Az évindító hálaadó ünnepi Istentisztelet képei és hanganyaga elérhető az Újdonságok menüpontban!
A 2015. év első negyedéves beosztás, ifjúsági és gyermekprogramok elérhetők az Állandó Programok menüpontban!
Reisinger János előadása: Hogyan győzhetjük le az indulatosságot? címmel elérhető az Előadások menüpontban!

France Mutombo 2015.02.28

Tóth Gábor

Az egyház növekedése
(Ef. 2:18-22)


Az ifjakhoz: hogyan viselkedjünk, mikor az Úrtól kapunk valamit? Miért a legfontosabb dolog a hála? Hogyan kell kifejezni?

Hogyan lehetünk egyház, és hogyan növekedhetünk ebben? Mi a növekedés feltétele?

Mit jelent az egyház fogalma a Szentírásban? Ki az elhívottak? Kik a választottak? Mi határozza meg, hogy hány választott lesz?

Mi az egyház feladata? Ki által van menetelünk az Atyához? Mivé válhatunk hit által az egyházban?

Mit jelent a mennyei identitás? Min alapszik az egyház növekedése? Miben ad egyensúlyt Krisztus?


További igék: Lk. 17:15-19, Mt. 22:1-9,14, I.Tim. 2:4, Mt. 13:24-30, Ef. 4:12, Mt. 26:69-75, Lk. 15:11-22, Jón. 1:1-4, I.Jn. 1:1.


Bandi Katalin 2015.02.21

Tóth Gábor

A szeretet üzenete
(Hós 6:6)


Az ifjakhoz: milyen képet festünk magunkról mások számára? Hogyan kérhetünk segítséget Istentől, hogy valóban jók legyünk?

Mikor élt Hóseás próféta? Hogyan nevezik a könyvét az Ószövetségben? Mit jelent szeretni?

Miért nincs szeretet a Földön? Mit jelent bibliai értelemben ismerni? Hogyan lehet betölteni az igazságot?

Hogyan tudjuk hitből követni Istent? Mit kíván tőlünk az Isten? Mire ád az Isten esőt?

Milyen örömhírrel szolgál Hóseás próféta könyve? Mi dönti el a hovatartozásunkat? Miért enged meg az Isten az életünkben próbákat, nehézségeket? Mitől óv Isten?További igék: I.Jn. 1:8, Hós. 1:3, 4:1-3, Rm. 9:31-32, Hós. 5:5, 7:10, Jn. 9:41, Hós. 6:1-4, Lk. 15:29-31, Hós. 5:12, 10:12, 1:7,10, 14:5-6,10.


Tóth Gábor 2015.02.14

Tóth Gábor

Az elpecsételésről
(Ez. 9:3-4)


Az ifjakhoz: a selyemcukorkás kísérletről - milyen viselkedések volatk jellemzők a gyermekekre? Milyen összefüggés van a sikeresség és az önuralom közt?

Miért fontos, hogy ragaszkodjunk az alapelveinkhez? Mire figyelmezteti Jézus az ő tanítványait, milyen változások voltak szolgálatának második szakaszában?

Miért volt szükség a kemény beszédre? Milyen veszélye volt a népszerűségének? Miért csak a rostálás volt az egyetlen megoldás?

Lehet-e érzelmi hatás a Krisztus követés? Miben mutatkozik meg a valódi Krisztus követés? Mi teheti valóban boldoggá az embert?

Melyek a Krisztus követés lehetséges hátrányai? Mi lesz a vízválasztó az igazak és hamisak között?

További igék: Mt. 3:10, Lk. 9:57-58, Fil. 4:4, ApCsel. 16:25, Jn. 16:33, I.Pt. 5:8, II.Tim. 4:7-8, Lk. 8:5-8, Mt. 10:35, Zsid. 5:7, Jób. 2:10, II.Tim. 3:12, Zsid. 4:7.


A korábbi igehirdetések a Hanganyagok menüpontban elérhetőek!
Vallás-Lélek.wyw.hu A magyar linkjegyzék LINKTAR.HU Biblia klub Biblia klub Facebook Baratikor