A 2015. év harmadik negyedéves beosztás, ifjúsági programok elérhetők az Állandó Programok menüpontban!
Az évindító hálaadó ünnepi Istentisztelet képei és hanganyaga elérhető az Újdonságok menüpontban!
Reisinger János előadása: Hogyan győzhetjük le az indulatosságot? címmel elérhető az Előadások menüpontban!

Sonnleitner Károly 2015.08.29

Sonnleitner Károly

Készülj Istened elé
(Ámos 4:12)


Úrvacsorai Istentisztelet

Milyen kettős gondolat jelenik meg az Úrvacsorai szereztetési igében? Hogyan kell készülni Isten elé?

Mi tette nyilvánvalóvá az ószövetségi áldozati rendszerben, hogy Isten áldozatot ad értünk? Mi az ember helyes válasza erre?

Milyen lelki előfeltételekre épülhet a bűnért való áldozat? Mit jelent a valódi bűnrendezés?

Mit hirdet az úrvacsora? Hogyan veszi el Isten a bűneinket? Miről szól a bűnök rendezése?

Hogyan újítja meg a szövetséget? Hogyan juthatunk el a sátoros ünnepre?


További igék: Rm. 12:2, 14:23, I.Kor. 11:30, 15:34, I.Jn. 2:1, Jel. 14:7, Kol. 2:14, Jel. 22:1-2, Jn. 13:1-17.
Vigh Ágnes 2015.08.22

Vigh Ágnes

Jeremiás siralmai
(Sir. 1:1-2)


Miről szól Jeremiás siralmai? Mi az üzenete, mondanivalója? Mikor keletkezett?

Milyen végkicsengése van az Istentől ihletett imádságnak? Milyen remény és milyen vigasz árad ebből a könyvből is?

Milyen állapotba került Jeruzsálem, honnan hová jutott? Hogyan vonul végig ez a tépelődés a könyvben?

Mi volt a tragédia oka? Mi a bűn természete? Miért engedte meg az Úr a büntető ítéletet, miért fordult saját népe ellen?

Mi a történet személyes életünkre vonatkozó tanulsága? Hogyan talált vigaszt Jeremiás? Miből nyerhetünk mi is erőt bátorságot?


További igék: Sir. 1:17, 2:15,21, 4:1,4-6,9-10,12, 2:2-6,17, 1:8-9, 2:14, 4:13, 2:7,9, 3:20-23,25-26,31-33, Zsid. 12:11, Sir. 3:39-41,56-58, 5:1,19-21, III.Móz. 26:18-23,27,40-42Juhász Ernő 2015.08.15

Juhász Ernő

Isten jelenléte
(II.Móz. 25:8-9)


Hol volt Isten és az ő népe közötti találkozás helye? Mi képezi az Isten házát az újszövetségi időben?

Mi teszi szentté a gyülekezetet? Hogyan szeretné Isten az emebri és az isteni természetet egyesíteni bennünk?

Milyen biztonságot jelentett az Isten jelenléte a népe számára? Hogyan szimbolizálja az arany és a fa használata sz emberi és isteni természetet?

Milyen változást eredményezhet nálunk az isteni természet aranya? mi szükséges ehhez?

Mi borította be a szent sátort? Mit jelképezett ez a takaró?
További igék: Mt. 18:20, I.Kor. 6:19, II.Móz. 14:19, Mt. 28:18, IV.Móz. 14:41, Zsolt. 119:105, II.Móz. 25:10, Ésa. 61:10, II.Pt. 1:4, Jel. 3:18, II.Kor. 5:16, Lk. 15:1, Zak. 3:2, I.Kor. 3:11, Jn. 17:21, Ef. 4:16, Gal. 2:20, I.Pt. 3:3-5.


A korábbi igehirdetések a Hanganyagok menüpontban elérhetőek!
Vallás-Lélek.wyw.hu A magyar linkjegyzék LINKTAR.HU Biblia klub Biblia klub Facebook Baratikor