FRISS! Az utolsó negyedéves beosztás, tanulmány, gyermek és ifjúsági bibliakörök programjai elérhetők az Állandó Programok menüpontban!
FRISS! Keresztség 2014. A vallástételi Istentisztelet képei elérhetőek az Újdonságok menüpontban!
Wendler Magdolna testvérnőnktől búcsúztunk 2014. szeptember 13-án szombat délután 3 órakor, képek és hanganyag az Újdonságok menüpontban!
A 2014. szeptember 6-ai ifjúsági nap fotói elérhetők az Újdonságok menüpontban!

Bandi Katalin 2014.09.27

Bandi Katalin

A bizonyságtévő élet
(I.Jn. 1:1-4)


Vallástételi Istentisztelet
(képek az  Újdonságok  menüpontban!)

A kisebbekhez: milyen két viszonyulás van a gyümölcstermő élethez? Milyen magocskák szeretnénk lenni? Mit kezdjünk a félelmeinkkel?

Mit jelent világosságban járni? Jog vagy kötelesség bizonyságot tenni?

Mi készteti az embert hazugságra? Tudunk-e magunktól bármi jót is cselekedni?

Hogyan tudunk különbséget tenni az igaz és hamis próféták között? Hogyan lehet győzni az igazság által?

Milyen gyümölcsöket terem az, aki az Isten világosságában jár?További igék: Ef. 6:19, II.Kor. 6:10, Rm. 12:12, Jer.Sir. 3:26, Jn. 16:13, I.Jn. 1:5-8, 2:1-4, 3:4-8, 4:1,4,17, 5:11-13.Buda Júlia 2014.09.20

Buda Júlia

Mindennek rendelt ideje van
(Préd. 3:1-8)


Milyen ellentétpárokkal mutatja be Prédikátor az emberi életet? Miért fontos, hogy mindent a maga idejében tegyünk?

Minek van most a rendelt ideje? Honnan tudjuk, hogy hol tartunk, hogyan tudjuk felismerni?

Van-e mentség arra, hogy nem ismerjük fel a jeleket? Milyen események követik egymást Jézus tanítása szerint?

Hogyan mutatja be az állapotunkat a Laodiceai levél? Mi a feladatunk ezen a háttéren? Mit jelent készülni?

Hogyan tudunk egymásnak segíteni? Min múlt a válasutott nép elveszése? Mit kell cselekednünk?További igék: Lk. 19:41-44, 17:26-30, ApCsel. 1:7, Mt. 16:3, II.Thessz. 2:6, II.Pt. 1:12, Mt. 24:45-51, 25:1-13, Jel. 3:14-22, Mt. 3:8-9, Dn. 3:5-7, Rm. 13:11, Jn. 9:4.Vigh Ágnes 2014.09.13

Vigh Ágnes

Az őskeresztények missziója
(Jel. 2:17)


A gyermekekhez: el szoktátok-e mondani másoknak, ha valami nagy öröm ér? Hogyan tudott Pál apostol bizonyságot tenni az örömhírről Rómában?

Mi volt a jellegzetessége az első keresztényeknek? Hány főből indult a gyülekezet? Hány keresztény lett a Római Birodalomban egy évszázad alatt?

Hogyan tudott elterjedni az örömhír? Miért kiváltság ezt a munkát végezni? Miért nem volt számukra fárasztó ez?

Milyen alappillérei vannak a sikeres missziónak? Miért van szükség a missziómunkában béketűrésre? Hogyan lehet egy közösség hiteles?

Mi jelenti a gátat egy misszióban? Minek kell lennie a motivációnak?További igék: Jel. 6:2, Ésa. 40:31, Jn. 4:37, Gal. 1:8, ApCsel. 19:19,26, Jer. 12:3, Jn. 3:29, Mt. 25:21.
A korábbi igehirdetések a Hanganyagok menüpontban elérhetőek!
Vallás-Lélek.wyw.hu A magyar linkjegyzék LINKTAR.HU Biblia klub Biblia klub Facebook Iwiw Baratikor Greensite