A 2015. év második negyedéves beosztás, ifjúsági és gyermekprogramok elérhetők az Állandó Programok menüpontban!
Az évindító hálaadó ünnepi Istentisztelet képei és hanganyaga elérhető az Újdonságok menüpontban!
Reisinger János előadása: Hogyan győzhetjük le az indulatosságot? címmel elérhető az Előadások menüpontban!

Juhász Ernő 2015.05.23

Juhász Ernő

Ábrám döntése
(I.Móz. 12:1,4,10)


Milyen döntési helyzetbe került Ábrám hetvenöt éves korában? Milyen döntések várnak egy hívő emberre is a környezetében történt változások hatására?

Hogyan döntött Ézsau, amikor fáradtan hazaért? Miért veszélyes az érzelmek által vezérelt döntéshozatal? Milyen következményekkel jár ez?

Az életkortól függnek-e a megfontolt, helyén való döntések? Miért engedi meg Isten a nehézségeket a hívő emberek életében?

Mi motiválta Ézsau könnyelmű döntését? Mit teszünk annak érdekében, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan Isten is lát bennünket?

Hogyan árasztja ki Isten áldását az ő népére? Hogyan lehetünk részesei mi is ennek?
További igék: Jer. 14:16, I.Móz. 25:29-34, 27:41, Zsid 12:17, Pld. 25:28, 8:12, Dn. 1:8, Jel. 7:14, 14:2, Józs. 24:15, Ef. 5:14.
Vigh Ágnes 2015.05.16

Vigh Ágnes

Légy bátor és erős!
(V.Móz. 31:6,8)


Kinek szólnak Isten igéjének üzenetei? Kiknek az életében jelenik meg a félelem és a rettegés?

Melyek Mózes legfontosabb üzenetei Isten népe számára? Milyen élethelyzetben hangoztak el Mózes utolsó szavai?

Milyen küzdelemre hívta el Isten az ő népét a Kánaán határán? Mikor bízhat az ember szüntelen az Isten vezetésében?

Miben bízhatunk? Mennyire vagyunk hajlamosak a hamis biztonságba kapaszkodni? Mikor jelent védelmet Isten számunkra?

Mi a csalhatatlan jele az Istennel való közösségnek a legnagyobb megpróbáltatások között? Mi mutatja meg a vallásos tapasztalatunk milyenségét?


További igék: Józs. 1:7-9, Zsolt. 1:2, 18:30, 105:4, 20:8, Jer. 7:4-10, II.Móz. 33:15, Jn. 14:27, I.Jn. 4:18, Zsolt. 84:6, 40:5,Tóth Gábor 2015.05.09

Tóth Gábor

Az utolsó napok
(II.Tim. 3:1-5)


El tudja-e fogadni az emberiség a véget? Mióta van az "utolsó idők" a Biblia szerint?

Milyen bővebb, szűkebb és legszűkebb értelmezése lehet az "utolsó idők"-nek? Melyik értelmezésre gondolhatott Pál apostol?

Miért lesz rosszabb a mai világ a korábbi nagy birodalmak koránál? Hogyan fordít Sátán az eddigi módszerein?

Miért a legveszélyesebb a jónak látszó gonoszság? Mi a küldetése az advent népnek?

Milyen üzenetet kell hirdetni az advent népnek az utolsó napokban az embereknek? Milyen befolyása lesz Isten népének az utolsó napokban?


További igék: Jel. 12:12, 10:6-7, 11:15,17, Mt. 24:6,-12, 38-41, II.Thessz. 2:2-4, I.Kir. 18:21, Mt. 23:27, 15:19, Jel. 22:16, 3:17, Lk. 4:18-19, Ésa. 61:2, Jel. 10:11, Ésa. 60:1-3.A korábbi igehirdetések a Hanganyagok menüpontban elérhetőek!
Vallás-Lélek.wyw.hu A magyar linkjegyzék LINKTAR.HU Biblia klub Biblia klub Facebook Baratikor