FRISS! Új bibliai előadássorozat indult kéthetente szombat délután 4 órakor! Részletes program az Előadások menüpontban!
Az utolsó negyedéves beosztás, tanulmány, gyermek és ifjúsági bibliakörök programjai elérhetők az Állandó Programok menüpontban!
Keresztség 2014. A vallástételi Istentisztelet képei elérhetőek az Újdonságok menüpontban!

Vigh Ágnes 2014.10.18

Vigh Ágnes

Kitartás a szenvedésben
(Jel. 2:8-11)


Mi jellemzi az egyes gyülekezeti leveleket Jelenések könyvében? Minek a korszaka volt a szmirnai korszak?

Honnan származik a város neve? Milyen ígéretek és felszólítás találhatók ebben a levélben?

Mi értelme a szenvedésnek? Miért engedi meg Jézus a nyomorúságot az őt követők életében?

Miért fontos a hitünk próbája? Hogyan lehet megállni a próbában? Van-e okunk félni a Krisztusért való szenvedéstől?

Milyen hitre van szükség a kemény próbákhoz? Mikor lehet erre felkészülni és eljutni?További igék: Jn. 16:33, Préd. 7:3, Pld. 20:30, I.Jn. 4:8-10, Ésa. 49:16, I.Pt. 2:19-21, Fil. 1:29, Zsid. 2:11, 5:8, Jel. 3:18, Jób. 36:21, Ésa. 54:14-15,17.Bandi Katalin 2014.10.11

Bandi Katalin

Vigasztalás az ítéletben
(Náhum 1:1-10)


A kisebbekhez: a festőről, aki lemásolt egx képet, és olyan jól sikerült, hogy mindenki látni szerette volna az eredetit. Kire kell hasonlítanunk?

Mit jelent Náhum próféta neve? Milyen vigasztalás rejlik Isten ítéletében?

Miért nem bünteti meg Isten azonnal a rosszat Hogy értjük azt, hogy nem lesz kétszer veszedelem?

Mi tud az életünkben tartós változást előidézni?

Miben hasonlítanak az akkori bűnök a maiakhoz? Milyen feladatunk van ebben a világban?
További igék: Rm. 8:29, Jel. 7:1, Náhum 1:11-15, Ésa. 1:5-16, Náhum 2:11-12, 3:1, Jak. 2:5
Tóth Gábor 2014.10.04

Tóth Gábor

Öröm a próbákban
(V.Móz. 8:1-6)


Mit parancsolt az Úr Mózesnek mit mondjon a népnek a búcsúbeszédében? Miért kéri Isten, hogy az ő parancsolatait megtartsuk?

Keressük-e az Isten tanácsát? Milyen orvosunk Isten? Mire van szükségünk a gyógyulásunkhoz?

Hogyan próbál meg Isten rámutatni a bűneinkre? Min múlik az üdvösségünk? Miért van szükség lelki kapitulációra?

Mit látunk a próbákban? Képesek vagyunk-e megtanulni hinni és bízni az Istenben?

Hogyan kezeljük a válságot? Hogyan élhetjük a mindennapjainkat hittel és hálával?További igék: Jer. 1:5, Zsolt. 113:6, Jer. 32:27, Jak. 1:5, Lk. 11:21, Jer. 17:9, Ésa. 1:5, I.Kir. 3:7, II.Móz. 33:15.
A korábbi igehirdetések a Hanganyagok menüpontban elérhetőek!
Vallás-Lélek.wyw.hu A magyar linkjegyzék LINKTAR.HU Biblia klub Biblia klub Facebook Iwiw Baratikor Greensite