A nyári igehirdetések feltöltése a szabadságok miatt 2 hét csúszásban is lehet! Kérjük a megértést és a türelmet!
A III. negyedéves beosztás, az ifjúsági és gyermekprogramok és az új tanulmány elérhetőek az Állandó Programok menüpontban!
Horváth Orsolya előadása: Amikor Isten hallgat - Mi lehet az oka, ha nem halljuk Isten hangját? címmel elérhető az Előadások menüpontban!

Tóth Gábor 2014.07.12

Tóth Gábor

Készen állni
(II.Móz. 12:11,13-14)


Miről szól az egyiptomból való kivonulás? Miért volt drámai helyzet az utolsó csapás előtt? Hogyan kellett készülni a zsidóknak erre?

Hogyan használta fel Isten ezt a csapást a tanításra? Mi volt e jelentősége az erre való készülésnek?

Miért veszélyes elodázni a dolgokat a lelki, szellemi életünkben? Miért fontos a jelenben élni?

Miért fontos, hogy a megváltás személyes? Mit jelképez az izsóp és a keserű fű? Mennyire vágyunk a megigezulásra, tiszta jellemre?

Mit jelent szüntelen csak a jóra gondolni? Szegényen, vagy gazdagon távozott Izrael Egyiptomból? Minek a jelképe a menedékváros?

További igék: Mt. 24:48, Rm. 7:7, I.Kor. 5:7, Zsolt. 51:9, Jn. 6:53, Zsolt. 32:1-2, I.Kor. 5:8, Ef. 4:26, I.Móz. 9:6, II.Móz. 21:15-17,22-23, IV.Móz. 35:14.

Juhász Ernő 2014.07.05

Buda Júlia

Isten vezetése
(II.Móz. 33:13-16)


A gyermekekhez: hogyan tud Isten egy jelentéktelennek látszó dolgot is megáldani, ha Róla akarunk bizonyság tenni másoknak?

Van-e határa az Isten irántunk való szeretetének? Miért vagyunk mégis a hétköznapokban békétlenek és nyugtalanok?

Miért van szükségünk elcsendesdésre? Mit jelentett a felház az apostolok életében? Miben rejlik Isten népének ereje?

Miért engedi meg Isten a nehézségeket a hívő életében? Vágyunk-e ilyenkor is Isten vezetésére?

Mire van szükség ahhoz, hogy Isten előttünk járjon? Mi a legnagyobb tapasztalat egy hívő ember életében? Hogyan lehet Istenben örömöt találni?
További igék: II.Móz. 33:17, 18:20, 32:1, ApCsel. 1:4, Jel. 14:7, Zsolt. 121:1, Jn. 1:12, Ésa. 58:11, Jer. 12:5, Ésa. 43:1-2.


Buda Júlia 2014.06.28

Buda Júlia

A tévelygés ereje
(II.Thessz. 2:7-12)


Hogyan mutatja be Pál apostol a jó és a rossz küzdelmének utolsó felvonását? Hogyan próbálja sátán elhitetni, ha lehet még a választottakat is?

Min múlik, hogy kit sikerül elhitetnie? Miért sikerül ezeket elhitetni? Hol követik el a hibát?

Mi nyújthat egyedüli védelmet sátán hitetésével szemben? Mikor és hogyan kell felkészülni ez ellen?

Miért végzetes a végidőben eltévedni? Mievl nyugtatjuk magunkat sokszor? Hogyan lehet Istennel élő összeköttetésben lenni? Mi által ismerhető meg Isten gondviselése, hatalma?

Hogyan kell ragaszkodni az őszinteséghez, becsületességhez, egyenességhez a hétköznapokban? Hogyan mutatott ebben példát Jézus?
További igék: Jn. 8:44, Jn. 1:12, Mt. 23:37, V.Móz. 30:19, Jak. 1:17, Jób. 1:11-12, Jel. 3:20, Mt. 22:29, Zsolt. 119:15, Jn. 14:30, Mt. 4:8-9, I.Pt. 1:5, Mt. 1:21, Ef. 6:14, Préd. 7:29, Rm. 12:9, Kol. 3:22-23, Pld. 6:12-13, Mal. 3:16, Mt. 21:24-27, Mk. 8:3-6, Zsolt. 119:138, Zsid. 1:9, Ésa. 54:14, V.Móz. 32:4.A korábbi igehirdetések a Hanganyagok menüpontban elérhetőek!
Vallás-Lélek.wyw.hu A magyar linkjegyzék LINKTAR.HU Biblia klub Biblia klub Facebook Iwiw Baratikor Greensite