3:21, Zak. 9:13, Sof. 3:17, Ésa. 35:10, Hab. 3:4, Zak. 14:16.


Végh József 2009.10.03.

A megigazulás útja
(Lk. 18:10-14)


A gyermekekhez: Ki engedelmeskedett az atyjának, aki nem akart elmenni a szőlőbe, de elment, vagy aki eligérkezett, de nem ment?

Hogyan gondolunk mi Istenre? Mit szeretne Isten, hogyan gondoljunk rá?

Hogyan válhatunk igazzá, hogyan láthatjuk meg Istent? Hogyan fogad el bennünket az Isten?

Mi volt a különbség a farizeus és a vámszedő között Jézus példázatában? Mi tudja Istent szánalomra kelteni?

Hogyan látjuk mi az Atyát? Mi a megigazuls egyedüli útja? Miért bocsájthat meg az Isten?

További igék: Mt. 21:28-31, I.Sám. 3:2-10, Jóel 2:28, Zsid. 11:27, 6:20, 2:12-14, Jer. 17:5, Jn. 7:46, Jel. 14:1, Zsolt. 51:7, 103:10-13, II.Kor. 12:4, I.Jn. 1:9, Mik. 7:18, IV.Móz. 21:8, Rm. 3:21,24-26, 5:10-12, Mt. 18:27, Lk. 15:22.

Kecskeméti János 2009.09.26

Jézus Krisztus arca
(II.Kor. 4:6)


Úrvacsorai Istentisztelet


Mit lehetett látni Jézus Krisztus arcán? Hogyan fejezeti ki lelkiségét? Miért könyörgött Jézus a megdicsőülés hegyén?

Mire tanít bennünket, ha beletekintünk Jézus arcába? Mi tükröződött rajta, mikor eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy?

Mire akar megtanítani a mennyei Atya? Mi az álhatatosság? Miért volt félelmetes a küzdelem a Gecsemánéban?

Mire tanít bennünket a földdel borított arc? Mi a kereszténység lényege? Milyen válozást hoz a kereszt az életünkben?

Mire tanít Jézus Krisztus szenvedő arca? Végül mire tanít a mosolygó arc?További igék: II.Kor. 4:5, Mt. 17:1-3, Lk. 9:51, Mt. 26:39, Fil. 2:5, Lk. 22:63-65, Rm. 5:8-10, Jn. 14:1-3, Jel. 22:4, Jn. 3:16, 13:2-17, Ésa. 53:4-5, Mt. 26:26-28.

Vigh Ágnes 2009.09.19.

Jézus Krisztus feddései
(Zsid. 4:15.)


Mi a feddés lényege? Milyen hibákat követünk el a feddésben a mindennapi életünkben?

Mi lenne a helyes szempont a feddésben? Mikor ér igazából célba a feddés?

Hogyan feddett Jézus, mit tanulhatunk ebből? Van-e a bűn világában olyan ember, akinek nincs szüksége feddésre?

Mi jellemző az isteni, a krisztusi feddésre? Hogyan feddett Jézus egy cselekedetével?

Hogyan ért célba Jézus feddése a tanítványoknál, a farizeusoknál, és a bűnösöknél? Mi a különbség a feddés és a kárhoztatás közt?

További igék: Kol. 3:11, Zsid. 12:5-11, Mt. 23:1,13, Mt. 18:15-17, 16:23, Lk. 9:35, Jn. 8:6-9, 13:1-5,8, Lk. 7:40-50, Jn. 8:10-11, Zsid. 13:3, Mt. 7:1-5.


Reisinger János 2009.09.12.

Feladatunk a válságban
(Mt. 24:4-8)


Mi egy hívő keresztény feladata? Mihez adja Isten áldását, erejét? Mit vár el tőlünk ezekben az időkben?

Milyen időkben élünk? Milyen szakaszai vannak az utolsó időknek?

Milyen válságjelekről beszél Jézus? Miért van annyi földrengés? Miért van annyi állatbetegség?

Mitől van éhinség a világban? Milyen háborús helyzetekben élünk a mindennapokban? Milyen kétféle üzenet hangzik?

Milyen üldözésekre gondolt Jézus? Mi a leggyengébb és legerősebb láncszem a világban? Miért sötét a világ?


További igék: Jel 15:1, Dn. 12:1, Mt. 24:9-11, I.Thess. 5:1-11, I.Móz. 11:3-4, I.Jn. 5:4, Bír. 7:7, Zsid. 11:33, Ésa. 6:8, 60:2, Ez. 9:4, I.Thess. 5:6, Mt. 24:49, 25:1-13.

Csókási Pál 2009.09.05.

Isten eljegyzése
(Hós. 2:18-22)


A gyermekekhez: Könnyű-e engedelmeskedni? Mi a boldog élet titka? Miben gyarapodott az Úr Jézus? Ki a bölcs ember?

Miért adta Isten a házasságot? Mit szeretett volna ezzel érzékeltetni?

Mit tett Isten annak érdekében, hogy ez a szeretetközösség állandó legyen? Mit kínál fel az Isten az embernek?

Mi keressük-e az Istent, vagy Ő keres meg bennünket? Milyen időre szeretne az Isten szövetséget kötni velünk?

Mit jelent az igazság? Van-e nekünk igaz életünk? Mit jelent a kegyelem? Mi a hit?


További igék: Lk. 2:51-52, Pld. 9:10, Mt. 3:17, I.Móz. 2:18,24, II.Tim. 2:13, Ef. 5:25, Ésa. 54:4-8, Jel. 19:7-8 Mt. 25:10, Jn. 5:24, Lk. 15:22, Zsid. 8:8-12, Zsolt. 1:2, Lk. 10:33-34, I.Jn. 4:19, Jn. 10:27-29, Jel. 14:12, 19:9

Vigh Ágnes 2009.08.29.

Keresztelő János üzenete
(Mt. 3:2.)


Hogyan mutatta be Keresztelő János Isten Országát? Honnan nyerte az ismereteit? Miért tudodtt hitelesen beszélni?

Milyen párhuzamot vonhatunk Keresztelő János kora és a mi korunk közt? Miért megszokott számunkra Jézus Krisztus visszajövetelének üzenete?

Készen vagyunk-e már Jézus Krisztus fogadására? Komolyan vesszük-e a jánosi üzenetet?

Milyen evangéliumot hirdetett Keresztelő János? Miben van a legnagyobb örömüzenet?

Mitől akar bennünket Isten megőrizni? Milyen módon ad nekünk kegyelemet? Min múlik a győzelem? Mi a kereszténység?
További igék: Gal. 1:6-7, Mt. 3:5-8, 25:10-13, 3:10-12, Lk. 3:10-14, Mt. 25:34-36.Pintér Éva 2009.08.22.

A Szentlélekről
(Lk. 11:9-13.)


Mi a menny legnagyobb ajándéka számunkra? Mi az amire a legnagyobb szükségünk van?

Hol találkozunk először a Bibliában a Szentlélek munkájával? Milyen munkája van a Szentléleknek lelki életünkben?

Hogyan küzdött az Isten lelke az emberért az Özönvíz előtt? Lehet-e valódi lelki életünk Szentlélek nélkül?

Mit kért Elizeus Illéstől? Miért volt erre szükség? Mit mond a Szentírás a Jézus Krisztus eljövetele előtti időkről?

Hogyan jellemzik a Szentlelket a messiási próféciák?Mitől függ, hogy elnyerjük-e a Szentlelket? Milyen eredmény kíséri a Szentlélek munkáját?
További igék: I.Móz. 1:2, Jób 34:14-15, I.Móz. 3:15, ApCsel. 9:5, I. Móz. 6:3,5, II.Kor. 3:17, Zsolt. 51:12-14, II.Kir. 2:9, Mal. 4:5-6, Ésa. 11:1-2, 1:5, Mt. 3:11, ApCsel. 3:19, Jel. 3:20, V.Móz. 11:14, Jel. 22:17, Mt. 25:1-13, Rm. 8:14.

Sonnleitner Károly 2009.08.15.

Közösség Istennel
(Lk. 22:15.)


Miért akarta a húsvéti bárányt Krisztus megenni? Mivel összefüggésben szoktuk említeni a húsvéti vacsorát?

Mi az Úrvacsora a bűnök rendezése szempontjából? Minek nyit utat a bűnök rendezése?

Mi volt a szerepe a felhőoszlopnak a kivonuláskor? Miről tesz bizonyságot a sekina?

Mi az Isten tapasztalata, amikor velünk akar lenni? Mire helyezzük a hangsúlyt a tékozló fiú példázatában?

Mi áll helyre a megváltási terv nyomán? Mit jelent kereszténynek lenni? Mi Isten és ember közösségének tartalma?

További igék: II.Móz. 13:21-22, 25:22, I.Kor. 15:34, Jn. 17:3, Lk. 15:1-7,9,21,22,31, Jel. 21:3 ApCsel. 17:27, Zsolt. 139:1-10, Jób 14:15, Jel. 2:4, Lk. 17:21Végh József 2009.08.08.

Növekedés Krisztusban
(Ef. 3:19.)


Gyermekekhez: Miért szeretnénk a jót tenni akkor is, amikor a töbiek rosszat akarnak tenni? Miért fontos ilyenkor a bátorság?

Egyszerű megérteni és megvalósítani a Krisztusban való növekedést? Érezzük-e sokszor az egy helyben topogást?

Mit akar Krisztus elérni a mi életünkben? Mit akar Sátán elhitetni velünk?

Kell-e szoronganunk a keresztény növekedésünkkért? Mi az egyik legnagyobb kísértésünk?

Hogyan lehet hit által növekedni a Krisztusban? Hogyan tisztít meg bennünket az Isten? Mi az igazi evangélium?
További igék: Mt. 14:1-11, Pld. 1:10, Ef. 3:16-18,20-21, I.Pt. 2:2, Lk. 12:27,25, Mt. 14:29-31, Jer. 13:23, Ésa. 11:6, Jak. 2:18, Zsid. 10:38, Jel. 18:1, Jn. 15:1-3, 6:50-51, Lk. 10:42, Gal. 2:20, Rm. 7:24, 8:14 .


Holló Péter 2009.08.01.

Az örök élet
(I.Kor. 15:19.)


Gyermekekhez: Milyennek képzelitek el az Istent? Hogyan mutatja be Istent a Szentírás?

Mi lesz a végső események sorrendje? Mit jelent az ezeréves királyság, a millenium?

Hány szakasza van az ítéletnek Milyen lesz az örök élet? El tudjuk-e jépzelni, le tudjuk-e írni emberi szavakkal?

Milyen ellenérzéseink lehetnek az örök élettel szemben? Milyen képet alkotunk az Istenről?

Milyen céljaink lesznek az örök életben? Mi lesz amire mindig emlékezni fogunk?

További igék: Sof. 3:17, Mt. 24:30, Jel. 20:2-5, II.Kor. 2:9, Jel. 21:4, Ésa. 65:17,25, Jel. 21:3, Mt. 25:21, Jn. 5:17, Zsid. 11:1.
Bandi Katalin 2009.07.25

Hit
(Hab. 2:4)


Mi a Biblia szerint a hit? Kinek a segítségével mélyülhet el a hitünk?

Mikor élt Habakuk, miért volt jelentős a könyve? Mi a hit jelentősége?

Melyek a hit lépcsőfokai? Min múlik, hogyan tudunk ezeken végighaladni?

Mit jelent a gyakorlatban a hit cselekvése? Milyen hibákat követünk el a hit azonosításakor az életünkben?

Mi a mi feladatunk? Milyen viszonyulás szükséges az Isten igéjéhez? Hogyan tehetjük próbára az Istent?


További igék: Zsid. 1:1, Ef. 2:8, Jn.3:16, Gal. 2:16, Hós. 2:19, Zsid. 11:6, Mk. 16:16, 9:23, I. Pt. 1:7, Rm. 10:17, Zsid. 11:3, Rm. 4:20-21, Jel. 14:7-8, Dán. 12:12, Hab. 2:1,3, Jel. 14:12, Zsid. 5:7-9.Vigh Ágnes 2009.07.18

Menedékvárosok
(IV.Móz. 35:9-15)


Hogyan szabályozta az Úr Izrael társadalmi életét és igazságszolgáltatását? Mi szükség volt menedékvárosokra?

Kiknek nyújtottak menedéket ezek a városok? Milyen tanulságokat rejt magában ez az Isteni rendelkezés? Kit jelképeztek a menedékvárosok?

Kit jelképez a vérbosszuló? Mi teszi jogszerűvé az ember menekülését a "Menedékvárosba"?

Mit jelképezett a menekülőútvonalak karbanartása? Mi Sátán célja? Lehetünk-e akadályok a menekülőútvonalon?

Mi a mi feladatunk a vég idején? Hogyan lehetünk útkészítők? komolyan vesszük-e a manakülést? Miért fontos, hogy Krisztusban maradjunk?További igék: IV. Móz. 35:26-28, Rm. 6:23. I.Pt. 5:8, Jud. 9, Zak. 3:2, Jel. 12:10, Jób. 33:24, Rm. 3:24-26, 8:1, Zsid. 6:18, V.Móz. 19:3, Mal. 3:1, Mt. 24:14, Ésa. 40:3-4, Gal. 1:15-16, Zsid. 37:8, Mt. 8:21-22, I.Jn. 2:2, Rm. 10:12, 8:2, Mt. 10:28, Rm. 8:35-39, Jn. 10:28-29.

Ócsai Gyula 2009.07.11

Az apostolok Samáriában
(ApCsel. 8:5-8)


A gyermekekhez: hogyan segített egy rabszolga kislány a gazdáján? Ki volt Filep és mit tudhatunk róla?

Milyen szerepe van a Szentlélek vételének a gyakorlati keresztény életben? Miért van erre szükség?

Mi volt Simon célja? Miért tért meg? Hogyan derült fény a valódi szándékaira?

Hogyan terjedt el az evangélium Samáriában? Hogyan terjedhet ma is? Mi kell ahhoz, hogy ez bekövetkezzen? Milyenné kell vállnunk?

Mi késztette az apostolokat, hogy mindenhova eljussanak? Milyen párhuzamot láthatunk ebben a mai korral? Mi várható?
További igék: II. Kir. 5:2-10, ApCsel. 8:9-25, 2:41, 19:2, Mt. 4:19-20, Mt. 20:20-21, ApCsel. 8:26, 16:9-10


Végh József 2009.07.04

A hit emberei
(Zsid. 10:37-11:1)


A gyermekekhez: mit jelent Istennek tetszeni? Mi az egy dolog ami szükséges ehhez?

Miért hoz ennyi példát Pál apostol a hitre? Mit jelent a hit? Milyen összefüggésben van a meghátrálással?

Milyen hibákat követett el Ábrahám? Hogyan tekinthetünk rá ez alapján?

Hogyan lehet egyedül tökéletes hitre jutni? Hol rontjuk el? Hogyan válik az ember igazzá?

Tud-e az Isten hazudni? Látható-e rajtunk Krisztus jelleme? Mit ígért Jézus Krisztus az Őt követőknek?


További igék: Zsid. 11:6, Gal. 3:1-3, Ésa. 63:3, Gal. 3:7-9, Mt 3:17, Zsid. 11:2-3, Rm. 8:1.


Sonnleitner Károly 2009.06.27

A győzelmes élet
(I.Jn. 2:1-2)


Úrvacsorai Istentisztelet

Milyen összefüggésben gondolkodunk többnyire az Úrvacsoráról, és Krisztus áldozatáról? Meddig terjed az Úrvacsora?

Hol van szó a győzelemről az Úrvacsorában és a személyes életünkben? Miben van a nagyobb hatalom a bűnben vagy a kegyelemben?

Mi a szövetség, miben ölt testet az Istennel való közösség? Mit jelentett a tékozló fiú visszatérése?

Van-e ígéretünk arra, hogy ne vétkezzünk? Mi a különbség a bűntelenség és a győzelmes élet között?

Egy keresztény élete itt a Földön mennyiben tér el a mennyei élettől? Mit jelent a gyakorlatban segítségül hívni at Úr nevét?További igék: Rm. 6:16, 4:4, II.Kor 13:5, I.Kor. 11:28, Lk. 15:20-24, Jel. 14.5, Jak. 3:2, Rm. 7:23, 14:7, I.Kor. 2:2, 1:18, Ap.Csel. 22:16, 2:21, Ésa. 64:4-5, Jn. 13:1-17, I.Kor. 11:23-25.Vigh Ágnes 2009.06.20

Vigyázzatok!
(Mk. 13:37)


Mikor figyelmeztette először az embert az Isten, hogy vigyázzon? Odafigylünk-e Isten figyelmeztetéseire?

Miért van ennyi figyelmztetés a Szentírásban a vigyázásra? Mihez hasonlítható az életünk ebből a szempontból?

Melyik területekre hívja fel Krisztus a figyelmünket, mire vigyázzunk? Mitől óv bennünket?

Mit jelent a "farizeusok és szadduceusok kovásza"? Mia hívő élet legnagyobb veszélye? Mi a képmutatás?

Mit jelent a vigyázásra való felhívás Jézus Krisztus visszajövetele előtt? Milyen csapdákat állít nekünk Sátán? Hogyan kerülhetjük el ezeket?

További igék: I.Móz. 2:15-17, Mt.6:1, 16:6, Mk. 12:38-40, Ésa. 1:11-15, Mt. 11:28, Sof. 1:12, Mk. 13:33-37, Mt. 24:42, 25:13, Lk. 21:43, Mt. 25:1-7, 10:12, Ámos 8:11-12, Mt. 22:12, Fil. 3:14, Sof. 3:7, Jel. 3:18, Lk. 21:36, II.Tim. 2:26, Rm. 16:20.


Bandi Katalin 2009.06.13

A boldogságól
(Ésa. 35:10)


A boldogság már elérhető itt a Földön? Miben nyerhetünk örömet és boldogságot itt a Földön?

Hogyan tudunk másokért szolgálni? Mikor tudunk igazán segíteni másokon?

Hogyan lehetünk győztesek? Milyen volt Krisztus földi útja?

Hogyan fog megjelenni Krisztus? Milyen Isten igazságossága? Mi lesz az újjáteremtett Földön?

Milyen lesz a megváltottak helye? Mi lesz a bűn egyetlen nyoma?További igék: III.Jn. 1:2, Jel. 1:3, Mt. 6:9, 25:34, Ésa 53:11, Jn. 17:24, Lk. 14:4, Mk. 9:3, Jel 19:6, I.Kor. 6:2, Jer. 4:23-34, Zsolt. 37:10, 68:3, Mal. 4:1-3, Jud. 7, II.Pt. 2:6, Ésa. 55:13, 11:6, Hab. 3:4, II.Pt. 3:14.
Reisinger János 2009.06.06

A szőlőmunkások példázata
(Mt. 20:1-16)


Milyen példázatokkal ábrázolta Krisztus a végidőt? Miért ment ki a gazda egész nap munkásokat keresni?

Mit jelképez a szőlőskert? Mit jelképeznek a tétlen munkások? Miért állnak tétlenül?

Mit rejtett el Krisztus a példázatban a munkával kapcsolatosan? Miért adott a gazda ugyanannyit minden munkásnak?

Hogyan tudunk olyan emberekké válni, akik minőségi munkát végeznek? Mire van ehhez szükség?

Milyen hibát követünk el munkáinkban? Hogyan lehet ezeket elkerülni? Mi a minőségi munka titka?

További igék: Ésa 5:7, Mt. 6:33, I.Kor. 4:7, Zsolt. 139:17-18, Ruth 2:15-17, Mt. 25:1-13, Zsolt. 127:2, II.Kor. 5:19-20, Ez. 16:49, I.Jn. 4:4, 5:4, Rm. 8:31.
Sonnleitner Károly 2009.05.30

Isten iránti bizalom
(Rm. 14:23)


Elegendő-e az üdvösséghez az ismeret? Mi a hit? Mennyit ér, ha valamit elfogadok, de nem vállalom fel?

Mi az Úrvacsora funkciója? Miért tartottak gyakran úrvacsorát az őskeresztények?

Mit jelent Jézus Krisztusban lenni? Mire jó az Istennel való szövetség?

Miről szól a hívő élet? Nyújtunk-e elegendő bátorítást és bíztatást a hitetleneknek?

Teremt-e bizalmat az Istennel való közösség? Hogyan viszonyulunk az isten törvényéhez?További igék: Rm. 8:32, II.Pt. 1:3, II.Kor. 13:5, Rm. 7:24-25, 8:1, Zsid. 11:1, I.Kor. 15:34, 11:28, II.Kor. 5:17, Jn. 5:24.
Hites Gábor 2009.05.23

.

A legnagyobb ígéret
(II.Pt. 1:2-4)

Országos Bibliakonferencia

Mire van szükségünk ahhoz, hogy kikierüljük a romlottságot? Istennek melyik ígérete a legnagyobb számunkra?

Miért ez a legnagyobb ígéret? Miben teljesül ez az ígéret, és hogyan teljesedik be?

Miért nevezi a Biblia olyan sokféleképpen a Szentlelket? Mit tanulhatunk ezekből?

Mit jelent az Isten ismeretének lelke kifejezés? Hogyan szerezhető meg ez az ismeret?

Mi az Újszövetségi hit alapja? Milyen lélekre van szükségünk az Isten szabadítása után?


További igék: Rm. 8:32, 7:20-23, ApCsel. 2:33, Lk. 11:9-13, Jel. 19:10, 11:11, Ésa. 11:2, Zsolt 51:14, 119:98-100, Zak. 12:10, Rm. 8:9-10, Mt. 11:27, Pld. 22:3, Jób. 36:21, Rm. 8:2,26,27, 5:5, Ésa. 4:3.Soós Attila 2009.05.23

Az idők jelei és a lelkiismereti szabadság
(Sof. 1:14-18)


Országos Bibliakonferencia

Mi jellemző a Jézus visszajövetele előtti napokra? Miből gondolhatjuk, hogy a végidőben élünk?

Mit okoz a klímaváltozás és hogyan érint ez bennünket? Milyen következménye lehet a világgazdasági válságnak?

Miért képvisel nagy értéket a lelkiismereti szabadság? Ki és miért akarja korlátozni?

Milyen indokokkal korlátozható a szabadság? Hogyan küzdjünk ez ellen?

Mikor van valódi értéke a szabadságnak?

További igék: I.Kir. 18:20, I.Kor. 6:12, Gal. 5:13, I.Tim. 2:1-4.

Boda László 2009.05.16

A krisztusi gondolkodásmód
(Rm. 15:1-7)


Mi az üdvösség feltétele a végidőben? Mikor nyilatkozik meg az Isten szeretete az életünkben?

Hogyan tudta Jézus hordozni az emberi problémákat? Kinek a szolgálata a mi életünk?

Miért jött közénk Jézus? Mi a Krisztus útja? Mire hívott el bennünket az Isten?

Miben különbözik a krisztusi gondolkodámód az emberi gondolkodásmódtól? Hogyan gondolkodott Krisztus az egyes emberek felöl?

Ki tudja befogadni a másikat? Miért fontos az alázat és a mások terhének hordozása?


További igék: I.Jn. 5:4, Mt 3:16, Zsid 2:11, Ésa 50:4, I.Pt. 1:19, 5:1, II.Pt. 1:4, Jn. 3:6, Mt. 5:14, I.Pt. 2:3, Ef. 5:20.

Vigh Ágnes 2009.05.09

Jézus megkenetése
(Lk. 7:36-50)


Kik vettek részt a bethániai vacsorán? Hogyan viszonyultak Mária cselekedetéhez a többiek?

Ki volt Simon farizeus, akinek a házában történt a vacsora? Hogyan viszonyult Simon Jézushoz? Hogyan gondolkodott Mária felöl?

Mit tett Jézus Simonért? Ki tud igazából hálás lenni? Mire ébresztette rá Jézus Simont?

Mit tett Jézus Judásért? Mi volt Judás tragédiája? Mit tett Jézus a tanítványokért? Mi volt a tanítványok hiányossága?

Ki volt Mária? Milyen szeretet és hála volt benne Jézus iránt? Mit tanulhatunk ebből?

További igék: Jn. 13:8, Mt. 9:12, Lk. 18:13, Jn. 12:4-8, Mt. 26:8, Mk. 14:6-9, Jer. 12:3, Mt. 25:21.

Bandi Katalin 2009.05.02

Engedelmesség Istennek
(II.Móz. 14:15)


Hogyan kell engedelmeskednünk Isten akaratának? Hogyan nyerhetjük el Isten kegyelmét?

Mi az Izraeliták része a csodában? Mit kellett tenniük? Min múlik a siker?

Miért hívott ki bennünket Isten a világból? Mit cselekedtek a zsidók a vörös-tengeri átkelés után? Mi ennek tanulsága?

Könnyű-e engedelmeskedni? Miért fontos a Szentlélek?

Mit tettek a balga szűzek, hogy pótolják az olajat? Van-e olyan aki tudja pótolni a Szentlelket? Mikor telik meg a tartalék edény?

További igék: Zsid. 11:1, Fil. 3:14, Zsid. 11:29, Mt. 25:1-13, Zsolt. 119:105, Ez. 33:31, II.Tim. 3:1-5, I.Thessz. 5:3, Mt. 24:48, Ez. 14:20, Mt. 24:37, Ésa. 60:1-2, Mt. 21:42-44.Végh József 2009.04.25

Az ördöngős meggyógyítása
(Mk. 5:1-20)


A gyermekekhez: ki az okos és ki a buta?

Van-e reménysége egy mentálisan beteg embernek? Mi lehet az, ami egy embert közel visz Krisztushoz? Mi a bűnből való gyógyulás útja?

Van-e Sátánnak hatalmaarra, hogy távol tartson Krisztustól? Milyen az ember megkötözöttsége?

Min múlik az, hogy az evangélium eljusson az emberekhez? Miért engedte Jézus, hogy a disznók elpusztuljanak?

Mit jelképez, hogy az ördöngős fel volt öltözve, és eszénél volt a gyógyulása után? Mit jelent Jézussal lenni? Miért fontos, hogy vágyakozzunk erre?

További igék: Pld. 27:12, Mt. 8:28, I.Kor. 4:9, Rm. 8:38-39, Jn. 2:4, Ef. 6:12, Jel. 19:8, Fil. 2:5.

Bandi Katalin 2009.04.18

Istennel való kapcsolat
(Pld. 4:23)


Mi az amit minden féltett dolognál jobban kell őriznünk? Minek kell irányítania a mi akaratunkat, életünket?

Ki az akitől őriznünk kell a szívünket? Hogyan írjuk be a szívünkbe a bűn törvényét?

Hogyan is mikor rendezhetjük bűneinket Istennel? Mi a különbség a bűnfelimerés a bűnbánat és a bűnelrendezés között?

Hogyan ismerhetjük fel bűneinket? Mi az igazi bűnbánat? Mi a legfontosabb eleme az Istennel való kapcsolatunknak?

Miért van szükség a bűn elrendezésére és a szív tisztaságára? Milyen ígéreteket ad az Isten a tiszta szívűeknek?További igék: Pld. 23:7, Mt. 15:18-19, Fil. 2:12-13, I.Móz. 1:28, Jak. 1:14, ApCsel. 5:31, Jn. 3:16, Mt. 12:34-35, II.Kor. 2:16, Jer. 2:22, Ésa. 59:2, I.Jn. 2:1, Mik. 7:19, Mt. 5:8, Lk. 18:27.Vigh Ágnes 2009.04.11

A pusztai vándorlás tanulságai
(I.Kor. 10:5-12)


Miért a legveszedelmesebb időszak a végidő? Milyen csapdák és nehézségek várnak a hívőkre ekkor?

Mi Sátán célja? Miért történt Jézus áldozata? Hogyan segít Isten, mitől óv, mire figyelmeztet bennünket?

Hogyan hivatkozik Pál apostol a kivonulás történetére? Mit jelent, hogy Isten nem kdvelte a nép többségét?

Kiket kedvel Isten? Személyválogató az Isten?

Miért fontos a mértékletesség, milyen szerepe van az életünkben? Hogyan próbálják lerombolni az Isten népében az erkölcsi gátakat? Hogyan védekezhetünk ez ellen?

További igék: ApCsel. 10:34-35, I.Tim. 2:4, Mt. 7:22-23, IV.Móz. 11:4-6, 21:5, Zsolt. 105:37, II.Pt. 1:6 Ez. 14:14,20, I.Kor. 3:4, IV.Móz. 25:1-3,6-8, Jel. 2:14, Lk. 17:28.
Ócsai Gyula 2009.04.04

Keresztelő János
(Mt. 11:1-6)


Milyen volt Keresztelő János befolyása? Miért nem keresztelt senkit Jézus?

Ki volt Isten jegyese, és ki a vőlegény? Ki volt a vőlegény barátja?

Kire, mire irányította Keresztelő János a figyelmet? Miért nem értették meg tanítványai János szolgálatát?

Miért került János a börtönbe? Hogyan veszítette el az életét?

Milyen kérdést tett fel János Jézusnak, és miért? Mit válaszolt Jézus? Milyen hatással volt ez Jánosra?További igék: Ésa 35:5,6, Jn. 3:30,23, 4:2, 3:26-27,29, 1:29, Mt. 3:14, Mk. 6:17-20, Ésa 4:4-5,10, II.Krón. 34:31, Lk. 7:23.

Sonnleitner Károly 2009.03.28

Krisztushoz való viszonyunk
(I.Kor. 1:18)


Úrvacsorai Istentisztelet


Andi, Dávid és Gyula testvéreink felvétele a gyülekezetbe - fotók az  Újdonságok menüpontban!

Milyen a mi Krisztushoz való viszonyunk? Hányszor telik el úgy nap, hogy nem jut eszünkbe Krisztus keresztje?

Mit jelent nekünk a keresztről szóló beszéd? Miért fontos, hogy naponta töltsünk egy csendes órát a keresztnél?

Milyen üzenetet hordoz a keresztrefeszítés helyszíne? Miért feszítették meg Krisztust a "táboron kívül"?

Hogyan tekinthetünk Krisztus keresztjére? Hogyan épülhet újra Isten és ember szövetsége? Miért fontos, hogy sohase "engedjük el Krisztus kezét"?További igék: I.Kor. 11:23-25, Gal. 2:20, I.Kor. 1:23, Gal. 3:15, Lk. 15:22, Zak. 3:4, II.Kor. 5:14, Jn. 1:11, Zsolt. 22:8, Ésa, 53:3,8, Mt. 16:22, 27:40, Jn. 1:12, 13:1-17, Jel. 14:4.


Cserbik János 2009.03.21

Szövetségkötés Istennel
(II.Móz. 20:2)


Vallástételi Istentisztelet - fotók az  Újdonságok menüpontban!

Mit jelent az Istennel való szövetségkötés? Mi lehet számunkra a bizonyosság az életben?

Mit válaszolt Ábrahám a fiának a Mória földjén? Kik vagyunk mi az Istennek?

Mit mondott Jákob tusakodása után a Jabbók révénél? Mi a legnagyobb rabság?

Mi József életének legnagyobb tanulsága? Hogyan maradhatunk erősek a nyomorúságban is?

Hogyan fogalmazta meg Mózes Isten jelenlétét? Mi foglalja össze legjobban Dávid király életét?További igék: I.Móz. 22:7-8, 32:30, 50:20, II.Móz 34:6-7, Zsolt. 139:23-24, II.Tim. 4:7.


Vigh Ágnes 2009.03.14

Isten ígérete
(Rm. 4:10-21)


Lázár Gréti bemutatása a Gyülekezetben - fotók a  Fényképalbumban!

Mi az egyedüli alapja az Istenhez való közeledésünknek? Miben kell hinnünk?

Mennyire van személyes hitünk az Istenben? Van-e bizonyosságunk az Isten vezetéséről?

Kinek szólnak a Biblia ígéretei? Bele tudunk-e kapaszkodni az isten ígéreteibe?

Milyen következményei vannak, ha nem fogadjuk el az Isten ígéretét? Milyen szavakat kell törülnünk a szótárunkból?

Miért szoktunk imádkozni a nehéz helyzetben, és miért kellene? Mit tapasztalhatunk meg ezáltal? Mit jelent Krisztusban lenni?


További igék: Ésa. 46:3-4, Zsid. 11:1, Fil. 1:6, II.Tim. 1:12, Rm. 8:38, Fil. 4:13, Zsolt. 18:30,33, Ésa. 41:10, Jak. 1:5-6, Ésa. 40:31, II.Pt. 1:3-4, Ésa. 54:14, Zsolt. 105:4, 28:8, 29:11, 84:8, II.Kor. 12:9, Lk. 15:31, Kol. 1:11.


Végh József 2009.03.07

A bethesdai gyógyítás
(Jn. 5:1-14)


A gyermekekhez: a csúfolódásról és a vigasztalásról.

Miért kellett a betegnek 38 évet szenvedni? Mit rontott el a 38 éve beteg ember?

Milyen párhuzam van a hívő keresztényekkel? Miért mondhatjuk, hogy nekünk szól ez a történet?

Mit mond a történet hogyan tudunk meggyógyulni a bűnbetegségből? Mi minden a gyógyulás alapja?

Milyen angyal szállt le a tóra? Miért kérdezett Jézus? Volt-e része a betegnek a gyógyulásban? Miről ismerhető meg az igaz egyház?


További igék: Pld. 12:17-18, 25:11, Jel 12:7, II.Kor. 11:14, Mt. 24:24, Lk. 9:57-62, Fil. 2:13, Jn. 1:12.
Reisinger János 2009.02.28

A laodiceai üzenet
(Jel. 3:14-22)


A gyermekekhez: Mit kért Salamon az Istentől? Mit kért Mózes az Istentől? Mi a különbség a "nagy" ember és a "kisember" között?

Miért mondja Jézus, hogy mi ezt mondjuk:"Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem?"

Mi a mai ember legfőbb értéke? Mi kell legyen egy keresztény ember legfőbb értéke?

Vannak-e érdemeink? Hogyan tudunk bármi jót tenni?

Mivel csapjuk be magunkat? Mit teszünk Jézus Krisztus eljöveteléért? Mi kell ahhoz, hogy megváltozzunk?

További igék: I.Kir. 3:9, Zsolt. 90:12, Jób. 21:18, Gal. 5:19-26, Lk. 12:16-19, I.Kor. 4:7, Ef. 2:8, Gal. 2:8, Ésa. 1:5, II.Pt. 3:12, Zsid. 12:26, Zsolt. 130:1-2.
Istvánffi Zsuzsa 2009.02.21

Krisztus jó illata
(II.Kor. 2:14-16)


Miben hasonlítunk mi egymásra? Miért az illat hasonlatot használja Pál apostol?

Szeretnek-e velünk együtt lenni az emberek? Látjak-e rajtunk, cselekedeteinkből megnyilvánulni a krisztusi jellemet?

Tartós-e, vagy csak tünékeny Krisztus jó illata bennünk? Ki tud erről visszajelzést adni?

Hiányzunk-e környezetünkből, ha nem vagyunk ott? Kell-e nagy, látványos dolgokra törekednünk?

Van-e "illata" a gyülekezetnek? Mitől függ ez? Hogyan lehet jó illata a gyülekezetnek?

További igék: Jn. 15:5, I.Tim. 2:2, I.Kor. 15:33, Jn. 13:35.


Vigh Ágnes 2009.02.14

A romlás építője: Nehémiás
(Ésa 58:12)


Milyen állapotban volt Isten népe Nehémiás idejében? Milyen érzéseket váltott ki ez Nehémiásból?

Hogyan kell Isten népére tekintenünk a vég idején? Csak kiket ismer el az Isten ekkor?

Milyen kapcsolatban volt Nehémiás az Istennel? Hogyan mutatott példát számunkra ebben is?

Miért tudott az Isten annyi hatalmas dolgot cselekedni Nehémiás által? Kinek tulajdonított mindent Nehémiás?

Hogyan kell helyesen feddeni és inteni? Miért volt hatékony Nehémiás feddése?
További igék: Neh. 1:1-4, Ez. 9:4, Neh. 1:5-7, Jel. 3:17, Neh. 2:4, Zsid. 4:16, Neh. 2:8,12,18, 6:15-16, Jn. 5:44, Neh. 5:1-5, II.Móz. 22:25, V.Móz. 23:19, 15:7-8,11, Neh. 5:6-7, 13:10-11,17, 5:9,11-13,14-18, I.Kor. 14:8, Tit. 2:6-7,9, 3:8,14.Csókási Pál 2009.02.07

Naámán meggyógyítása
(Lk. 4:25-27)


A gyermekekhez: milyen lesz Krisztussal találkozni szemtől-szembe? Mi a különbség a juhok és a kecskék között?

Milyen háttéren hangzott el Krisztus tanítása Naámánról? Mit kínált fel Krisztus a názáreti gyülekezetnek?

Mit jelent a bélpoklosság? Mivel járt ez a betegség? Mit kellett tenni a betegnek?

Miért egy hitetlen ember által szebedította meg Isten Szíriát? Miért engedte meg mégis az életében a halálos betegséget?

Mit kellett tennie Naámánnak a gyógyulásért? Mit kell nekünk tennünk a bűnbetegségből való gyógyulásért?További igék: Mt. 25:31-34,40, Jel. 14:1-5, Ésa. 1:5-6,12, II.Kir. 5:1-17, Jn. 11:40, I.Jn. 1:9, Jel. 7:14.

Sonnleitner Károly 2009.01.31

A kereszténység alapfogalmai
(Rm. 14:7)


Mit jelent, hogy "Krisztussal úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna, hogy velünk úgy bánhassanak, ahogy Ő érdemelte volna"?

Mit jelent a szeretet? Mi a legnagyobb szeretet?

Miért nem fordult soha vissza Krisztus a szenvedéseiben? Krisztus szeretete milyen mértékig változtatta meg az életünket?

Mit vittek ki a zsidók a táboron kívülre? Miért nem fogadták el krisztust?

Hogyan teremt a szeretet értéket? Hogyan tud Krisztus szeretete ilyenné tenni bennünket?

További igék: I.Jn. 4:8, Rm. 5:7-8, Fil. 2:6-8, Jn. 1:11, Ésa. 53:3,8, Mt. 16:16,22, 21:9, Zsolt. 22:18, Gal. 2:20, Rm. 7:18, Jn. 1:12, 11:35, I.Kor. 1:18, Rm. 8:19.
Buda Júlia 2009.01.24

Szelídség és alázatosság
(Rm. 12:18-21)


Mitől óv ebben az igeszakaszban Pál apostol? Mit tanácsol számunkra?

Mit jelent "eleven szenet gyűjteni valakinek a fejére"? Milyen összhangot látunk itt az Ószövetséggel?

Hogyan mutatja be a Szentírás a szelídség nehézségeit? Hogyan nyílvánul meg a bosszúállás lelkülete még a legkivállóbbakban is?

Mit félt az ember ilyenkor? Valódi értékek ezek?

Kinek az élete lehet példa számunkra ezekben? Hogyan lehet megtanulni a szelídséget és az alázatosságot?

További igék: III.Móz. 19:18, Pld. 24:29, 25:21-22, 12:17, I.Kor. 13:2, Jak. 1:19-20, Mt. 11:29, Jn. 8:41, Zsolt. 55:13-15.
Vigh Ágnes 2009.01.17

Pál fogságának tapasztalatai
(Rm. 15:18-19)


Hogyan változtatják meg a problémák az életünket? Hogyan lehet fejlődni ezekben? Mi a titka ennek?

Hogyan jellemzi Pál a szolgálatát? Hogyan esett Pál apostol fogságba?

Mi a bűn? Mi jellemzi az Isten lényét? Mit próbál Sátán elhitetni az emberrel?

Mit jelent segíteni egy másik embernek? Milyen tapasztalatokat szerezhetünk ezáltal?

Mi volt Pál apostol életének vezérelve? Hogyan élhetjük mi is a legteljesebb életet?


További igék: Pld. 11:25, ApCsel. 26:1-2, 24:16, Gal. 1:10, ApCsel. 27:20-24,40, 28:1-2,7-10,15.
Bandi Katalin 2009.01.10

A helyes időbeosztás
(Zsolt. 90:12)


Miért van az, hogy az időnkből van a legkevesebb? Mi a probléma gyökere? Miért fontos az időbeosztás?

Hogyan tudunk helyes időbeosztással élni? Melyek az okai a helytelen időbeosztásnak?

Milyen példákat látunk erre nézva a Bibliában? Hogyan kezdték a napot a próféták, az apostolok, és Jézus Krisztus?

Hogyan tudunk egymásra és Istenre figyelni? Milyen a mi szeretetünk? Kikért tartozunk felelőséggel?

Hogyan lehetünk eredményesek? Mi az alapja a fejlődésünknek, és a kegyelemben való növekedésnek?További igék: Jak. 3:2, 4:14, Pld. 26:13-15, 6:9-10 Józs. 3:1, Lk. 21:1, Jn. 8:2, Apcsel. 5:21, Mk. 1:35 Zsolt. 46:11, Hós. 6:4, Kol. 3:17, Zsolt. 5:4, Zsid. 5:7-9, Mt. 24:45-46, 25:3, Jer. 5:30-31, Mt. 13:15-16.


Wendler Magdolna 2009.01.03

Felkészülés és felkészítés
(Ésa. 49:6)


Mi a feladata minden megtért embernek? Milyen ígéretet és feladatot ad az Isten minden Őt ismerőnek?

Milyen korban szólt isten Ézsaiáshoz? Mit mutatott be az Isten előre neki?

Kicsoda lehet alkalmas erre a nagy feladatra? Mi tesz alkalmassár erre? Mi a legfontosabb az életünkben?

Milyen lelki szintre buzdították a hazatért foglyokat? Hogyan jutottak el erre?

Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből? Hogyan vállhatunk alkalmassá embertársaink Isten útjára vezetésére?
További igék: II.Kor. 2:16, Zak. 4:6, II.Pt. 3:1-2, Mt. 6:33, Eszdr. 3:10-11, Zak. 4:6, 7:9-10, 8:17 Jel. 3:14-17, Zsolt. 18:29-33, Mik. 5:7.


Boda László 2008.12.27

A hálaadásról
(Zsolt. 108:1)


Hálaadó Istentisztelet


A gyermekekhez: Hogyan kérjünk? Milyen visszhangot vált ki lelkünkben az Isten gondviselése?

Igényt tarthatunk-e az Isten gondviselésére? Mi az Isten terve az emberrel?

Mi fakad fel a mi lelkünkből az Isten szabadításáért? Mit jelent "siettetni" az Isten napjának eljövetelét?

Mi a feltétele, hogy az Isten elé járulhassunk? Hogyan mutatott erre példát Jób?

Miért engedi meg az Isten a próbát, szenvedét az ember életében? Hogyan készülhetünk fel ezekre?
További igék: Zsolt. 36:4-5, 108:5, Dn. 9:23, Zsolt. 91:14-16, II.Pt. 3:11-12, I.Thessz 3:13, Jób 23:11-12, 19:19,25-26, 5:18-19, 42:4-5, 10:12, II.Kir. 6:15-16, I.Móz. 35:7.


Sonnleitner Károly 2008.12.20

A bűn
(I.Jn. 3:4)


Úrvacsorai Istentisztelet


Mi a bűn? Hogyan tett Jézus Krisztus bizonyságot erről a hegyibeszédben?

Hogyan beszél a bűnök elrendezéséről az Ószövetség? Mit jelent a "Belial" kifejezés?

Miért veszélyes szóba állni a kísértéssel? Milyen szeretetfogalmak mentén viszonyulunk egymáshoz?

Hogyan szeretünk? Milyen hiányosságaink vannak még ezen a téren?

Hogyan állhat helyre a közösségünk Istennel?

További igék: Jak. 2:12, Mt. 13:52, 5:21-22,27-28, Jak. 4:17, Rm. 14:23, Mt. 25:45, Jn. 5:30, I.Jn. 4:4, Lk. 6:32, Jn. 13:1-17, Mik. 7:18-20, I.Kor. 11:23-26. IV.Móz. 6:24-26.


Vigh Ágnes 2008.12.13

Hogyan tekintsünk a jövőre
(Zsolt. 126:1-3)

Mikor tudunk előre tekinteni? Milyen félelmeink vannak a jövőnk tekintetében?

Milyen módon hozott szabadulást Isten az Ószövetségben? Hogyan vezette Isten az Ő népét?

Milyen csodákat vitt végbe Isten a Bibliában? Milyen eszközökkel segítette Izraelt a háborúkban?

Hogyan mentette meg Isten Dávidot Saul kezéből? Hogyan tudunk ezekre a történetekre tekinteni?

Miért engedi meg Isten, hogy az események eljussanak a kritikus pontig? Mit nyerünk ezek által?


További igék: Józs. 4:24, IV.Móz. 25:1-9, Józs. 6:2, 10:8-11,12-14, 24:12, Bír. 4:15-16, 5:20, 7:22, I.Sám. 7:10, 14:15,20, 19:20,23, 23:26-28, II.Kir. 7:5-6, 19:35, Ésa. 4:3-5, Jel. 16:1-9,12-16, I.Kir. 18:17-40, Ez. 38:21-23, 39:3, Ésa. 51:10-12, Jób. 22:21

Ócsai Gyula 2008.12.06

Az imádságról
(Jel. 14:12)

A gyermekekhez: milyen lesz az Istennek Országa? Mit jelentett az imádság a tanítványok életében, és az első keresztények között?

Mit jelent a Jézus hite? Melyek a feltételei az imameghallgatásnak?

Hogyan hallgatta meg Isten a gyülekezet imáját az apostolok idejében? Hogyan szabadította meg Isten Péter apostolt a börtönből?

Hogyan kell imádkozni? Mire van szükség az imádságban?

Miért kell imádkozni? Milyen volt Krisztus mikor itt járt a Földön?


További igék: Ésa 44:3, Mt. 7:7-8, 26:4, Lk. 11:5-8, ApCsel. 4:18-19,31, 12:4-17, Zsid. 11:6, Jn. 11:41, Jak. 5:11, Dán. 11:35.


Sonnleitner Károly 2008.11.29

A közösségről
(I.Jn. 1:3-7)

Ráillik-e a közösség kifejezés a mi gyülekezetünkre? Milyenek a mi személyes emberi kapcsolataink a hittestvéreinkkel?

Melyek a feltételei és az ismertetőjelei az igazi közösségnek? Miből táplálkozik a közösségben az együvé válás öröme?

Mi mindent tett meg az Isten azért, hogy közösségbe kerüljön velünk?

Mi a kereszténység ismertetőjele? Mit jelent a gyakorlatban a világosságban járni?

Mi jellemzete az öt balga szüzet? Mi az egyház? Mit jelent a kihívottak közössége?


További igék: I.Kor. 1:9, Mt. 25:2-4, ApCsel. 4:32, Mt. 21:44, Kol. 3:3-4, Ef. 2:5-6.Tóth Gábor 2008.11.22

Az utolsó ítélet
(Mt. 25:31-33.)

Hogyan viszonyuljunk az ítélethez? El tudjuk-e különíteni a jót és a rosszat itt a földi életben?

Kik fognak üdvözülni? Mi az üdvösség feltétele? Mi miért tesszük a jót? Milyen a motivációnk?

Mikor dől el, hogy egy ház milyen alapokra épül? Miben van a "kegyesség ereje"?

Mi alapján ítél az Isten? Hogyan kell egymásra tekintnünk?

Miért veszélyes at álvallásosság? Hol a mi helyünk, hol vannak a mi céljeink? Minek tartjuk mi magunkat?További igék: I.Jn. 4:17-18, Mt. 25:34-40, 7:19, II.Tim. 3:1-5, Jel. 3:17, II. Tim. 3:7, Lk. 23:28-30, Jel. 6:15-17, Mt. 25:41-45, Lk. 23:43.


Cserbik János 2008.11.15

Az ároni áldás
(IV.Móz. 6:22-27)

A gyermekekhez: a Biblia értékéről, mennyire értékeljük, ismerjük a Szentírást? Milyen jelentősége volt a reggeli és etvéli áldáskérésnek a zsidóságban?

Mire tanít bennünket ez a három mondat? Mi a Biblia vallásának lényege?

Mit jelent "nekiszaladni egy napnak"? Mire kell, hogy emlékeztessen bennünket az első áldáskérés?

Mit tűz ki célul a második áldáskérés? Mivel jár, ha Istent beengedjük az életünkbe?

Melyik az az Isteni jellemvonás, amit legjobban meg kell értenünk? Mit jelent a megértett kegyelem? Hogyan ad Isten békességet?

További igék: Zsolt. 119:162, Ap.Csel. 17:28, Jób. 4:19, Zsolt. 127:1,2, II.Móz. 34:29-30, Jel. 22:4, II.Móz. 20:4.Vigh Ágnes 2008.11.08

Egy Isten szíve szerint való ember
(I.Sám. 24:2-23)

Minek tekintették Dávid emberei Saul elvonulását a barlangba? Miért nem értette félre Dávid ezt a helyzetet?

Milyen lelkület volt jellemző ekkor Dávidra? Mit ismert fel ebben az élethelyzetben?

Miért tudott Dávid így bánni Saullal? Milyenné válik az ember szeretet nélkül, még ha igazságos is?

Jellemez-e bennünket a tisztelet minden ember iránt? Mi az előfeltétele annak, hogy Isten kezébe tegyük a mi dolgainkat?

Hogyan kell várnunk az Isten szabadítására? Milyen tapasztalatokat szerezhetünk ezáltal?


További igék: II.Móz. 17:12, Zsolt. 57:1-4, I.Ján. 2:11, Mt. 5:44-48, Rm. 12:10, I.Pt. 2:17, Rm. 12:19-21, I.Pt. 2:22-23, Zsolt. 70:2,6, Mt. 18:15-20, Zsolt. 51:12-14.


Végh József 2008.11.01

A gutaütött meggyógyítása
(Mk. 2:1-12)

A gyermekekhez: Mit tanít a Biblia a halálról? Mi az a titok, amitől az ember megmenekülhet az örök haláltól?

Mi a különbség a vallásos és a hívő ember közt? Hogyan lehet megmenekülni a bűn hatalmától? Mi a bűnbocsánategyetlen feltétele?

Kik voltak ebben a történetben Krisztus egyháza? Mi az igazi egyháztagok feladata?

Mi az egyetlen "ajánlólevél" az Isten számára? Mi volt a döntő problémája a gutatütöttnek?

Mi az evangélium, mi az örömhír? Mi a mi feladatunk? Mire akar az Isten tanítani bennünket ezen a történet keresztül?
További igék: Prédikátor 9:7, Máté 9:1, Lukács 5:17-18, Máté 5:3, 9:8.
Reisinger János 2008.10.25

Helyünk a világban
(Jn. 17:15)

A gyermekekhez: hogyan készít Jézus krisztus helyet nekünk? Jó lenne-e "kifutni" ebből a világból?

Mikor érdemes itt-e Földön élni? Milyen célja lehet egy keresztény embernek itt a Földön?

Ki az igazi keresztény ember? Milyennek kell lenünnk, és milyennek nem kell lennünk?

Hogyan kell viszonyulnunk ehhez a világhoz? Miért ölt a világ mai ilyen szomorú képet?

Mi által tud Isten megőrizni bennünket a rossztól? Mit kíván tőlünk az Isten?


További igék: Jn. 14:2, Fil. 1:21-25, Jel. 6:10, Jak. 4:4, II.Tim. 2:4, Mt. 6:33, Jel. 21:5, 12:9, Mt. 24:24, I.Jn. 5:4, Zsid. 11:33, Mik. 6:8, Rm. 2:1, Ésa. 65:25, Jud. 1, Jel. 3:18.


Wendler Magdolna 2008.10.18.

Megtisztulásunk ideje
(I.Pt. 3:10-12.)

Milyen mércét állít elénk a Biblia? Ki az aki megállhat az Isten előtt?

Milyen előkészületet tettünk a találkozásra? Miért enged meg az Isten próbákat az életünkben?

Kivel kell harcolnunk? Hogyan segít az Isten ebben a küzdelemben?

Hogyan válhatunk az Isteni természet részeseivé? Milyen hiányosságaink vannak még?

Kinek a példáját kell néznünk mindig? Mi a legkomolyabb érv, hogy megtisztuljunk?További igék: Jel. 21:27, I.Pt. 3:9, 2:22, Ef. 5:10,27, Lk. 12:40, Mt. 25:21, I.Tim. 6:12, Zsid. 4:15-16, II.Tim. 1:7, Mal. 3:3, Pld. 3:11, Mik. 2:7, Fil. 1:6.

Vigh Ágnes 2008.10.11.

Az alázatosságról
(I.Pt. 5:5-6.)

Mit jelent amikor egy ember alázatos? Mit jelent az igazi alázat? Micsoda az ember?

Mit kell elismernünk, belátnunk? Mi a hit általi megigazulás? Mire van szükség ehhez?

Miért nehéz erre eljutni? Milyen képünk van önmagunkról?

Mi a különbség az alázatoskodás és az igazi alázat között? Hogyan lehet igazi alázatra jutni? Honnan tudjuk, hogy eljutottunk erre?

Mi történik amikor az ember az Istennel találkozik? Milyenné válik az alázatos ember?

További igék: Ésa. 1:6, Jer. 10:23, Ésa. 6:1-8, Lk. 5:8-10, Bír. 15:14-19, II.Kor. 12:7-10, I.Sám. 1:5-7, Ésa. 41:17-20, I.Kor. 4:12-13, Jób 22:29, Pld. 3:6, Zsolt. 119:71, Ap.Csel. 9:6, I.Sám. 2:6-7, Jób. 5:11.

Tóth Gábor 2008.10.04.

A jelen fontossága
(Préd. 9:12.)

Miért mér meg bennünket az Isten renszeresen? Milyen mértéket használ az Isten?

Miért fontos, hogy megéljünk minden napot? Hogyan készülhetünk fel a nehézségekre?

Hogyan mutat utat számunkra az Isten? Miért veszélyes az "ötletelés"?

Lehet-e önzéssel Istennek szolgálni? Kell-e Istennek bizonyítanunk, hogy jók vagyunk?

Hogyan lehetünk gyógyír mások számára? Hogyan győzhetünk saját önzésünk felett?További igék: Zsid. 3:7, Mt. 19:16-22, 7:6, Jel. 3:18, Jn. 12:24-25, Zsid. 11:4, Ef. 5:29, Jel. 3:17, Jak. 5:17-18, Rm.16:20, I.Pt. 5:8, Jel. 5:5,12, 3:20.

Makra Jenő 2008.09.27.

Egy gyülekezet születése
(Ap.Csel. 20:16-21.)

A gyermekekhez: Miért jobb adni, mint kapni? Hogyan jött létre az efézusi gyülekezet?

Hány tagból állt az első efézusi gyülekezet? Miért helyezte át Pál apostol a gyülekezetet a zsinagógából egy iskolába?

Mennyi ideig lakott Pál Efézusban? Milyen eredménye volt az ott tartózkodásának?

Mi a feladata a pásztoroknak, presbitereknek a gyülekezeti életben? Hogyan mutatott erre példát Pál apostol?

Hogyan lesz valakiből presbiter? Kik a diakonusok? Milyen gondolkodásmód szükséges minden szolgálattevőnek?
További igék: Ap.Csel. 20:35,28-31, 18:19-21,24-26, 19:1-5,8, II.Kor. 5:15, Ap.Csel. 19:9,10-20, Jn. 21:15-17, I.Pt. 5:1-4, Jn. 12:24-26, I.Tim. 3:1-7.

Sonnleitner Károly 2008.09.20

Életünk Krisztussal
(Jn. 6:44.)

Úrvacsorai Istentisztelet

Vajon keressük-e az Istent magunktól? Sokszor járunk-e megszokásból az Istentiszteletekre?

Milyen indítékkal jövünk el agy Istentiszteletre? Hogyan vonz bennünket Isten?

Mikor történik az Úrvacsorában valóságos szabadulás? Hogyan válhat személyessé az Istennel való közösség?

Engedjük-e az Istennek, hogy "átlépje a küszöböt"? Befogadjuk-e az Istent?

Élete van-e a csupán vallásos hitet gyakorló embernek? Kiben van meg az élet?

További igék: Ésa 7:14, Mt. 1:21,23, I.Móz. 3:8, Ef. 2:12-13, Lk. 15:4,20, Ap.Csel. 17:27-28, Gal. 2:20, Fil. 2:10, Jn. 1:12, Rm. 8:2, Jn. 11:21, I.Jn. 5:12, Kol. 3:4, Jn. 13:1-17.

Mitelle Sándor 2008.09.13.

Mi az üdvösség?
(I.Pt. 1:3-4)

Mit mond a tudomány a Föld és az emberi civilizáció sorsáról? Milyen ígéretével találkozunk a Szentírásnak ezzel szemben?

Miért van oka hálát adni minden kereszténynek? Milyen örökséget ígér a Szentírás?

Mi az üdvösség? Miért ez a hitünk célja? Milyen jelzőket használ a Szentírás erre a kifejezésre?

Mit jelentett az uralkodás felelőssége az Isten tervében? Mit veszített el az ember a bűnesetben?

Mi a szerepe a mennynek és az újjáteremtett Földnek? Mihez tudjuk hasonlítani az Istennel való találkozást és érintkezést?
További igék: Jel. 21:7, I.Pt. 1:9, I.Móz. 1:27-28, Mt. 25:21, Jn. 14:30, Mt. 5:5, Dn. 2:44, 7:13-14, Jel. 22:3-4, Mt. 25:34, Jel. 21:4, Lk. 9:29,33, Ésa. 65:21, Mt. 6:19, Zsolt. 90:17.

Reisinger János 2008.09.06

Krisztusvárás a gyülekezetben
(II.Thessz. 1:10-12.)

Mit mond Pál apostol Krisztus viszajöveteléről? Milyenek voltak az első gyülekezetek?

Mitől lesz egy gyülekezet kívánatos hely? Mit kell megtanulnia a gyülekezet tagjainak?

Hogyan kell a tagoknak egymásra tekinteni? Mi az imádság? Hogyan kell gondolkoznunk?

Mi tesz eg közösséget kereszténnyé? Hogyan szabad gondolkodni a gyülekezetről?

Mi a feladata, ismertetőjele a gyülekezetnek? Hogyan kell a gyülekezetnek munkálkodnia?


További igék: Mt. 24:14, Fil. 4:2, 2:20, Apcsel. 20:28, Mk. 6:7, Ez. 37:1-10, Rm. 1:17, I.Tim. 6:10, Dn. 12:10, Jel. 14:5, 7:13-14


Sonnleitner Károly 2008.08.30

Közösség Istennel
(Mt. 1:23)

Jonatán bemutatása a Gyülekezetben (fotók a  Fényképalbumban!)

Mi alapján választottak nevet Jézusnak? Mit jelent a Szentírásban ez a kifejezés: Immánuel?

Hogyan teljesedhet ki az ember "ember" volta? Milyen helyet kell az embernek ebben a világban elfoglalnia?

Mi az emberi élet értelme, tartalma, célja? Kiket nevez "Fiak"-nak az Evangélium?

Hogyan lehet összefoglalni a Megváltási Tervet? Mit tett az Isten az emberért?

Mikor valóságos az imádság? Hogyan szól hozzánk az Isten?További igék: Ésa 7:11,Lk. 15:31-32, Jn. 1:12, Mk. 2:27, Jób 14:15, Zsolt. 73:25, 27:4, Zsid. 4:15, Jn. 15:5, Kol. 1:28, I.Ján. 1:9, Zsolt. 31:23, Ésa. 43:4, Lk. 2:41-51, Jak. 4:17, Jn. 17:3.

Vigh Ágnes 2008.08.23

Mózes bűne
(I.Kor. 10:4.)

Mi volt az előzménye Mózes bűnének? Kinek a jelképe a kőszikla a Bibliában?

Mit jelképezett a kősziklából fakadó víz? Hol hibázott Mózes a cselekedetében?

Mire hívja fel a figyelmet az egész Biblia? Miért veszítette el az ember sz örök életet?

Mi a keresztény nemességének legfőbb bizonyítéka? Mi lesz a legnagyobb próba a végidőben?

Mi lett Mózes bűnének a következménye? Miért kellett ennek az ítéletnek bekövetkeznie?


További igék: II.Móz. 17:1-7, Jn. 7:37-38, IV.Móz. 20:2-5,9-11, I.Sám. 15:22-23, V.Móz. 11:26-28, Ef. 4:31, IV.Móz. 20:12, Zak. 3:1, V.Móz. 3:23-27, Jel. 15:3, Jud. 9, Mt. 17:3.


Tóth Gábor 2008.08.16

Az első szeretet elhagyása
(Jel. 2:1-7.)

Milyen gyülekezeti korszakról szól ez az ige? Miért dicséri meg ezeket az embereket az Isten?

Mit jelentenek a jelképek ebben a levélben? Mit jelent világítani?

Miért hétágú a gyertyatartó? Milyen próféciát mutatott be ez a jelkép?

Hogyan tudtak az apostolok negy világosságra szert tenni? Mi tette az életüket gyümölcsözővé?

Milyen hibát látott meg az Isten az első gyülekezeti korszakban? Mi ebből a tanulság számunkra?

További igék: Jel. 1:20, Jn. 1:9-11, 13:7, II.Móz. 27:20, Jel. 1:12-16, II.Kor. 5:14, ApCsel. 2:47, Lk. 23:31, Jel. 3:17-18.Prancz Zoltán 2008.08.09

Szolgálat és megszentelődés
(Mt. 11:28-29.)

Miben foglalható össze a kereszténységünk? Mi az általános vélekedés a szolgálat és a megszentelődés összefüggéséről?

Hogyan függ össze a szolgálat és a megszentelődés? Hogyan járt el Jézus Krisztus ebben a kérdésben?

Megszenteltek, tökéletesek voltak-e a tanítványok, mikor munkába álltak? Mi a feltétele a szolgálatnak?

Milyen tapasztalatokat szerezhetünk a szolgálat során? Milyenné válhatunk szolgálat által?

Hogyan válik vlósággá a megszentelődés a szolgálat által? Hogyan szentel meg bennünket Isten?További igék: Mt. 9:35-38, 10:1-8, 17:14-21, 20:1-16, Mk. 5:19-20, Lk. 10:2-20, ApCsel. 19:13-16, I.Tim. 3:6, Gal. 3:6, II.Pt. 1:4, Zsid. 6:1, Ef. 4:15, II.Tim. 4:7, Jak. 2:17,22, Jel. 19:8, Pld. 11:25, Mt. 25:24-30, II.Tim. 1:6.


Pintér Éva 2008.08.02

Lelki fegyverzet
(Ef. 6:10-18.)

Hogyan hangzott és kiknek szólt ez az üzenet? Mi volt az előzménye ennek a leírásnak?

Milyen eszközöket sorol fel itt Pál apostol? Mihez hasonlítja ezeket Pál és miért?

Ki nyeri meg a csatát, mi dönti el a küzdelmet? Hogyan lehetünk "erősek az Úrban"?

Ki adja ezt az öltözetet? Ki ellen küzdznk, ki áll az ellenség mögött?

Mit jelentenek az egyes fegyverek? Hogyan használhatjuk ezeket a gyakorlatban?

További igék: II.Tim. 2:2-3, Préd. 8:8, Péld. 4:23, Jób 4:19, Pld. 3:5, Ésa 11:5, Zsid. 1:9 Ésa 54:14, Jn. 8:32, II.Thessz. 2:10, Róma 1:17, I.Kor. 15:19.Vigh Ágnes 2008.07.26

Felkészülés Jézus eljövetelére
(Ámos 4:12.)

Mit jelent készülni Jézus eljövetelére? Hogyan válhatunk alkalmassá az örök életre?

Mi a legnagobb akadálya ennek? Mi okoz lelki vakságot?

Milyen veszélyforrást jelentenek az örömök és áldások? Miért fontos az állandó fejlődés a lelki életben?

Mi a vakság ellenszere? Milyen gyógyszert ajánl Jézus Krisztus?

Mit jelent szemgyógytó írt kéni Jézustól? Milyen módon válaszol nekünk?

További igék: Jel. 3:17-18, Hós. 7:9-10, Lk. 21:34, I.Jn. 2:11, II.Pt. 1:5-9, Mt. 12:43-45, Ésa. 5:20-21, Zsolt. 139:23-24, Zsid. 4:12, Zsolt. 32:9, 51:4-5,9,12,14,19.


Wendler Magdolna 2008.07.19

A szomorúságról
(II.Kor. 7:10.)

Milyen kétféle szomorúságról beszél a Szentírás? Hogyan tudunk különbséget tenni köztük?

Mi hozta be a szomorúságot az emberi világba? Hogyan tudja ezt is az Isten jóra fordítani?

Mi lett a következménye a bűnbeesésnek? Hogyan hatnak ezek a következmények?

Miért engedi meg a szomorúságot a hívek közt az Isten? Hogyan tud egy egész népet ez által megtisztítani?

Milyen példákat látunk a Bibliában a szomorúságra? Mit tanulhatunk ezekből?

További igék: I.Pt. 1:18-19, I.Móz. 3:17-19, Jer.Sir. 3:26,31-33, I.Pt. 4:12, Mal. 3:3, Rm. 5:18, Jel. 3:19, Pld. 20:30, Ef. 3:10, Zsid. 12:5-11, I.Pt. 1:3-6, Mt. 19:21.


Holló Péter 2008.07.12

Epafrás szolgálata
(Kol. 4:12-13)

Eszter a fiatalokhoz: az engedelmességről, hogyan lehet az Istennek engedelmeskedni?

Mit tudunk Epafrásról? Miért éppen a kolosséi levélben kerül elő? Miért fontos a hálaadás és a könyörgés a gyülekezetért?

Miben más a Krisztusban bízó ember a többi embertől? Hogyan valósul meg a gyümölcstermés az életünkben?

Mi volt Epafrás üzenethirdetésének a lényege? Hogyan jellemzi Pál Epafrást?

Hogyan fáradozott Epafrás a gyülekezetért? Miért lehet példa számunkra?
További igék: Filemon 23, Kol. 1:3-8, ApCsel. 17:16-34, Mt. 26:36-45, I.Móz. 32:21-31Istvánffi Zsuzsa 2008.07.05

Valódi közösségünk Krisztussal
(Jn. 14:21)

Jézus kijelentette-e már magát nekünk? Ismerjük-e az Isten parancsolatait?

Milyen az Istenhez való viszonyunk? Mennyi időt töltünk el Isten társaságában?

Változtat-e rajtunk ez, jobbá tesz-e bennünket? Mennyire hat ránk az Isten igéje?

Ismerjük-e Jézus Krisztust? Valós közösségben élünk-e vele?

Mennyire értékeljük Jézus Krisztus szeretetét? Mi az életünk legfőbb célja?
További igék: Mt. 5:21, Ez. 33:32, Jel. 3:20, Jn. 14:22-23.Boda László 2008.06.28

Krisztus főpapi szolgálata
(III.Móz. 16)

Milyen szolgálat folyik most a mennyben? Egy ember el tudja-e érni itt a földi életben a bűn feletti győzelmet?

Hogyan tudunk megállni a végidőben? Mitől függ biztonságunk, üdvösségünk?

Milyen népet készít el Isten a végidőre? Kikre hull a kései eső, kik lesznek az elpecsételtek?

Hogyan győzhetünk a bűn felett? Miért fontos, hogy minden bűntől megtisztuljunk?

Milyen szolgálatot akar elvégezni Krisztus a mi szívünkben? Mi az Isten népének válasza erre?További igék: Zsolt. 16:8, Jel. 11:18, Mt. 24:38-39, Rm. 7:23, Jn. 14:30, Ef. 5:27, Sof. 3:9,12,13,15,17, Mal. 3:1,4,5, I.Jn. 1:9, Jel. 22:11, Ésa. 4:1-4, Dn. 12:10, Mt. 3:12, I.Tim. 6:14, II.Pt. 3:11-12, Jel. 7:14, 3:18.

Wendler Magdolna 2008.06.21

Isten békessége
(Jób 22:21)

Mikor került sor erre a vigasztaló tanácsra? Milyenné vált az emberi élet a bűneset óta?

Hogyan érhetjük el azt, hogy mindig békességünk legyen? Mi a kulcsa ennek?

Milyen a mi Istenünk? Miért fontos, hogy erről gondolkodjunk?

Miért engedi meg Isten a nagy próbákat az életünkben? Mit akart bizonyítani Sátán Jób életében?

Mit szeretne Isten elérni a mi életünkben? Milyen tapasztalatokkal ajándékoz meg bennünket?

További igék: I.Kor. 10:12-13, Jel. 12:12, II.Pét. 3:9,12, Róma 8:28, Jób 42:12, Jel. 7:14, Ésa. 35:10, Ésa. 26:3, Ef. 3:10, Jn. 14:27, Róma 16:20, Fil. 4:7, Zsolt. 46:2-6

Vigh Ágnes 2008.06.14

Teljes hitbizonyosság
(II.Tim. 1:12)

Mit sugároz ez az ige? Mit tanulhatunk belőle? Mit mond a Szentírás az igazi hitről?

Mikor írta Pál apostol ezt a levelet? Mi adott neki erőt ahhoz, hogy ilyen módon tudja végigélni az életét?

Hogyan próbálja Sátán elbizonytalanítani a keresztényeket? Milyen bibliai példákat látunk erre?

Mit tegyünk, ha Sátán elbizonytalanít? Mi tud minket elvezetni a sziklaszilárd hitre?

Hogyan nevezi a Szentírás az utolsó idők küzdelmét? Milyen kincset őriz meg nekünk az Isten?

További igék: Zsid. 11:1, II.Pét. 3:3, Mk. 8:28, Mt. 11:3-5, Jak. 2:17, II.Kor. 4:6-7, Jób 28:10, Zsolt. 14:2, Mal. 3:3, II.Tim. 4:6, I.Kor. 15:51-55,58.

Kalcsó Zsuzsa 2008.06.07

Befolyásunk embertársainkra
(Lk. 17:34-36.)

Milyen ember-csoportok lesznek a világtörténelem végén? Milyen képeket használ Krisztus ezek bemutatásásra?

Mennyire érint bennünket, hogy akikkel együtt élünk elfogadtatnek-e az Isten előtt? Mennyire vagyunk befolyással egymásra?

Melyek a kölcsönös kötődéseink egymás irányába? Mennyire kívánkozunk mások üdvösségére?

Érzünk-e felelősséget embertársainkért? Hogyan függ mások boldogsága tőlünk?

Hogyan láthatják meg az emberek a kereszténységet az életünkben? Hogyan mutassuk be Isten szeretetét?

Miért erőtelen a kereszténység? Mire lenne szükségünk?


További igék: Mt. 24:40-41, I.Pét. 3:1-2.

Sonnleitner Károly 2008.05.31

Isten és ember közössége
(II.Kor. 3:18.)

Ünnepi Istentisztelet Úrvacsorával

Miért fokozódik a jelentősége az Úrvacsorának az idők folyamán? Milyen próféciák teljesednek most a szemünk láttára?

Milyen tendencia látszik a világban? Hogyan erősödik fel a vallásos erők befolyása?

Milyen változásokat látunk a természet világában? Mire figyelmeztet bennünket mindez?

Készen állunk-e Krisztus visszajövetelére? Mit jelent az Isten és ember közösségének helyreállítása?

Mi a mi részünk ebben a közösségben? Milyen területeken kell helytállnunk?További igék: Jel. 13:3, III.Móz. 4-7. fejezetek, Zsid. 3:7-8, Jn. 13:1-17, I.Kor. 11:23-26.

Kulcsár Attila 2008.05.24

Az aggodalmas-
kodásról
(I.Pét. 5:7)

A gyermekekhez: a növények fejlődésének párhuzama az emberi fejlődéssel, mire van szükségünk?

Melyik az az emberi gyengeség, ami tönkreteheti az embert? Mitől rokkanhat meg az ember?

Hogan lehet megszabadulni az aggodalomtól? Milyen hibákba esünk ezen a területen?

Milyen okai vannak az aggódásnak? Miért veszedelmes ez számunkra?

Mi születik ilyenkor az emberben? Milyen állapotba kerül az ember amikor aggódik?

Mivel vádoljuk ilyenkor az Istent? Mi a gyógyszer? Mi az aggodalmaskodás ellenszere?


További igék: Zsolt. 37:4, Mt. 11:28, Lk. 10:38-42, Mk. 4:35-41, Jer.Sir. 3:17-20.

Reisinger János 2008.05.17

Isten követei
(Pld. 25:13)

Miről szól ez a bibliai kijelentés? Mi a különbség a küldött és a megbízott közt?

Miben különböznek az angyalok az emberektől? Milyen csoportjai vannak az angyaloknak?

Hogyan néztek ki az angyalok? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből?

Mi a különbség a hívő és a nem hívő közt? Mit kell megtanulnia minden hívő embernek?

Mikor lehetünk hű követek? Mit tanulhatunk József történetéből?

Mit tanulhatunk Krisztustól? Milyen a hű követ? Hogyan válhatunk mi is azzá?


További igék: Mal. 4:5, Jel. 14:6, Dán. 9:21-22, Ésa. 6:1-3, II.Kor. 4:18, Mt. 22:16, Ésa. 42:18-21, 50:4-7, I.Móz. 40:3, Zsolt. 146:7-8, 147:15, I.Thessz. 5:14, Fil. 2:1, II.Pét. 3:12.

Csókási Pál 2008.05.10

Könyörgés az esőért
(Jak. 5:17-18)

Mit jelképez az eső a Bibliában? Milyen előképet takar Illés története?

Minek a jelképe a "korai eső", és mikor teljesedett? Milyen hatással volt ennek teljesedése?

Milyen párhuzamokat vonhatunk a korai és a kései eső közt? Mit jeképez az "Úr napja" kifejezés?

Mi volt az eső hiányának az oka Illés idején? Mi az eső feltétele?

Mi a sorsdöntő dolog Isten népe közt és a világban is? Miért veszéles a világgal való barátság?

Mikor tudja Isten megmenteni az embereket? Milyen részünk lehet ebben?


További igék: Zak. 10:1, Jóel 2:23,28, Jel 6:2, 18:1, Csel. 1:8, Jóel 2:12, II.Pét. 3:9, Mal. 4:5-6, I.Kor. 17:2 Jel. 14:6, I.Kor. 18:17-21,36,39,41-45.

Vigh Ágnes 2008.05.03

Az igazi adventhívő
(Rm. 2:28-29.)

Ki a valódi adventhívő? Kit fogad el az Isten gyermekének?

Mit jelent az advent? Mi az igazi hit? Hogyan párosul a hit a cselekedetekkel?

Mit jelent a "kettős állampolgárság" a Biblai szerint?

Mihez ragaszkodunk mi leginkább? Él-e bennünk az advent reménysége?

Kiknek készíti el az Isten a mennyei várost? Mi képezi az örök élet legnagobb örömét?

Miben mutatkoznak meg a hit cselekedetei a vég idején? Mi az a munka amit el kell végeznünk?
További igék: Zsid. 11:13,1,4,5,7, 13:14, Ef. 2:19, Lk. 17:21, Zsid. 11:10,14,16, Zsolt. 73:28, Ésa. 51:11, Tit. 2:13, Mt. 25:4,20,35, II.Pét. 3:11-12,14.

Wendler Magdolna 2008.04.26

"Készülj Istened elé"
(Ámos 4:12)

Mikor hangzott el ez a felhívás? Miért szükséges ez a figyelmeztetés?

Hogyan állhatunk meg majd az Isten előtt? Miért fontosak az idők jelei?

Mikor esik az ember félelembe, pánikba? Milyen erőforrások állnak rendelkezésünkre ezek kivédésére?

Hogyan ismerhetjük fel az üdvösség ajándékát? Mit készített el számunkra az Isten előre?

Milyen hibákat követünk el a hétköznapokban? Hogyan készüljünk Istenünk elé?


További igék: I.Móz. 17:1, Lk. 21:34, II.Tim. 1:7, Zsolt 31:16, I.Thessz. 5:3, Ésa. 50:4, I.Kor. 3:9, II.Kor. 6:2, Ef. 2:10, Énekek 2:15, Zsid. 4:15-16, Fil. 1:6, II.Pét. 3:9.

Végh József 2008.04.19

Krisztus gondolkodásmódja
(Mt. 5:13-17)

Hogyan válljunk vonzó emberekké? Hogyan képviselhetjük Istent az életünkben?

Mi a szerepe Isten törvényének az életünkben? Milyen követelményeket támaszt a valóságban?

Mi a Krisztusi mérce? Mi a valódi kereszténység? Kik Isten Országának polgárai?

Milyen volt Krisztus gondolkodásmódja? Hol zajlik a bűn elleni küzdelem?

Mit jelent Sátán "fejére taposni"? Milyen magasságokba akar Isten eljuttatni bennünket?

Hogyan tudjuk ezt elérni?


További igék: Mt. 5:21-22,27-28,38,43-44, Zsid. 4:15, Jel. 6:2, Jak. 1:2, I.Móz. 3:15, I.Ján. 5:20, Fil. 2:5, I.Kor. 10:13, Zsolt. 19:15, 51:12, Jak. 1:14-15, I.Móz.15:11, Mt. 6:22.

Vigh Ágnes 2008.04.12

Az aggodalmas-
kodásról
(Mt. 6:25-34)

Dávid bemutatása a Gyülekezetben (fotók a Fényképalbumban!)

Melyik kérdésről beszél a leghosszabban Krisztus a Hegyibeszédben? Miért ennyire fontos kérdés ez?

Milyen szükségletekről beszél itt Krisztus? Miért értelmetlen az aggodalom ez alapján?

Mi az aggodalmaskodás gyökere? Hogyan csoportosíthatjuk életünk problémáit?

Mivel teszi egyenlővé Krisztus az aggodalmaskodást? Minek a kétségbevonása, megkérdőjelezése az aggodalmaskodás?

Milyen feltételeket állít nekünk Isten? Mit jelent az Isten igazságát keresni?

További igék: Lk. 12:26, Jer. 10:23, Mt. 8:23-26, Lk. 12:29, I.Thessz. 4:5, Neh. 4:7-9,16-18, 6:15-16, I.Kir. 3:5-15, Józsué 1:7-8, Mt. 10:28, Hab. 3:17-19, Fil. 4:19.

Kecskeméti János 2008.04.05

Istenkeresés a nehézségben
(II.Krón. 20:1-3)

Van-e bátorságunk saját hitetlenségünkkel szemben gondjainkat Isten kezébe tenni?

Tudjuk-e mit kell tennünk az életünk súllyos problémáiban? Kinek adjuk át ilyenkor az irányítást?

Milyen következményei vannak a döntéseinknek? Mit csinálunk félelmeink közepette?

Mit választott Josafát? Mi a kereszténység lényege? Mi a hit?

Mit csinált Josafát az idejével? Mire szánjuk, kinek adjuk az időnket?

Vannak-e tapasztalataink a Jóistennel? Milyen tapasztalataink vannak?


További igék: Gal. 6:7-8, Józs. 24:15, Zsolt. 88:7, Róma 15:4, Ésa. 7:14, II.Krón. 20:6-9,12,15, Zsolt. 46:11, II.Krón.20:20-24,30.

Sonnleitner Károly 2008.03.29

Az odaszánásról
(Ésa. 26:3)

Országos Bibliakonferencia

Milyen hibát követünk el sokszor a bizonyságtételünkben? Milyen mozzanat hiányzik sokszor?

Miről szól számunkra Jézus testtélétele? Mi ragadható meg ebben?

Mi kell az igazi átadáshoz? Mitől fosztjuk meg magunkat enélkül?

Mit fejez ki az egészen égő áldozat? Mi az egyetlen hiteles válasz Krisztus áldozatára?

Milyen áldásokkal jár az átadás?További igék: Zsolt. 31:23, Jónás 2:8, Gal. 2:20, Jn. 3:16, III.Móz. 6:9, Rm. 12:1-2, Jel. 3:20-21, Ésa. 58:14. Rm. 8:32.

Hites Gábor 2008.03.29

A tanítványságról
(II.Kor. 3:18)

Országos Bibliakonferencia

Milyen áldásokat, kiváltságokat akar adni az Isten a tanítványság által? Mit jelent Jézus tanítványának lenni?

Mit kínál fel Jézus a tanítványoknak? Mi okoz igazi örömet az életünkben?

Milyen ígéretek vannak a testvéri közösségre a vég idején? Mi az "Isten titka"?

Mi szükséges ahhoz, hogy teljesen átadjuk magunkat az Istennek? Mit kell belátnunk?

További igék: Jn. 15:14-15, Lk. 6:40, Mt. 4:19, Zsid. 3:13-14, Jn.17:22, Mal. 4:6, Jel. 7:14, Mal. 3:17-18, Lk. 9:23, II.Kor. 10:5, Lk. 10:42, Rm. 6:22.

Vigh Ágnes 2008.03.22

Jézus halála
(I.Kor. 11:26)

Ünnepi Úrvacsorai Istentisztelet sok ének- és igeszolgálattal

Miért vissza- és előretekintés az Úrvacsora? Mikor iktatta be Krisztus az Úrvacsorát?

Miért nehezen értett a golgotai áldozat? Mit mutatott meg Krisztus a kereszten?

Hogyan mutatkozik meg Krisztus másokért való szeretete a passiótörténetben?

Mit vált ki belőlünk, ha megértünk valamit Krisztus áldozatából?

Minek van egyedül gyógyító ereje a bűnös ember számára? Melyek a gyógyulás első jelei?

További igék: Mt. 26:50, Lk. 22:48, Mk. 14:65, Mt. 26:67-68, Lk. 23:26-31, Jn. 19:28, Lk. 10:34, Jel. 6:6, Ésa. 1:5-6, Kol. 3:12-13, Ésa. 1:18, Mt. 26:28-29, Jel. 19:9, Jn. 17:24.

Buda Júlia 2008.03.15

Az üdvösség feltétele
(Mt. 24:13.)

Mit jelent az állhatatosság? Hogyan lehetünk kitartóak?

Milyenné szeretne formálni bennünket az Isten? Hogyan válhatunk ilyenekké?

Miért ingott meg Péter hite a tengeren járva? Mi ebből a tanulság számunkra?

Mi volt az oka, hogy a szülei szem elől tévesztették Jézust? Milyen következményei lehetnek egy kis gondatlanságnak?

Mi volt az oka Dávid elesésének? Mikor a legeredményesebb Sátán támadása?
További igék: Mt. 10:22, 14:28-31, Zsolt. 16:8, Lk. 2:41-48, Péld. 10:19, II.Sám. 11:1-2, Fil. 4:8, Jel. 14:12, Mk. 13:33, Zsid. 12.26.

Vigh Ágnes 2008.03.08

Jézus feltámadása
(Róma 4:25)

Hogyan fogalmazta meg Pál Jézus feltámadásának jelentőségét?

Mit jelent a megigazulás? Miért fontos számunkra Krisztus feltámadása?

Hogyan vislekedtek a tanítványok Krisztus halálakor? Kinek jelent meg először Krisztus?

Miben akarta Krisztus erősíteni a tanítványokat? Miről biztosította őket?

Mit akart Krisztus a tanítványok lelkére helyezni a feltámadása után?
További igék: I.Kor. 15:14,20, Jn. 20:17, Zsid. 2:11, Mk. 16:7, Ésa. 42:3, Lk. 7:47, Mt. 28:1-10, Zsid. 11:1, Lk. 24:6-8,11, Mk. 16:13-14. Lk. 24:25-27,44-46, Jn. 20:31, Apcsel. 1:9-11, Lk. 24:52,47-48, Mk. 16:20, Jn. 21:6.

Jeremiás Róbert 2008.03.01

Bizalom a végidőben
(Zsid. 10:37-39)

A gyermekekhez: Mi az ember feladata a mindennapi életben?

Mit keresünk itt a világon? Mit jelent az adventi nép tagjának lenni?

Mit jelent lemaradni a várakozásról? Kik a lemaradók?

Kiket példáz a tíz szűz? Milyen különbségek adódtak az öt okos és az öt balga szűz között?

Kiket jelképez a köves talaj?

Hogyan nyerhetünk végül örök életet?

További igék: Zsolt. 37:5, Mt. 25:1-13, 11:29, Zsolt. 119:105, Mt. 13:3-9, 21:42-44, Jel. 22:17, Gal. 2:20.

Holló Péter 2008.02.23

Az alázatról
(Sof. 2:3.)

Eszter a gyermekekhez: Mi kell ahhoz, hogy valaki jó misszionárius legyen?

Melyek azok a területek az életünkben amelyekben reformációra szorulunk?

Mi az előzménye a gazdag ifjú történetének? Milyen következtetéseket vonhatunk le ebből?

Miért a második kőtábla parancsolatait idézi krisztus? Hogyan reagált az ifjú ezekre?

Mi a leggyakoribb oka, hogy vannak tagok, akik otthagyják a gyülekezetüket? Milyen területeket érint ez az altávolodás az életükben?

Miért szükséges az alázat mások elfogadásához?További igék: I.Móz. 50:20, Mt. 19:16-22, 13-15, III.Móz. 19:18, Mk. 10:21, Fil. 2:2-3, Mt. 7:4-5, Mik. 6:8.

Csókási Pál 2008.02.16

Krisztus "helykészítése"
(Jn. 14:1-3)

Van-e esély arra, hogy üdvözüljünk? Miben fáradozik az Isten, hogy minket üdvözítsen?

Hogyan tarthatjuk távol magunktól a nyugtalankodást, és az aggodalmaskodást?

Mi a hit? Kik fognak üdvözülni? Vajon sokan fognak üdvözülni?

Mit jelent Krisztus "helykészítése"? Mit tudhatunk a "mennyei városról"?

Hogyan tesz bennünkat az isten alkalmassá "a Városba" való bemenetelre? Mi a részünk ebben?További igék: Mt. 6:25, I.Pt. 5:7, Mt. 28:20, Jel. 2:2, Lk. 14:22-23, Jel. 14:18-19, Rm. 8:28-30, Jel. 21:9-23, Zsid. 11:16,10, Jel. 22:14, Ésa. 66:22-23, I.Pt. 2:5, Ef. 2:20-22, Jel. 19:6-9, Mt. 22:1-14, Lk. 15:22, 21:28, II.Pt. 3:14.

Vigh Ágnes 2008.02.09

Az idők jelei
(Lk. 21:28)

Mit érdemes tudni az éghajlatváltozásról? Hogyan teljesednek az "idők jelei"?

Hogyan járunk itt a földi életben? Hogyan viszonyulunk a "világi" dolgokhoz?

Mi jellemző világunkra a vég idején? Mitől félünk általában a leginkább?

Hogyan készüljünk Jézus eljövetelére? Mire figyelmeztet Krisztus a munkálkodással kapcsolatban?

Mire kell kihasználnunk a rendelkezésünkre szánt időt? Mi a legfontosabb ebben az életben?
További igék: Mt. 24:33, Lk. 21:34-35, Zsolt. 112:6-7, Jn. 9:4, Lk. 10:42, Mk. 13:33-34, Ésa. 41:17-20, Sof. 3:12, Ap.Csel. 3:12,16, II.Kor. 12:9, Ésa. 41:13-16.

Kulcsár Attila 2008.02.02

Példázat a tisztátalan lélekről
(Mt. 12:43-45)

A gyermekekhez: mi a jó emberi kapcsolatok, barátságok "titka"?

Miért viselkedtek a zsidók ellenségesen Krisztussal?

Miért volt győzelem Krisztus halála a keresztfán?

Mit jelöl a "tisztátalan lélek" kifejezés? Mit értsünk a "víz nélkül való helyen"?

Milyen következménye van a jó melletti döntésnek ebben a világban?

Milyen tapasztalatokat szerzett Józsué Jerikóban, majd Aiban? Mire tanít ez bennünket is?További igék: Péld. 17:9, I.Kor. 4:9, II.Pt. 2:20, Jóel 2:28, I.Pt. 5:8, Jel. 12:1-18, Mt. 4:1-11, III.Móz. 16:1-34, Róma 7:14-25, Józs. 6:1-20, 7:1-5, Mt. 11:28-29, II.Pt. 1:4-11.

Reisinger János 2008.01.26

Jézus búcsúbeszéde
(Jn. 15:16)

Miről beszélt Jézus a tanítványainak elfogatása előtt?

Mire tanított Krisztus bennünket a választással kapcsolatosan? Hogyan választhat minket Krisztus?

Mit jelent Isten vezetése az életünkben? Mi a legnagyobb ajándék a Biblia szerint?

Miben szenvednek az emberek hiányt? Mit akar az Isten velünk tenni?

Minek a jelképe a Bibliában a gyümölcs? Hogyan lehet "kincset gyűjteni a mennyben?

Mi a legnagyobb dolog amit kérhetünk az életben? Mit tehetünk azért, hogy jobb világ legyen?

További igék: Ef. 2:10, Róma 8:28-39, Mt. 28:19-20, 13:3, 6:19-20, Jn. 15:1-5,7, Jel. 22:20, Mt. 24:28, 6:31-33.

Végh József 2008.01.19

A bethesdai gyógyítás
(Jn. 5:1-16)

Gyerekekhez: hogyan lehet Istennek tetszeni?

Jézus miért csak egy beteget gyógyított meg a Bethesda tavánál? Mi a tanulság ebből a mi számunkra?

Hogyan tekint ránk Isten, és hogyan kell magunkra tekintenünk?

Hogyan tudjuk a mi akaratunkat Istennek átadni? Mit szeretne Jézus?

Mikor meggyógyult az ember, mi volt a legnagyobb akadálya annak, hogy Krisztushoz kerüljön?

Mikor találkozott újra Krisztussal?További igék: Zsid. 11:6, Róma 12:2, I.Ján 5:20, I.Kor. 2:16, I.Móz. 3:15, Zsid. 4:15, Fil. 2:5-8.

Vigh Ágnes 2008.01.12

Jövendölések Krisztusról
(Lk. 2:34-35)

Ünnepi Vallástételi Istentisztelet

Milyen gondolatokat prófétált Simeon Krisztusról?

Kinek a szimbúluma a kőszikla a Szentírásban? Mi következik be a Krisztussal való találkozáskor?

Milyen értelemben jegy, vagy jel Jézus krisztus? Mit bizonyított Jézus élete?

Miért mondanak ellene Jézusnak? Milyen messiást vártak a zsidók?

Mit értünk ezen: "sok szív gondolatai nyilvánvalóká lesznek"? Hogyan váltak nyilvánvbalóvá az Atya gondolatai Krisztusban, és hogyan lepleződött le Sátán?

További igék: Lk. 2:25-33, Mt. 21:44, 9:16-17, Rm. 6:3-4, Dán. 2:31-45, Ésa. 28:16, Zsolt. 118:22-23, Jel. 5:11-12.

Wendler Magdolna 2008.01.05

A nyelv bűnei és hatalma
(Zsolt. 34:13-15)


Melyik területen vétkezünk a legtöbbet? Miért fontos, hogy mindent elrendezzünk?

Ki tudja "életét megtartani a nyomorúságtól"? Hogyan lehetünk "békesség közvetítők"?

Hogyan lehet győzni az önmagunkkal vívott küzdelemben? Hogyan lehetünk Krisztushoz hasonlók?

Milyen alapokon állhatjuk ki az ítélet próbáját? Mi az igazi kereszténység?

További igék: Jakab 3:2,4-5,8-10, Példabeszédek 17:27, 16:24, 18:21, 21:23, Zsid. 5:7, Ésa. 50:4, Mt. 11:29, Kol. 3:15-16, Ef. 4:29-32.

Vigh Ágnes 2007.12.29

Az imádásgról
(Ésa. 38:1-5)

Miben van a legnagyobb hiánya Laodiceának? Mit kell megtanulnunk?

Miért hallgattatott meg Ezékiás kérése? Tudunk ilyen buzgón imádkozni mint Ezékiás?

Mi a következménye, ha elhanyagoljuk imaéletünket? Hol hibázott Gedeon?

Mi az oka, ha úgy érezzük: nem hallgattatik meg az imánk? Mi az igazi hitpróba?

Hogyan kell felkészülnünk az előttünk álló próbákra? Mire hív fel bennünket az Úr?

Kikért szoktunk általában imádkozni? Mikor szűntette meg a csapást Jóbról az Isten?

További igék: Jel. 3:14-22, Fil. 4:13, Mt. 7:7, Ésa. 38:17, Bírák 6:14, 8:22-27, Jób. 42:7-10.

Kiss Szilveszter 2007.12.22

Álmaink utazása
(Filemon 10-19)

Milyen utakról beszél a Szentírás lelki értelemben?

Hol találkozott Pál Filemonnal?

Mivel kellett szembenéznie egy szökött rabszolgának? Mi szükséges egy utazáshoz?

Milyen indíttatása volt Pálnak az álmai utazásához? Milyen tanulságokkal járt Pál Athéni prédikálása?

Milyen úton jutott Pál Rómába? Hogyan találkozott Pál és Onézimusz?

Miért került be a Bibliába ez a történet? Mi az üzenete számunkra ma?
További igék: Filemonhoz írt levél, Apostolok Cselekedetei 23-28. fejezetek

Sonnleitner Károly 2007.12.15

"Ne félj, mert megváltottalak..."
(Ésa. 43:1)

Ünnepi Istentisztelet sok énekkel és Úrvacsorával

Mi a félelem?

Miért nem félünk? Miért nem lenne okunk félni?

Mit jelent, hogy Isten megváltott? Kiket váltott meg?

Milyen helyzetet termetett az Isten, Krisztus áldozatával? Hogyan tekint ránk Isten?

Mit jelent a valódi szabadság? Tudunk-e élni vele?

Mikor válnak igazán tartalmassá az emberi kapcsolataink? Mit jelent az Istennel valódi közösségben lenni?


További igék: Zsolt. 51.11, Róma 5:18, Lk. 2:41-49, Jn. 15:4-7, Jel. 3:20, Mt. 25:1-13, Jn. 3:16, Ésa. 43:3-4, Jn. 8:36, Gal. 2:20, II.Kor. 5:18-20, Jn. 13:9, 21:15.

Szabó Attila 2007.12.08

Ki nekem Krisztus?
(Fil. 1:21)

A gyermekekhez: hogyan lehetünk kedvesek másokhoz?

Mit jelent számunkra Jézus Krisztus személye? Mit jelent "nála időzni", "befogadni a szívünkbe"?

Milyen Krisztus szeretete? Mi mindent tett, és hogyan tanított? Hogyan mutatkozik be Krisztus?

Van-e az életünkben olyan pont, ahol eltérünk Krisztus törvényétől? Mit jelent szemlélni Krisztust? Mit jelent a lábainál időzni?

Mi vonhat minket Krisztushoz közelebb? Hogyan lehet az életünk teljes? Mi a legnagyobb ajándéka Krisztusnak?


További igék: Lk. 2:52, Zsolt. 139:16, Csel.17:28, Jób. 34:14, Kol.1:19, Zsolt. 19:8, Ésa. 42:4,21, Jel. 3:14, I.Sám. 15:22, II.Kor. 3:18, Jer. 29:11,13, Jn. 1:12,13, Zsolt. 91:1

Boda László 2007.12.01

Felelősségünk egymásért
(Róma 15:1-7)

Hogyan tudjuk Sátán cselszövéseit visszaverni?

Mi a feladata és kötelessége a keresztényeknek? Hogyan tudta Krisztus szolgálatát és feladatát ellátni?

Mire vár Üdvözítőnk minden embernél?

Hogyan végezte Pál apostol az ő szolgálatát? Mikor tudjuk ezt megtenni?

Hogyan kell más emberekre tekintenünk?

Milyenné kell vállnia Isten népének az utolsó időkben? Miért erőtelen a mi kereszténységünk?További igék: II.Kor. 10:3-4, Ésa. 50:4, Gal. 6:2, Lk. 19:1-9, 7:36-50, Róma 12:2, Ján. 3:6, Gal. 2:20.

Sonnleitner Károly 2007.11.24

Közösség Krisztussal
(Lk. 2:41-46)

Tisztújítás a gyülekezetben

Van-e különbség abban, ha azt mondjuk: megismertem az igazságot, vagy megismertem Krisztust?

Milyen az igazi imádság? Mit jelent a kölcsönösség az imádságban?

Mikor hiteles a bizonyságtevésünk? Mennyire él bennünk az aggódó szeretet másokért?

Észrevesszük-e, ha hiányzik Jézus? Miért fontos az Istennel való közösség?

Miért fontos a közösség egymással? Mit nyerünk ezáltal?


További igék: Zsolt. 51:15, Jer. 15:16, Gal. 4:19-20, II.Kor. 11:2, Kol. 1:28, Róma. 14:7, 16:1-3, 11:4.

Bodolai Zoltán 2007.11.17

A bizonyságtevésről
(Ezékiel 33:7-9)

A gyermekekhez: a tartozásról, mi a jobb, ha nekünk tartoznak, vagy ha mi tartozunk másoknak?

Hogyan lehet mások számára is áldásossá tenni az előkészületi évet? Mit jelent őrállónak lenni?

Vajon a lelki állapotunk lehet-e mentség a másokért való szolgálat elhagyására? Milyen példákat látunk a Bibliában a személyes munkálkodásról?

Hol kell kezdeni a missziós munkát? Hogyan és miről beszéljen az ember?

Mire kell figyelnünk a bizonyságtételben? Hogyan tett bizonyságot Krisztus?


További igék: Róma 13:8, I.Kor. 9:16, II.Kor. 5:14, Ezékiel 33:1-6, 10-11, 30-32, Lk. 15:10, Mk. 6:4, Jn. 1:42, II.Kor. 2:14-17.

Vigh Ágnes 2007.11.10

A rostálás
(Ámos 9:9)

Hogyan tárja elénk a Szentírás a jövő eseményeit?

Milyen időben fog következni a rostálás? Milyen állapotok lesznek a gyülekezetekben a vég idejéig?

Miért van szükség a rostálásra? Mi és milyen körülmények fogják ezt előidézni?

Mi a laodiceai üzenet lényege? Mi a rostálás célja?

Milyen eredménye lehet a megpróbáltatásnak? Kik tudnak megállni a vég idején?
További igék: I.Pt. 4:12-13, Mt. 3:12, Jel. 3:15-17, Mt. 7:24-27, I.Kor. 3:10-13, Ap.Csel. 20:29-30, II.Thes. 2:10-11, Róma 8:35-39.

Holló Péter 2007.11.03

A csendességről
(Zsolt. 46:11)

A gyermekekhez: a szeretetről, hogyan viszonyuljunk másokhoz?

Milyen szerepe van a csendnek az életünkben?

Hogyan viszonyulnak az emberek a munkához? Mi a munka első lépése a keresztény ember életében?

Hogyan hív bennünket Isten a csendre? Hogyan érhető el a csendesség, a kölcsönös szeretetaz életünkben?

Milyen szerepe volt a csendnek Krisztus életében? Miért van szükség az elcsendesedésre?

Miért szólít fel az Isten bennünket arra, hogy elismerjük Őt? Hogyan lehet ezt megvalósítani?


További igék: Hóseás 6:4, Lk. 6:35, Jn. 2:13-17, Mt. 21:14, Jn. 3:1-4, 9.


Végh József 2007.10.27

A hit érintése
(Mk. 5:22-34)

Gyerekekhez: a dicsekvésről, helyes dolog-e a dicsekvés, mivel lehet dicsekedni?

Ki kapott áldást egyedül Krisztustól a tömegből? Miért csak ő kapott gyógyító erőt?

Mi volt a különbség az asszony és a tömeg között? Elhisszük-e teljes mértékben, hogy Jézus a "Nagy Orvos"?

Mit jelentett a gyakorlatban a tisztátalanság jézus korában? Mit tanulhatunk ebből?

Mi volt a gyógyszer? Mi a különbség az asszony hite, és a mi hitünk között?

Ki a hit szerzője? Mit jelent az igazi hit a gyakorlatban?


További igék: Jer. 9:23-24, Lk. 8:41-56, Mk. 5:35-36.

Wendler Magdolna 2007.10.20

Reménységünk összegzése
(Efézus 1:17.19)

Mire kell megvilágosodnia minden kereszténynek?

Mi az Isten elhívásának reménysége? Kiket akar az Isten elhívni?

Mi a mi kiváltságunk? Milyen feladatot bízott ránk az Isten?

Mi az Isten öröksége dicsőségének gazdagsága? Milyen örökséget ad az Isten az Ő gyermekeinek?

Mi az Isten hatalmának felséges nagysága irántunk? Hogyan gyógyítja meg a bűnbeesett embert?További igék: II.Tim. 1:9, Ef. 1:4, I.Tim. 2:4, Jel. 3:20, Ef. 2:1-5, II.Kor. 4:6, Mt. 11:28, II.Pét. 1:10, I.Kor. 2:9, Mt. 25:34, Fil. 3:20-21, Ésa. 35:5-6,8-10, Zsolt. 37:9-11, Jel. 3:21, 21:1-5,7, Ef. 2:7-9, 3:10, Fil. 1:6.

Vigh Ágnes 2007.10.13

A tékozló fiú példázata
(Lk. 15:25-32)

Mit mutat be ez a példázat? Hogyan leplezi le a formai, képmutató vallásosságot?

Kiket ábrázol ez a példázat? Milyen hibába esünk sokszor az azonosítással?

Mi tud bánatot é fájdalmat okozni az Istennek? Miért nem tudott örülni a nagyobbik testvér a kisebbik hazajövetelének?

Miben nincs igazi öröm, és miben van? Örülünk-e annak, ha valakiben jó van?

Miért lett féltékeny és irígy a nagyobbik testvér? Miért maradt ő az atyai háznál? Hogyan tekintsünk egymásra?További igék: Ésa. 62:5, Sof. 3:7, Lk. 15:10, I.Kor. 13:6, Filemon 7, Lk. 17:10, I.Móz. 29:20, II.Kor. 8:9, I.Ján. 3:1.

Kulcsár Attila 2007.10.06

Az Istennel járás előzménye
(Mk. 6:30-32)

A gyermekekhez: a szorgalom példája a hangyák és Elizeus próféta életében.

Minek kell megelőznie életünk hétköznapjait, sürgés-forgását?

Miért nem tdujuk sokszor, hogy mit és hogyan tegyünk?

Mi volt a probléma Márta foglalatosságával? Miért tette fel kérdését Krisztusnak?

Mit válaszolt Krisztus és miért? Mi és miért volt a jobbik rész?

Miért jöttek vissza a tanítványok Krisztushoz? Mit adott nekik Krisztus?


További igék: Pld. 6:6-11, Lk. 10:38-42, Mt. 8:25, I.Móz. 32. fejezet, Jn. 17:15.

Reisinger János 2007.09.29

Hiteles Krisztusvárás
(Jn. 14:3)

Országos Bibliakonferencia

Hogyan készüljünk Jézus második eljövetelére? Visszagondolunk-e arra, hogy Krisztus hogyan talált meg bennünket?

Elvárhatjuk-e a világtól, hogy tudja, mire van szüksége? Mi akadálya van annak, hogy Krisztusváró nép legyünk?

Hogyan szolgálhatok én személyesen az Istennek? Hopgyan lehetünk hiteles keresztények?

Mi a legnagyobb bűnünk?


További igék: Jel 2:5, Zsolt.33:4, 113:7-8, Lk. 12:32, 10:20, Apcsel. 20:32, II.Kor. 12:10, I.Kor. 8:3, Lk. 5:1-5, Mt. 6:33, II.Kor. 6:10, Zsid. 11:1, Zsolt. 127:2, Neh. 2:17-18, Mt. 24:13, ApCsel. 10:38, Mt. 24:46.

Egerváriné Árvai Márta 2007.09.29

Valódi Istentisztelet
(Mal. 1:6)

Országos Bibliakonferencia

Hol van a szívünk? Hogyan viszonyulunk az Úrhoz, és hogyan fordulunk hozzá?

Hogyan fejezzük ki hódolatunkat, tiszteletünket az Atyával szemben?

Milyen üzenet bízatott ránk? Milyen háttéren tudjuk képviselni az Istenfélelmet?

Mi teszi szentté a mi összejöveteleinket? Mi a legfontosabb egy összejövetelen? Hogyan állunk a szolgálatokhoz?

Hogyan állunk a szolgálatokhoz?

További igék: Ésa. 1:12-13, 29:13, Mt. 15:8-9, Jn. 5:19, Ez. 20:12, Neh. 8:1-3,5-6,8-9, Mt. 18:20, Jn. 4:24, Jel. 4:8, 14:7.

Sonnleitner Károly 2007.09.22

Adventvárás az úrvacsorában
(I.Kor. 11:26)

Ünnepi Istentisztelet ének és zenei szolgálattal

Milyen gondolatokkal készülünk az Úrvacsorára?

Mit jelent számunkra az Úrvacsora elsődlegesen?

Mennyire fontos számunkra Krisztus visszajövetele? Hol helyezkedik el ez az értékrendünkben?

Az Úr haláláról szóló üzenet nem vált-e megszokottá az Úrvacsoránkban? Hogyan viszonyuljunk Jézus keresztjéhez?

Helyén van-e az Úrvacsorában a mi adventvárásunk?


További igék: Mt. 26:29, Mk. 13:27, I.Kor. 11:28, Gal. 5:4, Zsolt. 32., 130., Ésa. 12., I.Kor. 11:23-24, Mt. 26:27-29.

Reisinger János 2007.09.15

A keresztény munkavégzés
(Luk. 17:7-10)

Milyen kétféle munkáról beszél Krisztus ebben a példázatban?

Miért olyan kevéssé hatékony a munkánk? Hogyan hasonlítható a lelki életünk az izommunkával?

Mi áll az érdemmel szemben? Mit jelent az, hogy "hitből élni"?

Mi az akadály a hit útjában? Mi az élet legfontosabb célja?

Mi a legnagyobb probléma az életünkban a munkavégzéssel kapcsolatosan? Mi a megoldás erre?


További igék: Zsolt. 90:12,17, Ésa. 40:30-31, 64:5, Mt. 24:13, Lk. 17:3-6, I.Kor. 4:7, 9:16, 14:20, 15:10, Bírák 5. fej., Jn. 5:8.

Vigh Ágnes 2007.09.08

A gyakorlati szeretetről
(I.Kor. 13:4-8)

Miért "új parancsolat", hogy egymást szeressük?

Mit jelent az, hogy mi "szeretettek" vagyunk?

Kinek kell megbocsátanunk? Van-e különbség az emberi és az Isteni megbocsátás közt?

Mit jelentenek az egyes kifejezések a szeretet himnuszában?

Mi a szeretet célja? Mit jelent az igazi megbocsátás?

Hogyan lehet Krisztusi szeretetre eljutni?További igék: I.Kor. 16:14, Jn. 13:34-35, Kol. 3:12, I.Pét. 4:8, Róma 12:20, Máté 7:8.

Holló Péter 2007.09.01

Jósafát győzelme
(II.Krón. 20:12)

Mikor és milyen történelmi helyzetben élt Jósafát?

Hogyan aratott győzelmet Isten népe? Hogyan arathatunk mi győzelmet?

Minek a tudatában kell leborulnunk az Isten előtt?

Mit kell belátnunk a nehézségben? Mit kér tőlünk az Isten?

Mi volt az ára a mi győzelmünknek? Hogyan lehet harc nélkül győzni?

További igék: II.Krón. 17:1-4, 20:1-18,21-24,26, Zsolt. 22:12-14..


Csókási Pál 2007.08.25

Az adventi nép
(Luk. 17:20-33)

Gyermekekhez: az engedelmességről és szófogadásról Sámuel példáján keresztül.

Milyen napokhoz hasonlítható az adventi nép ideje?

Kik számára jön el a valóságos Isten Országa? Kikért jön el Jézus?

Mi a fő üzenete Noé napjainak? Van-e párhuzam Ábrahám, Lót és az adventi nép között?

Van-e magányos hívőség? Mi a hívő élet?

Mi az Isten gyermekeinek a három jellegzetessége az utolsó időkben?

További igék: I.Sám. 3:6-10,19-21, Ésa. 43:1, I. Móz.12:1-3, Jel. 14:6, V.Móz. 8:2, Jel. 14:12, I.Móz. 19:17.

Sonnleitner Károly 2007.08.18

Az igazi adventvárás
(Titus 2:11-14)

Mi az üdvösség feltétele?

Mit hírdetett a zsidók áldozati rendszere?

Mit köszönhetünk az Isten áldozatának itt a Földön? Miben van az ember élete?

Mi az élethez a legszükségesebb dolog?

Mit jelent megtagadni a hitetlenséget? Mit jelent mértékletesen élni?

Mit jelent szentnek lenni? Ki az igazi adventváró?

Hogyan kell bizonyságot tennünk?


További igék: Róma 12:1, 5:18, Luk. 21:28,31, Titus 2:15.


Boda László 2007.08.11

Megigazulás az úrvacsorában
(Róma 5:17-21.)

Hogyan van jelen a megigazulás, a megszentelődés az úrvacsorában?

Mi a különbség a megigazítás, és a megigazulás közt? Mi az evangélium summája?

Mi a megigazulás útja, kicsoda a szabadulás egyedüli útja?

Mi az úrvacsora lényege és tartalma?

Miért fogadja magához Krisztus bűnbánó népét az úrvacsorában?

Hogyan lehet betölteni Isten szeretet-törvényét? Mi a részünk ebben?

További igék: Gal. 2:16, Róma 7:14, 8:7, Zsid. 4:15, Ésa. 11:3-4, Zak. 3:2, Jn. 12:50, Róma 3:21, 2:13, 5:1,9-10.

Vigh Ágnes 2007.08.04

Mózes kérése
(II. Móz. 33:15)

Mi volt Mózes kérése, és milyen körülmények között hangzott el?

Hatalmunkban van-e az életutunk?

Milyen tapasztalatot szerzett Jákob az Istennel való úton járva?

Miben és kiben bízunk az életben?

Mitől vagyunk bátrak, vagy gyávák? Ki a bátor, vagy gyáva a Biblia mérlegén?

Milyen áldások vannak az Istennel járásban?További igék: Jer. 10:23, I.Móz. 31:13, 35:3, Ésa. 49:16, Zsolt. 20:8, Péld. 21:31, Jer. 7:4-10, I.Tim. 6:17, Zsolt. 62:11, Mik. 7:5, Zsolt. 112:7.

Bodolai Zoltán 2007.07.28

Ádám öröksége
(Róma 5:18)

A gyermekekhez: melyek a békességes alvás feltételei?

Ki lehetett a megváltója az ószövetségi Ruthnak?

Milyen ősei voltak Krisztusnak?

Mire vezet bennünket az Isten Lelke?

Hogyan győzőtt Krisztus?

Miben volt Ádám előképe Krisztusnak?

További igék: Zsolt. 4:9, Ruth 3:2, 4:13, Jakab 1:14, Róma 8:3,13-14, 5:12,14, Ján. 15:5, 5:30..

Kecskeméti János 2007.07.21

A végidőben szükséges jellem-tulajdonságok
(Mt. 24:14)

Milyen jellemtulajdonságok szükségesek az utolsó kegyelmi üzenet hirdetéséhez?

Mit jelent a három angyal üzenete a Jelenések könyvében?

Hogyan lehet szentté válni: bűnös emberi testben bűntelen életet élni?

Mi a legnagyobb evengéliumi felhívás?

Mit jelent az álhatatosság, hogyan lehetünk álhatatosak?

További igék: Jel. 14.6-12, I.Thessz. 5:3, II.Pét. 2:3-4, Ján. 14:30, Róm. 7:18, Zak. 7:10, Róm. 3:23, Jel. 3:21, Zsid. 3:1, Jel. 19:13, Ján. 15:5, II.Pét. 1:3-5, Préd. 1:9, Mk. 13:13.

Wendler Magdolna 2007.07.14

Az igaz emberi élet feltételei
(Zsolt. 143:10)

Gyermekekhez: Péter vizen járásáról, mi történik, ha levesszük a szemünket az Úr Jézusról?

Milyen két dologra hívja fel a figyelmet az ige?

Természetes az embernek, hogy mindig egyenes úton járjon?

Mikor lehetünk olyan kapcsolatban az Istennel, hogy a "szemeivel tanácsoljon"?

Mi az Isten akarata velünk?További igék: Márk 6:48-50, Ésa, 55:9, Zsolt. 32:8-9, I. Thessz. 4:3, Zsolt. 23:3, I. Kor. 10:13, Mal. 3:3, Hab. 2:3.

Vigh Ágnes 2007.07.07

Bálám története
(II. Péter 2:15)

Min múlik az, hogy meg tudunk-e állni egy kisértésben?

Mikor játszódik a történet?

Mit jelent a gyakorlatban a rosszal való szóbaállás, és mi a következménye?

Mi lesz a következménye, ha nem zárunk le egy kisértést?

Mikor kérdezhetjük meg Istent?

Hogyan halt meg végül Bálám, mi okozta a tragédiáját?További igék: IV. Móz. 22:1-41, Jel. 2:24, Judás 11, Ezékiel 14:3-4; 20:3, 30-31, Jeremiás 42:3-6, 20.

Bodolai Zoltán 2007.06.30

Az ember viszonya Istenhez
(Luk. 15:1-2)

A gyermekekhez: a szájról-beszédről, amely olyan mint a tűz...

Vajon melyik csoportba tartozunk az Istenhez közeledőkhöz, vagy az Istentől távolodókhoz? Mi határozza meg, hogy melyik csoporthoz tartozunk?

Mit jelent a "kőszív" helyett a "hússzív" a gyakorlatban?

Milyen hasonlóságok és különbözőségek vannak az orvosi gyakorlat és a lelki élet, Krisztus áldozata között?

Hogyan ellenőrizhető az Istenhez való viszonyunk? Mit jelent az önfeláldozó szeretet a gyakorlatban?

További igék: Jakab 3:5-6, Ezékiel 36:36-27, Jakab 4:8, Galata 5:22..

Sonnleitner Károly 2007.06.23

A lábmosás
(János 13:1-17)

Miért kezdi így a leírás: "A húsvét ünnepe előtt..."?

Mi történik a lábmosáskor?

Mit jelentett Péter kérdése: "Uram te mosod-e meg az én lábaimat?"?

Hogyan tudunk elfogadni?

Mit kell belátnunk?

Mit teremt meg bennünk az Isten az Úrvacsorában?További igék: Filippi 2:6-8, Zsoltárok 22:18.Holló Péter 2007.06.16

Az úrvacsorára készülésről
(I. Kor. 11:28)

Eszter a gyermekekhez: Hogyan tudunk megbocsájtani másoknak?

Hogyan készüljünk az Úrvacsorára? Melyek azok a "titkos bűnök"?

Tudunk-e jót cselekedni? Milyen indítékok mozgatják a cselekedeteinket?

Hogyan rendezzük el bűneinket magunkkal és egymással?

Létezik-e stagnálás a lelki életben? Vajon fejlődünk-e?

További igék: Mt. 18-23-34, Zsoltárok 103:12, Mikeás 7:19, Zsolt. 19:13, 90:8; Jakab 4:17, Máté 5:23-24, 6:14-15..

Vigh Ágnes 2007.06.09

Titushoz írt levél
(Titus 1-3 fej.)

Ki volt Titus, milyenek voltak a krétaiak, és mi volt a levél célja?

Milyen tanácsokat ad Pál Titusnak, és ezáltal nekünk is?

Milyen példaképet állít Pál a hívők elé, és miért?

Minek volt köszönhető, hogy néhány év alatt több millió ember lett kereszténnyé?

Hogyan tud egy rabszolga bizonyságot tenni az ő urának, és mi a tanulság ebből számunkra?

Hogyan, mikor, és milyen feltételekkel tudunk mi példamutató életet élni?

További igék: Jelenések 6:2, Jeremiás 23:28-29.

Molnár Szabina 2007.06.02

Jóás Király élete
(Ésa. 3:1)

Gyermekekhez: Énekeljünk az Úrnak egész életünkben!

Milyen örökséggel érkezett Jóás, és ki az akinek a legtöbbet köszönhetett?

Hányszor hagyunk meg mi is az életünkben apró bálványokat?

Érdemes-e az emberekben bízni? Miért engedi meg az Isten, hogy emberekben csalódjunk?

Hogyan ismerjük meg az Istent?

Milyen veszélyek fenyegetnek bennünket a hívő életben?

További igék: II. Kir. 12, II. Krónika 24, Ésa. 3:2-6a, János 1:44-47, 12:21; Zsolt. 37:3-5.

Prancz Zoltán 2007.05.26

Krisztus áldozata
(Préd. 4:2-3)

Hogyan vélekedett Salamon, és hogyan a görögök az életről, mi lehet a hasonlóság oka?

Mi is a mi világunknak az igazi arca?

Hogyan próbál meg az ember magán segíteni?

Mi a helyzet az Istent ismerő emberekkel, beleeshetnek-e hasonló hibákba?

Mi tehát a megváltás mélysége, súlya és jelentősége?

Hogyan lehet ebben a világban boldognak lenni?

További igék: I.Kir.4:29-30, Ésa 22:13, Jel. 2:24, Mt. 26:39-44, Jn. 12:20-24. Préd. 7:29; 12:15, Jel. 5:9-10.

Sonnleitner Károly 2007.05.19

Megtartatunk-e?
(Ézsaiás 64:4)

Bevezetés: a küldöttértekezletről lelki iránymutatás, és az adventtáborról: megújúlás és reformáció.

Mennyire gondoljuk komolyan azt, hogy győzhetünk a bűneink feletti küzdelemben?

Vívunk-e egyáltalán küzdelmet önmagunkkal?

Miért van, hogy az imádságaink nem a bűntől való szabadulásról szólnak?

Miért nem hiszünk az Úrvacsora szabadító erejében?


További igék: Jakab 1:2, I. János 4.4, Ézsaiás 62:5-6, Filippi 4:13, Jelenések 3:14, Róma 10:13.

Vigh Ágnes 2007.05.12

Malakiás könyve
(három párbeszéd)

Milyen állapotok voltak Izraelben a babiloni fogság után közel 100 évvel?

Mi volt Malakiás feladata?

Mindig felismerjük Isten szeretetét az életünkben?

Melyek a formai vallásosság legnagyobb veszélyei?

Mit jelent a "megfertőztetett kenyér és a "sánta áldozat"?

Felmérjük-e kicsoda a mi Istenünk? Tudjuk-e miben kell megtérnünk?

További igék: Mal. 1:2-8,10,13-14; 2:10,13-16, 3:7, Zak. 1:6, 7:9-10, 8:16-17, Jóel 2:12-13, Luk. 17:10, I.Kor. 2:14.

Kecskeméti János 2007.05.05

Jézus hite
(Jel. 14:12)

Hogyan lehet megismerni Jézus hitét?

Mi az őszinte bibliai hit lényege melyek az ismérvei?

Miért van az, hogy száz hívőből alig egy érti mit jelent Jézus Krisztus hitével élni?

Ha van elég hited minden megpróbáltatás el fog kerülni?

A hithősökkel vajon csak jó dolgok történtek?

Mit jelent a bajban kitartani Istennel?

További igék: Zsid. 11:1, 4-5, 7-8, 11, 22-27; 12:1, Zsolt. 31:6, Dán. 12:1.

Hites Gábor  2007.04.28

Az Imádságról
(Ap.Csel. 4:24-31)

Bevezetés: a táborozásra készülésről, milyen lelkülettel készüljünk a nyári táborösszejövetelekre?

Mikor tudunk az Isten akaratával összhangban imádkozni?

Felismertük-e az Isten akaratát az életünkben?

Mi az amit alaptanításként meg akar tanítani számunkra az Isten az imádsággal kapcsolatosan?

Hogyan tudjuk megalázni magunkat az Isten előtt?


További igék: Zsolt 2:1-2, V. Mózes 29:29, Róma 8:28-29, II. Sám. 9-12, Róma 6:12-13.

Vigh Ágnes 2007.04.21

Közösségi élet alapelvei
(I. Thesz. 5:14)

Melyek a gyülekezeti élet alapszabályai?

Hogyan kell nekünk egymásra figyelni?

Mikor és hogyan tudjuk ezt megvalósítani?

Miért van az elsõ helyen az intés, és miért ez az alapja a gyülekezeti életnek?

Hogyan lehet gyámolítani, bátorítani másokat?

Hogyan legyünk türelmesek mindenki iránt?

További igék: I. Kor 10:1-17, Ján. 13:12-17, Zsid. 10:24, I. Kor. 12:35, Fil. 2:1, Ez. 3:17-21, Jer. 17:14.

Reisinger János 2007.04.14

"Én vagyok"
(János 8:24)

Mit nyerünk Jézussal? Miért õ a legnagyobb ajándék?

Mit jelent a mi számunkra, hogy Jézus van?

Hogyan mondanánk el másoknak, hogy Jézus van?

Jézus és Mária Magdolna viszonya. Jézus nõi követõi.

Milyen az igazi szeretet? 

További igék: I. Ján. 5:12, Fil. 1:21, Luk. 8:1-3; 7:40, Jn. 4; 12:24-27

Tóth Gábor  2007.04.07

Könnyekre fakadt Jézus
(János 11:32-38)

 

Mi a szomorúság?

Mi a sírás? Miért sírt Krisztus Lázár sírjánál?

A helyes és a helytelen szomorúság.

Melyek a valódi problémák, hogyan tekintsünk magunk és mások problémáira?

 


További igék: Zsolt 119, Jób könyve, Ésa. 38:8, Luk. 6:21; 23:28.

Vigh Ágnes 2007.03.31

A sátoros ünnep
(III. Móz. 23:34-36, 39-46)

Mi volt a sátoros ünnep?

Mi volt a jelentõsége?

Az Ószövetségi ünnepek lelki tartalma, és jelentõsége akkor és most.

Az õszi ünnepkör ünnepei, és a sátoros ünnep részletes ismertetése.

A sátoros ünnep lelki mondanivalója számunkra.

 

További igék: Nehémiás 9:11-21, I. Kor. 15:20, Ésa. 25:9; 35:10, Zsolt. 126:1-2,5-6; Luk. 15:7, Jel. 21:3-5; 22:4, Ján. 16:22, Zsid. 11_9-10, II. Kor. 4:17-18.